БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.07.2021 № 428
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2021 р.
за № 976/36598

Про затвердження змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до Указу Президента України від 29 квітня 2021 року № 181 (181/2021) "Про День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України", пункту 10 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411 (411-2014-п) , та з метою приведення нормативно-правових актів Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у відповідність до вимог законодавства НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зміни до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (z1411-15) , затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 23 жовтня 2015 року № 634, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2015 року за № 1411/27856 (зі змінами), що додаються.
2. Директору Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Служби
підполковник
Ю. Щиголь
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра цифрової
трансформації України
О. Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
12 липня 2021 року № 428
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2021 р.
за № 976/36598

ЗМІНИ

до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

1. У пункті 10 (z1411-15) розділу I слова та цифри "Дня урядового зв’язку (12 жовтня)" замінити словами та цифрами "Дня Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (25 травня)".
2. У розділі II (z1411-15) :
пункт 1 після слів "яка виконує його обов’язки" доповнити словами ", через Департамент кад- рової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв’язку.";
у пункті 6 (z1411-15) слова та цифри "до 01 вересня кожного року" замінити словами та цифрами "щороку до 01 квітня", а цифри та слово "12 жовтня" замінити цифрами та словом "25 травня".
3. У тексті додатка 1 (z1411-15) :
слова "прізвище, ім’я, по батькові" замінити словами "прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)";
слова "ініціали, прізвище" замінити словами "власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ";
позицію:
"Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та  захисту 
інформації України від "___" ________ 20___ р. №
_________________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім’я та по батькові)
нагороджений(а) відомчою заохочувальною відзнакою Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України ______________________
_________________________________________________________________________
(вид нагрудного знака)"
викласти у такій редакції:
"Наказом Адміністрації Державної служби  спеціального зв’язку та захисту 
інформації України від "___" _______ 20___ р. № ______ "Про  заохочення"
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 (військове звання, прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності))
   нагороджений(а) відомчою заохочувальною відзнакою Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України ______________________
_______________________________________________________________________ .
             (вид нагрудного знака)"
Директор Департаменту
кадрової роботи
та управління персоналом
Адміністрації Держспецзв’язку
полковник
Ю. Печенюк