БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.06.2021 № 444
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2021 р.
за № 982/36604

Про внесення змін до Переліку військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору

Відповідно до частини третьої статті 11 та частини першої статті 16 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (160/98-ВР) , абзацу другого пункту 40 Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України, затвердженого Указом Президента України від 19 жовтня 2007 року № 982 (982/2007) , з метою впорядкування військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору, НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до Переліку військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору (z1790-13) , затвердженого наказом Управління державної охорони України від 04 жовтня 2013 року № 646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2013 року за № 1790/24322, виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Департаменту кадрового забезпечення Управління державної охорони України у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник Управління
генерал-майор
С. Рудь
ПОГОДЖЕНО:
Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок
Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Г. Осовий
Р. Іллічов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління
державної охорони України
04 жовтня 2013 року № 646
(в редакції наказу
Управління державної
охорони України
від 08 червня 2021 року № 444)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2021 р.
за № 982/36604

ПЕРЕЛІК

військових посад в Управлінні державної охорони України, які в мирний час можуть бути заміщені цивільними особами на умовах строкового трудового договору

Посади відповідно до штату Управління державної охорони України
Посади відповідно до Класифікатора професій (va327609-10) (КП ДК 003:2010) (va327609-10)
,
затвердженого наказом Держспоживстандарту України
від 28 липня 2010 року № 327 (v0327609-10)
код професії
професійна назва роботи
Для кадрових підрозділів
Старший консультант
3439
Головний фахівець з кадрової роботи
Головний інспектор з персоналу
3439
Провідний фахівець з кадрової роботи
Інспектор з персоналу
3439
Фахівець з кадрової роботи
Головний фахівець
2412.2
Старший інженер з підготовки кадрів
Фахівець (психолог)
2445.2
Психолог
Фахівець (соціолог)
2442.2
Провідний соціолог
Старший офіцер
2412.2
Провідний інженер з підготовки кадрів
Офіцер
2412.2
Інженер з підготовки кадрів
Для інформаційно-аналітичних підрозділів
Головний фахівець
2433.2
Аналітик консолідованої інформації
Для підрозділів міжнародного співробітництва
Головний фахівець
2444.2
Перекладач
Для підрозділів комунікації
Консультант-експерт
1234
Прес-секретар
Головний фахівець
2419.2
Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою
Для медичних підрозділів
Фельдшер
3221
Фельдшер
Для підрозділів ресурсного забезпечення
Консультант-експерт
2149.2
Провідний інженер
Інженер
2149.2
Інженер
Начальник складу
1226.2
Завідувач складу
Механік
3115
Механік
Диспетчер-технік
3119
Диспетчер автомобільного транспорту
Водій 3, 2, 1 класу
8322
Водій автотранспортних засобів
Для підрозділів юридичного забезпечення
Старший юрисконсульт
2429
Провідний юрисконсульт
Юрисконсульт
2429
Юрисконсульт
Для підрозділів житлового забезпечення
Інженер
3439
Інспектор з обліку та розподілу житлової площі
Для бюро перепусток
Співробітник охорони
5169
Черговий бюро перепусток
Для режимно-секретних підрозділів
Консультант-експерт
3439
Головний фахівець з режиму секретності
Головний фахівець
3439
Провідний фахівець з режиму секретності
Фахівець
3439
Фахівець з режиму секретності
Для фінансово-економічних підрозділів
Консультант-експерт
2411.2
Провідний бухгалтер (з дипломом магістра, спеціаліста)
Головний фахівець
2411.2
Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)
Фахівець
3433
Бухгалтер
Економіст
2441.2
Економіст
Для підрозділів охорони праці і пожежно-технічного нагляду
Фахівець
2149.2
Інженер з охорони праці
Для підрозділів діловодства (документаційного забезпечення)
Фахівець
2451.2
Редактор літературний
Старший офіцер
3435.1
Організатор діловодства
Офіцер
3439
Фахівець з документаційного забезпечення
Для підрозділів закупівель
Головний фахівець
3439
Фахівець з публічних закупівель
3439
Фахівець з планування та оборонних закупівель
Для підрозділів антикорупційної діяльності
Старший консультант
3439
Провідний фахівець з антикорупційної діяльності
Консультант-експерт
3439
Фахівець з антикорупційної діяльності
Для підрозділів аудиту та контролю
Головний фахівець
2411.2
Провідний аудитор
Для галузевого державного архіву
Старший консультант
2431.2
Архівіст
Головний фахівець
2431.2
Зберігач фондів
Офіцер
2432.1
Документознавець
Директор Департаменту
кадрового забезпечення
полковник
С. Пащенко