БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 4 серпня 2021 р. № 883-р
Київ

Про затвердження плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

1. Затвердити план заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (366-2021-р) (далі - план заходів), що додається.
2. Взяти до відома, що фінансування виконання плану заходів здійснюється за рахунок та у межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити виконання плану заходів у межах своїх повноважень.
4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів, обласним, Київській міській державним адміністраціям:
забезпечити виконання плану заходів;
подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству розвитку громад та територій інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та інформування до 25 числа Кабінету Міністрів України.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 80
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2021 р. № 883-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

( Див. текст (883-2021-рF14) )