БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ
10.06.2021 № 737
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2021 р.
за № 983/36605

Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

Відповідно до статей 7, 70, 71, 73, 74 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (3759-12) , статей 11, 13, 17, частини другої статті 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (538/97-ВР) , Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення (z0313-12) , затвердженої рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 08 лютого 2012 року № 115, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2012 року за № 313/20626 (у редакції рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 09 листопада 2017 року № 2127) (зі змінами), що додаються.
2. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному вебсайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Онопрієнка М.
Голова
О. Герасим’юк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
Національної ради України
з питань телебачення
і радіомовлення
10 червня 2021 року № 737
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2021 р.
за № 983/36605

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

1. У розділі III (z0313-12) :
1) Пункт 11 викласти у такій редакції:
"11. До проведення перевірки ліцензіата можуть залучатися працівники інших органів державної влади, а також фахівці (експерти) (за згодою).".
2. У розділі VII (z0313-12) :
1) в абзаці першому пункту 2 слово "сім" замінити словом "п’ять";
2) пункт 3 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:
"Строк надання зазначених документів не може бути меншим, ніж десять робочих днів з дня надсилання ліцензіату рекомендованого листа про проведення безвиїзної перевірки.";
У зв’язку з цим абзаци другий-п’ятий вважати відповідно абзацами третім-шостим;
3) в абзаці четвертому пункту 3 слово "шостому" замінити словом "третьому";
4) абзац другий пункту 7 викласти у такій редакції:
"Ліцензіат вважається таким, що отримав примірник акта безвиїзної перевірки через п’ять робочих днів з дня надсилання Національною радою йому копії такого акта рекомендованим листом.";
5) у пункті 8 слово "п’ятнадцяти" замінити словом "п’яти";
6) абзац другий пункту 9 викласти у такій редакції:
"Ліцензіат вважається належним чином повідомленим Національною радою через шість робочих днів з дня надсилання йому зазначеного листа, за умови, що такий лист було надіслано не менше ніж за десять днів до дня засідання Національної ради. Таке засідання може проводитися без участі уповноважених осіб ліцензіата за умови, якщо його було належним чином повідомлено про час та місце проведення засідання.";
7) пункт 10 виключити.
Начальник управління
контролю та аналізу
телерадіомовлення
О. Дяченко