БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.06.2021 № 173
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 серпня 2021 р.
за № 1031/36653

Про затвердження Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 (1298-2002-п) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", з метою впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України, що додаються.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 28 лютого 2006 року № 125 (z0264-06) "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту Збройних Сил України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 березня 2006 року за № 264/12138 (зі змінами).
3. Департаменту фінансів Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр оборони України
А. Таран
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра фінансів України
Перший віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економіки України
Міністр охорони здоров’я України
Голова Профспілки працівників
Збройних Сил України
Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок
Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні
Д. Улютін
О. Любченко
В. Ляшко
В. Добровольський
Г.В. Осовий
Р. Іллічов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
23 червня 2021 року № 173
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 серпня 2021 р.
за № 1031/36653

УМОВИ

оплати праці працівників закладів охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України

І. Загальні положення

1. Ці Умови застосовуються для керівних працівників, професіоналів, фахівців, інших працівників закладів охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України (далі - заклади охорони здоров’я), а саме:
працівників сфери охорони здоров’я (керівних працівників, лікарів, професіоналів, фахівців);
професіоналів та фахівців, що прирівняні за оплатою праці до медичних та фармацевтичних працівників (біологи, зоологи, ентомологи тощо);
інших працівників закладів охорони здоров’я.
2. Керівним працівникам підрозділів забезпечення (охорони, котельні, їдальні тощо) тарифні розряди (посадові оклади) встановлюються за показниками для віднесення військових частин та їх структурних підрозділів до груп за оплатою праці керівників згідно з наказом Міністра оборони України від 24 січня 2006 року № 28 (z0107-06) "Про впорядкування умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2006 року за № 107/11981.
Керівним працівникам загальних (наскрізних) професій (начальник (завідувач) господарського, фінансового, кадрового відділу (відділення, частини, групи тощо), посади яких не передбачені цими Умовами, тарифні розряди (посадові оклади) визначаються за групою з оплати праці керівників закладів охорони здоров’я. При цьому в закладах охорони здоров’я, віднесених до V групи за оплатою праці, посадові оклади таких керівників встановлюються на 5 відсотків нижче посадових окладів керівників IV групи військових частин.
3. Оплата праці керівників, фахівців, технічних службовців і робітників закладів охорони здоров’я, що не передбачені Умовами (педагогічних працівників, працівників культури та інших), здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери, затверджених окремими наказами Міністерства оборони України, а в частині виплати підвищених окладів у зв’язку з небезпечними для здоров’я та особливо важкими умовами праці - згідно з цими Умовами.
4. У штатах (штатних розписах) закладів охорони здоров’я (структурних підрозділів) найменування посад медичних і фармацевтичних працівників "лікар" та "завідувач" (структурних підрозділів) доповнюються найменуваннями відповідних лікарських спеціальностей за профілем підрозділу. Наприклад: "лікар-терапевт", "лікар-кардіолог", "завідувач відділення - лікар-хірург".
5. Умови оплати праці передбачають:
1) розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладів охорони здоров’я (додаток 1);
2) схеми тарифних розрядів посад працівників закладів охорони здоров’я та порядок визначення посадових окладів окремих категорій працівників;
3) порядок обчислення заробітної плати медичних та фармацевтичних працівників;
4) показники віднесення закладів охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України до груп за оплатою праці керівників.
6. Оплата праці працівників, прийнятих на умовах строкового трудового договору на посади військовослужбовців, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами, здійснюється на умовах, передбачених для відповідної категорії працівників за рахунок асигнувань, виділених на грошове забезпечення військовослужбовців.

II. Схеми тарифних розрядів посад працівників закладів охорони здоров’я та порядок визначення посадових окладів окремих категорій працівників

1. Схема тарифних розрядів посад керівних працівників закладів охорони здоров’я:
Посади
Тарифні розряди, які встановлюються за групами з оплати праці
I
II
III
IV
V
1
2
3
4
5
6
Керівник (головний лікар, директор, начальник, завідувач) закладу охорони здоров’я
18
17
16
15
14
Головна медична сестра (головний медичний брат), головний фельдшер
12
11
11
10
10
Керівник медичної бази, складу, депо, центру формування та зберігання медичної техніки і майна непорушних запасів, інших аптечних закладів, що утримуються за самостійним штатом
16
15
14
13
12
Завідувач аптеки, відділення (відділу, центру) медичного постачання (структурний підрозділ закладу охорони здоров’я)
провізор
12
11
11
10
10
фармацевт
11
10
10
9
9
Завідувач відділу: аптеки, контрольно-аналітичної лабораторії, лабораторії, інших аптечних закладів
провізор
12
12
11
10
9
фармацевт
11
11
10
9
8
1) посадові оклади керівників закладів охорони здоров’я, визначені за цією Схемою, з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію, не можуть бути нижчими від посадових окладів керівників структурних підрозділів - лікарів (провізорів) відповідної або нижчої кваліфікації, з урахуванням підвищення за оперативне втручання. Цей порядок встановлення посадових окладів не застосовується для керівників, які не мають кваліфікаційної категорії;
2) заступникам керівників закладів охорони здоров’я, заступникам керівників структурних підрозділів цих закладів посадові оклади встановлюються на 5-15 відсотків нижче посадового окладу відповідного керівника, головному бухгалтеру (керівнику фінансового органу) - на 10-30 відсотків, помічникам керівників - на 30-40 відсотків посадового окладу відповідного керівника;
3) заступникам керівників закладів охорони здоров’я та головному бухгалтеру (керівнику фінансового органу) посадові оклади встановлюються з урахуванням норм підпункту 1 цього пункту без урахування підвищень за кваліфікаційну категорію, шкідливі та важкі умови праці;
4) конкретний розмір посадового окладу заступника (помічника) керівника, та головного бухгалтера (керівника фінансового органу) встановлюється шляхом пониження посадового окладу відповідного керівника на будь-який відсоток у зазначених межах.
2. Схема тарифних розрядів посад лікарів та професіоналів у галузі охорони здоров’я:
Посади
Тарифні розряди
1
2
1. Лікарі-хірурги всіх найменувань і лікарі-ендоскопісти, лікарі-анестезіологи, лікарі загальної практики - сімейні лікарі:
вищої кваліфікаційної категорії
14
першої кваліфікаційної категорії
13
другої кваліфікаційної категорії
12
без категорії
11
2. Лікарі-інтерни, лікарі-стажисти за такими лікарськими спеціальностями: лікар-хірург (всіх найменувань), лікар-ендоскопіст, лікар-анестезіолог, лікар загальної практики - сімейний лікар
10
3. Лікарі інших спеціальностей, професіонали в галузі охорони здоров’я (фізичний терапевт, ерготерапевт):
вищої кваліфікаційної категорії
13
першої кваліфікаційної категорії
12
другої кваліфікаційної категорії
11
без категорії
10
4. Лікарі-інтерни, лікарі-стажисти за іншими лікарськими спеціальностями
9
5. Трансплант-координатори, трансплант-координатори патолого-анатомічної лабораторії
13
__________
Примітка.
До посад "лікарі-хірурги" всіх найменувань належать: лікар-хірург, лікар-комбустіолог, лікар-хірург-проктолог, лікар-хірург пластичний, лікар-травматолог-ортопед, лікар-уролог, лікар-нейрохірург, лікар-хірург судинний, лікар-хірург серцево-судинний, лікар-хірург-онколог, лікар-хірург торакальний, лікар-радіолог, лікар з променевої терапії, лікар з радіонуклідної діагностики, лікар-стоматолог-хірург, лікар-акушер-гінеколог, лікар-гінеколог-онколог, лікар-рентгенолог, який здійснює хірургічні втручання із застосуванням рентгенівської апаратури в умовах стаціонару; лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог, лікар-отоларинголог-онколог, лікар-ендокринолог, який здійснює оперативні втручання; лікар-онколог, лікар-трансплантолог, лікар-транфузіолог, який здійснює заготівлю крові, її компонентів, клітин та їх трансфузіологію; 1) професіоналам з вищою немедичною освітою (психологи, біологи, ентомологи, зоологи та інші), посади яких уведені замість посад лікарів, посадові оклади встановлюються за тарифними розрядами, передбаченими для лікарів інших спеціальностей відповідних кваліфікаційних категорій; 2) керівникам структурних підрозділів (відділень, кабінетів, лабораторій, відділів закладів охорони здоров’я, медичних пунктів (служб) військових частин, військових навчальних закладів тощо) - лікарям посадові оклади встановлюються виходячи з тарифних розрядів лікарів відповідних спеціальностей та кваліфікаційних категорій (за умови, що спеціальність, за якою їм присвоєна кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу, який вони очолюють) з урахуванням підвищення на 10-25 відсотків залежно від обсягу роботи: на 10 відсотків - при кількості посад лікарів, посад професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, у підрозділі згідно зі штатом, штатним розписом до 3 одиниць включно (з урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів); на 20 відсотків - при кількості посад лікарів, посад професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, у підрозділі згідно зі штатом, штатним розписом понад 3 до 6 одиниць включно (з урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів); на 25 відсотків - при кількості посад лікарів, посад професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, у підрозділі згідно зі штатом, штатним розписом понад 6 одиниць (з урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без урахування посад лікарів-інтернів); 3) посадові оклади голів лікувально-льотних, лікарсько-консультативних комісій, військово-лікарських комісій - лікарів установлюються виходячи з тарифних розрядів лікарів відповідних спеціальностей та кваліфікаційних категорій та підпункту 2 цього пункту підвищуються на 20 відсотків; 4) завідувачам відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги - лікарям посадові оклади встановлюються виходячи з тарифних розрядів лікарів відповідних спеціальностей та кваліфікаційних категорій з урахуванням підвищення на 10 відсотків у разі наявності в штаті (штатному розписі) більше 2 виїзних бригад (понад 40 посад персоналу); 5) лікарям протезно-ортопедичних відділів (відділень, груп тощо) посадові оклади встановлюються за тарифними розрядами, передбаченими для лікарів-хірургів відповідних кваліфікаційних категорій.
3. Схема тарифних розрядів посад фахівців у галузі охорони здоров’я:
Посади
Тарифний розряд
1
2
1. Сестри (брати) медичні операційні, сестри (брати) медичні - анестезисти, сестри (брати) медичні відділень (палат) екстреної (невідкладної) медичної допомоги та інтенсивної терапії, лікарі зубні, оптометристи, помічники лікаря-стоматолога, помічники лікаря-епідеміолога, фельдшери усіх спеціальностей, фельдшери-лаборанти, лаборанти, сестри (брати) медичні загальної практики - сімейної медицини, асистенти ерготерапевта та асистенти фізичного терапевта, лікарі зубні та інші:
вищої кваліфікаційної категорії
10
першої кваліфікаційної категорії
9
другої кваліфікаційної категорії
8
без категорії
7
2. Сестри (брати) медичні, сестри (брати) медичні поліклініки, сестри (брати) медичні стаціонару, сестри (брати) медичні з дієтичного харчування, сестри (брати) медичні з лікувальної фізкультури, сестри (брати) медичні з масажу, сестри (брати) медичні з фізіотерапії, сестри (брати) медичні з функціональної діагностики, сестри (брати) медичні зі стоматології; інструктори, рентгенолаборанти, статистики медичні, техніки зубні, техніки-ортезисти-гіпсовиливальники та інші:
вищої кваліфікаційної категорії
9
першої кваліфікаційної категорії
8
другої кваліфікаційної категорії
7
без категорії
6
1) зберігається протягом 3 років кваліфікаційна категорія:
сестрам (братам) медичним, призначеним на посади сестер (братів) медичних загальної практики - сімейної медицини,- за спеціальностями "лікувальна справа", "лікувальна справа (невідкладні стани)", "акушерська справа", "сестринська справа", "сестринська справа (операційна)";
фахівцям у галузі охорони здоров’я, призначеним на посади асистентів фізичних терапевтів та асистентів ерготерапевтів,- за спеціальностями "лікувальна справа", "акушерська справа", "сестринська справа", "фізіотерапія";
2) керівникам закладів охорони здоров’я та їх структурних підрозділів із числа фахівців у галузі охорони здоров’я оклади встановлюються виходячи з тарифних розрядів посад фахівців відповідної кваліфікації з урахуванням підвищення на 10-20 відсотків залежно від обсягу роботи:
на 10 відсотків - при кількості посад фахівців у галузі охорони здоров’я (з урахуванням посади керівника) згідно зі штатом (штатним розписом) до 3 одиниць (включно);
на 15 відсотків - понад 3 до 10 одиниць (включно);
на 20 відсотків - понад 10 одиниць;
3) старшим: сестрам (братам) медичним, фельдшерам, технікам зубним та іншим фахівцям у галузі охорони здоров’я посадові оклади визначаються виходячи з тарифних розрядів посад фахівців відповідної кваліфікації з урахуванням підвищення на 10 відсотків.
4. Схеми тарифних розрядів посад окремих категорій працівників закладів охорони здоров’я:
Посади
Тарифний розряд
1
2
1. Реєстратор медичний
5
2. Дезінфектори; працівники з господарської діяльності закладу охорони здоров’я; молодші медичні сестри (молодші медичні брати) з догляду за хворими
4
3. Молодші медичні сестри (молодші медичні брати) (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця, санітар, санітар-прибиральник, санітар-буфетник та інші)
3
5. Схема тарифних розрядів посад працівників аптек, аптечних закладів (підрозділів):
Посади
Тарифний розряд
1
2
1. Провізори, провізори-аналітики, провізори клінічні, провізори-косметологи:
вищої кваліфікаційної категорії
13
першої кваліфікаційної категорії
12
другої кваліфікаційної категорії
11
без категорії
10
2. Провізор-інтерн
9
3. Фармацевти:
вищої кваліфікаційної категорії
10
першої кваліфікаційної категорії
9
другої кваліфікаційної категорії
8
без категорії
7
4. Лаборанти (фармація):
вищої кваліфікаційної категорії
9
першої кваліфікаційної категорії
8
другої кваліфікаційної категорії
7
без категорії
6
5. Фасувальники медичних виробів
3
Старшим провізорам посадові оклади визначаються, виходячи з тарифних розрядів посад провізорів відповідної кваліфікації, з урахуванням підвищення на 10 відсотків.
6. Ставки погодинної оплати праці працівників, які залучаються закладами охорони здоров’я для проведення консультацій:
Працівники
Ставки погодинної оплати у відсотках до окладу (ставки) працівника I тарифного розряду
1
2
Професор, доктор медичних наук
10,91
Доцент або кандидат медичних наук, доктор філософії в галузі знань "Охорона здоров’я"
9,10
Особи, які не мають наукового ступеня, зі стажем роботи не менше 5 років
7,96
1) разова консультація тривалістю менше однієї години сплачується як за годину;
2) оплата за час, витрачений на перебування в дорозі, проводиться лікарям-консультантам, виходячи із посадового окладу лікаря відповідної спеціальності, за фактичний час перебування у дорозі;
3) лікарям, які залучаються для надання консультацій у закладах охорони здоров’я (підрозділах), у яких вони працюють або які їм підвідомчі з організаційно-методичних та медичних питань, оплата праці за ставками погодинної оплати праці не проводиться.

III. Порядок обчислення заробітної плати медичних та фармацевтичних працівників

1. Встановлення конкретних посадових окладів працівникам з урахуванням кваліфікаційних вимог за займаною посадою, підвищень, надбавок, доплат, преміювання, інших виплат, передбачених для відповідних категорій працівників цими Умовами та іншими нормативно-правовими актами, проводиться відповідно до колективного договору, наказу керівника (командира) за поданням керівника структурного підрозділу, в якому працює працівник, на підставі відповідних документів, що дають право на підвищення посадових окладів, встановлення надбавок, доплат та інших виплат:
1) надбавки, доплати та інші виплати, які не передбачені цими Умовами (за вислугу років, за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, за підтримку постійної бойової готовності військ (сил) та інші) працівникам закладів охорони здоров’я встановлювати до посадових окладів, з урахуванням підвищень, у розмірах та порядку, визначених окремими нормативно-правовими актами;
2) розміри посадових окладів (тарифних ставок) визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюються професіоналам, фахівцям залежно від наявної кваліфікаційної категорії, і відображаються в тарифікаційному списку працівників (додаток 2).
Для проведення роботи з визначення посадових окладів працівників закладів охорони здоров’я та розмірів доплат і надбавок за наказом керівника створюється постійно діюча комісія у складі: заступник керівника, головний бухгалтер (керівник фінансового органу), працівник, який займається питаннями кадрів, голова профспілкового комітету та інші особи, які можуть залучатися керівником закладу. Тарифікаційну комісію очолює керівник закладу.
Тарифікаційна комісія в своїй роботі керується діючими умовами оплати праці та іншими нормативними актами з цих питань.
Порядок роботи тарифікаційної комісії визначається головою комісії.
Тарифікаційний список працівників складається щорічно до 1 лютого і підписується всіма членами комісії.
У разі зміни протягом року розміру посадового окладу, доплат та надбавок тарифікаційною комісією вносяться відповідні зміни до тарифікаційного списку працівників.
Тарифікаційний список працівників заповнюється окремо в розрізі структурних підрозділів та посад.
Кількість посад у тарифікаційному списку працівників повинна збігатися з кількістю посад у (штаті) штатному розписі.
Вакантні посади відображаються у відповідних структурних підрозділах з установленням середніх окладів, визначених за Єдиною тарифною сіткою для відповідної категорії працівників;
3) оплата праці працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки), або залежно від виконання норм виробітку і відрядних розцінок з урахуванням підвищень, доплат та надбавок, передбачених діючим законодавством. Заробітна плата працівника граничними розмірами не обмежується;
4) конкретні розміри доплат, надбавок та інших виплат (у тому числі преміювання) визначаються керівником закладу, установи за рахунок і в межах фонду заробітної плати та відображаються в розрахунково-платіжних відомостях на виплату заробітної плати.
Преміювання керівників закладів, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці;
5) визначення розміру заробітної плати проводиться у всіх випадках окремо за основною посадою і при роботі за сумісництво;
6) зміни розмірів посадових окладів, підвищень, доплат та надбавок, що визначають заробітну плату працівників, проводяться з моменту (з дня):
призначення на посаду фахівця відповідної кваліфікації;
присвоєння кваліфікаційної категорії, розряду, почесного звання, наукового ступеня;
зміни розміру окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду;
7) днем присвоєння (присудження) є:
почесних звань - дата Указу Президента України;
кваліфікаційної категорії - дата наказу відповідного закладу про затвердження рішення атестаційної комісії;
кваліфікаційного розряду - дата наказу по закладу;
наукового ступеня - дата винесення рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня та видачу відповідного диплома.
2. Встановлення (зміна розміру) надбавки за тривалість безперервної роботи провадиться з місяця, що настає за місяцем, коли виникло таке право.
3. Керівник закладу несе відповідальність за своєчасне та правильне визначення розміру заробітної плати працівників згідно з чинним законодавством.
4. У разі встановлення факту неправильної оплати праці керівник закладу зобов’язаний вжити заходів щодо негайного виправлення помилок та виплати працівникові належної йому суми за весь час неправильної оплати, а також визначити ступінь дисциплінарної та матеріальної відповідальності осіб, безпосередньо винних у цьому.
5. Підвищення посадових окладів:
1) за наявність кваліфікаційної категорії:
керівникам закладів охорони здоров’я, аптечних закладів, та їх заступникам з числа лікарів та провізорів посадовий оклад, що відповідає тарифному розряду за групою з оплати праці, підвищується за наявності кваліфікаційної категорії за спеціальністю "організація та управління охороною здоров’я" або "організація та управління фармацією":
керівникам та їх заступникам (лікарям, провізорам) - за спеціальностями "організація і управління охороною здоров’я" та "організація та управління фармацією", які мають:
вищу кваліфікаційну категорію - на 44,9 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;
першу кваліфікаційну категорію - на 31,9 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;
другу кваліфікаційну категорію - на 24,1 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;
керівникам із числа фахівців у галузі охорони здоров’я та головним медичним сестрам (головним медичним братам), головним фельдшерам, які мають:
вищу кваліфікаційну категорію - на 28,3 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;
першу кваліфікаційну категорію - на 18,4 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;
другу кваліфікаційну категорію - на 8,7 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду.
У разі призначення лікаря (провізора) на посаду керівника закладу або його заступника з числа лікарів (провізорів) йому протягом трьох років з дня призначення на керівну посаду здійснюється підвищення посадового окладу за кваліфікаційну категорію за лікарською (фармацевтичною) спеціальністю, яку він мав, у розмірах, передбачених цим пунктом.
Керівникам структурних підрозділів - лікарям посадовий оклад встановлюється з урахуванням кваліфікаційної категорії за умови, що спеціальність, за якою їм присвоєна кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу, який вони очолюють, а завідувачам поліклінік (поліклінічних відділень), що є структурними підрозділами закладів охорони здоров’я,- за будь-якою лікарською спеціальністю, за якою надається амбулаторно-поліклінічна допомога.
Керівникам (начальникам) медичного пункту військової частини, військового навчального закладу - лікарям посадовий оклад встановлюється з урахуванням кваліфікаційної категорії за будь-якою лікарською спеціальністю, медичної служби - за наявності спеціальності "організація і управління охороною здоров’я".
Іншим медичним та фармацевтичним працівникам посадовий оклад установлюється з урахуванням кваліфікаційної категорії за умови їх роботи за тією спеціальністю, за якою присвоєно кваліфікаційну категорію.
Виплата заробітної плати з урахуванням підвищення посадового окладу за наявності кваліфікаційної категорії проводиться працівникам протягом п’яти років з дня затвердження наказом закладу охорони здоров’я рішення атестаційної комісії про її присвоєння (підтвердження). Особам, які бажають пройти атестацію на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії і своєчасно подали необхідні документи в атестаційну комісію (не пізніше як за два місяці до закінчення 5-річного строку з моменту попередньої атестації (переатестації), указана виплата проводиться до винесення рішення атестаційної комісії про її підвищення (підтвердження) або відміну;
2) за оперативне втручання:
посадові оклади лікарів-хірургів усіх найменувань, лікарів-анестезіологів та лікарів-ендоскопістів, у тому числі керівників структурних підрозділів - лікарів цих спеціальностей, визначені згідно зі Схемами (пункти 1-3 розділу II), підвищуються за здійснення оперативних втручань у залежності від обсягу, складності й характеру їх праці при роботі:
в амбулаторно-поліклінічному закладі (відділенні) - до 15 відсотків посадового окладу;
в денному стаціонарі хірургічного профілю - до 25 відсотків посадового окладу;
в стаціонарі - до 40 відсотків посадового окладу;
3) за диплом з відзнакою:
4) лікарям усіх спеціальностей та провізорам (крім лікарів-інтернів та провізорів-інтернів), які отримали диплом з відзнакою після закінчення медичних (фармацевтичних) закладів вищої освіти, посадовий оклад, що визначений за тарифними розрядами, підвищується протягом 5 років на 5 відсотків;
4) у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці:
посадові оклади (тарифні ставки) працівників за посадами, які визначені в переліку закладів (підрозділів) охорони здоров’я та посад, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці (додаток 3), підвищуються на 60, 30, 25 та 15 відсотків;
посадові оклади (тарифні ставки) працівників, які працюють з вірусом імунодефіциту людини на посадах, визначених у переліку закладів та їх підрозділів, а також посад, робота в яких дає право на підвищення посадових окладів на 60 відсотків (додаток 4), підвищуються на 60 відсотків;
посадові оклади (тарифні ставки) працівників за посадами, які визначені в переліку закладів та посад, безпосередня робота в (на) яких з надання медичної допомоги тим, хто постраждав унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, дає право на підвищення посадових окладів на 25 відсотків у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці (додаток 5), підвищуються на 25 відсотків.
Конкретний перелік посад працівників, яким посадові оклади (тарифні ставки) підвищуються в зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці, затверджується керівником закладу, за погодженням з профспілковим комітетом, залежно від функціональних обов’язків та обсягу роботи в шкідливих та важких умовах праці;
5) інші підвищення посадових окладів (тарифних ставок):
посадові оклади (тарифні ставки) приймальників золота в закладах охорони здоров’я підвищуються на 15 відсотків;
керівним працівникам (керівнику закладу, його заступникам, головному бухгалтеру (керівнику фінансового органу) та його заступникам, начальнику планово-економічного відділу, головним фахівцям) військових госпіталів, військово-медичних центрів зі стаціонарами за наявності поліклінік (поліклінічних відділень) посадові оклади підвищуються на 15 відсотків;
працівникам, які постійно працюють у закладах, розташованих на території населеного пункту, що має статус гірського, незалежно від того, проживають вони в цьому населеному пункті чи ні, посадові оклади підвищуються на 25 відсотків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 648 (648-95-п) "Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах";
6) порядок установлення підвищень посадових окладів:
підвищення: за кваліфікаційну категорію, за оперативне втручання, за диплом з відзнакою, передбачені підпунктами 1-3 цього пункту, установлюються до посадового окладу, визначеного за тарифними розрядами, а керівникам структурних підрозділів - лікарям та керівникам з числа професіоналів та фахівців у галузі охорони здоров’я, з урахуванням підвищення за завідування або старшинство.
Підвищення, у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці та інші підвищення посадових окладів, передбачені підпунктами 4-5 цього пункту, установлюються до посадового окладу, визначеного за тарифними розрядами з урахуванням підвищень за завідування, старшинство, кваліфікаційну категорію, оперативні втручання, диплом з відзнакою.
6. Доплати:
1) доплати за суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника та розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт:
професіоналам, фахівцям, технічним службовцям та робітникам, які виконують у тому ж самому закладі поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професії (посади) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника в розмірі до 50 відсотків посадового окладу за основною посадою.
Конкретний розмір цих доплат установлюється керівником закладу залежно від кваліфікації працівника, складності та обсягу виконуваних робіт.
Доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт провадяться в розмірі до 50 відсотків посадового окладу працівника. Зазначені доплати встановлюються працівникам за умови виконання ними роботи меншою чисельністю працівників, ніж за встановленими нормами (нормативами).
Доплати за суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника та розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт не встановлюються керівникам закладів, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам;
2) керівникам закладів охорони здоров’я - лікарям та їх заступникам - лікарям дозволяється вести в закладах, у штаті яких вони є, роботу за спеціальністю в межах робочого часу за основною посадою з виплатою їм до 25 відсотків посадового окладу лікаря відповідної спеціальності.
Зазначена робота керівників закладів охорони здоров’я - лікарів та їх заступників - лікарів повинна відображатись у відповідних медичних документах;
3) доплати за роботу в нічний час:
працівникам, які залучаються до роботи в нічний час, здійснюється доплата в розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час. Нічним уважається час з 10 години вечора до 6 години ранку.
Працівникам, зайнятим наданням екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги, а також тим, хто працює у відділеннях (палатах) анестезіології та інтенсивної терапії, провадиться доплата в розмірі 50 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час.
Перелік посад та підрозділів, за роботу в яких проводяться зазначені доплати, затверджується керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом. Він не підлягає щорічному затвердженню, а в разі потреби до нього можуть уноситися зміни та доповнення у такому самому порядку;
4) доплати за науковий ступінь:
працівникам установлюються доплати за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків; доктора філософії, кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу.
Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем (медична, фармацевтична, наукова тощо) збігається з наявним науковим ступенем. За наявності в працівників двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.
Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником закладу.
Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.
Доплати за науковий ступінь провадяться як за основною роботою, так і за сумісництвом залежно від обсягу фактично виконаної роботи;
5) інші доплати:
працівникам закладів охорони здоров’я за їх згодою може вводитися робочий день з розподілом зміни на частини (з перервою в роботі понад 2 години) за умови, щоб загальна тривалість роботи не перевищувала встановленої норми тривалості робочого дня (стаття 60 Кодексу законів про працю України (322-08) ). Доплата в ці дні проводиться за відпрацьований час до посадового окладу, в розмірі до 30 відсотків. Конкретний розмір доплати
визначає керівник закладу, за погодженням з профспілковим органом, у межах затвердженого фонду оплати праці.
Час внутрішньозмінної перерви в робочий час не включається.
Перелік посад працівників, яким можуть виплачуватись зазначені доплати, затверджується керівником закладу, установи за погодженням з профспілковим органом;
молодшим медичним сестрам (братам), зайнятим на роботах із шкідливими і важкими умовами праці пов’язаними з миттям посуду, тари і технологічного обладнання вручну із застосуванням кислот та інших хімічних речовин, за результатами атестації робочих місць установлюється доплата в розмірі до 12 відсотків посадового окладу;
працівникам (у тому числі молодшим медичним сестрам (братам)), які використовують у роботі дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, установлюється доплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу;
6) порядок установлення доплат:
доплати, перелічені в пункті 6 розділу III цих Умов, установлюються до посадового окладу з урахуванням підвищень.
7. Надбавки:
1) надбавки за тривалість безперервної роботи:
Перелік закладів, посад, розмірів надбавок за тривалість безперервної роботи та порядок їх виплати:
Заклади (підрозділи)
Посади
Максимальний розмір надбавок
Порядок виплати надбавок
1
2
3
4
1. Заклади охорони здоров’я, медичні служби, медичні пункти військових частин, установ, організацій, що розташовані в сільській місцевості
Лікарі - незалежно від найменування посади, сестри (брати) медичні, зубні лікарі
40 відсотків
Від 3 до 5 років безперервної роботи - 10 відсотків, від 5 до 7 років - 20 відсотків, від 7 до 9 років - 30 відсотків, понад 9 років - 40 відсотків посадового окладу
2. Cтруктурні підрозділи закладів охорони здоров’я, які здійснюють діагностику туберкульозу і надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на заразну форму туберкульозу
Лікарі незалежно від найменування посад, фахівці в галузі охорони здоров’я не залежно від найменування посад, професіонали, що допущені до медичної діяльності, молодші медичні сестри (брати) у структурних підрозділах протитуберкульозних закладів
60 відсотків
До 2 років (включно) безперервної роботи - 10 відсотків;
від 2 до 4 років - 20 відсотків; від 4 до 6 років - 30 відсотків; від 6 до 8 років - 40 відсотків; від 8 до 10 років - 50 відсотків;
понад 10 років - 60 відсотків посадового окладу
3. Cтруктурні підрозділи закладів охорони здоров’я, які здійснюють діагностику туберкульозу і надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на активну форму туберкульозу
Лікарі незалежно від найменування посад, професіонали, що допущені до медичної діяльності, молодші медичні сестри (брати)
40 відсотків
До 3 років (включно) безперервної роботи - 10 відсотків;
від 3 до 6 років - 20 відсотків; від 6 до 9 років - 30 відсотків; понад 9 років - 40 відсотків посадового окладу
4. Структурні підрозділи з боротьби з особливо небезпечними інфекціями: лабораторії (відділи, відділення) особливо небезпечних інфекцій регіональних санітарно-епідеміологічних управлінь, які здійснюють карантинний догляд
Медичні працівники, у тому числі керівники - лікарі, біологи та інші прирівняні професіонали та фахівці.
60 відсотків
10 відсотків посадового окладу за кожний відпрацьований рік
Професіонали, фахівці, технічні службовці, робітники
40 відсотків
Надбавки за тривалість безперервної роботи нараховуються кожного місяця як за основною посадою, так і за сумісництвом.
Обчислення стажу безперервної роботи, що дає право на отримання надбавок за тривалість безперервної роботи здійснюється відповідно до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення (z1209-05) , затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489;
2) надбавка за почесне звання:
працівникам установлюються надбавки за наявність почесного звання України, СРСР, союзних республік СРСР "заслужений" у розмірі - 20 відсотків посадового окладу. Надбавка встановлюється за основною посадою та за сумісництвом.
Надбавка за почесне звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем (медична, фармацевтична тощо) збігається з наявним почесним званням.
Відповідність почесного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником закладу;
3) надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови:
працівникам установлюється надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.
Ця надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;
4) надбавки за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість у роботі:
працівникам можуть установлюватись надбавки в розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки): за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Таке обмеження не поширюється на працівників національних закладів.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки зменшуються або скасовуються;
5) порядок установлення надбавок:
надбавки за тривалість безперервної роботи нараховуються виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) за посадою, яку займають працівники, визначеного за тарифним розрядом з урахуванням підвищення за завідування, старшинство, за кваліфікаційну категорію і без урахування інших підвищень, надбавок, доплат (за винятком працівників структурних підрозділів з боротьби з особливо небезпечними інфекціями, які здійснюють карантинний догляд). Працівникам структурних підрозділів з боротьби з особливо небезпечними інфекціями, які здійснюють карантинний нагляд надбавки за тривалість безперервної роботи нараховуються від посадового окладу, підвищеного у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці.
Надбавки, перелічені в підпунктах 2-4 цього пункту, нараховуються працівникам на посадовий оклад (тарифну ставку) з урахуванням підвищень.
8. Преміювання працівників проводиться в межах фонду заробітної плати.
Керівники закладів за погодженням з профспілковим органом затверджують положення про преміювання працівників.
Розмір премії працівника залежить від особистого внеску в загальні результати роботи підрозділу, закладу і граничними розмірами не обмежується.
Надання матеріальної допомоги працівникам, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання здійснюється в межах фонду заробітної плати.
9. Інші питання оплати праці:
1) чергування вдома:
лікарі та фахівці в галузі охорони здоров’я, які зайняті наданням медичної допомоги, в тому числі екстреної, можуть залучатися до чергування вдома.
Чергування вдома може надаватись лікарям - до п’яти посад з основних лікарських спеціальностей та чотирьох посад фахівців в галузі охорони здоров’я (лаборант, рентгенолаборант, сестра медична операційна (брат медичний операційний), сестра медична - анестезист (брат медичний - анестезист)) з урахуванням укомплектованості штатів, виробничої необхідності, кількості викликів і експертної їх оцінки.
Чергування здійснюються як у межах місячної норми робочого часу відповідних працівників за обліковий період, так і за її межами.
Чергування вдома в денний та нічний час ураховується як півгодини за кожну годину чергування та оплачується, виходячи з посадового окладу, визначеного за тарифними розрядами з урахуванням підвищення за завідування, старшинство та кваліфікаційну категорію.
У разі виклику працівника під час чергування (у заклад, на місце події та додому до хворого) час, витрачений на виклик, оплачується за фактично відпрацьовані години з розрахунку посадового окладу працівника, встановленого за посадою в тарифікаційному списку, із збереженням діючого порядку оплати праці працівників закладів охорони здоров’я у нічний час;
2) чергування в стаціонарі:
заклади охорони здоров’я, які мають стаціонари, належать до безперервно діючих закладів, медична допомога в яких надається цілодобово. Чергування у стаціонарах здійснюються за рахунок місячної та понадмісячної норми робочого часу працівника. Робочий час медичних працівників ураховується помісячно. Місячна норма робочого часу визначається, виходячи з установленої для даного працівника щоденної тривалості робочого часу, передбаченої для шестиденного робочого тижня, та кількості робочих днів у даному місяці. До місячної норми робочого часу входять всі види робіт, які виконуються працівниками (тобто основна робота, чергування, виклик для надання допомоги хворим вдома тощо).
Залучення до чергувань лікарів амбулаторно-поліклінічних підрозділів лікувальних закладів проводиться за їх згодою та відповідно до діючого законодавства про працю.
Забороняється залучати до роботи в нічний час та до надурочних робіт осіб, які перелічені в статтях 55, 63 Кодексу законів про працю України (322-08) .
Чергування в межах місячної норми робочого часу здійснюються штатними медичними працівниками за рахунок зменшення тривалості змін протягом місяця.
Якщо чергування здійснювалось у робочі дні згідно з графіком роботи в межах місячної норми робочого часу, то додаткова оплата (понад посадовий оклад) не проводиться.
Чергування за графіком у вихідний, святковий та неробочий день в межах місячної норми робочого часу може компенсуватися за згодою сторін наданням іншого дня відпочинку або в розмірі одинарної годинної ставки понад оклад (статті 72, 107 КЗпП України (322-08) ).
Лікарі та фахівці в галузі охорони здоров’я можуть залучатися за їх згодою до чергувань понад місячну норму робочого часу.
У цьому разі оплата роботи, яка виконується в робочі дні тижня, проводиться понад оклад, а у вихідний день за графіком, святковий чи неробочий день - у розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад (статті 106, 107 КЗпП України (322-08) ).
За чергування у нічний час проводиться додаткова оплата в розмірах, установлених у підпункті 3 пункту 6 цього розділу. У разі продовження працівником роботи внаслідок неявки працівника, якого замінює, до моменту закінчення зміни та неможливості замінити його іншим працівником оплата проводиться за фактично відпрацьовані години як робота в надурочний час (ст. 106 КЗпП України (322-08) ).
Чергування понад місячну норму робочого часу не є сумісництвом.
Залучення працівників до чергувань понад місячну норму робочого часу можливе тільки в тих випадках, коли в закладі відсутні вакантні посади за цією спеціальністю.
Годинні та денні ставки, передбачені цим пунктом, визначаються, виходячи з посадового окладу, встановленого з урахуванням підвищень;
3) окремі види оплати праці:
оплата праці працівників: закладів (відділів, відділень, лабораторій, кабінетів) зубопротезування; відділень профілактичної дезінфекції; відділень, відділів, кабінетів лікувальної косметики; медичних працівників, які обслуговують спортивні змагання і збори; лікарів, які залучаються для проведення обов’язкових медичних оглядів проводиться відповідно до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення (z1209-05) , затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489.
10. Показники віднесення закладів охорони здоров’я до груп за оплатою праці керівників:
Найменування закладів
Група за оплатою праці керівників
1
2
1. Військові госпіталі, філії госпіталю (усіх найменувань); центри медичної реабілітації та санаторного лікування (усіх найменувань); військові санаторії (усіх найменувань) та їх філії з кількістю ліжок (одиниць):
понад 600
I
понад 450 до 600 включно
II
понад 200 до 450 включно
III
понад 100 до 200 включно
IV
до 100 включно
V
У кількість ліжок (одиниць) ураховуються ліжка штатні та стаціонарів денного перебування.
У військових госпіталях, які мають у своєму складі поліклініки, поліклінічні відділення (усіх найменувань), в яких за кількістю лікарських посад установлюється більш висока група за оплатою праці, ніж в госпіталі, група за оплатою праці встановлюється за показником поліклініки, поліклінічного відділення (усіх найменувань) із збільшенням на одну групу.
2. Військово-медичні центри (усіх найменувань, у тому числі клінічні), поліклініки, поліклінічні відділення (усіх найменувань), інші амбулаторно-поліклінічні заклади (підрозділи) з кількістю лікарських посад:
понад 100
I
понад 60 до 100 включно
II
понад 30 до 60 включно
III
понад 10 до 30 включно
IV
до 10 включно
V
3. Контрольно-аналітичні лабораторії з кількістю розрахункових аналізів (тис. на рік):
понад 15
I
понад 10 до 15 включно
II
понад 5 до 10 включно
III
понад 3 до 5 включно
IV
до 3 включно
V
4. Санітарно-профілактичні заклади (підрозділи), установи з проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань:
центр державного санітарно-епідеміологічного нагляду Збройних Сил України
I
санітарно-епідеміологічні загони (регіональні та територіальні), регіональні
санітарно-епідеміологічні управління
II
санітарно-епідеміологічні лабораторії
III
інші санітарно-профілактичні заклади (підрозділи)
IV
5. Центри крові та станції переливання крові:
із заготівлі плазми (тис. літрів у рік):
з переробки плазми (тис. літрів у рік):
понад 10
понад 8
I
понад 8 до 10 включно
понад 6 до 8 включно
II
понад 6 до 8 включно
понад 4 до 6 включно
III
понад 0,5 до 6 включно
понад 0,2 до 4 включно
IV
5.1. Установлюючи групи за оплатою праці, ураховують показники із заготівлі та переробки плазми.
5.2. Центрам крові та станціям переливання крові, які мають показники із заготівлі та переробки плазми і віднесені до різних груп, установлюється група за показником заготівлі плазми.
5.3. Центри крові та станції переливання крові, які лише заготовляють плазму, відносяться на одну групу нижче, ніж це передбачено показниками із заготівлі плазми.
6. Фармацевтичні (аптечні) заклади: центр формування та зберігання медичної техніки і майна непорушних запасів; медичне депо; медичний склад (усіх найменувань); кадр управління госпітальної бази за штатною кількістю особового складу:
понад 80 осіб
I
понад 50 до 80 осіб включно
II
понад 35 до 50 осіб включно
III
до 35 осіб включно
IV
7. Військово-лікарські комісії; судово-медичні, патолого-анатомічні лабораторії (усіх найменувань)
центральні Міністерства оборони України
II
видів Збройних Сил України
III
Інші
IV
8. Центр судових експертиз
II
Директор
Департаменту фінансів
Міністерства оборони України
полковник
С. Дяченко
Додаток 1
до Умов оплати праці працівників
закладів охорони здоров’я в системі
Міністерства оборони України
(пункт 5 розділу І)

РОЗМІРИ

тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладів охорони здоров’я

Тарифні розряди
Тарифні коефіцієнти
1
2
1
1,00
2
1,09
3
1,18
4
1,27
5
1,36
6
1,45
7
1,54
8
1,64
9
1,73
10
1,82
11
1,97
12
2,12
13
2,27
1
2
14
2,42
15
2,58
16
2,79
17
3,00
18
3,21
19
3,42
20
3,64
21
3,85
22
4,06
23
4,27
24
4,36
25
4,51
__________
Примітки:
1. Посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, визначеного в примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 (1298-2002-п) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. Якщо посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Додаток 2
до Умов оплати праці працівників
закладів охорони здоров’я в системі
Міністерства оборони України
(пункт 1 розділу IIІ)

ТАРИФІКАЦІЙНИЙ СПИСОК

працівників

( Див. текст (z1031-21F375) )
Додаток 3
до Умов оплати праці працівників
закладів охорони здоров’я в системі
Міністерства оборони України
(пункт 5 розділу III)

ПЕРЕЛІК

закладів (підрозділів) охорони здоров’я та посад, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці

Найменування закладів, підрозділів
Найменування посад
1
2
1. Заклади, підрозділи та посади, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів на 25 відсотків у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці
1.1. Протичумні заклади, підрозділи.
Лепрозорії, протилепрозорні відділення, палати, ізолятори, кабінети, пункти
усі працівники
1.2. Відділення, палати та кабінети для психічно хворих.
Спеціалізовані відділення (палати) лікувально-профілактичних закладів, призначені для надання медичної допомоги особам, які одержали травму внаслідок гострого алкогольного психозу або гострого алкогольного отруєння
лікарі незалежно від їх найменування;
фахівці в галузі охорони здоров’я незалежно від їх найменування;
молодші медичні сестри (брати) усіх найменувань, працівники з господарської діяльності закладу охорони здоров’я, реєстратори медичні
1.3. Психіатричні (психоневрологічні), наркологічні структурні підрозділи, за винятком відділень, кабінетів, палат, що не призначені для лікування психічно хворих та осіб, які страждають хронічним алкоголізмом і наркоманією. Відділення, палати та кабінети для лікування психічно хворих та осіб, які страждають хронічним алкоголізмом і наркоманією, військових госпіталів, військово-медичних центрів, лазаретів
лікарі незалежно від їх найменування
(за винятком посад лікарів відділень, кабінетів, палат, не передбачених для лікування психічно хворих та осіб, які страждають хронічним алкоголізмом та наркоманією);
фахівці в галузі охорони здоров’я незалежно від їх найменування (за винятком посад фахівців відділень, кабінетів, палат, не передбачених для лікування психічно хворих та осіб, які страждають хронічним алкоголізмом та наркоманією);
молодші медичні сестри (брати) усіх найменувань, працівники з господарської діяльності закладу охорони здоров’я;
робітники, які зайняті обслуговуванням хворих
1.4. Станції (відділення) швидкої медичної допомоги
лікарі спеціалізованих бригад з надання медичної допомоги та перевезення психічно хворих;
фахівці в галузі охорони здоров’я спеціалізованих бригад з надання медичної допомоги та перевезення психічно хворих;
молодші медичні сестри (брати) усіх найменувань, а також водії автомобілів спеціалізованих бригад з надання медичної допомоги та перевезення психічно хворих
1.5. Бароопераційні
працівники, які постійно зайняті на роботі в бароопераційних
1.6. Судово-медичні, патолого-анатомічні лабораторії
лікарі незалежно від їх найменування;
фахівці в галузі охорони здоров’я незалежно від їх найменування;
молодші медичні сестер (брати) усіх найменувань, реєстратори медичні
1.7. Заклади охорони здоров’я
дезінфектори, які зайняті дезінфекційними роботами в шахтах
1.8. Спеціалізовані реабілітаційні відділення для осіб з інвалідністю
лікарі незалежно від їх найменування;
фахівці з в галузі охорони здоров’я незалежно від їх найменування;
молодші медичні сестри (брати) усіх найменувань, працівники з господарської діяльності закладу охорони здоров’я, реєстратори медичні; робітники всіх професій, що працюють у відділеннях та обслуговують хворих
2. Заклади, підрозділи та посади, робота в (на) яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) на 15 відсотків у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці
2.1. Відділення госпіталів (військово-медичних центрів) для хворих із неактивними формами туберкульозу
лікарі незалежно від їх найменування;
фармацевтичний персонал, у тому числі завідувачі аптек (структурних підрозділів) указаних закладів;
професіонали, фахівці та технічні службовці;
фахівці в галузі охорони здоров’я незалежно від їх найменувань, у тому числі завідувачі аптек (структурних підрозділів) зазначених закладів;
молодші медичні сестри (брати) усіх найменувань, допоміжний персонал аптек (структурних підрозділів) указаних закладів, працівники з господарської діяльності закладу охорони здоров’я, реєстратори медичні;
інші робітники всіх професій
2.2. Інфекційні військові госпіталі. Відділення, палати, кабінети, ізолятори для інфекційних хворих госпіталів (військово-медичних центрів), лазаретів.
лікарі незалежно від їх найменування;
фармацевтичний персонал, у тому числі завідувачі аптек (структурних підрозділів) указаних закладів; професіонали, фахівці та технічні службовці, у тому числі бібліотечні працівники, працівники клубів;
фахівці в галузі охорони здоров’я незалежно від їх найменування; у тому числі завідувачі аптек (структурних підрозділів) указаних закладів;
молодші медичні сестри (брати) усіх найменувань, допоміжний персонал аптек (структурних підрозділів) указаних закладів;
працівники з господарської діяльності закладу охорони здоров’я, реєстратори медичні; евакуатори, робітники усіх професій при роботі у відділеннях, палатах, кабінетах, ізоляторах і ті, хто обслуговує хворих
2.4. Відділення, палати для хворих з ураженням спинного мозку, яке супроводжується паралічем (парезом) нижніх (або верхніх та нижніх) кінцівок та розладом функцій тазових органів, відділення трансплантації кісткового мозку
лікарі незалежно від їх найменування;
фахівці в галузі охорони здоров’я незалежно від їх найменування;
молодші медичні сестри (брати) усіх найменувань, працівники з господарської діяльності закладу охорони здоров’я
2.5. Відділення (групи, бригади) анестезіології, відділення (палати) інтенсивної терапії (за винятком лабораторії, групи, що забезпечує експрес-діагностику)
лікарі-анестезіологи або лікарі за профілем підрозділу, у тому числі завідувачі;
фахівці в галузі охорони здоров’я незалежно від їх найменування;
молодші медичні сестри (брати) усіх найменувань, працівники з господарської діяльності закладу охорони здоров’я
2.6. Відділення (палати): для опікових хворих; для хворих з гострими отруєннями; гнійної хірургії усіх профілей для лікування хворих з хірургічними гнійними захворюваннями та ускладненнями; хірургічні усіх профілей, у яких при оперативних втручаннях постійно застосовується рентгенівська апаратура з візуальним контролем, лазерні установки; гемодіалізу, для лікування хворих із застосуванням методів гемодіалізу, гемосорбції, плазмофорезу та ультрафільтрації, проведення штучного кровообігу;
лікарі незалежно від їх найменування;
професіонали та фахівці, які обслуговують апаратуру відділень гемодіалізу, штучного кровообігу;
фахівці в галузі охорони здоров’я незалежно від їх найменування;
молодші медичні сестри (брати) усіх найменувань, працівники з господарської діяльності закладу охорони здоров’я
2.7. Шкірно-венерологічні відділення, палати, кабінети стаціонарів та поліклінік (поліклінічних відділень)
лікарі незалежно від їх найменування;
фахівці в галузі охорони здоров’я незалежно від їх найменування;
молодші медичні сестри (брати) усіх найменувань, працівники з господарської діяльності закладу охорони здоров’я, реєстратори медичні;
робітники всіх професій, які обслуговують хворих
2.8. Фізіотерапевтичні відділення, кабінети, бальнео- та грязелікарні (відділення, кабінети)
лікарі незалежно від їх найменування, які передбачені для обслуговування хворих у приміщеннях сірководневих, сірчистих та вуглеводневих ванн та грязей;
фахівці в галузі охорони здоров’я незалежно від їх найменування (за винятком статистиків медичних та реєстраторів медичних), які передбачені: для обслуговування хворих у приміщеннях сірководневих, сірчистих та вуглеводневих ванн та грязей; для відпускання родонових ванн; для працюючих у грязелікарнях; для підготовки озокеритових процедур; для працюючих на генераторах УВЧ будь-якої потужності (при відпусканні на місяць у середньому не менше 10 процедур у зміну);
молодші медичні сестри (брати) усіх найменувань та працівники з господарської діяльності закладу охорони здоров’я, які передбачені: для обслуговування хворих у приміщеннях сірководневих, сірчистих та вуглеводневих ванн та грязей; для відпускання родонових ванн, озокеритових процедур; для працюючих у грязелікарнях, що беруть участь у наданні процедур хворим на генераторах УВЧ (у середньому не менше 10 процедур у зміну);
працівники, що підігрівають та підвозять грязі, готують штучну сірководневу воду;
робітники, які передбачені для постійного обслуговування приміщень: сірководневих, сірчистих, вуглеводневих і родонових ванн; обладнання та поточного ремонту будівель та споруд; приладів фізіотерапевтичних (відділень), обладнання підвалів, нагрівальних приладів ванних приміщень; насосних станцій, змішувачів і резервуарів, трубопроводів і оголовок бурових свердловин, сірководневих, сірчистих та вуглеводневих і родонових вод
2.9. Рентгенівські, радіологічні та рентгенорадіологічні відділи, відділення, лабораторії, групи та кабінети усіх профілів. Відділення комп’ютерної томографії та магніторезонансної діагностики, рентгеноударнохвильового дистанційного дроблення каміння (ВРУДДКА)
лікарі незалежно від їх найменування;
професіонали та фахівці при постійній роботі у сфері іонізуючого випромінювання або з радіоактивними речовинами;
фахівці в галузі охорони здоров’я незалежно від їх найменування;
молодші медичні сестри (брати) усіх найменувань, працівники з господарської діяльності закладу охорони здоров’я, реєстратори медичні
2.10. Підрозділи (палати) закладів охорони здоров’я, у яких основним методом лікування є тривале застосування великих доз хіміотерапевтичних препаратів
лікарі незалежно від їх найменування;
фахівці в галузі охорони здоров’я незалежно від їх найменування
2.11. Барокамери та кесони.
Підземні відділення (палати) закладів охорони здоров’я, підземні медпункти.
Відділення гіпербаричної оксигенації, висотних (та експериментальних) досліджень
лікарі незалежно від їх найменування;
фахівці в галузі охорони здоров’я незалежно від їх найменування;
молодші медичні сестри (брати) усіх найменувань, реєстратори медичні
2.12. Відділення (кабінети) ультразвукової діагностики, ендоскопічні, комп’ютерної діагностики
лікарі незалежно від їх найменування;
фахівці в галузі охорони здоров’я незалежно від їх найменування;
молодші медичні сестри усіх найменувань, працівники з господарської діяльності закладу охорони здоров’я, реєстратори медичні
2.13. Заклади переливання крові (центр крові), відділення трансфузіології, заготівлі та переробки крові та її компонентів, відділення кріоконсервування клітин крові та кісткового мозку
лікарі незалежно від їх найменування, які передбачені для роботи із заготівлі, переробки та збереження в замороженому стані крові, її компонентів та кісткового мозку;
одна з посад інженера та техніка, які передбачені для роботи із заготівлі, переробки та збереження у замороженому стані компонентів крові, кісткового мозку;
фахівці в галузі охорони здоров’я незалежно від їх найменування
2.14. Патолого-анатомічні лабораторії (відділення, підрозділи).
Відділення заготівлі (консервації) трупних тканин, органів
лікарі незалежно від їх найменування;
фахівці в галузі охорони здоров’я незалежно від їх найменування;
молодші медичні сестри (брати) усіх найменувань, працівники з господарської діяльності закладу охорони здоров’я, реєстратори медичні, водій
2.15. Психотерапевтичні кабінети амбулаторно-поліклінічних закладів (підрозділів)
лікар-психотерапевт;
фахівці в галузі охорони здоров’я незалежно від їх найменування
2.16. Лабораторії (у тому числі їх підрозділи - відділи, відділення), алергологічні кабінети
лікарі незалежно від їх найменування при роботі: з живим збудником інфекційних захворювань або хворими тваринами, з вірусами, які викликають захворювання; з хімічними речовинами, зарахованими до алергенів, що перелічені в розділі 7 цього Переліку; лікарі-бактеріологи, лікарі-паразитологи та лікарі-лаборанти, передбачені для постійної роботи з постановки реакції іммобілізації блідих трепонем; провізори-аналітики контрольно-аналітичних лабораторій, аптек при роботі з хімічними речовинами, зарахованими до алергенів, які наведені в розділі 7 цього Переліку;
фахівці в галузі охорони здоров’я незалежно від їх найменування при роботі: з живим збудником інфекційних захворювань або хворими тваринами; з вірусами, які викликають захворювання; з хімічними речовинами, зарахованими до алергенів, що перелічені в розділі 7 цього Переліку; посади лаборантів з бактеріології, паразитології та спеціально виділені посади для постійної роботи з постановки реакції іммобілізації блідих трепонем; посади лаборантів контрольно-аналітичних лабораторій госпрозрахункових аптек при роботі з хімічними речовинами, зарахованими до алергенів, які наведені в розділі 7 цього Переліку;
молодші медичні сестри (брати) усіх найменувань, працівники з господарської діяльності закладу охорони здоров’я, реєстратори медичні при роботі: з живим збудником інфекційних захворювань або хворими тваринами; посади, які забезпечують роботу лаборантів з бактеріології, паразитології, та посади, які передбачені для постійної роботи з постановки реакції іммобілізації блідих трепонем
2.17. Санітарно-профілактичні заклади
головний лікар у разі відсутності в закладі лікаря епідеміолога; завідувачі відділів (відділень), пунктів: особливо небезпечних інфекцій, епідеміологічних, протиепідеміологічних, паразитологічних, бактеріологічних, вірусологічних, санітарно-карантинних, санітарно-контрольних, дезінфекційних; лікарі-епідеміологи, лікарі-дезінфекціоністи, лікарі-паразитологи, лікарі-бактеріологи, лікарі-вірусологи; лікарі відділів, відділень, пунктів:
особливо небезпечних інфекцій, санітарно-карантинних та санітарно-контрольних: завідувачі, санітарні лікарі, інженери лабораторій електромагнітних полів; санітарні лікарі з комунальної гігієни та гігієни праці; лікарі-лаборанти та інженери, посади яких передбачені для роботи на апаратах з відкритою ртуттю
(у тому числі зайнятих обслуговуванням полярографів); лікарі-лаборанти токсикологічних лабораторій;
фахівці в галузі охорони здоров’я незалежно від їх найменування відділів (відділень) особливо небезпечних інфекцій, лаборанти з контролю якості дезінфекції, лаборанти з вірусології, паразитології, бактеріології, фахівці в галузі охорони здоров’я санітарно-карантинних та санітарно-контрольних відділень (відділів, пунктів); дезінфектори, інструктори-дезінфектори; помічники лікарів-епідеміологів; фельдшери санітарні, техніки та лаборанти лабораторій електромагнітних полів, а також професіонали та фахівці, які здійснюють такий контроль за відсутності лабораторій; лаборанти та техніки, посади яких передбачені для роботи на апаратах з відкритою ртуттю (у тому числі зайняті обслуговуванням полярографів); фахівців в галузі охорони здоров’я, зайнятих перевезенням інфекційних хворих; лаборантів токсикологічних лабораторій;
молодші медичні сестри (брати) відділів (відділень) особливо небезпечних інфекцій; санітарно-карантинних та санітарно-контрольних відділень (відділів, пунктів), які передбачені для роботи на апаратах з відкритою ртуттю (у тому числі зайняті обслуговуванням полярографів); токсикологічних лабораторій; паразитологічних та вірусологічних відділень бактеріологічних лабораторій;
комірники, зайняті фасуванням дезінфекційних засобів; водії автотранспортних засобів при одночасному виконанні обов’язків дезінфекторів; працівники віваріїв при роботі з зараженими тваринами; молодші сестри (брати) та водії автомобілів, зайняті перевезенням інфекційних хворих
2.18. Багатопрофільні госпіталі (військово-медичні центри) на 500 і більше ліжок
лікар-психіатр
2.19. Заклади охорони здоров’я
дезінфектор
3. Заклади, підрозділи та посади, робота в яких дає право на підвищення посадових окладів за двома та більше підставами, що передбачені розділами 1 і 2 цього Переліку, на 30 відсотків
3.1. Заклади охорони здоров’я та їх структурні підрозділи
посади персоналу, зайнятого на роботах, що дають право на підвищення посадових окладів за двома та більше підставами;
фахівці в галузі охорони здоров’я, зайняті на роботах, що дають право на підвищення посадових окладів за двома та більше підставами;
молодші медичні сестри (брати), працівники з господарської діяльності закладу охорони здоров’я, зайняті на роботах, що дають право на підвищення посадових окладів за двома та більше підставами
Приклади:
1. Інфекційні військові госпіталі. Відділення, для інфекційних хворих госпіталів (військово-медичних центрів), лазаретів.
лікар-рентгенолог;
рентгенолаборант;
молодша медична сестра (молодший медичні брати) рентгенівського кабінету
2. Бактеріологічні й вірусологічні лабораторії (відділення):
лікарі, які безпосередньо виконують роботу з хімічними речовинами, зарахованими до алергенів, що перелічені в розділі 7 та з живим збудником інфекційних захворювань або хворими тваринами, з вірусами, які викликають захворювання;
фахівці в галузі охорони здоров’я незалежно від їх найменування, які безпосередньо виконують роботу з хімічними речовинами, зарахованими до алергенів, що перелічені в розділі 7 та з живим збудником інфекційних захворювань або хворими тваринами, з вірусами, які викликають захворювання
Примітка. Працівникам, які займають указані у пунктах 1 і 2 цього Переліку посади, але не мають права на підвищення посадових окладів за двома та більше підставами, посадові оклади (ставки) підвищуються відповідно до пункту 1 на 25 % або до пункту 2 - на 15 %
Приклад. Посадові оклади дезінфекторів, які працюють в психіатричних (психоневрологічних), наркологічних структурних підрозділах, у відділення, для інфекційних хворих госпіталів (військово-медичних центрів) підвищуються на 15 %
4. Заклади, підрозділи та посади, робота на яких дає право на підвищення посадових окладів (ставок) на 30 відсотків у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці (посади усіх працівників незалежно від їх найменування)
4.1. Структурні підрозділи закладів охорони здоров’я (відділення, палати, ізолятори для хворих на активні форми туберкульозу, протитуберкульозні кабінети амбулаторно-поліклінічних закладів (підрозділів)), які здійснюють діагностику туберкульозу і надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на активну форму туберкульозу
4.2. Працівники спеціалізованих медико-соціальних експертних комісій, центрів (бюро) медико-соціальної експертизи для хворих на туберкульоз, крім тих, перелік яких затверджено у пункті 5.1
5. Заклади, підрозділи та посади, робота у яких дає право на підвищення посадових окладів (тарифних ставок) на 60 відсотків у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці
5.1. Структурні підрозділи закладів охорони здоров’я, які здійснюють діагностику туберкульозу і надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на заразну форму туберкульозу
Лікарі незалежно від найменування посад, фахівці в галузі охорони здоров’я незалежно від найменування посад, професіонали, молодші медичні сестри (брати) у структурних підрозділах протитуберкульозних закладів із високим ступенем ризику інфікування та захворювання на туберкульоз
6. Різне
6.1. Професіонали та фахівці (зоологи, ентомологи, психологи та інші), посадові оклади яких установлені на рівні окладів лікарів або працівників із числа фахівців в галузі охорони здоров’я, мають право на відповідне підвищення посадових окладів, установлене для працівників закладів, установ, підрозділів, наведених у цьому Переліку
6.2. Лікарі незалежно від найменування посад, фахівці в галузі охорони здоров’я незалежно від найменування посад, професіонали які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, у закладах охорони здоров’я та їх структурних підрозділах, за винятком тих, що перелічені в пунктах 4, 5 цього Переліку, мають право на підвищення посадових окладів на 30 відсотків пропорційно безпосередньо відпрацьованому часу з хворими на туберкульоз, із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять. Фактичні години цієї роботи реєструються у журналі за підписом керівника структурного підрозділу.
7. Перелік хімічних речовин, віднесених до алергенів, робота з якими дає право на підвищення посадових окладів лікарів та фахівців в галузі охорони здоров’я на 15 відсотків
Акрилонітрил
Амілаза (бактеріальна)
Амінопласти
Амонію хлорплатинат+
Ампіцилін
Ангідрид малеїновий+
Ангідрид нафталевий+
Ангідрид тетрагідрофталевий+
Ангідрид хромовий+
Антибіотики групи цефалоспоринів
Бациліхін (за бацитроцином)
Білкововітамінний концентрат (за білком)
Бензилпеніцилін
Берилій та його сполуки
Бісфурфуриліденгексаметилендіамін (бісфургін)
Боверін
Гексаметилендіамін
Гексаметилендіізоціанат+
Гексахлорциклогексан+ (гамма-гексахлоран)
Гігроміцин Б+
Глутаровий діальдегід
Діангідрид динафтилгексакарбонова кислота
Діангідрид 1, 4, 5, 8 - нафталінтетракарбонова кислота
Діізопропаноламін+
/N/3-Диметиламінопропіл/ 3-хлорфенотіазин
Хлоргідрат+(аміназин)
0,0-Диметил-0/2,5-дихлор-4-бромфеніліофосфат
(бромофос)
0,0-Диметил-0/2,5-дихлор-4-йодфеніл/-тіофосфат
(йодофенофос)
0,0-Диметил-1/-окси-2,2,2-трихлоретил (фосфонат+
(хлорофос)
0,0-Диметил 0,4,5-трихлорфеніл/тіофосфат (-тролен)
2,4-Динітрохлорбензол+
3,5 Динітро-4-хлорбензотрифторид+
4,4-Дифенілметандіізоціанат+
NN-Дифурфураль-п-фенілендіамин+
Дифурфуриліденацетон+
Дихлорангідрид 2,6-нафталіндикарбонової кислоти+
Дихлорангідрид 2,3,5,6-тетрахлортерефталевої кислоти+
3,4-Дихлорфенілізоціанат+
Дріжджі кормові сухі, вирощені на післяспиртовій барді
Кислота 6-амінопеніцилінова+
Кислота ізофталева+
Кислота терефталева
Кобальт гідрокарбоніл та продукти його розпаду (за Co)
Левоміцетин
Лінкоміцину гідрохлорид моногідрат
Метилізотіоціанат+
Метилізоціанат+
Моноізопропаноламін+
Натрію метилдитіокарбомат+ (карбатіон) (за метилізоціанатом)
Нафталіни хлоровані вищі+
1,1-Нафтил-N-метил-карбомат (севін)
Нікель, нікелю оксиди, сульфіди та суміші сполук нікелю (файнштейн, нікелевий концентрат та алгомерат, зворотний пил очисних пристроїв /за нікелем/)
Нікелю карбоніл
Нікелю солі у вигляді гідроаерозолю (за нікелем)
Нікелю хромфосфат (за нікелем)
Оксацилін
5-Окситетрациклін
Олеандоміцинфосфат+
Пектиназа грибна+
Полімарцин
Поліхлорпінен+
Протеаза іхлочна (активність 60000 одиниць)
Пил рослинного та тваринного походження:
а) зерновий;
б) борошнистий, деревинний та інший з домішкою діоксиду кремнію менше 2 %;
в) луб’яний, бавовняний, льняний, вовняний, пуховий та інший з домішкою діоксиду кремнію більше 10 %;
г) з домішкою діоксиду кремнію від 2 до 10 %
Рифампіцин+
Стрептоміцин+
Тютюн
Тетраметилтіурамдисульфід (тіурам Д, ТДТД)
Тетрациклін+
Толуілендіізоціанат+
Тріозопропаноламін+
2,2,4-Тринітробензанілід+
1-Феніл-4,5-дихлорпіридазон-6
п-Фенілендіамін
о-Фенілендіамін
м-Фенілендіамін
Фенолформальдегідні смоли:
а) за фенолом;
б) за формальдегідом
Флориміцин+
Формальдегід+
Фуран+
Фурфурол+
Хлорангідрид акрилової кислоти+
Хлорангідрид матакрилової кислоти+
Хлорметилфталімід+
Хлоріаладозамін+
Хлортетрациклін
Хлорфенілізоціанат+
Хромати, біхромати (у перерахунку на CrO3)
Хромамонію сульфіти (хромаміачний галун) (за Cr+3)
Хрому фосфат однозаміщений (за Cr+3)
Хрому фосфат тризаміщений (за Cr+3)
Хрому оксид (за Cr+3)
Хрому трихлорид гексагідрат (за Cr+3)
Ентобактерин+
Епіхлоргідрин
Епоксидні смоли (за епіхлоргідрином):
а) ЕД-5 (ЕД-20), Є-40, епокситрифенольна;
б) УП-666–1, УП-666–2, УП-666–3, УП-671-Д, УП-671, УП-677, УП-680, УП-682;
в) УП-650, УП-650-Т УП-21–24, Е-181, ДЕГ-1;
д) ЄА
Еритроміцин+
Етилен-N, N-біс-дитіокарбомат цинку-(цинеб, купрозан)
Етилен-N, N-біс-дитіо-карбомат марганцю (манеб)
Етиленімін+
Етилмеркурхлорид (граназан) (за ртуттю)
Каніфоль
N-(5-нітро 2-фурфуліліден)-1-Аміногідантоїн (фурадонін)
Фурацилін
Хромалюміній кислий фосфорнокислий марок АХФС та М1КС/за Cr-3
Азоцилін
Амінацин
Апраміцин
N-ацил (C10–C13)-N-N-біс (бета-оксиетил) етилендіамін
N-ацил-C12–C20-триетилентетрамін
Метакрилонітрил
Гентаміцин
Глюкозамін гідрохлорид, хітин, хітозан (панцир креветки)
Гризин
Канаміцин
Кобальтсамарієва композиція магнітів (за CO+)
Мономіцин
Неоміцин
1,1-(біс-бета-оксиотил-1–2 гентадециніл-2-імідазоліній
Хлорид (імідостат "0")
1-бета-оксіетил-2-алкіл(C10–C13)-2-імідазолін+
1- бета-оксіетил-2-гентадециніл-2-імідазолін+
Сизоміцин+
Тобраміцин+
N-циклогексилімід дихлормалеїнової кислоти
Дихлормалеїновий ангідрид
Смола диціандіамідформальдегідна
Стрептоденаза
Доксициклін гідрохлорид
Метациклін гідрохлорид
Гемікеталь окситетрациклін
Хлорметациклін тозилат
Доксициклін тозилат
Штам гриба Candida Seatrycum AP-217
Лорзин
Пилок метеликів зернового пилу
Додаток 4
до Умов оплати праці працівників
закладів охорони здоров’я в системі
Міністерства оборони України
(пункт 5 розділу III)

ПЕРЕЛІК

закладів та їх підрозділів, а також посад, робота в яких дає право на підвищення посадових окладів на 60 відсотків

1. Заклади охорони здоров’я та їх структурні підрозділи

Посади
Характер роботи, що виконується
Примітки
1
2
3
Посади керівників, лікарів, професіоналів та фахівців в галузі охорони здоров’я, технічних службовців та робітників
Безпосередній контакт з хворими на СНІД та ВІЛ-інфікованими під час проведення консультацій, оглядів, надання медичної допомоги, судово-медичної експертизи та проведення іншої роботи
60 відсотків погодинної ставки (окладу) за кожну годину роботи в указаних у графі 2 умовах

2. Лабораторії закладів охорони здоров’я, призначені для обстеження населення на ВІЛ-інфекцію та для дослідження крові, біологічних рідин, отриманих від хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих.

Посади
Характер роботи, що виконується
Примітки
1
2
3
Посади керівників, лікарів, професіоналів та фахівців в галузі охорони здоров’я, технічних службовців та робітників
Проведення всіх видів лабораторних досліджень крові населення та матеріалів, які надходять від хворих на СНІД та ВІЛ-інфікованих
60 відсотків погодинної ставки (окладу) за кожну годину роботи в указаних у графі 2 умовах
__________
Примітки:
1. Працівникам, які передбачені в даному Переліку, підвищення здійснюється із посадового окладу з урахуванням кваліфікаційної категорії, завідування, старшинства без урахування інших підвищень, доплат та надбавок.
2. У кожному закладі на підставі цього додатка керівником за погодженням з профспілковим органом затверджується Перелік посад працівників, яким з урахуванням конкретних умов праці в цьому закладі, структурному підрозділі, на даній посаді посадовий оклад (тарифна ставка) підвищується на 60 відсотків.
Посадові оклади працівників, зазначених у пунктах 1 та 2, підвищуються пропорційно безпосередньо відпрацьованому з хворими на СНІД та ВІЛ-інфікованими часу. Фактичні години цієї роботи реєструються у журналі за підписом керівника структурного підрозділу.
Додаток 5
до Умов оплати праці працівників
закладів охорони здоров’я в системі
Міністерства оборони України
(пункт 5 розділу III)

ПЕРЕЛІК

закладів та посад, безпосередня робота в (на) яких з надання медичної допомоги тим, хто постраждав унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, дає право на підвищення посадових окладів на 25 відсотків у зв’язку зі шкідливими і важкими умовами праці

Найменування закладу
Посади
1
2
1. Лікарняні та амбулаторно-поліклінічні заклади охорони здоров’я (структурні підрозділи, кабінети, відділення, палати)
Усі працівники незалежно від найменування посади, безпосередньо зайняті наданням медичної допомоги тим, хто постраждав, а також знешкодженням радіоактивних відходів та виділень
2. Санітарно-епідеміологічні заклади, які працюють на забрудненій території
Усі працівники незалежно від найменування посади, безпосередньо зайняті дозиметричним, радіометричним та радіохімічним контролем, дезактивацією джерел радіоактивних випромінювань
3. Медико-соціальні експертні комісії
Медичні працівники, які зайняті оглядом осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС
Працівникам санаторіїв, що здійснюють оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі дітей, посадові оклади підвищуються на 25 відсотків на підставі укладених договорів з органами, що організовують ці оздоровлення, залежно від обсягів цієї роботи.