БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.05.2021 № 358
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2021 р.
за № 981/36603

Про затвердження Умов оплати праці працівників установ природно-заповідного фонду, працівників берегової служби та членів екіпажів суден науково-дослідних установ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 (1298-2002-п) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" та постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 року № 29 (29-2021-п) "Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Умови оплати праці працівників установ природно-заповідного фонду, працівників берегової служби та членів екіпажів суден науково-дослідних установ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, що додаються.
2. Керівникам бюджетних установ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.
3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства екології та природних ресурсів України:
від 24 березня 2011 року № 90 (z0446-11) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ природно-заповідного фонду, наукових та науково-дослідних установ Міністерства екології та природних ресурсів України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2011 року за № 446/19184;
від 17 травня 2011 року № 149 (z0639-11) "Про внесення зміни до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24.03.2011 № 90", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 травня 2011 року за № 639/19377;
від 12 липня 2011 року № 242 (z0892-11) "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24.03.2011 № 90", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 липня 2011 року за № 892/19630;
від 14 лютого 2012 року № 56 (z0308-12) "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24.03.2011 № 90", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2012 року за № 308/20621;
від 27 серпня 2013 року № 367 (z1472-13) "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24.03.2011 № 90", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 серпня 2013 року за № 1472/24004;
від 24 червня 2014 року № 199 (z0692-14) "Про внесення зміни до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24.03.2011 № 90", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 червня 2014 року за № 692/25469;
від 22 жовтня 2015 року № 379 (z1290-15) "Про внесення зміни до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24.03.2011 № 90", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2015 року за № 1290/27735;
від 18 січня 2016 року № 16 (z0121-16) "Про внесення зміни до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 січня 2016 року за № 121/28251;
від 23 травня 2016 року № 190 (z0799-16) "Про внесення зміни до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 червня 2016 року за № 799/28929;
від 30 грудня 2016 року № 558 (z0069-17) "Про внесення зміни до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 січня 2017 року за № 69/29937;
від 15 лютого 2017 року № 67 (z0290-17) "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 березня 2017 року за № 290/30158;
від 08 серпня 2019 року № 289 (z0944-19) "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 березня 2011 року № 90", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 серпня 2019 року за № 944/33915.
4. Департаменту бухгалтерського обліку та звітності (Світлана РУРЕНКО) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 січня 2021 року.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр
Р. Абрамовський
ПОГОДЖЕНО:
Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України
Міністр фінансів України
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок
Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Виконавчий Віцепрезидент
Конфедерації роботодавців України
І. Петрашко
С. Марченко
О.О. Шубін
Р. Іллічов
О. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
захисту довкілля
та природних ресурсів України
31 травня 2021 року № 358
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2021 р.
за № 981/36603

УМОВИ

оплати праці працівників установ природно-заповідного фонду, працівників берегової служби та членів екіпажів суден науково-дослідних установ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

1. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ природно-заповідного фонду, працівників берегової служби та членів екіпажів суден науково-дослідних установ Міндовкілля визначені в додатку 1 до цих Умов.
Схему тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, фахівців і службовців берегової служби та членів екіпажів суден Українського наукового центру екології моря Міндовкілля визначено в додатку 2 до цих Умов.
Схему посадових розрядів посад (професій) керівних працівників, наукових працівників та інших фахівців, які проводять наукові та науково-технічні розробки, установ природно-заповідного фонду Міндовкілля визначено в додатку 3 до цих Умов.
Схему тарифних розрядів посад (професій) фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців установ природно-заповідного фонду Міндовкілля визначено в додатку 4 до цих Умов.
Схему тарифних розрядів професій робітників установ природно-заповідного фонду Міндовкілля визначено в додатку 5 до цих Умов.
2. Посадові оклади заступників керівників установ Міндовкілля, заступників керівників структурних підрозділів цих установ на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів на 10-30 відсотків, помічників керівників на 30-40 відсотків нижче, ніж посадові оклади відповідних керівників, визначених за схемами тарифних розрядів, затверджених цим наказом.
3. Працівникам установлюються надбавки:
1) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):
за високі досягнення у праці;
за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;
2) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР "народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи;
3) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;
4) за вислугу років - відповідно до Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам установ природно-заповідного фонду України (686-2018-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 686.
Надбавка встановлюється працівникам установ природно-заповідного фонду, посадовими інструкціями яких передбачено забезпечення і безпосереднє виконання природоохоронних, науково-дослідних, еколого-освітніх, рекреаційних функцій, а також функцій з охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду, крім тих працівників, для яких встановлено інші умови та розміри виплати надбавок за стаж роботи.
4. Працівникам установлюються доплати:
1) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):
за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
за суміщення професій (посад);
за розширення зони обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ Міндовкілля, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, їх заступникам;
2) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;
3) за вчене звання:
професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки заробітної плати);
доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За наявності в зазначених працівників двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;
4) за науковий ступінь:
доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
кандидата наук, доктора філософії - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За наявності у працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
Відповідність вченого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи.
Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством;
5) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів,- у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу.
5. Водіям автотранспортних засобів установлюються:
надбавки за класність: водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;
доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.
6. Керівникам установ природно-заповідного фонду та науково-дослідних установ Міндовкілля в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, надається право:
1) установлювати працівникам конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;
2) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік;
3) затверджувати порядок та розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.
7. Оплата праці працівників здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу виходячи з посадового окладу з урахуванням підвищень, доплат, надбавок, премій, передбачених законодавством.
8. Оплата праці керівників, фахівців, службовців та робітників структурних підрозділів і окремих працівників установ галузі, посади (професії) яких не визначені цими Умовами, здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників бюджетних установ, закладів та організацій відповідних галузей економіки згідно з їх нормативно-правовими актами.
9. Преміювання керівників бюджетних установ Міндовкілля, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці.
Директор Департаменту
бухгалтерського обліку
та звітності -
головний бухгалтер
С. Руренко
Додаток 1
до Умов оплати праці
працівників установ
природно-заповідного фонду,
працівників берегової служби
та членів екіпажів суден
науково-дослідних установ
Міністерства захисту довкілля
та природних ресурсів України
(пункт 1)

РОЗМІРИ

тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ природно-заповідного фонду, працівників берегової служби та членів екіпажів суден науково-дослідних установ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

Тарифні розряди
Тарифні коефіцієнти
1
1,00
2
1,09
3
1,18
4
1,27
5
1,36
6
1,45
7
1,54
8
1,64
9
1,73
10
1,82
11
1,97
12
2,12
13
2,27
14
2,42
15
2,58
16
2,79
17
3,00
18
3,21
19
3,42
20
3,64
21
3,85
22
4,06
23
4,27
24
4,36
25
4,51
__________
Примітки:
1. Посадові оклади (тарифні ставки) за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника першого тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2021 р. розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 2670 гривень, з 01 грудня 2021 р. - 2893 гривні.
2. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (1282-12) .
Додаток 2
до Умов оплати праці
працівників установ
природно-заповідного фонду,
працівників берегової служби
та членів екіпажів суден
науково-дослідних установ
Міністерства захисту довкілля
та природних ресурсів України
(пункт 1)

СХЕМА

тарифних розрядів посад (професій) керівних працівників, фахівців і службовців берегової служби та членів екіпажів суден Українського наукового центру екології моря Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

Посади, професії
Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою
1
2
1. Керівні працівники
Завідувач (начальник) відділу експлуатації причальноскладського комплексу
10-12
Начальник: сектору (бюро) експлуатаційних оперативних робіт
9-10
2. Керівні працівники, фахівці та службовці берегової служби
Начальник: відділу безпеки мореплавання, відділу технічної експлуатації флоту
10-12
Головний штурман
10
Інженер-механік з флоту груповий
9
Морський інспектор
8
3. Члени екіпажів суден
Морські судна необмеженого району плавання водотоннажністю 4400 т БРТ (IV група)
Капітан
10
Головний механік
9
Помічник капітана з наукової частини
9
Старший помічник капітана, старший електромеханік, 2-й механік
8
2-й помічник капітана, 3-й механік, 2-й електромеханік, інженер I категорії
7
3-й помічник капітана, 3-й електромеханік, 4-й механік, начальник радіостанції, механік суднових систем, інженер - електрорадіонавігатор
7
4-й помічник капітана, помічник капітана з пожежно-технічної частини, помічник капітана з адміністративно-господарської частини
7
Боцман
7
Старший матрос-тесляр, кухар I категорії, електрогазозварник-моторист, токар, моторист I класу, моторист-електрик, електрик I класу, радіооператор I класу, технік
6
Матрос I класу, моторист II класу, радіооператор II класу, буфетник
5
Матрос II класу, кухар II категорії, матрос-днювальний, матрос камбуза
5
Судновий лікар:
вищої категорії
13
I категорії
12
II категорії
11
без категорії
10
Морські судна з необмеженим районом плавання водотоннажністю до 1200 т БРТ (II група)
Капітан
9
Головний механік
8
Помічник капітана з наукової частини
8
Старший помічник капітана, 2-й механік, 1-й електромеханік
7
2-й помічник капітана, 3-й механік
7
3-й помічник капітана, 4-й механік
7
Начальник радіостанції (з обслуговуванням радіонавігаційного обладнання)
7
Боцман
7
Радіооператор I класу, старший матрос-тесляр, старший моторист-електрик, кухар I категорії
6
Матрос I класу, кухар II категорії, буфетник
5-6
Морські судна прибережного (20-мильного) плавання проекту 376 У, РМ-376 (I група)
Капітан
8
Старший помічник капітана, старший механік
8
2-й помічник капітана, 2-й механік
7
3-й механік
7
Старший матрос, боцман
6-7
Матрос I класу, кухар I категорії, радіооператор I класу, матрос-моторист I класу
5-6
Додаток 3
до Умов оплати праці
працівників установ
природно-заповідного фонду,
працівників берегової служби
та членів екіпажів суден
науково-дослідних установ
Міністерства захисту довкілля
та природних ресурсів України
(пункт 1)

СХЕМА

посадових розрядів посад (професій) керівних працівників, наукових працівників та інших фахівців, які проводять наукові та науково-технічні розробки, установ природно-заповідного фонду Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

Посади, професії
Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою
1
2
1.Керівні працівники
Директор
18-20
Завідувач наукового відділу, лабораторії
16-18
Завідувач наукового сектору, групи
14-16
Керівники основних структурних підрозділів
14-18
Керівники інших підрозділів
8-11
2.Наукові працівники (природно-заповідна справа)
Головний науковий співробітник
17-18
Провідний науковий співробітник
14-16
Старший науковий співробітник
13-15
Науковий співробітник
12-14
Молодший науковий співробітник
11-13
3.Інші працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки
Провідні фахівці всіх спеціальностей
13-14
Фахівці всіх спеціальностей:
I категорії
12-13
II категорії
10-12
без категорії
8-10
Техніки-лаборанти:
I категорії
9-10
II категорії
8-9
без категорії
7-8
Додаток 4
до Умов оплати праці
працівників установ
природно-заповідного фонду,
працівників берегової служби
та членів екіпажів суден
науково-дослідних установ
Міністерства захисту довкілля
та природних ресурсів України
(пункт 1)

СХЕМА

тарифних розрядів посад (професій) фахівців, керівників інших структурних підрозділів і технічних службовців установ природно-заповідного фонду Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

Посади, професії
Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою
1
2
1.Керівні працівники
Завідувачі: канцелярії, складу, господарства, машинописного бюро, копіювально-розмножувального бюро, інших підрозділів
5-8
Майстер з охорони природи
7-8
2. Фахівці та службовці
Провідні фахівці: гід-перекладач, програміст, адміністратор системи, документознавець, інженер з рекреаційного благоустрою, інженер з відтворення природних екосистем, інженер з охорони природних екосистем, інженер з охорони тваринного світу, інженер з природокористування, фахівець з екологічної освіти, фахівець з рекреації, екскурсовод, економіст, юрисконсульт, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), зоотехнік, мисливствознавець
7-10
Фахівці: програміст, адміністратор системи, документознавець, інженер з рекреаційного благоустрою, інженер з відтворення природних екосистем, інженер з охорони природних екосистем, інженер з охорони тваринного світу, інженер з природокористування, фахівець з екологічної освіти, фахівець з рекреації, екскурсовод, економіст, юрисконсульт, бухгалтер (з дипломом спеціаліста), зоотехнік, мисливствознавець:
I категорії
8-9
II категорії
7-8
без категорії
6-7
Дільничний інспектор з охорони природно-заповідного фонду, інспектор з кадрів
7-9
Техніки: інспектор з охорони природно-заповідного фонду, пожежний (респіраторник):
I категорії
6-7
II категорії
5-6
без категорії
5
Старші: диспетчер, касир, інспектор
4-6
Інші фахівці та технічні службовці: касир (касир квитковий), інспектор, діловод, друкарка, секретар-друкарка, секретар, архіваріус, диспетчер
4-5
Додаток 5
до Умов оплати праці
працівників установ
природно-заповідного фонду,
працівників берегової служби
та членів екіпажів суден
науково-дослідних установ
Міністерства захисту довкілля
та природних ресурсів України
(пункт 1)

СХЕМА

тарифних розрядів професій робітників установ природно-заповідного фонду Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

Посади, професії
Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою
1
2
1. Робітники, які виконують просту некваліфіковану або допоміжну роботу: сторож, прибиральник виробничих (службових) приміщень, території, вантажник, підсобний робітник, робітник з благоустрою, конюх, опалювач, озеленювач
1-2
2. Робітники, які виконують малокваліфіковану роботу: машиніст котельної, контролер
1-3
3. Робітники, які виконують кваліфіковану (складну) роботу: гідрометеоспостерігач, будівельний робітник, рибовод, тракторист, спостерігач-пожежний, столяр, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
2-5
Водії:
автомобіля загального призначення вантажопідйомністю:
понад 0,5 до 1,5 т
2
понад 1,5 до 3,0 т
3
понад 3,0 до 5,0 т
4
понад 5,0 до 7,0 т
4
понад 7,0 до 10,0 т
5
спеціального автомобіля вантажопідйомністю:
до 0,5 т
2
понад 0,5 до 3,0 т
3
понад 3,0 до 5,0 т
4
понад 5,0 до 7,0 т
4
понад 7,0 до 10,0 т
5
навантажувача
4
легкового автомобіля з робочим об’ємом двигуна:
до 1,8 л
3
понад 1,8 до 3,5 л
4
автобуса довжиною:
до 5,0 м
3
понад 5,0 до 6,5 м
4
понад 6,5 до 7,5 м
4
понад 7,5 до 9,5 м
5
Природоохоронник:
III розряду
2
IV розряду
3
V розряду
4
VI розряду
5