БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 серпня 2021 р. № 842
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 4 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності 1 жовтня 2021 року.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2021 р. № 842

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій (848-95-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2000 р., № 5, ст. 178; 2019 р., № 69, ст. 2390; 2021 р., № 37, ст. 2203, № 42, ст. 2554):
1) у пункті 14:
абзац одинадцятий підпункту 3 виключити;
підпункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
"Житлові субсидії призначаються у разі купівлі квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних документів;";
у підпункті 8:
після слів "часткової власності," доповнити словом "житла,";
після слів і цифр "(Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312)" доповнити словами ", а також житла, отриманого дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, особою з їх числа за рахунок державного чи місцевого бюджету, житлових приміщень у гуртожитках";
2) в абзаці четвертому пункту 46 слова ", а також номер мобільного телефону заявника" виключити;
3) в абзаці восьмому пункту 90 цифри "8-11" замінити цифрами "8-10".
2. У Положенні про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги (117-2003-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 5, ст. 177; 2017 р., № 15, ст. 429; 2021 р., № 1, ст. 45):
1) абзац другий пункту 2 після слів "паспорта громадянина України" доповнити словами ", документа, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту,";
2) абзац перший пункту 5 після слова "паспорт" доповнити словами ", документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту".
3. У Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі (373-2019-п) , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 36, ст. 1263; 2020 р., № 3, ст. 161; 2021 р., № 1, ст. 45, № 37, ст. 2203):
1) в абзаці першому пункту 3-1 слова та цифри "за рішенням комісій, утворених місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування відповідно до пункту 10 Положення про порядок призначення житлових субсидій (848-95-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2390)," виключити;
2) в абзаці другому пункту 5-1 слова "житлова субсидія" замінити словом "пільга".
4. У пункті 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 247 (247-2020-п) "Про особливості надання житлових субсидій" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 29, ст. 1044) після слів "На період карантину" доповнити словами "для регіонів із встановленим "червоним" рівнем епідемічної небезпеки", а після слів "дії карантину" - словами "зазначеного рівня епідемічної небезпеки".