БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 квітня 2021 р. № 347
Київ

Питання призначення та виплати стипендій і премій Президента України у сфері освіти

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 813 від 04.08.2021 (813-2021-п) № 959 від 15.09.2021 (959-2021-п) № 1115 від 28.10.2021 (1115-2021-п) )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок призначення та виплати стипендій Президента України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати;
Порядок призначення та виплати премій Президента України для переможців всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів.
2. Міністерству освіти і науки:
щороку під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти, необхідні для здійснення заходів з виплати стипендій і премій Президента України у сфері освіти;
у тримісячний строк розробити і внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1133 (1133-2002-п) (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1573), що випливають з цієї постанови.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 квітня 2021 р. № 347 

ПОРЯДОК

призначення та виплати стипендій Президента України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати

1. Цей Порядок визначає механізм призначення та виплати стипендій Президента України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі - зовнішнє оцінювання), які отримали найвищі результати (далі - стипендії).
2. Стипендії призначаються з метою відзначення та державної підтримки здобувачів освіти, які отримали найвищі результати зовнішнього оцінювання.
3. Щороку призначається не більше ніж 270 стипендій учасникам зовнішнього оцінювання, які:
здобули повну загальну середню освіту (на рівні профільної середньої освіти) в поточному році;
отримали найбільшу загальну суму балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з чотирьох навчальних предметів, що обчислюється на підставі найвищих особистих результатів з усіх навчальних предметів, для складення яких учасника зовнішнього незалежного оцінювання було зареєстровано (далі - загальна сума балів);
( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 813 від 04.08.2021 (813-2021-п) , в редакції Постанови КМ № 959 від 15.09.2021 (959-2021-п) )
зараховані до закладів вищої освіти України (незалежно від їх форми власності, сфери управління та форми здобуття освіти) та уклали договір на навчання з таким закладом і постійно проживають в Україні.
Стипендії призначаються не більше ніж 10 учасникам зовнішнього оцінювання з кожної області, Автономної Республіки Крим, мм. Києва та Севастополя. Зазначені адміністративно-територіальні одиниці встановлюються відповідно до місцезнаходження закладу освіти, зазначеного у реєстраційній картці учасника зовнішнього незалежного оцінювання, оформленій відповідно до вимог законодавства.
( Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 959 від 15.09.2021 (959-2021-п) )
4. Список претендентів на призначення стипендій (далі - список) формується Українським центром оцінювання якості освіти за кожною адміністративно-територіальною одиницею на підставі регресного рейтингу, створеного виходячи із загальної суми балів осіб, зазначених в абзацах другому та третьому пункту 3 цього Порядку (далі - рейтинг).
Якщо під час визначення місця у такому рейтингу кілька осіб мають однакову загальну суму балів:
вищу позицію у рейтингу займає особа, яка має по 200 балів з більшої кількості навчальних предметів;
та однакову кількість навчальних предметів, з яких отримано по 200 балів, вищу позицію у рейтингу займає особа, чий результат з української мови вищий.
Список подається до МОН протягом 35 календарних днів з дати оприлюднення результатів додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання у поточному році у розрізі адміністративно-територіальних одиниць згідно з абзацом п'ятим пункту 3 цього Порядку із зазначенням такої інформації про претендента:
найменування адміністративно-територіальні одиниці;
порядковий номер особи в рейтинговому списку в межах адміністративно-територіальної одиниці;
прізвища, імені, по батькові (у разі наявності);
номера сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, виданого у поточному році;
загальної суми балів;
кількості навчальних предметів, з яких претендент має по 200 балів;
числа, місяця і року народження;
року завершення здобуття повної загальної середньої освіти;
повного найменування та місцезнаходження закладу освіти, зазначеного у реєстраційній картці учасника зовнішнього незалежного оцінювання, оформленій відповідно до вимог законодавства;
номера контактного телефону (номерів контактних телефонів);
адреси особистої електронної пошти (у разі наявності), адреси для надсилання офіційної кореспонденції (у разі наявності);
результатів зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів, що складалися претендентом у поточному році.
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 959 від 15.09.2021 (959-2021-п) )
5. На підставі списку, доопрацьованого МОН з урахуванням вимог абзацу четвертого пункту 3 цього Порядку, МОН затверджує перелік осіб, яким призначаються стипендії.
( Абзац перший пункту 5 в редакції Постанови КМ № 959 від 15.09.2021 (959-2021-п) )
Стипендії виплачуються протягом 12 місяців, з 1 вересня, щомісяця, у розмірі 10000 гривень Національним центром "Мала академія наук України" відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 959 (959-2021-п) , за рахунок і в межах коштів, передбачених в установленому законодавством порядку на відповідний рік для виплати стипендій Президента України учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали найвищі результати.
( Абзац другий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 959 від 15.09.2021 (959-2021-п) )
Відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з використанням коштів, передбачених для виплати стипендій, реєстрація та облік зобов'язань в органах Казначейства, складення, подання фінансової та бюджетної звітності, а також контроль за цільовим та ефективним використанням наданих коштів здійснюються в порядку, встановленому законодавством.
6. Особам, яким призначена стипендія і які під час навчання в закладі вищої освіти набувають в установленому законодавством порядку прав на призначення соціальної та академічної стипендій, грошового забезпечення, що надається курсантам закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти), виплачується стипендія, а також за їх вибором соціальна або академічна стипендія, грошове забезпечення (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також здобувачів вищої освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), яким одночасно виплачуються стипендія, соціальна та академічна стипендії, грошове забезпечення відповідно до законодавства).
Особи, яким призначена стипендія, зберігають право на отримання інших стипендій, призначених юридичними або фізичними особами, та іншої соціальної допомоги в установленому законодавством порядку.
Особам, які одночасно мають право на призначення стипендії відповідно до цього Порядку та премії Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, призначається та виплачується стипендія або премія, більша за розміром.
( Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 959 від 15.09.2021 (959-2021-п) )
7. Виплата стипендії припиняється за наказом МОН за поданням керівника закладу вищої освіти, до якого зарахований стипендіат, у разі його відрахування із закладу вищої освіти України або виїзду на проживання за межі України (крім участі у програмі академічної мобільності, отримання гранта Президента України на навчання за кордоном).
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 квітня 2021 р. № 347 

ПОРЯДОК

призначення та виплати премій Президента України для переможців всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів

1. Цей Порядок визначає механізм призначення та виплати премій Президента України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (далі - премії для переможців всеукраїнських олімпіад), а також премій Президента України для переможців міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів (далі - премії для переможців міжнародних олімпіад).
2. Премії для переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад призначаються з метою відзначення та державної підтримки учнів закладів загальної середньої освіти, які під час навчання у закладах загальної середньої освіти стали переможцями всеукраїнських та/або міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів.
( Абзац другий пункту 2 виключено згідно з Постановою КМ № 1115 від 28.10.2021 (1115-2021-п) ) ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 959 від 15.09.2021 (959-2021-п) )
3. Претендентами на призначення премій для переможців всеукраїнських олімпіад є особи, які за результатами IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з відповідних навчальних предметів у відповідних класах отримали найбільшу кількість балів.
Претендентами на призначення премій для переможців міжнародних олімпіад є особи, які у складі команд, сформованих для участі в міжнародних учнівських олімпіадах з відповідних навчальних предметів, стали переможцями таких олімпіад (вибороли 1 - 3 місця та/або золоті, срібні або бронзові медалі).
Наказом МОН затверджуються:
перелік навчальних предметів, з яких учні беруть участь у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах з навчальних предметів;
перелік міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів, за перемогу у яких у складі команд призначаються та виплачуються премії для переможців міжнародних олімпіад з навчальних предметів.
( Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 959 від 15.09.2021 (959-2021-п) )
4. Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" до 1 листопада року, у якому проводяться всеукраїнські та/або міжнародні олімпіади з навчальних предметів, подає до МОН список претендентів на призначення премій для переможців таких олімпіад за встановленою ним формою (з урахуванням вимог пунктів 3 і 8 цього Порядку).
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 959 від 15.09.2021 (959-2021-п) )
5. На підставі списку претендентів наказом МОН затверджується перелік отримувачів премій у кількості не більш як:
85 - для переможців всеукраїнських олімпіад;
40 - для переможців міжнародних олімпіад.
( Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 959 від 15.09.2021 (959-2021-п) ) ( Пункт 6 виключено згідно з Постановою КМ № 959 від 15.09.2021 (959-2021-п) )
7. Премії виплачуються Національним центром "Мала академія наук України" відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 959 (959-2021-п) , одноразово до закінчення бюджетного періоду за рахунок і в межах коштів, передбачених в установленому законодавством порядку на відповідний рік для виплати премій Президента України для переможців всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів, у розмірі:
( Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ № 959 від 15.09.2021 (959-2021-п) )
для переможців всеукраїнських олімпіад - 20000 гривень;
для переможців міжнародних олімпіад - 100000 гривень.
Якщо переможця міжнародної учнівської олімпіади з певного навчального предмета визначено у строк, що не дає змоги до закінчення поточного бюджетного періоду забезпечити призначення та/або виплату премії, таке призначення та/або виплата премії здійснюється в наступному бюджетному періоді в повному обсязі.
Відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з використанням коштів, передбачених для виплати стипендій, реєстрація та облік зобов'язань в органах Казначейства, складення, подання фінансової та бюджетної звітності, а також контроль за цільовим та ефективним використанням наданих коштів здійснюються в порядку, встановленому законодавством.
8. Одній особі одночасно може бути призначено не більше однієї премії Президента України.
Якщо особа одночасно має право на призначення премії для переможців всеукраїнської олімпіади та премії для переможців міжнародної олімпіади, їй призначається одна премія, більша за розміром.
Якщо переможця всеукраїнської учнівської олімпіади з навчального предмета включено до складу команди для участі у міжнародній учнівській олімпіаді з такого ж або іншого навчального предмета, питання щодо призначення такій особі премії Президента України розглядається відповідно до цього Порядку після оприлюднення результатів міжнародної олімпіади з відповідного навчального предмета.
( Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 959 від 15.09.2021 (959-2021-п) )
9. Особам, яким призначена премія для переможців всеукраїнських олімпіад або премія для переможців міжнародних олімпіад і які під час навчання в закладі вищої освіти набувають в установленому законодавством порядку прав на призначення соціальної та академічної стипендій, грошового забезпечення, що надається курсантам закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти), виплачується відповідна премія, а також за їх вибором соціальна або академічна стипендія, грошове забезпечення (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, а також здобувачів вищої освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), яким одночасно виплачуються відповідна премія, соціальна та академічна стипендії, грошове забезпечення відповідно до законодавства).
Особи, яким призначена премія, зберігають право на отримання інших стипендій, призначених юридичними або фізичними особами, та іншої соціальної допомоги в установленому законодавством порядку.
10. У 2021 році премії для переможців міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів призначаються і виплачуються особам, які у складі команд стали переможцями (здобули золоті, срібні і бронзові медалі) міжнародних олімпіад, що проводились у 2021 році дистанційно в умовах карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню у світі гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а саме:
Міжнародної математичної олімпіади;
Міжнародної учнівської олімпіади з фізики;
Міжнародної учнівської олімпіади з інформатики;
Міжнародної учнівської олімпіади з хімії.
( Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 959 від 15.09.2021 (959-2021-п) )