БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
06.08.2021 № 1241

Про внесення змін до Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Відповідно до Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (222-19) та Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (v0548874-20) , затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести зміни до Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (v0886874-18) , затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21 серпня 2018 року № 886, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Голова НКРЕКП
В.Тарасюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
21.08.2018 № 886
(у редакції постанови НКРЕКП
06.08.2021 № 1241)

ПОРЯДОК

формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

1. Ліцензійний реєстр Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (далі - ліцензійний реєстр) - автоматизована система збирання, накопичення, захисту та обліку відомостей про суб'єктів господарювання, діяльність яких підлягає державному регулюванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), шляхом ліцензування.
2. Ліцензійний реєстр формується та ведеться Управлінням ліцензування, та містить дані про видані, переоформлені, розширені, звужені, анульовані, зупинені та відновлені (або про залишені без розгляду заяви про отримання ліцензії) ліцензії на право провадження господарської діяльності з:
1) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом;
2) постачання природного газу;
3) розподілу природного газу;
4) транспортування природного газу;
5) зберігання (закачування, відбору) природного газу;
6) постачання електричної енергії;
7) виробництва електричної енергії;
8) передачі електричної енергії;
9) розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами);
10) трейдерської діяльності;
11) здійснення функцій оператора ринку (оптового постачання електричної енергії);
12) здійснення функцій гарантованого покупця;
13) виробництва теплової енергії;
14) постачання теплової енергії;
15) транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
16) централізованого водопостачання та водовідведення.
3. За своєчасне та якісне ведення та формування ліцензійного реєстру відповідають працівники Управління ліцензування згідно з посадовою інструкцією та відповідно до завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця.
4. До ліцензійного реєстру вносять такі дані:
відомості про суб'єкта господарювання - ліцензіата (для юридичної особи - повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі - ідентифікаційний код), місцезнаходження або для фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження (адреса місця проживання, за якою здійснюється зв'язок з фізичною особою-підприємцем), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, ким і коли виданий (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків); номер телефону, електронна адреса, вебсайт);
відомості про орган ліцензування, який видав ліцензію (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код);
вид господарської діяльності або частина виду господарської діяльності, на який ліцензіат отримав ліцензію;
дата і номер рішення (постанови) про видачу (переоформлення, розширення, звуження, анулювання, зупинення дії, відновлення дії, відмову у видачі) ліцензії або залишення заяви здобувача ліцензії про отримання ліцензії без розгляду;
дата набуття права на провадження ліцензованої діяльності;
інформація про недійсність (втрату чинності) ліцензії у разі скасування ліцензування виду господарської діяльності;
дата і номер рішення про скасування (визнання таким, що втратило чинність) прийнятого рішення з питань ліцензування на підставі рішення суду.
5. У разі зупинення дії ліцензії або її анулювання за результатами здійснення заходів державного контролю Департамент ліцензійного контролю надає до Управління ліцензування інформацію про анулювання або зупинення дії ліцензії не пізніше наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.
6. Відомості до ліцензійного реєстру вносяться протягом трьох робочих днів після:
прийняття рішення про видачу (переоформлення, розширення, звуження, анулювання чи визнання недійсною, зупинення дії, відновлення дії, відмову у видачі) ліцензії або залишення заяви здобувача ліцензії про отримання ліцензії без розгляду;
надходження повідомлення від ліцензіата про внесення змін до документів, що додавалися ним до заяви про видачу ліцензії. Інформація щодо зміни найменування та місцезнаходження юридичної особи має бути внесена до ліцензійного реєстру одночасно за всіма видами ліцензованої діяльності ліцензіата.
7. Відомості, що містяться в ліцензійному реєстрі, є відкритими та розміщуються на офіційному вебсайті НКРЕКП до п’ятого числа кожного місяця за формою, наведеною в додатку до цього Порядку.
8. Управління інформації та комунікації оприлюднює оновлений ліцензійний реєстр на офіційному вебсайті НКРЕКП (http://www.nerc.gov.ua/) не пізніше наступного робочого дня з дня його отримання від Управління ліцензування.
Заступник
начальника управління –
начальник відділу
ліцензування
у електроенергетичному
комплексі
Управління ліцензування
А. Саківська
Додаток
до Порядку формування, ведення
і користування відомостями ліцензійного
реєстру Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних
послуг

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ РЕЄСТР

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, станом на __.__. 20__

Код згідно з ЄДРПОУ
Повне найменування суб’єкта господарювання
Сфера діяльності
Вид діяльності
Статус ліцензії
Тип рішення
Номер рішення
Дата рішення
Дата початку дії ліцензії
Дата зупинення або відновлення дії ліцензії
Дата закінчення дії ліцензії
Юридична адреса суб’єкта господарювання
Вебсайт суб'єкта господарювання
Електронна адреса суб'єкта господарювання
Примітка