БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 23 липня 2021 року № 278

Про заходи щодо забезпечення інформування Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 21, частиною першою статті 23 Виборчого кодексу України (396-20) (далі - Кодекс) однією із засад виборчого процесу кожних виборів, передбачених Кодексом, є публічність і відкритість відповідного виборчого процесу, усіх його процедур з урахуванням обмежень, установлених законом, належне інформування виборців та інших суб’єктів виборчого процесу.
З метою забезпечення публічного та відкритого характеру виборчого процесу виборчі комісії, що організовують підготовку та проведення відповідних виборів, зокрема, оприлюднюють підсумки голосування та результати виборів, а також надають іншу інформацію у випадках та в порядку, передбачених Кодексом (частина друга статті 23 Кодексу (396-20) ).
Організацію та проведення місцевих виборів, реалізацію виборчих прав громадян України, додержання та однакове застосування виборчого законодавства в межах своїх повноважень та в порядку, передбачених Кодексом, відповідно до частин першої, четвертої, восьмої статті 33, статті 206 Кодексу (396-20) забезпечують територіальні виборчі комісії, що є постійно діючими колегіальними органами.
Частиною третьою статті 232 Кодексу (396-20) передбачено, що територіальні виборчі комісії інформують Центральну виборчу комісію про перебіг виборчого процесу відповідних місцевих виборів у порядку, встановленому Комісією.
Для здійснення контролю за організацією підготовки і проведення місцевих виборів, своєчасного отримання інформації про перебіг виборчого процесу та результати місцевих виборів постановою Центральної виборчої комісії від 25 серпня 2020 року № 200 затверджено Порядок інформування Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів (v0200359-20) (далі - Порядок).
Територіальні виборчі комісії згідно з частиною восьмою статті 227, частиною восьмою статті 228, частиною дев’ятою статті 229, частиною третьою статті 232, частиною вісімнадцятою статті 254, частиною другою статті 256, частиною сьомою статті 283 Кодексу (396-20) та Порядком (v0200359-20) інформують Комісію про перебіг виборчого процесу місцевих виборів шляхом надсилання відомостей та копій визначених Порядком рішень і протоколів про підсумки та результати голосування.
Так, територіальні виборчі комісії складають повідомлення за встановленими Порядком формами (v0200359-20) на паперових носіях та в електронному вигляді і надають їх відповідним органам ведення Державного реєстру виборців для подальшого надсилання в електронному вигляді Центральній виборчій комісії.
У такий самий спосіб згідно з Порядком (v0200359-20) територіальні виборчі комісії надсилають до Комісії копії протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також депутатів міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) в межах територіального виборчого округу, про результати голосування з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) у багатомандатному виборчому окрузі, про результати голосування з виборів сільського, селищного голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі, а також копії рішень про призначення повторних, проміжних місцевих виборів, про призначення повторного голосування у відповідному виборчому окрузі, про реєстрацію депутата місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, про визнання обраним та реєстрацію наступного за черговістю кандидата в депутати у відповідному територіальному або єдиному виборчому списку кандидатів від місцевої організації політичної партії.
Передана територіальними виборчими комісіями до Центральної виборчої комісії інформація після її відповідної технічної обробки оприлюднюється на офіційному вебсайті Комісії у вебвідображенні інформаційно-аналітичної системи "Місцеві вибори" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори", що надає можливість доступу до неї усім зацікавленим суб’єктам, а отже, забезпечення реалізації принципу публічності і відкритості відповідного виборчого процесу.
Таким чином, на виконання зазначених вимог Кодексу (396-20) та Порядку (v0200359-20) територіальні виборчі комісії зобов’язані інформувати Комісію шляхом надсилання належно оформлених повідомлень та документів для здійснення належного інформування суб’єктів і учасників виборчих процесів місцевих виборів.
Водночас Комісія констатує, що окремі територіальні виборчі комісії не надсилають до Центральної виборчої комісії передбачених Кодексом (396-20) та Порядком (v0200359-20) повідомлень та документів, а подекуди оформляють повідомлення та документи, які надсилають до Комісії, без дотримання встановлених Порядком вимог, що унеможливлює розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Комісії.
При цьому, за наявною в Комісії інформацією, органи ведення Державного реєстру виборців, яким територіальні виборчі комісії надають в електронному вигляді відповідні відомості та документи для подальшого надсилання Центральній виборчій комісії, іноді зволікають з їх надсиланням до Комісії, а також приймають від територіальних виборчих комісій документи, оформлені без дотримання вимог Порядку (v0200359-20) , з відсутніми обов’язковими відомостями, передбаченими формою документа, або помилками, що також впливає на строки оприлюднення відповідної інформації на офіційному вебсайті Комісії.
Крім того, про певний негативний суспільний резонанс унаслідок відсутності інформації щодо перебігу виборчого процесу місцевих виборів, зокрема їх результатів, а також необхідність вжиття заходів щодо оприлюднення цієї інформації було зазначено у листах Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та Служби безпеки України, що надійшли до Комісії протягом 2020 - 2021 років.
З огляду на викладене Комісія зазначає.
Відповідно до частини третьої статті 32, частини четвертої статті 38 Кодексу територіальні виборчі комісії та їх члени при виконанні своїх повноважень зобов’язані діяти відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) , Кодексу (396-20) та законів України.
За змістом частини третьої статті 202 Кодексу, статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (далі - Закон) рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами виборчого процесу, в тому числі територіальними, дільничними виборчими комісіями, а також органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями.
Частиною другою статті 1, пунктом 3 статті 17, пунктами 1, 2 статті 21 Закону (1932-15) на Комісію покладено повноваження щодо контролю за діяльністю виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення місцевих виборів, а також за додержанням та однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори на всій території України.
У межах здійснення контролю за діяльністю територіальних виборчих комісій, з метою забезпечення виконання положень Кодексу (396-20) і Порядку (v0200359-20) та отримання відповідних повідомлень і документів Комісія неодноразово зверталась до територіальних виборчих комісій, від яких така інформація не надійшла, з вимогою надіслати до Комісії передбачені Кодексом та Порядком відомості і документи, оформлені належним чином.
Проте на момент розгляду цього питання на засіданні Центральної виборчої комісії Тересвянська селищна територіальна виборча комісія Тячівського району Закарпатської області, Тячівська міська територіальна виборча комісія Тячівського району Закарпатської області, Смолінська селищна територіальна виборча комісія Новоукраїнського району Кіровоградської області, Красноріченська селищна територіальна виборча комісія Сватівського району Луганської області, Савинська селищна територіальна виборча комісія Ізюмського району Харківської області, Великокучурівська сільська територіальна виборча комісія Чернівецького району Чернівецької області не надіслали відповідних повідомлень та документів до Комісії.
Тобто на сьогодні 6 територіальних виборчих комісій з 1642 не виконали вимог Кодексу (396-20) та Порядку (v0200359-20) , що становить 0,3% від загальної кількості територіальних виборчих комісій в Україні.
Згідно з частиною першою статті 16 Закону (1932-15) , якщо Комісії стане відомо про порушення законодавства України про вибори, виборчих прав громадян України з результатів проведених нею перевірок або із засобів масової інформації чи інших джерел, що не суперечать законодавству України, Комісія має право розглянути за власною ініціативою питання, що належать до її повноважень, та прийняти з цього приводу рішення в установленому Законом порядку. Також Комісія в разі необхідності може за власною ініціативою розглянути та прийняти в установленому Законом порядку рішення стосовно організації роботи виборчих комісій, а також інших питань, що належать до повноважень Комісії (частина друга статті 16 Закону (1932-15) ).
У разі необхідності, з метою забезпечення дотримання законного перебігу виборчого процесу чи процесу референдуму, захисту виборчих прав громадян та поновлення порушених виборчих прав громадян Комісія може з власної ініціативи розглянути питання діяльності виборчих комісій нижчого рівня та за результатами розгляду прийняти передбачене частиною третьою статті 16 Закону (1932-15) рішення.
Комісія зазначає, що проведення вільних, гласних та транспарентних виборів є необхідною умовою забезпечення демократії, обов’язковим стандартом для демократичного, вільного та відкритого суспільства.
Недостатнє інформування суспільства про результати виборів може викликати зростання соціальної напруженості.
Відповідно до частини другої статті 19 Кодексу забезпечення умов для реалізації виборчих прав громадян, дотримання основних засад виборчого права, належне здійснення виборчих процедур і механізмів, передбачених Кодексом, точне і достовірне встановлення результатів виборів гарантується.
З огляду на викладене, на виконання визначених законодавством повноважень, ураховуючи наявну ситуацію щодо інформування Центральної виборчої комісії територіальними виборчими комісіями про перебіг виборчого процесу місцевих виборів, надсилання відомостей та документів, з метою забезпечення доступу суспільства до інформації щодо місцевих виборів Комісія вважає за необхідне зобов’язати вказані територіальні виборчі комісії не пізніше 15 серпня 2021 року надіслати до Центральної виборчої комісії відповідні відомості та документи.
Крім того, Комісія вбачає доцільним наголосити всім територіальним виборчим комісіям на необхідності неухильного дотримання вимог Кодексу (396-20) та Порядку (v0200359-20) , а саме своєчасному інформуванні Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів, надсиланні передбачених Порядком повідомлень та копій документів, оформлених із дотриманням установлених ним вимог, для подальшого їх розміщення на офіційному вебсайті Комісії.
Також Комісія звертає увагу органів ведення Державного реєстру виборців на необхідності дотримання вимог пункту 10.1 Порядку, яким передбачено, що вони опрацьовують надані територіальними виборчими комісіями документи лише в разі їх відповідності формам, установленим Порядком, і за наявності на таких документах підписів голови, секретаря територіальної виборчої комісії та печатки цієї виборчої комісії. У разі заповнення форми документа у не встановлений Порядком спосіб, відсутності обов’язкових відомостей, передбачених формою документа, або наявності помилок документ повертається суб’єкту його подання для усунення недоліків. Працівники органів ведення Державного реєстру виборців у разі виявлення технічних помилок (у тому числі у назві файлу, що містить текст відповідної форми), описок, виправлення яких не змінює змісту інформації, наданої територіальною виборчою комісією, вносять відповідні зміни до електронної версії документа (форми).
При цьому Комісія зазначає про необхідність органам ведення Державного реєстру виборців забезпечити оперативне надсилання документів та інформації, що надаються територіальними виборчими комісіями, до Центральної виборчої комісії.
Окремо Комісія також зауважує, що за змістом положень Кодексу (396-20) , пункту 1.20 Порядку організації роботи та ведення діловодства виборчих комісій з виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів (v0173359-20) , затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 10 серпня 2020 року № 173, відповідальність за організацію роботи виборчої комісії покладається на голову відповідної виборчої комісії.
Частиною третьою статті 19 Кодексу (396-20) передбачено, що особи, винні в порушенні законодавства про вибори, виборчих прав виборців, кандидатів, організацій політичних партій - суб’єктів виборчого процесу, притягаються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом.
Зокрема, порушення присяги членом виборчої комісії, систематичне невиконання покладених на нього обов’язків або одноразове грубе порушення ним законодавства України про місцеві вибори є підставами для дострокового припинення повноважень такого члена територіальної виборчої комісії (частина четверта статті 208 Кодексу (396-20) ).
Водночас указані обставини ухилення від виконання вимог Кодексу (396-20) та Порядку (v0200359-20) , що створюють перешкоди для забезпечення належного інформування суб’єктів та учасників місцевих виборів про перебіг виборчого процесу відповідних виборів та його результати, можуть свідчити про наявність у діях окремих осіб ознак адміністративних або кримінальних правопорушень, зокрема, передбачених статтею 157 Кримінального кодексу України (2341-14) , а отже, можуть потребувати перевірки та надання відповідної правової оцінки правоохоронними органами.
Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону (1932-15) в разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні Комісії ознак вчинення кримінального чи іншого правопорушення Комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали.
Статтею 23 Закону України "Про Національну поліцію" (580-19) встановлено повноваження Національної поліції України щодо вжиття заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень, припинення виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень, здійснення своєчасного реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події.
З огляду на зазначене Комісія вважає за необхідне звернутися до Національної поліції України для проведення перевірки викладених у цій постанові обставин та в разі виявлення підстав вжиття згідно із законодавством України заходів реагування, для чого передати їй копії відповідних документів та матеріалів.
Враховуючи викладене, з метою дотримання принципів і засад виборчого процесу місцевих виборів, забезпечення належного інформування виборців та інших суб’єктів виборчого процесу місцевих виборів про його перебіг, відповідно до частин другої, третьої статті 19, частини першої статті 21, частин першої, другої статті 23, частини третьої статті 32, частин першої, четвертої, восьмої статті 33, частини четвертої статті 38, частини третьої статті 202, статей 205, 206, частини третьої статті 232, частини вісімнадцятої статті 254, частини другої статті 256 Виборчого кодексу України (396-20) , статті 23 Закону України "Про Національну поліцію", Порядку інформування Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів (v0200359-20) , затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 25 серпня 2020 року № 200, керуючись частиною другою статті 1, частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, 17, 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (1932-15) , Центральна виборча комісія постановляє:
1. Зобов’язати Тересвянську селищну територіальну виборчу комісію Тячівського району Закарпатської області, Тячівську міську територіальну виборчу комісію Тячівського району Закарпатської області, Смолінську селищну територіальну виборчу комісію Новоукраїнського району Кіровоградської області, Красноріченську селищну територіальну виборчу комісію Сватівського району Луганської області, Савинську селищну територіальну виборчу комісію Ізюмського району Харківської області, Великокучурівську сільську територіальну виборчу комісію Чернівецького району Чернівецької області не пізніше 15 серпня 2021 року надіслати до Центральної виборчої комісії відповідні повідомлення та документи, оформлені відповідно до вимог Порядку інформування Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів (v0200359-20) , затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 25 серпня 2020 року № 200.
2. Звернути увагу територіальних виборчих комісій на необхідності неухильного дотримання вимог Виборчого кодексу України (396-20) та Порядку інформування Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів (v0200359-20) , затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 25 серпня 2020 року № 200, у своїй діяльності.
3. Звернути увагу органів ведення Державного реєстру виборців на необхідності дотримання вимог пункту 10.1 Порядку інформування Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу місцевих виборів (v0200359-20) , затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 25 серпня 2020 року № 200, та оперативного надсилання документів та інформації, що надаються територіальними виборчими комісіями, до Центральної виборчої комісії
4. Звернутись до Національної поліції України для проведення перевірки викладених у цій постанові обставин та в разі виявлення підстав вжиття згідно із законодавством України заходів реагування, для чого передати їй копії відповідних документів та матеріалів.
5. Копію цієї постанови надіслати органам ведення Державного реєстру виборців для доведення до відома відповідних територіальних виборчих комісій та Національній поліції України.
6. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО