БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.07.2021 № 2667/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2021 р.
за № 979/36601

Про внесення змін до Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України (228-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:
1. Внести до пункту 5 розділу І Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження (z1126-16) , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05 серпня 2016 року № 2432/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за № 1126/29256, такі зміни:
1) абзац третій після слів "наказу Міністерства юстиції України" доповнити словами "за умови внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру приватних виконавців України";
2) абзац шостий викласти в такій редакції:
"Доступ до діловодства, виконавчих проваджень та стягнутих за ними коштів у Системі приватному виконавцю, діяльність якого була зупинена, його відповідальної особи та помічника відновлюється Адміністратором не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від Міністерства юстиції України наказу про поновлення діяльності приватного виконавця, діяльність якого була зупинена, за умови внесення (наявності) відповідних відомостей до (у) Єдиного(му) реєстру(і) приватних виконавців України. Одночасно Адміністратором припиняється такий доступ приватному виконавцю, який здійснював заміщення приватного виконавця, діяльність якого була зупинена.";
3) після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:
"У разі скасування відповідного судового рішення, що мало наслідком відновлення Адміністратором доступу до Системи приватного виконавця, діяльність якого зупинена або припинена, такий доступ припиняється Адміністратором з дня отримання повідомлення Міністерства юстиції України про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру приватних виконавців України з наданням такого доступу приватному виконавцю, який здійснюватиме заміщення, або тимчасовому приватному виконавцю в порядку, передбаченому абзацами четвертим, сьомим цього пункту.".
2. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" (Бережний О.) разом з Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (Кисельов М.) вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу.
3. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Гайченка А.
Міністр
Д. Малюська
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
В.о. генерального директора державного
підприємства "Національні інформаційні системи"
О. Вискуб
Л. Музикус