БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 4 серпня 2021 р. № 898-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Донецькій та Луганській обласним держадміністраціям:
забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;
інформувати щороку до 15 січня Міністерство освіти і науки про стан виконання зазначеного плану заходів для подання до 15 лютого Кабінетові Міністрів України узагальненої інформації.
Прем'єр-міністр України
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2021 р. № 898-р

ПЛАН

заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл

Найменування заходу
Строк виконання
Відповідальні за виконання
Очікуваний результат
Ефективна система моніторингу нападів на заклади освіти
1.
Розроблення та впровадження механізму моніторингу та інформування про напади на заклади освіти
III квартал 2021 р.
МОН
запроваджено механізм моніторингу та інформування про напади на заклади освіти
щокварталу
МОН
Донецька та Луганська облдержадміністрації
за результатами моніторингу створено інформаційно-аналітичні матеріали
2.
Забезпечення навчання представників місцевих органів управління освітою та представників закладів освіти в районі ведення бойових дій щодо моніторингу та інформування про напади на заклади освіти, а також використання їх у військових цілях
IV квартал 2021 р.
Донецька та Луганська облдержадміністрації
громадські та міжнародні організації (за згодою)
проведено навчання представників місцевих органів управління освітою та закладів освіти
Захист закладів освіти від нападів та їх відновлення у разі пошкодження
3.
Перегляд механізму раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу у разі нападу або ризику нападу на заклад освіти
III квартал 2021 р.
МВС
СБУ (за згодою)
Мінреінтеграції
Донецька та Луганська облдержадміністрації
порядок раннього попередження та евакуації учасників освітнього процесу у разі нападу або ризику нападу на заклад освіти затверджено наказом МВС
4.
Здійснення відновлення закладів освіти, які було пошкоджено чи зруйновано у результаті воєнних (бойових) дій
у разі потреби
Донецька та Луганська облдержадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)
забезпечено відновлення закладів освіти, які було пошкоджено чи зруйновано у результаті воєнних (бойових) дій
Забезпечення безперервності навчання
5.
Забезпечення здобувачів освіти та педагогічних працівників електронними освітніми ресурсами
IV квартал 2021 р.
МОН
Український інститут розвитку освіти (за згодою)
забезпечено змістовне наповнення платформи "Всеукраїнська школа онлайн" (доступні основні курси для 5-11 класів)
6.
Забезпечення педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти необхідними технічними засобами для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання
-"-
МОН
Донецька та
Луганська облдержадміністрації
педагогічних працівників забезпечено комп’ютерною технікою для ефективної організації дистанційного навчання
7.
Забезпечення підключення закладів освіти, що розташовані в сільській місцевості, до високошвидкісного Інтернету та створення технічної можливості учасникам освітнього процесу (вчителям та учням) брати участь у дистанційному навчанні (в рамках програми 2911060 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості")
IV квартал 2021 р.
Мінцифри
органи місцевого самоврядування (за згодою)
розширено можливості організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання
8.
Забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу та впровадження програм психоемоційної підтримки для учасників освітнього процесу
постійно
МОН
Інститут модернізації змісту освіти (за згодою)
Донецька та Луганська облдержадміністрації
забезпечено постійний психологічний супровід освітнього процесу та впроваджено програми психоемоційної підтримки для учасників освітнього процесу
Упровадження в освітню політику чутливих до конфлікту інструментів
9.
Впровадження в освітній процес підходів чутливості до конфлікту (Conflict Sensitive Education)
III квартал 2021 р.
МОН
Український інститут розвитку освіти (за згодою)
громадські та міжнародні організації (за згодою)
підготовлено інформаційні матеріали для органів управління освітою та закладів освіти
10.
Розроблення пропозицій щодо інтеграції до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників аспектів чутливості до конфлікту
III квартал 2021 р.
МОН
Український інститут розвитку освіти (за згодою)
підготовлено рекомендації щодо включення до навчальних курсів/програм професійного розвитку педагогічних працівників компонента чутливості до конфлікту
Забезпечення системності підходів до захисту освіти в умовах збройного конфлікту
11.
Вироблення механізму міжвідомчої взаємодії з координації заходів імплементації Декларації про безпеку шкіл
-"-
МОН
утворено міжвідомчу робочу групу
Інформаційна підтримка впровадження положень Декларації
12.
Створення розділу, присвяченого Декларації про безпеку шкіл, в тому числі її імплементації на офіційному веб-сайті МОН
-"-
-"-
офіційний веб-сайт МОН містить інформаційні матеріали щодо положень Декларації про безпеку шкіл
13.
Забезпечення інформування закладів освіти про вимоги Декларації про безпеку шкіл
щороку у III кварталі
-"-
надіслано лист МОН;
проведено інформаційні та просвітницькі заходи, зокрема вікторини, конкурси тощо
14.
Розроблення навчального онлайн-курсу щодо імплементації Декларації про безпеку шкіл
I квартал 2022 р.
МОН
громадські та міжнародні організації (за згодою)
підвищено обізнаність учасників освітнього процесу та інших заінтересованих сторін про зміст Декларації про безпеку шкіл та підходи до її реалізації
15.
Забезпечення співпраці з Радою Безпеки ООН з питань дітей та збройних конфліктів
постійно
МЗС
МОН
інші центральні органи виконавчої влади
надано інформацію про стан захисту прав дітей у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України на запити робочої групи Ради Безпеки ООН з питань дітей та збройних конфліктів
16.
Підтримка включення компонента захисту дітей до мандата делегацій та представників України в рамках участі у діяльності ООН
-"-
МЗС
МОН
Мінреінтеграції
інші центральні органи виконавчої влади
забезпечено включення питання захисту дітей та закладів освіти в умовах збройних конфліктів до директив, вказівок і технічного завдання делегацій та представників України в рамках участі в діяльності та заходах ООН та її установ
17.
Підтримка співпраці з організаціями та установами ООН з питань дітей та збройних конфліктів
-"-
МОН
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади
забезпечено сталість міжнародного співробітництва у сфері захисту прав дітей
18.
Інформування міжнародних партнерів України, зокрема на майданчиках ООН, ЄС, НАТО, ОБСЄ та РЄ, про виконання заходів на національному рівні, пов’язаних із дотриманням зобов’язань України за Декларацією про безпеку шкіл
постійно
МЗС
МОН
інші центральні органи виконавчої влади
інформацію про досягнутий Україною прогрес у виконанні заходів, пов’язаних із дотриманням зобов’язань за Декларацією про безпеку шкіл, включено до позиційних матеріалів, технічних завдань, вказівок та директив делегатів/делегацій України, що брали участь у міжнародних форумах/конференціях/консультаціях/зустрічах з даної проблематики, а також донесено до відома заінтересованої аудиторії
19.
Здійснення заходів щодо обміну інформацією/досвідом з іншими країнами, які приєдналися до Декларації про безпеку шкіл, та взяття участі у заходах з підвищення спроможності заінтересованих сторін щодо впровадження Декларації про безпеку шкіл
-"-
МОН
МЗС
Мінреінтеграції
інші центральні органи виконавчої влади
Донецька та Луганська облдержадміністрації
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)
забезпечено участь органів виконавчої влади (в межах компетенції) у відповідних заходах