БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.07.2021 № 372
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2021 р.
за № 990/36612

Про внесення змін до Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування

Відповідно до абзацу другого пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1043 (1043-2019-п) "Про реалізацію експериментального проекту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування", Положення про Міністерство інфраструктури України (460-2015-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460 (зі змінами), та з метою удосконалення порядку допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування НАКАЗУЮ:
1. Внести до Тимчасового положення про порядок допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування (z0278-20) , затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 04 березня 2020 року № 191, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2020 року за № 278/34561, такі зміни:
1) в абзаці першому пункту 1.1 розділу І (z0278-20) слова "користування у вантажному русі" замінити словами "користування в межах України у вантажному русі";
2) у розділі ІІ (z0278-20) :
в абзаці п’ятому пункту 2.2 слова "з моменту прийняття позитивного рішення Комісії щодо участі заявника в експериментальному проєкті" замінити словами "з дати реєстрації листа, яким заявнику надсилається копія позитивного рішення Комісії щодо участі заявника в експериментальному проєкті,";
у пункті 2.5:
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"наявність на дільниці руху швидкісних пасажирських поїздів категорій "Інтерсіті" та "Інтерсіті+", крім випадків зазначених в абзаці дванадцятому цього пункту;";
після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі наявності на станціях руху швидкісних пасажирських поїздів категорій "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" допускається рух приватних локомотивів на станціях за умови наявності на них колій спеціального призначення та запобіжних елементів, таких як скидальні стрілки та вістряки, відокремлення головних колій станцій стрілочними переводами, можливість з’їзду на інші колії станцій, що забезпечують недопущення руху приватних локомотивів при виникненні аварійних ситуацій на головні колії станцій, або колії по яких здійснюється рух швидкісних пасажирських поїздів категорій "Інтерсіті" та "Інтерсіті+", при цьому не допускається перетин маршрутів слідування приватних локомотивів з швидкісними пасажирськими поїздами категорій "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" в одному рівні, як на станціях так і перегонах.".
2. Директорату залізничного транспорту (О. Федоренко) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Відділу зовнішніх комунікацій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр
О. Кубраков
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з безпеки на транспорті
Голова Державної регуляторної служби України
Є. Прокопчук
О. Кучер