БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 серпня 2021 р. № 814
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону (218-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 218 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 755; 2012 р., № 62, ст. 2527; 2017 р., № 22, ст. 615; 2018 р., № 22, ст. 727, № 75, ст. 2515; 2019 р., № 26, ст. 915; 2020 р., № 2, ст. 61), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2021 р. № 814

ЗМІНИ,

що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення загальнодержавних топографо-геодезичних та картографічних робіт і робіт з демаркації та делімітації державного кордону

1. У пункті 1:
1) в абзаці третьому слова ", та його територіальні органи" виключити;
2) в абзаці четвертому слово "п’ятим" замінити словом "сьомим";
3) доповнити пункт після абзацу четвертого абзацами такого змісту:
"Одержувачем бюджетних коштів за напрямом, визначеним абзацами другим, третім та шостим пункту 3 цього Порядку, є державне підприємство "Науково-дослідний інститут геодезії і картографії", що належить до сфери управління Держгеокадастру, з урахуванням умов та вимог, визначених пунктом 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (228-2002-п) (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).
Одержувачем бюджетних коштів за напрямом, визначеним абзацом п’ятим пункту 3 цього Порядку, є державне науково-виробниче підприємство "Картографія", що належить до сфери управління Держгеокадастру, з урахуванням умов та вимог, визначених пунктом 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (228-2002-п) (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).".
2. Пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Бюджетні кошти використовуються з метою реалізації положень, передбачених Законами України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (353-14) , "Про географічні назви" (2604-15) і "Про національну інфраструктуру геопросторових даних" (554-20) .".
3. У пункті 3:
1) абзац четвертий викласти в такій редакції:
"загальнодержавне топографічне картографування (створення, оновлення та видання державних топографічних карт і планів; створення та функціонування бази топографічних даних; дистанційне зондування Землі повітряними та наземними засобами, а також використання даних дистанційного зондування Землі із космосу для виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт; створення 3D-моделей місцевості та об’єктів; виконання робіт з технічного захисту інформації; підготовка та проведення наукових семінарів, конференцій з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності);";
2) після абзацу четвертого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:
"загальнодержавне тематичне картографування (проектування, складення і видання загальногеографічних, політико-адміністративних, науково-довідкових та інших тематичних карт і атласів; формування і ведення Державного картографо-геодезичного фонду; встановлення та унормування географічних назв, створення та ведення Державного реєстру географічних назв; видання галузевих науково-технічних журналів і науково-методичної топографо-геодезичної та картографічної літератури);
створення і розвиток національної інфраструктури геопросторових даних (створення та функціонування національного геопорталу; створення геоінформаційних систем; створення та функціонування геопорталів Державної геодезичної мережі та бази топографічних даних; розроблення та видання нормативно-правових актів у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та національної інфраструктури геопросторових даних; підготовка та проведення наукових та навчальних семінарів, конференцій у сфері національної інфраструктури геопросторових даних);".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим.
4. Абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:
"Одержувачі бюджетних коштів отримують бюджетні кошти на безповоротній основі та використовують такі кошти на підставі плану використання бюджетних коштів для здійснення заходів, визначених абзацами другим - сьомим пункту 3 цього Порядку.".
5. У тексті Порядку слово "Мінекономіки" замінити словом "Мінагрополітики".