БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 серпня 2021 р. № 826
Київ

Про затвердження Програми підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Програму підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7, що додається.
2. Установити, що дія постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 779 (779-2016-п) "Деякі питання виконання програм, пов’язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 89, ст. 2917) не поширюється на виконання Програми, затвердженої цією постановою.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2021 р. № 826

ПРОГРАМА

підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині матеріально-технічного забезпечення побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення інформаційної безпеки України, спрямованої на захист життєво важливих інтересів громадянина, суспільства та держави у протидії внутрішнім і зовнішнім інформаційним загрозам, забезпечення інформаційної стійкості суспільства та держави.

Шляхи і способи виконання Програми

Програму передбачається виконати шляхом побудови Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7 стандарту DVB-T2.
Зазначений спосіб виконання передбачає:
придбання та встановлення 158 цифрових телевізійних передавачів для забезпечення трансляції до 12 телевізійних програм стандартної чіткості та трьох програм суспільного радіо;
організацію доставки програм до передавачів у 74 одночастотних зонах України;
створення головної станції мультиплексування та центру управління і моніторингу.
Проект цифрової багатоканальної телемережі МХ-7 передбачається розробити відповідно до методики побудови одночастотних синхронних мереж з максимальним використанням існуючих висотних споруд, що дасть можливість скоротити капітальні витрати Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:
розбудова повноцінної державної телекомунікаційної інфраструктури на базі оператора загальнонаціональної цифрової багатоканальної телевізійної мережі;
підвищення рівня інформаційної безпеки держави шляхом розширення зони охоплення населення послугами цифрового телевізійного мовлення;
протидія негативним впливам інформаційної пропаганди.

Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми передбачається:
побудова загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7;
забезпечення повноцінного покриття цифровим телевізійним мовленням не менше ніж 90 відсотків території України;
забезпечення доступу населення, яке проживає у прикордонних регіонах і районах, що межують з тимчасово окупованими територіями, до українських теле- і радіопрограм.

Обсяги і джерела фінансування

Обсяги витрат, пов’язаних з обслуговуванням і погашенням кредиту (позики), залученого під державні гарантії для виконання Програми, за роками визначаються під час укладання відповідного кредитного договору (договору позики).
Загальний обсяг витрат на закупівлю обладнання, а також відсотки за користування кредитом (позикою) визначаються виходячи з того, що обсяг залученого у 2021 році кредиту (позики) під державні гарантії не повинен перевищувати 490 млн. гривень.
Витрати, пов’язані з обслуговуванням і погашенням кредиту (позики), здійснюються Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Строк виконання Програми

Визначені Програмою завдання передбачається виконати до вересня 2022 року.
Строк виконання Програми визначається виходячи із строків виконання організаційно-технічних заходів із:
здійснення закупівель з проведенням конкурсних торгів;
виготовлення (закупівлі) обладнання, його постачання в Україну з урахуванням митних процедур;
виконання комплексу робіт із побудови загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі МХ-7 та введення її в експлуатацію;
оформлення ліцензійних і дозвільних документів.