БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 4 серпня 2021 р. № 900-р
Київ

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 365

Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 365 (365-2021-р) "Деякі питання цифрової трансформації" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 36, ст. 2153) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 49
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2021 р. № 900-р

ЗМІНИ,

що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 365

1. Пункт 2 (365-2021-р) викласти в такій редакції:
"2. Міністерству цифрової трансформації забезпечити інтеграцію інформаційних систем, створених, модернізованих, розвинутих за результатами виконання завдань (проектів) цифрової трансформації, до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з урахуванням їх спрямування та функціональності.".
2. В абзаці третьому пункту 3 слова і цифру "відповідно до методичних рекомендацій, зазначених у пункті 2 цього розпорядження" замінити словами ", схвалених цим розпорядженням".
3. У підпункті 6 пункту 5 та підпункті 5 пункту 23 Пріоритетних напрямів та завдань (проектів) цифрової трансформації на період до 2023 року (365-2021-р) , схвалених зазначеним розпорядженням, слово "веб-порталу" замінити словом "вебпорталу".