БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 серпня 2021 р. № 817
Київ

Деякі питання реалізації експериментального проекту з організації в територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1390 від 23.12.2021 (1390-2021-п) )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики стосовно реалізації з 1 вересня 2021 р. по 31 грудня 2023 р. експериментального проекту з організації в територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (далі - експериментальний проект), у рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".
( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1390 від 23.12.2021 (1390-2021-п) )
У рамках експериментального проекту провести з 1 квітня 2022 р. по 31 грудня 2023 р. апробацію інтегрованої моделі надання соціальних послуг і деяких видів державної соціальної допомоги, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї (далі - апробація інтегрованої моделі).
( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1390 від 23.12.2021 (1390-2021-п) )
2. Затвердити такі, що додаються:
Порядок реалізації експериментального проекту з організації в територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах;
Порядок апробації інтегрованої моделі надання соціальних послуг і деяких видів державної соціальної допомоги, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї.
3. Рекомендувати виконавчим органам сільських, селищних, міських рад, а в разі їх відсутності військово-цивільним адміністраціям населених пунктів (далі - виконавчі органи сільських, селищних, міських рад) долучитися до участі у реалізації експериментального проекту та/або проведенні апробації інтегрованої моделі.
4. Обласним державним адміністраціям забезпечити:
1) надання виконавчим органам сільських, селищних, міських рад:
інформації щодо реалізації експериментального проекту та/або проведення апробації інтегрованої моделі;
консультативної допомоги з підготовки документів для участі в реалізації експериментального проекту та/або проведенні апробації інтегрованої моделі;
списків членів відповідної територіальної громади, які станом на 1 вересня 2021 р. отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям та допомогу на дітей одиноким матерям (у разі потреби за запитом виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської ради);
2) подання щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, Національній соціальній сервісній службі інформації про стан реалізації експериментального проекту та проведення апробації інтегрованої моделі;
3) проведення обласними центрами соціальних служб:
методичного супроводу виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань організації соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, і надання їм соціальних послуг;
навчальних заходів для фахівців із соціальної роботи з питань організації соціальної роботи і надання соціальних послуг.
5. Міністерству соціальної політики забезпечити:
1) разом із Національною соціальною сервісною службою надання обласним державним адміністраціям, виконавчим органам сільських, селищних, міських рад методичної допомоги з питань реалізації експериментального проекту та проведення апробації інтегрованої моделі;
2) подання до 1 квітня 2024 р. Кабінету Міністрів України інформації про результати реалізації експериментального проекту та проведення апробації інтегрованої моделі, пропозицій щодо запровадження на законодавчому рівні інтегрованої моделі надання соціальних послуг і деяких видів державної соціальної допомоги, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї;
( Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1390 від 23.12.2021 (1390-2021-п) )
3) виконавчі органи сільських, селищних, міських рад територіальних громад, залучених до участі в реалізації експериментального проекту та проведенні апробації інтегрованої моделі, необхідними транспортними засобами та комп’ютерним обладнанням відповідно до Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Проект "Модернізація системи соціальної підтримки населення України") від 9 липня 2014 р. № 8404-UA та згідно з умовами, визначеними в порядках, затверджених цією постановою, для організації діяльності фахівців із соціальної роботи, зокрема з виявлення сімей та дітей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, оцінювання їх індивідуальних потреб та організації надання їм соціальних послуг.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 серпня 2021 р. № 817

ПОРЯДОК

реалізації експериментального проекту з організації в  територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту з організації в територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (далі - експериментальний проект), і підтримки територіальних громад, які беруть участь у реалізації експериментального проекту в рамках реалізації проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" відповідно до Угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Проект "Модернізація системи соціальної підтримки населення України") від 9 липня 2014 р. № 8404-UA.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про соціальні послуги" (2671-19) , "Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю" (2558-14) , інших нормативно-правових актах з питань соціальної підтримки, надання соціальних послуг, проведення соціальної роботи.
3. Метою реалізації експериментального проекту є підвищення ефективності роботи з виявлення сімей та дітей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм комплексу соціальних послуг, спрямованих на подолання складних життєвих обставин, мінімізацію їх наслідків, запобігання потраплянню дітей в заклади інституційного догляду та виховання дітей.
4. У реалізації експериментального проекту можуть брати участь сільські, селищні, міські територіальні громади, в яких:
введено посади фахівців із соціальної роботи та забезпечено проведення ними соціальної роботи;
визначено потреби населення у соціальних послугах;
утворено комунальний заклад, який проводить соціальну роботу і надає соціальні послуги (центр соціальних служб, центр надання соціальних послуг тощо), та забезпечено його діяльність або здійснено закупівлю соціальних послуг для населення у надавача соціальних послуг недержавного сектора;
у відповідному місцевому бюджеті передбачено кошти для надання соціальних послуг;
у програмі соціально-економічного розвитку відповідної території визначено показники ефективності соціальної роботи (збільшення кількості виявлених сімей та дітей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах; охоплення соціальними послугами не менше ніж 85 відсотків виявлених сімей та дітей; збільшення частки сімей та дітей, охоплених послугою із соціального супроводу, до загальної кількості сімей та дітей, охоплених соціальними послугами; зменшення кількості повторно виявлених сімей та дітей).
5. Для участі територіальної громади у реалізації експериментального проекту виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, а в разі його відсутності військово-цивільна адміністрація населеного пункту (далі - виконавчий орган сільської, селищної, міської ради) подають до 1 жовтня 2021 р. Нацсоцслужбі:
1) заяву про намір територіальної громади взяти участь у реалізації експериментального проекту за формою згідно з додатком;
2) інформацію про:
фактичну кількість фахівців із соціальної роботи, які проводять таку роботу на території територіальної громади, та додаткову потребу в таких фахівцях;
наявне оснащення робочих місць фахівців із соціальної роботи, забезпечення таких фахівців велосипедами/скутерами, іншими транспортними засобами, необхідними для виконання соціальної роботи;
потребу в комп’ютерній техніці (планшетах), транспортних засобах (велосипедах, скутерах), необхідних для виконання соціальної роботи;
результати визначення потреб населення в соціальних послугах та наявність на території відповідної територіальної громади надавачів соціальних послуг;
документ (витяг з місцевого бюджету), що підтверджує наявність коштів, передбачених у місцевому бюджеті на відповідний бюджетний рік на заробітну плату фахівців із соціальної роботи та утримання комунального надавача соціальних послуг та/або закупівлю соціальних послуг у надавача недержавного сектора.
Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради надсилає зазначені документи та інформацію Нацсоцслужбі в електронній формі на адресу електронної пошти (у разі, коли інформацію та документ, зазначені в абзацах сьомому і восьмому цього пункту оприлюднено на офіційному веб-сайті відповідної сільської, селищної, міської ради та зазначено режим доступу) або у паперовій формі.
Якщо рішення про участь у реалізації експериментального проекту виконавчим органом сільської, селищної, міської ради прийнято після 1 жовтня 2021 р., зазначені в цьому пункті документи та інформація подаються ним з 1 до 15 квітня 2022 року.
6. Документи та інформація, подані виконавчими органами сільських, селищних, міських рад для участі у реалізації експериментального проекту (далі - документи), приймаються та реєструються Нацсоцслужбою не пізніше наступного робочого дня після їх надходження і розглядаються протягом 15 робочих днів.
У разі надходження документів, що не відповідають вимогам пункту 5 цього Порядку, Нацсоцслужба повертає їх разом з відповідними зауваженнями.
За результатами розгляду документів Нацсоцслужба готує узагальнені пропозиції щодо участі територіальних громад у реалізації експериментального проекту, які подає Мінсоцполітики не пізніше ніж 1 листопада 2021 р. та не пізніше ніж 30 квітня 2022 року.
7. Мінсоцполітики аналізує пропозиції Нацсоцслужби, видає наказ про участь територіальних громад у реалізації експериментального проекту і не пізніше ніж через два робочих дні з дати підписання надсилає його Нацсоцслужбі за допомогою засобів електронної взаємодії для інформування відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
Якщо за результатами аналізу виявлено невідповідність поданих Нацсоцслужбою пропозицій інформації, зазначеній у документах, Мінсоцполітики надсилає Нацсоцслужбі за допомогою засобів електронної взаємодії перелік територіальних громад, пропозиції щодо участі яких у реалізації експериментального проекту не враховані, для інформування виконавчих органів сільських, селищних, міських рад відповідно до вимог пункту 6 цього Порядку.
8. Під час реалізації експериментального проекту виконавчий орган сільської, селищної, міської ради територіальної громади, щодо якої прийнято рішення про участь у реалізації експериментального проекту (далі -  учасник експериментального проекту), подає обласному центру соціальних служб пропозиції щодо проведення на їх базі для фахівців із соціальної роботи навчальних заходів з питань організації соціальної роботи та надання соціальних послуг, а також забезпечує проведення фахівцями із соціальної роботи заходів у рамках реалізації експериментального проекту у відповідній територіальній громаді.
9. Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради учасника експериментального проекту за результатами проведеної в рамках експериментального проекту соціальної роботи подає обласному центру соціальних служб щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформацію щодо проведеної соціальної роботи із зазначенням таких показників ефективності порівняно з аналогічним періодом попереднього року:
кількість сімей та дітей, виявлених з початку реалізації експериментального проекту;
частка сімей та дітей, охоплених соціальними послугами, у загальній кількості виявлених сімей та дітей;
частка сімей та дітей, охоплених послугою із соціального супроводу, у загальній кількості сімей та дітей, охоплених соціальними послугами;
кількість повторно виявлених сімей та дітей;
кількість дітей, повернутих у біологічну сім’ю із закладів інституційного догляду та виховання дітей;
кількість дітей, які внаслідок подолання складних життєвих обставин залишилися у сім’ях, в яких існував ризик їх відібрання.
10. Обласні центри соціальних служб щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, подають Нацсоцслужбі щодо кожного учасника експериментального проекту узагальнену інформацію про виконану в межах експериментального проекту соціальну роботу із зазначенням показників ефективності згідно з пунктом 9 цього Порядку.
11. Нацсоцслужба:
1) щокварталу аналізує подану обласними центрами соціальних служб узагальнену інформацію щодо проведеної соціальної роботи з урахуванням динаміки показників ефективності, зокрема щодо:
збільшення кількості сімей та дітей, виявлених з початку реалізації експериментального проекту;
збільшення частки сімей та дітей, охоплених соціальними послугами, у загальній кількості виявлених сімей та дітей;
збільшення частки сімей та дітей, охоплених послугою із соціального супроводу, у загальній кількості сімей та дітей, охоплених соціальними послугами;
зменшення кількості повторно виявлених сімей та дітей;
збільшення кількості дітей, повернутих у біологічну сім’ю із закладів інституційного догляду та виховання дітей;
збільшення кількості дітей, які внаслідок подолання складних життєвих обставин залишилися у сім’ях, де існував ризик їх відібрання;
2) подає до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, Мінсоцполітики узагальнену інформацію про результати соціальної роботи у розрізі областей та щодо кожного учасника експериментального проекту.
12. Перелік учасників експериментального проекту для надання транспортних засобів та комп’ютерного обладнання, необхідного для виконання соціальної роботи (далі - технічне оснащення), визначається Мінсоцполітики.
13. Надання технічного оснащення забезпечується в межах видатків, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету на 2022 рік за програмою 2501630 "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".
14. Передача технічного оснащення виконавчим органам сільських, селищних, міських рад учасників експериментального проекту здійснюється в установленому законодавством порядку.
15. Бухгалтерський облік переданого технічного оснащення ведеться відповідно до законодавства виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, які забезпечують його цільове використання та є відповідальними за збереження.
Додаток 
до Порядку реалізації
експериментального проекту
з організації в територіальних громадах
соціальної роботи із сім’ями та дітьми,
які належать до вразливих груп населення
та/або перебувають у складних життєвих
обставинах

ЗАЯВА

про намір узяти участь у реалізації експериментального проекту з організації в територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

( Див. текст (817-2021-пF171) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 серпня 2021 р. № 817

ПОРЯДОК

апробації інтегрованої моделі надання соціальних послуг і деяких видів державної соціальної допомоги, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї

1. Цей Порядок визначає механізм апробації інтегрованої моделі надання соціальних послуг і деяких видів державної соціальної допомоги, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї (далі - апробація), яка проводиться в рамках реалізації експериментального проекту з організації в територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.
2. У цьому Порядку термін "непрацююча працездатна особа" вживається у значенні, наведеному в Законі України (1768-14) "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям".
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (2811-12) , "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" (1768-14) , "Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю" (2558-14) , "Про зайнятість населення" (5067-17) , "Про соціальні послуги" (2671-19) .
3. Метою апробації є виявлення впливу соціальних послуг на економічне становище осіб/сімей, якими подано документи для надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям і допомоги на дітей одиноким матерям (далі - державна соціальна допомога), та на активізацію на ринку праці непрацюючих працездатних осіб/членів сімей, які подали документи для отримання державної соціальної допомоги, зокрема тих, що доглядають за дітьми або іншими особами, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги.
4. Інтегрована модель надання соціальних послуг і деяких видів державної соціальної допомоги, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї, передбачає:
оцінювання потреб осіб/сімей, які подали документи для призначення державної соціальної допомоги (далі - отримувачі державної соціальної допомоги) у соціальних послугах;
інформування осіб/сімей, які отримують соціальні послуги, належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах і не зверталися за призначенням державної соціальної допомоги, яка відповідно до законодавства може надаватися таким сім’ям, про види такої допомоги та умови її призначення;
визначення окремого фахівця із соціальної роботи для проведення відповідної роботи з отримувачем державної соціальної допомоги, надання йому соціальних послуг шляхом ведення випадку, спрямованих на формування здатності сім’ї до самостійного подолання складних життєвих обставин, зокрема спричинених її малозабезпеченістю, та сприяння активізації на ринку праці непрацюючих працездатних осіб із числа членів сім’ї, зокрема тих, що доглядають за дітьми, особами з інвалідністю, особами похилого віку;
залучення органом місцевого самоврядування наявних людських, фінансових, матеріальних ресурсів повною мірою для забезпечення підтримки отримувачів державної соціальної допомоги, вишукання нових ресурсів і розвитку нових форм роботи, спрямованих на підвищення їх життєвого рівня.
5. До апробації залучаються територіальні громади з чисельністю до 40 тис. осіб у разі, коли:
введено посади фахівців із соціальної роботи та забезпечено надання ними соціальних послуг;
забезпечено діяльність комунального закладу, який надає соціальні послуги на території відповідної територіальної громади;
утворено у структурі виконавчого органу сільської, селищної, міської ради підрозділ з питань соціального захисту населення (далі - структурний підрозділ виконавчого органу);
визначено посадову особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, до повноважень якої належать питання соціального захисту населення (далі - посадова особа);
( Абзац п’ятий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 1390 від 23.12.2021 (1390-2021-п) )
частка осіб/сімей, які отримують державну соціальну допомогу, становить не менше ніж 0,6 відсотка загальної чисельності територіальної громади;
прийнято рішення сільською, селищною, міською радою про надання соціальних послуг у межах апробації за рахунок коштів місцевого бюджету з урахуванням положень частини сьомої статті 28 Закону України "Про соціальні послуги".
6. Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, а в разі його відсутності військово-цивільна адміністрація населеного пункту (далі - виконавчий орган сільської, селищної, міської ради) подають Нацсоцслужбі до 31 грудня 2021 р. заяву про участь територіальної громади в апробації за формою згідно з додатком 1.
( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1390 від 23.12.2021 (1390-2021-п) )
До заяви додаються такі документи:
витяг з відповідного місцевого бюджету на 2021 рік щодо обсягів видатків на забезпечення діяльності надавача соціальних послуг на території територіальної громади;
перелік соціальних послуг, які надаються членам територіальної громади;
затверджений штатний розпис структурного підрозділу виконавчого органу на поточний рік;
рішення сільської, селищної, міської ради чи її виконавчого комітету або розпорядження сільського, селищного, міського голови щодо визначення посадової особи;
( Абзац шостий пункту 6 в редакції Постанови КМ № 1390 від 23.12.2021 (1390-2021-п) )
копія рішення сільської, селищної, міської ради про надання в межах апробації соціальних послуг за рахунок коштів місцевого бюджету з урахуванням положень частини сьомої статті 28 Закону України "Про соціальні послуги".
Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради надсилає зазначені документи Нацсоцслужбі в електронній формі на адресу електронної пошти (в разі, коли їх оприлюднено на офіційному веб-сайті відповідної сільської, селищної, міської ради і зазначено режим доступу) або у паперовій формі.
Прийом, реєстрація, розгляд документів для участі територіальної громади в апробації здійснюються Нацсоцслужбою відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту з організації в територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р. № 817.
( Абзац дев’ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1390 від 23.12.2021 (1390-2021-п) )
За результатами розгляду документів Нацсоцслужба готує узагальнені пропозиції щодо участі територіальних громад в апробації, які подає Мінсоцполітики не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати, визначеної в абзаці першому цього пункту.
( Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1390 від 23.12.2021 (1390-2021-п) )
Мінсоцполітики видає наказ про участь територіальних громад в апробації з урахуванням вимог пункту 7 Порядку реалізації експериментального проекту з організації в територіальних громадах соціальної роботи із сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р. № 817, та надсилає його Нацсоцслужбі за допомогою засобів електронної взаємодії для інформування не пізніше ніж через два робочих дні з дати його підписання відповідних облдержадміністрацій, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій і виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
7. Виконавчим органам сільських, селищних, міських рад територіальних громад, які беруть участь в апробації, надаються необхідні транспортні засоби та комп’ютерне обладнання для забезпечення діяльності фахівців із соціальної роботи (далі - технічне оснащення).
Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради на запит Нацсоцслужби надсилає за допомогою засобів електронного зв’язку інформацію про потребу в технічному оснащенні для подання відповідних пропозицій Мінсоцполітики.
Мінсоцполітики визначає перелік територіальних громад для надання технічного оснащення з урахуванням пропозицій, поданих Нацсоцслужбою, в межах видатків, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету на 2022 рік за програмою 2501630 "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".
Бухгалтерський облік переданого технічного оснащення ведуть відповідно до законодавства виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, які забезпечують його цільове використання та є відповідальними за його збереження.
8. До участі в апробації залучаються особи, які подали документи для призначення державної допомоги відповідно до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми (1751-2001-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2365), та/або державної соціальної допомоги відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (250-2003-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 394; 2020 р., № 61, ст. 1981).
Структурний підрозділ виконавчого органу інформує особу, яка подала документи для призначення державної соціальної допомоги за її зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання, про умови апробації, соціальні послуги, якими така особа та/або члени її сім’ї можуть скористатися, умови та порядок отримання таких послуг.
Для залучення до участі в апробації осіб, які подали заяву разом з необхідними документами для призначення державної соціальної допомоги до центру надання адміністративних послуг або до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення райдержадміністрації, списки таких осіб передаються за допомогою засобів електронного зв’язку структурному підрозділу виконавчого органу в день реєстрації заяви. Інформування зазначених у списках осіб проводиться структурним підрозділом виконавчого органу не пізніше ніж протягом двох робочих днів після отримання списку.
9. Після інформування особи, яка подала документи для призначення державної соціальної допомоги, про умови апробації, соціальні послуги, якими така особа та/або члени її сім’ї можуть скористатися, умови та порядок отримання соціальних послуг, структурний підрозділ виконавчого органу в той же день інформує фахівця із соціальної роботи про таку особу для оцінювання потреб особи/сім'ї у соціальних послугах.
Якщо за результатами оцінювання потреб у соціальних послугах особа/ сім’я не виявила готовності до співпраці з надавачем соціальних послуг, фахівець із соціальної роботи заповнює анкету, в якій зазначається:
соціальний стан особи/сім’ї;
наявність/відсутність складних життєвих обставин;
причини малозабезпеченості сім’ї;
перелік соціальних послуг, яких потребує особа/сім’я за результатами оцінювання потреб у соціальних послугах;
причини неготовності до співпраці з надавачем соціальних послуг (із слів особи/членів сім’ї).
Примірна форма анкети та методичні рекомендації щодо її заповнення визначаються Мінсоцполітики.
Не пізніше наступного робочого дня після оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах фахівець із соціальної роботи подає структурному підрозділу виконавчого органу висновок, складений за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах, та заповнену анкету особи/сім’ї, яка не виявила готовності до співпраці з надавачем соціальних послуг.
10. Отримувачі державної соціальної допомоги, які за результатами оцінювання їх потреб у соціальних послугах, виявили готовність до співпраці з надавачем соціальних послуг та подали заяву про згоду на участь в апробації за формою згідно з додатком 2, є учасниками апробації.
Висновок, складений за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах, разом із заявою отримувача державної соціальної допомоги про згоду на участь в апробації передається структурному підрозділу виконавчого органу не пізніше наступного робочого дня після оцінювання фахівцем із соціальної роботи потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.
Структурний підрозділ виконавчого органу відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг (587-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587 "Про організацію надання соціальних послуг" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 57, ст. 1781), приймає рішення про надання соціальних послуг учаснику апробації.
Копія заяви про згоду на участь в апробації та рішення про надання соціальних послуг надсилаються за допомогою засобів електронного зв’язку надавачу соціальних послуг.
11. З кожним учасником апробації працює фахівець із соціальної роботи, який:
проводить у разі потреби комплексне визначення та оцінювання індивідуальних потреб особи/сім’ї з метою встановлення причин малозабезпеченості сім’ї та визначення соціальних послуг, які сприятимуть її подоланню;
забезпечує послідовність, доступність і комплексність соціальних послуг;
отримує інформацію від інших надавачів соціальних послуг про надані учаснику апробації або окремим членам його сім’ї соціальні послуги;
забезпечує активізацію внутрішніх ресурсів сім’ї шляхом залучення всіх її членів до розв’язання проблеми;
своєчасно реагує на зміни, що відбуваються в економічному становищі сім’ї;
оцінює якість надання соціальних послуг;
заповнює за результатами проведеної з учасником апробації роботи анкету, примірна форма якої та методичні рекомендації до порядку її заповнення визначаються Мінсоцполітики.
Якщо у складі сім’ї учасника апробації є непрацюючі працездатні особи, які доглядають за дітьми, особами з інвалідністю, особами похилого віку, фахівець із соціальної роботи:
вживає заходів до забезпечення надання соціальної послуги з догляду особам, які її потребують;
рекомендує непрацюючим працездатним членам сім’ї учасника апробації звернутися до відповідного органу державної служби зайнятості для надання їм послуг відповідно до Закону України (1533-14) "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та вжиття заходів до сприяння зайнятості, що визначені Законом України (5067-17) "Про зайнятість населення", за умови забезпечення догляду за членами сім’ї, за якими вони доглядали.
Анкета учасника апробації заповнюється після закінчення надання йому соціальних послуг (зокрема, у зв’язку з подоланням малозабезпеченості сім’ї, працевлаштуванням непрацюючих працездатних членів сім’ї), але не пізніше строку закінчення апробації та містить, зокрема, такі відомості:
соціальний стан учасника апробації;
наявність/відсутність ознак складних життєвих обставин за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах, проведеного на початку апробації та на дату заповнення анкети;
причини малозабезпеченості сім’ї;
перелік соціальних послуг, наданих учаснику апробації або окремим членам його сім’ї, і строки їх надання;
подолання/неподолання сім’єю учасника апробації малозабезпеченості та складних життєвих обставин;
працевлаштування/непрацевлаштування, забезпечення/незабезпечення себе роботою самостійно непрацюючими працездатними членами сім’ї;
послуги, які найбільше вплинули на подолання малозабезпеченості сім’ї, активізацію на ринку праці непрацюючих працездатних членів сім’ї;
фактори, що перешкоджають подоланню малозабезпеченості сім’ї, активізації на ринку праці непрацюючих працездатних членів сім’ї, зокрема тих, що доглядають за дітьми, особами з інвалідністю, особами похилого віку.
12. Згідно з рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради може утворюватися робоча група з розгляду питань щодо апробації інтегрованої моделі надання соціальних послуг і деяких видів державної соціальної допомоги, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї (далі - робоча група).
Робоча група є консультативно-дорадчим органом, яку очолює посадова особа.
( Абзац другий пункту 12 в редакції Постанови КМ № 1390 від 23.12.2021 (1390-2021-п) )
До складу робочої групи можуть бути включені депутати сільської, селищної, міської ради, представники структурного підрозділу виконавчого органу, інших виконавчих органів відповідної сільської, селищної, міської ради, служби у справах дітей, надавачів соціальних послуг, фахівці із соціальної роботи, старости населених пунктів, території яких входять до складу території територіальної громади, а також інші представники територіальної громади, представники управління з питань соціального захисту населення райдержадміністрації, служби зайнятості, громадських організацій (за згодою).
У разі потреби до діяльності робочої групи можуть залучатися представники закладів освіти, охорони здоров’я та інших установ, підприємств, організацій.
Для забезпечення організації діяльності робочої групи та міжвідомчої взаємодії визначається відповідальний фахівець із числа працівників структурного підрозділу виконавчого органу.
Персональний склад робочої групи та положення про її діяльність затверджується сільським, селищним, міським головою.
Засідання робочої групи проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал.
13. На засіданнях робочої групи розглядаються питання щодо:
впливу надання соціальних послуг на економічне становище учасників апробації, активацію на ринку праці непрацюючих працездатних членів сім’ї, зокрема тих, що доглядають за дітьми, особами з інвалідністю, особами похилого віку;
використання повною мірою наявних у територіальній громаді людських, фінансових, матеріальних ресурсів та вишукування нових ресурсів для забезпечення комплексом соціальних послуг учасників апробації за їх індивідуальними потребами;
вжиття заходів для організації надання учасникам апробації додаткових послуг, необхідних для сприяння подоланню ними малозабезпеченості сім’ї та здобуття економічної незалежності, в тому числі шляхом утворення осередків, просторів, центрів для роботи з дітьми, особами з інвалідністю, особами похилого віку, майданчиків консалтингової та юридичної допомоги для започаткування підприємницької діяльності;
можливості організації в територіальній громаді громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення до них учасників апробації;
спроможності роботодавців, які провадять діяльність на території територіальної громади, працевлаштування учасників апробації або окремих членів їх сімей, у тому числі із застосуванням передбачених статтею 26 Закону України "Про зайнятість населення" заходів стимулювання, спрямованих на створення нових робочих місць.
У разі потреби на засідання робочої групи може запрошуватися учасник апробації та фахівець із соціальної роботи для розгляду питання щодо поточних результатів участі в апробації.
Робоча група з урахуванням потенціалу кожного учасника апробації та результатів впливу надання соціальних послуг на його економічне становище готує рішення з рекомендаціями щодо вжиття додаткових заходів для підтримки учасника апробації в активному пошуку ним шляхів розв’язання проблеми малозабезпеченості сім’ї, висновками для планування організації надання соціальних та інших послуг з урахуванням результатів апробації, пропозиціями до місцевих програм у частині задоволення потреб громади в соціальних послугах.
Рішення робочої групи оформляється протоколом.
14. Якщо сім’я учасника апробації подолала малозабезпеченість як один із факторів, що зумовив негативний вплив на життєві обставини, надалі соціальні послуги для подолання складних життєвих обставин надаються відповідно до законодавства.
15. У межах апробації за рахунок коштів місцевого бюджету можуть надаватися соціальні послуги, визначені класифікатором соціальних послуг, затвердженим Мінсоцполітики.
16. Органи місцевого самоврядування з метою ефективного використання фінансових ресурсів територіальної громади для організації надання соціальних послуг за індивідуальними потребами учасників апробації можуть залучати громадські об’єднання, релігійні організації, благодійні фонди, окремих громадян, які спроможні надати фінансову підтримку.
Додаток 1
до Порядку апробації інтегрованої моделі
надання соціальних послуг і деяких видів
державної соціальної допомоги, які
відповідно до законодавства надаються
залежно від сукупного доходу сім’ї

ЗАЯВА

про участь в апробації інтегрованої моделі надання соціальних послуг і деяких видів державної соціальної допомоги, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї

( Див. текст (817-2021-пF174) )
Додаток 2
до Порядку апробації інтегрованої моделі
надання соціальних послуг і деяких видів
державної соціальної допомоги, які
відповідно до законодавства надаються
залежно від сукупного доходу сім’ї

ЗАЯВА

про згоду на участь в апробації інтегрованої моделі надання соціальних послуг і деяких видів державної соціальної допомоги, які відповідно до законодавства надаються залежно від сукупного доходу сім’ї

( Див. текст (817-2021-пF173) )