БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 4 серпня 2021 р. № 911-р
Київ

Про затвердження планів заходів з реформування Національної академії аграрних наук, Національної академії правових наук, Національної академії педагогічних наук на 2021 і 2022 роки

1. Затвердити:
план заходів з реформування Національної академії аграрних наук на 2021 і 2022 роки згідно з додатком 1;
план заходів з реформування Національної академії правових наукна 2021 і 2022 роки згідно з додатком 2;
план заходів з реформування Національної академії педагогічних наукна 2021 і 2022 роки згідно з додатком 3.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади разом з Національною академією аграрних наук, Національною академією правових наук, Національною академією педагогічних наук:
забезпечити виконання планів заходів, затверджених цим розпорядженням;
подавати щороку до 15 квітня, 15 серпня та 15 грудня Міністерству освіти і науки інформацію про стан виконання зазначених планів заходів.
3. Міністерству освіти і науки до 20 квітня, 20 серпня та 20 грудня інформувати Кабінет Міністрів України про стан виконання планів заходів, затверджених цим розпорядженням.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2021 р. № 911-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реформування Національної академії аграрних наук на 2021 і 2022 роки

Найменування заходу
Строк виконання
Відповідальні за виконання
Очікуваний результат
Аудит земельних ділянок, майнових комплексів та матеріально-технічної бази Національної академії аграрних наук
1.
Здійснення інвентаризації земельних ділянок, які перебувають у користуванні підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії аграрних наук
2021 рік
Національна академія аграрних наук (за згодою)
Мінфін
Мінагрополітики
МОН
визначено перелік земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні Національної академії аграрних наук, встановлено земельні ділянки, які використовуються неефективно або щодо яких відбулося незаконне відчуження, підготовлено пропозиції щодо підвищення ефективності їх використання
2.
Здійснення інвентаризації об’єктів державної власності, що перебувають у віданні Національної академії аграрних наук
2021 рік
Національна академія аграрних наук (за згодою)
Фонд державного майна
Мінфін
Мінагрополітики
МОН
упорядковано перелік об’єктів державної власності, які входять до майнового комплексу Національної академії аграрних наук, визначено об’єкти нерухомості, які не використовуються та/або використовуються неефективно або щодо яких відбулося незаконне відчуження, підготовлено пропозиції щодо підвищення ефективності використання державного майна
3.
Здійснення інвентаризації матеріально-технічної бази підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії аграрних наук, дослідницької та інноваційної інфраструктури
2021 рік
Національна академія аграрних наук (за згодою)
Фонд державного майна
Мінфін
Мінагрополітики
МОН
проведено аналіз стану матеріально-технічної бази Національної академії аграрних наук, підготовлено пропозиції щодо підвищення ефективності використання державного майна, реалізації майна, що не використовується та/або не може використовуватися за призначенням
Аудит фінансового стану Національної академії аграрних наук та ефективності використання коштів державного бюджету
4.
Проведення огляду витрат державного бюджету у сфері наукової і науково-технічної діяльності за бюджетними програмами Національної академії аграрних наук
2022 рік
Національна академія аграрних наук (за згодою)
Мінфін
Мінагрополітики
МОН
підготовлено пропозиції щодо підвищення ефективності, виконання бюджетних програм, головним розпорядником бюджетних коштів за якими визначено Національну академію аграрних наук на основі результатів аналізу досягнення результативних показників виконання таких програм, та пропозиції щодо уточнення обсягів наукових досліджень під час зміни визначених для них обсягів фінансування
5.
Розроблення пропозицій щодо вдосконалення системи розподілу фінансування наукових установ Національної академії аграрних наук за рахунок коштів державного бюджету та диференціації джерел фінансування наукових досліджень
2021 рік
Національна академія аграрних наук (за згодою)
Мінагрополітики
МОН
Мінфін
розроблено пропозиції щодо вдосконалення системи розподілу коштів державного бюджету між науковими установами Національної академії аграрних наук з урахуванням результатів оцінювання ефективності їх діяльності та державної атестації, а також пропозиції щодо фінансування наукових досліджень за рахунок коштів регіональних бюджетів, підприємств дослідно-експериментальної бази Національної академії аграрних наук
Аудит організаційної структури Національної академії аграрних наук, її наукових установ та їх реорганізація
6.
Утворення Координаційної ради Національної академії аграрних наук із залученням представників центральних органів виконавчої влади, наукових організацій, наукоємних виробничих об’єднань, закладів вищої освіти, представників громадськості
2021 рік
Національна академія аграрних наук (за згодою)
Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою)
Мінагрополітики
МОН
Мінфін
Фонд державного майна
утворено міжвідомчий консультативно-дорадчий орган при Національній академії аграрних наук з метою забезпечення координації та контролю виконання цього плану заходів, забезпечення публічності та прозорості її діяльності
7.
Внесення змін і доповнень до Статуту Національної академії аграрних наук
2021 рік
Національна академія аграрних наук (за згодою)
Мінагрополітики
МОН
внесено зміни до Статуту Національної академії аграрних наук щодо перегляду та уточнення її завдань і функцій, чіткого визначення обов’язків дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів, умов перебування на керівних посадах членів Національної академії аграрних наук, удосконалення структури Національної академії аграрних наук та системи управління об’єктами державної власності, створення системи наглядових рад в наукових установах Національної академії аграрних наук, забезпечення належного внутрішнього контролю за організаційною та фінансово-господарською діяльністю
8.
Забезпечення вдосконалення організаційної структури Національної академії аграрних наук
2021 рік
Національна академія аграрних наук (за згодою)
Мінагрополітики
МОН
Мінфін
забезпечено скорочення адміністративно-управлінського персоналу, здійснено оптимізацію складу та уточнено функції відділень Національної академії аграрних наук, утворено спільні наукові підрозділи із науковими підрозділами закладів вищої освіти
9.
Забезпечення оптимізації мережі наукових установ Національної академії аграрних наук з урахуванням результатів їх оцінювання, державної атестації та інвентаризації об’єктів державної власності, матеріально-технічної бази та земельних ділянок, які перебувають у користуванні підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії аграрних наук
2021 і 2022 роки
Національна академія аграрних наук (за згодою)
МОН
підготовлено перелік наукових установ Національної академії аграрних наук, які підлягають реорганізації шляхом перепрофілювання об’єднання, перепідпорядкування або підлягають ліквідації за результатами їх оцінювання та державної атестації, встановлено дієвий контроль за дотриманням статутних вимог науковими установами Національної академії аграрних наук
Аудит стану та напрями підвищення ефективності і розвитку наукової діяльності Національної академії аграрних наук
10.
Проведення аналізу та актуалізація тематики наукових досліджень і розробок Національної академії аграрних наук
2021 рік
Національна академія аграрних наук (за згодою)
Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою)
Мінагрополітики
МОН
забезпечено концентрацію фундаментальних і прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що здійснюються Національною академією аграрних наук, для вирішення актуальних проблем економіки і соціальної сфери країни, ліквідовано подрібненість напрямів виконання наукових досліджень науковими установами Національної академії аграрних наук
11.
Розвиток наукової та науково-технічної діяльності установ Національної академії аграрних наук шляхом підвищення ефективності, практичної значимості та результативності виконання наукових досліджень і розробок
2021 і 2022 роки
Національна академія аграрних наук (за згодою)
Мінагрополітики
МОН
підвищено практичну та наукову значимість наукових досліджень і розробок, їх відповідність міжнародним науковим стандартам, оптимізовано строки виконання науково-дослідних робіт, збільшено підтримку наукової діяльності молодих вчених, підвищено публікаційну активність в міжнародних наукометричних базах, збільшено представленість наукових результатів у публічному просторі
12.
Розширення впровадження наукових досліджень і розробок установ Національної академії аграрних наук, розширення співпраці між науковими установами та споживачами наукової продукції всіх форм власності
2021 і 2022 роки
Національна академія аграрних наук (за згодою)
Мінагрополітики
МОН
створено сприятливі умови для розширення впровадження результатів проведення наукових досліджень і розробок та організації системи проведення моніторингу ефективності їх впровадження
13.
Забезпечення популяризації наукових досягнень Національної академії аграрних наук
2021-2022 роки
Національна академія аграрних наук (за згодою)
Мінагрополітики
МОН
забезпечено підвищення рівня обізнаності громадян про наукові досягнення Національної академії аграрних наук
Міжнародна наукова і науково-технічна діяльність Національної академії аграрних наук
14.
Розвиток міжнародної наукової та науково-технічної діяльності установ Національної академії аграрних наук
2021-2022 роки
Національна академія аграрних наук (за згодою)
Мінагрополітики
МОН
розширено участь наукових установ Національної академії аграрних наук у міжнародному науковому і науково-технічному співробітництві, міжнародних проектних та грантових конкурсних відборах, забезпечено фінансову підтримку науково-публікаційної діяльності наукових працівників з метою опублікування результатів досліджень у закордонних виданнях та їх стажування у закордонних наукових установах, залучення провідних закордонних вчених до виконання наукових досліджень в установах Національної академії аграрних наук
Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2021 р. № 911-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реформування Національної академії правових наук на 2021 і 2022 роки

Найменування заходу
Строк виконання
Відповідальні за виконання
Очікуваний результат
Аудит земельних ділянок, майнових комплексів та матеріально-технічної бази Національної академії правових наук
1.
Здійснення інвентаризації земельних ділянок, які перебувають у користуванні підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії правових наук
2021 рік
Національна академія правових наук (за згодою) Мінфін
МОН
визначено перелік земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні Національної академії правових наук, встановлено земельні ділянки, які використовуються неефективно або щодо яких відбулось незаконне відчуження, підготовлено пропозиції щодо підвищення ефективності їх використання
2.
Здійснення інвентаризації об’єктів державної власності, що перебувають у віданні Національної академії правових наук
2021 рік
Національна академія правових наук (за згодою) Фонд державного майна
Мінфін
МОН
упорядковано перелік об’єктів державної власності, які входять до майнового комплексу Національної академії правових наук, визначено об’єкти нерухомості, які не використовуються, використовуються неефективно або щодо яких відбулося незаконне відчуження,
проведено аналіз стану матеріально-технічної бази Національної академії правових наук, підготовлено пропозиції щодо підвищення ефективності використання державного майна
3.
Здійснення інвентаризації матеріально-технічної бази підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії правових наук, дослідницької та інноваційної інфраструктури
2021 рік
Національна академія правових наук (за згодою) Фонд державного майна
Мінфін
МОН
проведено аналіз стану матеріально-технічної бази Національної академії правових наук, підготовлено пропозиції щодо підвищення ефективності використання державного майна, реалізації майна, що не використовується та/або не може використовуватися за призначенням
Аудит фінансового стану Національної академії правових наук та ефективності використання коштів державного бюджету
4.
Проведення огляду витрат державного бюджету у сфері наукової і науково-технічної діяльності за бюджетними програмами Національної академії правових наук
2022 рік
Національна академія правових наук (за згодою) Мінфін
МОН
підготовлено пропозиції щодо підвищення ефективності або припинення виконання бюджетних програм, головним розпорядником бюджетних коштів за якими визначено Національну академію правових наук на основі результатів аналізу досягнення результативних показників виконання таких програм
5.
Розроблення пропозицій щодо вдосконалення системи розподілу фінансування наукових установ Національної академії правових наук за рахунок коштів державного бюджету
2021 рік
Національна академія правових наук (за згодою) МОН
Мінфін
розроблено пропозиції щодо вдосконалення системи розподілу коштів державного бюджету між науковими установами Національної академії правових наук з урахуванням результатів оцінювання ефективності їх діяльності та державної атестації
Аудит організаційної структури Національної академії правових наук її наукових установ та їх реорганізація
6.
Створення Координаційної ради Національної академії правових наук із залученням представників центральних органів виконавчої влади, наукових організацій, наукоємних виробничих об’єднань, закладів вищої освіти, представників громадськості
2021 рік
Національна академія правових наук (за згодою) Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою)
МОН
Мінфін
Фонд державного майна
створено міжвідомчий консультативно-дорадчий орган при Національній академії правових наук з метою забезпечення координації та контролю виконання цього плану заходів
7.
Забезпечення вдосконалення організаційної структури Національної академії правових наук
2021 рік
Національна академія правових наук (за згодою) МОН
Мінфін
забезпечено скорочення адміністративно-управлінського персоналу, здійснено оптимізацію складу та уточнено функції відділень Національної академії правових наук, утворено спільні наукові підрозділи із науковими підрозділами закладів вищої освіти
8.
Забезпечення оптимізації мережі наукових установ Національної академії правових наук з урахуванням результатів їх оцінювання та державної атестації
2021 і 2022 роки
Національна академія правових наук (за згодою) МОН
підготовлено перелік наукових установ Національної академії правових наук, які підлягають реорганізації шляхом перепрофілювання, об’єднання, перепідпорядкування або підлягають ліквідації за результатами їх оцінювання та державної атестації, встановлено дієвий контроль за дотриманням статутних вимог науковими установами Національної академії правових наук
9.
Внесення змін і доповнень до Статуту Національної академії правових наук
2021 рік
Національна академія правових наук (за згодою) МОН
внесено зміни до Статуту Національної академії правових наук України щодо перегляду та уточнення її завдань і функцій, чіткого визначення обов’язків дійсних членів (академіків) та членів- кореспондентів, умов перебування на керівних посадах членів Національної академії правових наук, удосконалення структури Національної академії правових наук України та системи управління об’єктами державної власності, створення системи наглядових рад в наукових установах Національної академії правових наук, забезпечення належного внутрішнього контролю за організаційною та фінансово-господарською діяльністю
Аудит стану та напрями підвищення ефективності і розвитку наукової діяльності Національної академії правових наук
10.
Проведення аналізу та актуалізація тематики наукових досліджень і розробок Національної академії правових наук
2021 рік
Національна академія правових наук (за згодою) Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою)
МОН
забезпечено перегляд та оновлення тематики фундаментальних і прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що здійснюються Національною академією правових наук, з метою концентрації фінансових, кадрових, матеріально-технічних ресурсів на проведенні наукових досліджень і розробок, спрямованих на вирішення актуальних проблем економіки і соціальної сфери країни, ліквідовано подрібненість та дублювання напрямів виконання наукових досліджень науковими установами Національної академії правових наук, забезпечено широке залучення відділень Національної академії правових наук на всіх етапах здійснення фундаментальних наукових досліджень науковими установами Національної академії правових наук
11.
Розвиток наукової та науково-технічної діяльності установ Національної академії правових наук шляхом підвищення ефективності, практичної значимості та результативності виконання наукових досліджень і розробок, розширення співробітництва з органами державної влади і органами місцевого самоврядування, надання науково-методичної допомоги у сфері застосування права
2021 і 2022 роки
Національна академія правових наук (за згодою) МОН
збільшено масштаби та підвищено ефективність впровадження результатів наукових досліджень, збільшено частку прикладних досліджень, забезпечено проведення незалежної науково-правової експертизи нормативно-правових актів, які розробляються Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Офісом Президента України, скорочено строки виконання науково-дослідних робіт, підвищено публікаційну активність в міжнародних наукометричних базах та участь у міжнародному співробітництві
12.
Забезпечення впровадження наукових досліджень і розробок установ Національної академії правових наук, розширення співпраці між науковими установами та споживачами наукової продукції всіх форм власності
2021 і 2022 роки
Національна академія правових наук (за згодою) МОН
розроблено заходи із забезпечення впровадження результатів завершених наукових досліджень і розробок та організації системи проведення моніторингу ефективності їх впровадження
13.
Забезпечення популяризації наукових досягнень Національної академії правових наук
2021 і 2022 роки
Національна академія правових наук (за згодою) МОН
забезпечено підвищення рівня обізнаності громадян про наукові досягнення Національної академії правових наук
Міжнародна наукова і науково-технічна діяльність Національної академії правових наук
14.
Розвиток міжнародної наукової та науково-технічної діяльності установ Національної академії правових наук
2021 і 2022 роки
Національна академія правових наук (за згодою) МОН
розширено участь наукових установ Національної академії правових наук у міжнародному науковому і науково-технічному співробітництві, міжнародних проектних та грантових конкурсних відборах
Додаток 3
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2021 р. № 911-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реформування Національної академії педагогічних наук на 2021 і 2022 роки

Найменування заходу
Строк виконання
Відповідальні за виконання
Очікуваний результат
Аудит земельних ділянок, майнових комплексів та матеріально-технічної бази Національної академії педагогічних наук
1.
Здійснення інвентаризації земельних ділянок, які перебувають у користуванні підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії педагогічних наук
2021 рік
Національна академія педагогічних наук (за згодою) Мінфін
МОН
визначено перелік земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні Національної академії педагогічних наук, встановлено земельні ділянки, які використовуються неефективно, обстежено земельні ділянки щодо використання їх за цільовим призначенням, підготовлено пропозиції щодо підвищення ефективності їх використання
2.
Здійснення інвентаризації об’єктів державної власності, що перебувають у віданні Національної академії педагогічних наук
2021 рік
Національна академія педагогічних наук (за згодою) Фонд державного майна
Мінфін
МОН
упорядковано перелік об’єктів державної власності, які входять до майнового комплексу Національної академії педагогічних наук, визначено об’єкти нерухомості, що не використовуються, використовуються неефективно, проведено аналіз стану матеріально-технічної бази Національної академії педагогічних наук, підготовлено пропозиції щодо підвищення ефективності використання державного майна
3.
Здійснення інвентаризації матеріально-технічної бази підприємств, установ та організацій, що перебувають у віданні Національної академії педагогічних наук, дослідницької та інноваційної інфраструктури
2021 рік
Національна академія педагогічних наук (за згодою) Фонд державного майна
Мінфін
МОН
проведено аналіз стану матеріально-технічної бази Національної академії педагогічних наук, підготовлено пропозиції щодо підвищення ефективності використання державного майна, реалізації майна, що не використовується та/або не може використовуватися за призначенням
Аудит фінансового стану Національної академії педагогічних наук та ефективності використання коштів державного бюджету
4.
Проведення огляду витрат державного бюджету у сфері наукової і науково-технічної діяльності за бюджетними програмами Національної академії педагогічних наук
2022 рік
Національна академія педагогічних наук (за згодою) Мінфін
МОН
підготовлено пропозиції щодо підвищення ефективності або економічної доцільності відповідних витрат державного бюджету головним розпорядником бюджетних коштів за якими визначено Національну академію педагогічних наук на основі результатів аналізу досягнення результативних показників виконання таких програм
5.
Розроблення пропозицій щодо вдосконалення системи розподілу фінансування наукових установ Національної академії педагогічних наук за рахунок коштів державного бюджету
2021 рік
Національна академія педагогічних наук (за згодою) МОН
Мінфін
розроблено пропозиції щодо вдосконалення системи розподілу коштів державного бюджету між науковими установами Національної академії педагогічних наук з урахуванням результатів оцінювання ефективності їх діяльності та державної атестації
Аудит організаційної структури Національної академії педагогічних наук, її наукових установ та їх реорганізація
6.
Створення Координаційної ради Національної академії педагогічних наук із залученням представників центральних органів виконавчої влади, органів управління освіти, наукових організацій, наукоємних виробничих об’єднань, закладів освіти, представників громадськості
2021 рік
Національна академія педагогічних наук (за згодою) Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою)
МОН
Мінфін
Фонд державного майна
утворено міжвідомчий консультативно-дорадчий орган при Національній академії педагогічних наук з метою забезпечення координації та контролю виконання цього плану заходів
7.
Забезпечення вдосконалення організаційної структури Національної академії педагогічних наук
2021 рік
Національна академія педагогічних наук (за згодою) МОН
Мінфін
забезпечено скорочення адміністративно-управлінського персоналу, здійснено оптимізацію складу та уточнено функції відділень Національної академії педагогічних наук, утворено спільні наукові підрозділи із закладами вищої освіти
8.
Забезпечення оптимізації мережі наукових установ Національної академії педагогічних наук з урахуванням результатів їх оцінювання та державної атестації
2021 і 2022 роки
Національна академія педагогічних наук (за згодою) МОН
підготовлено перелік наукових установ Національної академії педагогічних наук, які підлягають реорганізації шляхом перепрофілювання, об’єднання, перепідпорядкування або підлягають ліквідації за результатами їх оцінювання та державної атестації, встановлено дієвий контроль за дотриманням статутних вимог науковими установами Національної академії педагогічних наук
9.
Внесення змін і доповнень до Статуту Національної академії педагогічних наук
2021 рік
Національна академія педагогічних наук (за згодою) МОН
внесено зміни до Статуту Національної академії педагогічних наук щодо перегляду та уточнення її завдань і функцій, чіткого визначення обов’язків дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів, дотримання норм законодавства щодо перебування на керівних посадах членів Національної академії педагогічних наук, удосконалення структури Національної академії педагогічних наук та системи управління об’єктами державної власності, створення системи наглядових рад в наукових установах Національної академії педагогічних наук, забезпечення належного внутрішнього контролю за організаційною та фінансово- господарською діяльністю
Аудит стану та напрями підвищення ефективності і розвитку наукової діяльності Національної академії педагогічних наук
10.
Проведення аналізу та актуалізація тематики наукових досліджень і розробок Національної академії педагогічних наук
2021 рік
Національна академія педагогічних наук (за згодою) Національна рада з питань розвитку науки і технологій (за згодою)
МОН
забезпечено перегляд та оновлення тематики фундаментальних і прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що здійснюються Національною академією педагогічних наук, з метою концентрації фінансових, кадрових, матеріально-технічних ресурсів на проведенні наукових досліджень і розробок, спрямованих на вирішення актуальних проблем освіти, економіки і соціальної сфери країни, ліквідовано подрібненість та дублювання напрямів виконання наукових досліджень науковими установами Національної академії педагогічних наук
11.
Розвиток наукової та науково-технічної діяльності установ Національної академії педагогічних наук шляхом підвищення ефективності, практичної значимості та результативності виконання наукових досліджень і розробок
2021 і 2022 роки
Національна академія педагогічних наук (за згодою) МОН
збільшено масштаби та підвищено ефективність впровадження результатів наукових досліджень, збільшено частку прикладних досліджень, скорочено строки виконання науково-дослідних робіт, підвищено публікаційну активність у міжнародних наукометричних базах та участь у міжнародному співробітництві
12.
Забезпечення впровадження наукових досліджень і розробок установ Національної академії педагогічних наук, розширення співпраці між науковими установами та споживачами наукової продукції всіх форм власності
2021 і 2022 роки
Національна академія педагогічних наук (за згодою) МОН
розроблено заходи із забезпечення впровадження результатів завершених наукових досліджень і розробок та організації системи проведення моніторингу ефективності їх впровадження
13.
Забезпечення популяризації наукових досягнень Національної академії педагогічних наук
2021 і 2022 роки
Національна академія педагогічних наук (за згодою) МОН
забезпечено підвищення рівня обізнаності громадян про наукові досягнення Національної академії педагогічних наук
Міжнародна наукова і науково-технічна діяльність Національної академії педагогічних наук
14.
Розвиток міжнародної наукової та науково-технічної діяльності установ Національної академії педагогічних наук
2021 і 2022 роки
Національна академія педагогічних наук (за згодою) МОН
розширено участь наукових установ Національної академії педагогічних наук у міжнародному науковому і науково-технічному співробітництві, міжнародних проектних та грантових конкурсних відборах