БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 серпня 2021 р. № 846
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719 (719-2016-п) "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2742; 2017 р., № 22, ст. 605, № 83, ст. 2547; 2018 р., № 29, ст. 1028; 2019 р., № 24, ст. 861; 2020 р., № 40, ст. 1300) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2021 р. № 846

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719

1. Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей (719-2016-п) , затверджені зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
"ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 846)
ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей
1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , та які потребують поліпшення житлових умов (далі - субвенція) і включені до списків осіб, які користуються правом позачергового (першочергового) одержання жилих приміщень, за місцем проживання відповідно до законодавства за категоріями, встановленими цим пунктом (далі - квартирний облік).
2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінветеранів.
3. Розпорядниками субвенції нижчого рівня є:
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської держадміністрацій (далі - регіональні органи соціального захисту населення);
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - місцеві органи соціального захисту населення).
4. Субвенція спрямовується на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринку шляхом призначення і виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , особам з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , та які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку.
5. Розподіл субвенції між обласними бюджетами і міським бюджетом м. Києва здійснюється Мінветеранів в обсязі, передбаченому в державному бюджеті на відповідний рік, пропорційно потребі в наданні грошової компенсації на підставі інформації, наданої Мінветеранів регіональними органами соціального захисту населення станом на 1 квітня поточного року, за формою згідно з додатком.
Під час розподілу субвенції між обласними бюджетами і міським бюджетом м. Києва враховується обов’язкова виплата грошової компенсації на одного одержувача грошової компенсації з урахуванням норм пунктів 4 і 19 Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2742), - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 846.
6. Регіональні органи соціального захисту населення здійснюють розподіл субвенції між місцевими органами соціального захисту населення відповідно до потреби в наданні грошової компенсації, інформація щодо якої складена за формою згідно з додатком на підставі рішень комісій щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації та подана станом на 1 квітня поточного року з урахуванням положень, визначених пунктом 4 Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2742), - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 846.
Якщо у кількох одержувачів грошової компенсації однакова дата рішень виконавчих комітетів районних, міських, районних в містах, селищних, сільських рад про взяття на квартирний облік в межах м. Києва або в межах однієї області, черговість виплати грошової компенсації визначається з урахуванням дати подання ними заяви про призначення грошової компенсації з усіма необхідними документами.
Субвенція розподіляється регіональними органами соціального захисту населення між місцевими органами соціального захисту населення на одержувачів грошової компенсації, якими відкрито поточний рахунок із спеціальним режимом використання у відділенні АТ "Ощадбанк".
7. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів (1132-2010-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами (z0130-13) , затвердженого Мінфіном.
8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
9. Казначейство подає щомісяця до 15 числа наступного періоду Мінфіну та Мінветеранів інформацію про перераховані суми коштів субвенції та касові видатки у розрізі бюджетів обласних (міського бюджету м. Києва), районних та міських (міст обласного значення), територіальних громад та зведену інформацію в розрізі бюджетів областей та міського бюджету м. Києва.
10. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства, за бюджетними зобов’язаннями минулих років здійснюється в установленому законодавством порядку.
11. Регіональні органи соціального захисту населення подають Мінветеранів щомісяця не пізніше 10 числа наступного періоду інформацію про використання субвенції.
12. Мінветеранів подає Мінфіну щокварталу до 25 числа наступного місяця зведений звіт про використання субвенції.
13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми та використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
Додаток до Порядку та умов
ІНФОРМАЦІЯ
про потребу у наданні грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення".
( Див. текст (846-2021-пF206) )
2. Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей (719-2016-п) , затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
"ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 846)
ПОРЯДОК
виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей
1. Цей Порядок визначає умови та механізм виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення (далі - грошова компенсація) для сімей осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , та які потребують поліпшення житлових умов (далі - одержувач грошової компенсації), включені до списків осіб, які користуються правом позачергового (першочергового) одержання жилих приміщень, за місцем проживання відповідно до законодавства за категоріями, встановленими в пунктах 2 і 3 цього Порядку (далі - квартирний облік), та інформацію про яких внесено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (далі - Реєстр).
2. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання (далі - особа, яка загинула (пропала безвісти), померла), одержаних під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, статус яким надано відповідно до абзаців п’ятого - восьмого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) (далі - члени сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла) і які перебувають на квартирному обліку, за категоріями у такій черговості (у разі відсутності одержувачів попередньої категорії):
1) категорія I - дружина (чоловік) і малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які проживають разом з матір’ю (батьком); дружина (чоловік), якщо в особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, немає дітей (в тому числі усиновлених);
2) категорія II - малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які на день її смерті проживали окремо від матері (батька), якщо особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, на день смерті розлучена або не розлучена і дружина (чоловік) цієї особи не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав; малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;
3) категорія III - батьки особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;
4) категорія IV - повнолітні діти, які не мають (не мали) своїх сімей;
5) категорія V - повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
6) категорія VI - повнолітні діти, обоє батьків яких загинули (пропали безвісти), померли;
7) категорія VII - дружина (чоловік) особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яка (який) на момент загибелі (пропажі безвісти), смерті особи позбавлена (позбавлений) батьківських прав щодо малолітніх та неповнолітніх дітей особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлених), або не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав, але малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (у тому числі усиновлені), проживають окремо від дружини (чоловіка);
8) категорія VIII - утриманці особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.
3. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають особи з інвалідністю I-II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , які перебувають на квартирному обліку (далі - особи з інвалідністю).
4. Грошова компенсація виплачується у повному обсязі, за винятком випадків, передбачених абзацами сьомим і восьмим пункту 18 цього Порядку, в порядку черговості відповідно до дати взяття на квартирний облік та з урахуванням категорії одержувача грошової компенсації для членів сімей осіб, визначених пунктом 2 цього Порядку, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , та які потребують поліпшення житлових умов (далі - субвенція).
Якщо особі встановлено II групу інвалідності, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, пізніше, ніж цю особу взято на квартирний облік як особу з інвалідністю внаслідок війни, черговість виплати грошової компенсації визначається за датою встановлення II групи інвалідності відповідно до довідки медико-соціальної експертної комісії.
Членам сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, з числа малолітніх та неповнолітніх дітей, яким грошову компенсацію було призначено до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 р. № 353 (353-2020-п) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 40, ст. 1300), черговість виплати грошової компенсації визначається за датою прийняття рішення про призначення грошової компенсації.
Право на отримання грошової компенсації вважається використаним з дати державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за членами сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, особи з інвалідністю та членами її сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію.
Грошова компенсація за рахунок коштів субвенції членам сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, та особам з інвалідністю надається один раз.
5. За поданням структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, міських, районних у містах рад, за рішенням виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі її утворення) ради або за розпорядженням голови районної, районної в м. Києві держадміністрації утворюється комісія щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації (далі - комісія).
До складу комісії входять представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, структурних підрозділів районних, районних у м. Києві держадміністрацій з питань соціального захисту населення, економіки, фінансів, квартирного обліку, капітального будівництва, громадських організацій, які об’єднують ветеранів антитерористичної операції (за їх згодою).
6. До повноважень комісії належить:
проведення перевірки наявності у одержувача грошової компенсації статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , встановленого відповідно до абзаців п’ятого - восьмого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону (далі - статус члена сім’ї загиблого), та статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, встановленого відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) (далі - статус особи з інвалідністю внаслідок війни);
визначення категорії особи як члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;
проведення перевірки складу сім’ї особи з інвалідністю;
проведення перевірки наявності документів про взяття на квартирний облік членів сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, особи з інвалідністю та членів її сім’ї;
проведення перевірки факту спільного або роздільного проживання членів сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, які мають право на грошову компенсацію;
проведення перевірки наявності майнових прав на незакінчене будівництвом житло чи права власності на житлове приміщення членів сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, та особи з інвалідністю, а також всіх членів сім’ї, на яких розраховується грошова компенсація, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), або відчуження такого майна протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;
проведення перевірки факту про надання раніше одержувачу грошової компенсації житла або виплати грошової компенсації за рахунок бюджетних коштів як члену сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або як особі з інвалідністю;
прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації;
перегляд рішення про призначення грошової компенсації за нововиявленими обставинами (у разі змін у майновому стані, у складі сім’ї, зміни показників опосередкованої вартості спорудження житла, у зв’язку з втратою статусу члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квартирного обліку тощо);
скасування попереднього рішення за нововиявленими обставинами;
прийняття рішення про відмову у виплаті грошової компенсації;
визначення розміру грошової компенсації;
визначення суми коштів, яка підлягає поверненню, якщо одержувач грошової компенсації або його законний представник не повідомили органу соціального захисту населення про зміни у майновому стані, у складі сім’ї, втрату статусу члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квартирного обліку;
прийняття рішення про виплату грошової компенсації члену сім’ї одержувача грошової компенсації, на якого розраховано грошову компенсацію (далі - уповноважений член сім’ї), у зв’язку із смертю одержувача грошової компенсації, якому призначено грошову компенсацію та не виплачено.
7. Заяву про призначення грошової компенсації член сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, особа з інвалідністю (далі - заявник) або їх законний представник чи уповноважена особа подають в письмовій чи в електронній формі (за наявності технічної можливості) до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку (далі - орган соціального захисту населення).
Якщо органом місцевого самоврядування або військово-цивільною адміністрацією утворено центр надання адміністративних послуг, заява та необхідні документи можуть подаватися через такий центр.
Заяви з необхідними документами приймаються адміністраторами центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи, яка надсилається органу соціального захисту населення не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після її формування. У паперовій формі зазначені документи передаються органу соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.
Органи соціального захисту населення (центри надання адміністративних послуг) можуть забезпечувати складення заяви в електронній формі, її друк та надання заявнику або його законному представнику для перевірки та підписання.
8. До заяви додаються копії (електронні копії за технічної можливості):
1) документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою - документів, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документа, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформленого відповідно до законодавства, або за технічної можливості паспорта громадянина України у вигляді відображення в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом тощо), а також інформації про місце проживання (за наявності), що подаються засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія" (далі - Портал Дія);
2) посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (302-94-п) "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни" (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218; Офіційний вісник України, 2018 р., № 68, ст. 2294), що підтверджує статус члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни;
3) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 та абзацу восьмого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , - довідки встановленого зразка згідно з додатком 1 або 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (413-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068; 2018 р., № 42, ст. 1484), про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності - для осіб з інвалідністю;
4) для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) (особи з інвалідністю внаслідок війни), - довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 685 (685-2015-п) "Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2434; 2018 р., № 23, ст. 782; 2019 р., № 30, ст. 1050), або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;
5) документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між особою з інвалідністю і членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку, за технічної можливості відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку, що подається засобами Порталу Дія;
6) документа військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв’язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо), - у разі неможливості підтвердження причинного зв’язку поранення, контузії, каліцтва або захворювання з безпосередньою участю в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;
7) рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті (у разі її утворення), селищної, сільської ради про взяття заявника та членів його сім’ї на квартирний облік;
8) акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) (в разі потреби) за формою, встановленою Порядком надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (505-2014-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312), - за наявності у заявника та/або членів його сім’ї житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі;
9) довідки про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012 р. права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території.
Інформаційну довідку про зареєстровані після 31 грудня 2012 р. речові права на нерухоме майно заявника та членів його сім’ї, яких включено в розрахунок грошової компенсації, орган соціального захисту населення самостійно отримує з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Інформацію про наявність/відсутність у заявника та членів сім’ї, на яких розраховується грошова компенсація, майнових прав на незакінчене будівництвом житло та про те, що заявнику не надавалося житло раніше і не виплачувалася грошова компенсація за рахунок бюджетних коштів як члену сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або як особі з інвалідністю, заявник зазначає в заяві.
До заяви додається також згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.
За наявності електронної інформаційної взаємодії між органом соціального захисту населення та державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями, у володінні яких перебуває інформація, необхідна для надання послуги, така інформація заявником не подається.
9. Орган соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дня прийняття заяви з усіма необхідними документами обстежує матеріально-побутові умови заявника за місцем перебування на квартирному обліку, про що складає акт за формою, встановленою Мінветеранів.
10. Після складення акта обстеження матеріально-побутових умов заявника орган соціального захисту населення протягом десяти робочих днів вносить до комісії подання про виплату грошової компенсації.
Після отримання заяви про зміни у майновому стані та/або у складі сім’ї, втрату статусу члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квартирного обліку орган соціального захисту населення протягом п’яти робочих днів вносить до комісії подання про перегляд рішення про призначення грошової компенсації.
11. Комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження подання розглядає його по суті і в присутності заявника або його законного представника чи уповноваженої особи приймає рішення щодо призначення (відмови в призначенні/виплаті) грошової компенсації, перегляду рішення, скасування попереднього рішення.
Якщо після прийняття комісією рішення змінено розмір грошової компенсації, орган соціального захисту населення протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення повідомляє про такі зміни структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій та Мінветеранів.
12. За наявності письмового клопотання комісія може розглядати питання щодо призначення (відмови в призначенні/виплаті) грошової компенсації, перегляду рішення, скасування попереднього рішення за відсутності заявника або законного представника чи уповноваженої особи. У разі відсутності такого клопотання та неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.
13. У рішенні комісії зазначається:
1) прізвище, ім’я та по батькові (за його наявності) заявника;
2) прізвище, ім’я та по батькові (за його наявності) законного представника чи уповноваженої особи і документ, що підтверджує його повноваження;
3) інформація про те, що особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, належить до осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , а особа з інвалідністю належить до осіб, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) ;
4) факт спільного або роздільного проживання із заявником неповнолітніх та малолітніх дітей особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;
5) статус і категорія заявника;
6) члени сім’ї особи з інвалідністю, на яких нараховується грошова компенсація із зазначенням родинного зв’язку із заявником відповідно до пункту 20 цього Порядку;
7) кількість осіб із членів сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, за однією категорією, на яких нараховується грошова компенсація, із зазначенням родинного зв’язку із особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, враховуючи особу, яка загинула (пропала безвісти), померла, якщо її включено в розрахунок грошової компенсації;
8) факт перебування заявника та членів його сім’ї на квартирному обліку;
9) інформація про надання раніше заявнику або членам його сім’ї житла або виплату грошової компенсації за рахунок бюджетних коштів;
10) інформація про наявність майнових прав на незакінчене будівництвом житло чи права власності на житлове приміщення за заявником та членами його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), або відчуження такого майна протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації.
14. Комісія відмовляє заявнику в призначенні грошової компенсації з таких підстав:
1) особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, не належала до осіб, визначених абзацами п’ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) ;
2) особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, або особа з інвалідністю не брала безпосередню участь в антитерористичній операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (відсутні документи, визначені у підпунктах 3 і 4 пункту 8 цього Порядку);
3) член сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, не належить до членів сім’ї осіб, визначених в абзацах шістнадцятому - двадцять другому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) ;
4) особа з інвалідністю не належить до осіб, визначених у пунктах 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) ;
5) заявник не перебуває на квартирному обліку;
6) заявник є членом сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член цієї ж сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, в разі одночасного подання ними заяви про отримання грошової компенсації;
7) заявник є членом сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, за категорією, нижчою, ніж категорія, до якої належить інший член цієї ж сім’ї, який вже отримав житло або грошову компенсацію, - до виплати грошової компенсації всім членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, які перебувають на обліку в Реєстрі і мають першочергове право на таку виплату;
8) заявнику вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація як члену сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або як особі з інвалідністю за рахунок бюджетних коштів;
9) заявник та члени його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, володіють майновими правами на незакінчене будівництвом житло чи правом власності на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу Української РС (5464-10) Р (на кожного члена сім’ї), яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі), або таке нерухоме майно було відчужено протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;
10) подання недостовірних відомостей.
15. Члени сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яким було відмовлено в призначенні грошової компенсації згідно з підпунктами 6 і 7 пункту 14 цього Порядку, мають право на отримання грошової компенсації після виплати такої компенсації всім членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, які перебувають на обліку в Реєстрі і мають першочергове право на таку виплату.
16. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про призначення (відмови в призначенні/виплаті) грошової компенсації, перегляд рішення, скасування попереднього рішення комісія надсилає копію рішення заявнику із зазначенням розміру призначеної/перерахованої йому грошової компенсації, підстави відмови у призначенні/виплаті грошової компенсації, перегляді рішення, скасуванні попереднього рішення, а також структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій.
17. Заявник має право оскаржити рішення комісії у судовому порядку.
18. У разі прийняття рішення про призначення заявнику грошової компенсації комісія одночасно визначає розмір такої компенсації, виходячи з таких нормативів:
1) за нормою 13,65 кв. метра жилої площі на кожного члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, за однією категорією з урахуванням особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, у разі, коли він перебував на квартирному обліку разом з членами своєї сім’ї;
2) за нормою 13,65 кв. метра жилої площі на особу з інвалідністю та кожного члена його сім’ї, зазначеного в абзаці шостому пункту 20 цього Порядку;
3) за нормою 35,22 кв. метра загальної площі на сім’ю особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, за однією категорією або на сім’ю особи з інвалідністю;
4) додатково 10 кв. метрів жилої площі на кожного члена сім’ї заявника, який є особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю (у тому числі з урахуванням заявника);
5) з урахуванням опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, в якому заявник перебуває на квартирному обліку на день звернення за грошовою компенсацією і яка визначається Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (z1185-05) , затвердженого наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. № 174. У разі зміни опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла, визначеної Мінрегіоном після розрахунку комісією розміру грошової компенсації, розмір грошової компенсації підлягає перерахунку комісією без звернення заявника за умови, що на день такої зміни грошова компенсація не виплачена чи виплачена не у повному обсязі.
У разі незабезпечення протягом поточного бюджетного року виплати грошової компенсації в повному обсязі у зв’язку із зміною опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла за бажанням заявника, якому виплата грошової компенсації здійснюється у поточному році, грошова компенсація може бути виплачена без проведення такого перерахунку, що підтверджується його заявою.
Сума доплати до перерахованого комісією розміру грошової компенсації у зв’язку із зміною опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла може бути виплачена заявнику у наступному бюджетному році, якщо заявником не придбано житло.
При цьому для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова опосередкована вартість збільшується у 1,75 раза, для міст - обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. осіб - у 1,5 раза, для міст обласного значення з населенням від 100 до 300 тис. осіб - у 1,25 раза.
Під час перерахунку грошової компенсації у зв’язку із зміною опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла за заявником зберігається черговість виплати грошової компенсації.
19. Розмір грошової компенсації (ГK) розраховується за такою формулою:
ГК = ((13,65 х Nс) – Вп + 35,22 + (10 х Nп)) х Bг х Км + ПЗ,
де Nс - кількість осіб, на яких розраховується грошова компенсація;
Вп - жила площа, яка перебуває у власності заявника (членів його сім’ї, які включені в розрахунок грошової компенсації);
Nп - кількість членів сім’ї заявника, які є особами з інвалідністю або дітьми з інвалідністю і на яких розраховується грошова компенсація з урахуванням додаткових 10 кв. метрів жилої площі на кожного (у тому числі на заявника);
Вг - опосередкована вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому заявник перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових умов на день звернення за грошовою компенсацією;
Км - коефіцієнт збільшення опосередкованої вартості 1 кв. метра загальної площі житла для міст, визначених в абзаці дев’ятому пункту 18 цього Порядку;
ПЗ - витрати (гривень), пов’язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів), розмір яких не перевищує 3 відсотки розміру грошової компенсації.
Розмір грошової компенсації підлягає перерахунку у зв’язку із зміною складових формули, за якою розраховується грошова компенсація, якщо грошова компенсація не виплачена чи виплачена не у повному обсязі.
20. Під час прийняття рішення щодо призначення грошової компенсації особі з інвалідністю комісія розраховує розмір такої компенсації на підставі:
1) копії рішення про взяття заявника на квартирний облік із зазначенням складу членів сім’ї, які разом з ним перебувають на такому обліку;
2) копії рішення про взяття на квартирний облік членів сім’ї особи з інвалідністю, на яких нараховується грошова компенсація;
3) письмової згоди (викладеної у довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.
При цьому в розрахунок включаються члени сім’ї особи з інвалідністю, які перебувають на квартирному обліку, незалежно від того, чи перебувають вони на такому обліку разом з особою з інвалідністю або окремо від неї, включаючи перебування на квартирному обліку особи з інвалідністю та членів її сім’ї у різних населених пунктах.
До членів сімей осіб з інвалідністю належать дружина (чоловік), їх малолітні та неповнолітні діти; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I-II групи або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги та проживає разом з ним; неодружені діти, які навчаються за денною формою навчання у закладах повної загальної середньої освіти, закладах професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти і вищої освіти (у тому числі в період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів і вступом до іншого закладу, а також у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим рівнем за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), до закінчення такими дітьми закладів освіти, не більш як до виповнення їм 23 років.
21. Під час прийняття рішення щодо призначення грошової компенсації членам сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, комісія розраховує розмір такої компенсації на підставі копії рішення про взяття їх на квартирний облік.
Під час прийняття рішення щодо призначення грошової компенсації малолітнім та неповнолітнім дітям особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, в тому числі усиновленим ним (підпункт 2 пункту 2 цього Порядку), комісія може включити в розрахунок особу, з якою вони фактично проживають, якщо ця особа є членом сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, і потребує поліпшення житлових умов.
Рішення у цьому разі приймає комісія на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов, в якому зафіксовано факт спільного проживання малолітніх чи неповнолітніх дітей особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, а також на підставі рішення комісії у справах дітей, до якої звертався орган соціального захисту населення, про засвідчення такого факту. При цьому якщо особою, з якою малолітні чи неповнолітні діти фактично проживають, є дружина (чоловік) особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, до уваги не береться факт позбавлення її (його) батьківських прав.
22. Комісія розраховує грошову компенсацію одночасно кільком членам сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, які потребують поліпшення житлових умов, належать до однієї категорії і водночас не є членами однієї сім’ї згідно з нормами Сімейного кодексу України (2947-14) (розлучені батьки особи, яка загинула (пропала безвісти), померла) з урахуванням 35,22 кв. метра на кожного члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла.
23. У разі змін у майновому стані, у складі сім’ї, втрати статусу члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квартирного обліку заявник, якому призначено грошову компенсацію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів поінформувати у письмовій формі орган соціального захисту населення про такі зміни (набуття заявником та членами його сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію, майнових прав на житло чи права власності на житлове приміщення, після призначення грошової компенсації, державної реєстрації народження або смерті члена сім’ї, державної реєстрації шлюбу/ розірвання шлюбу, включення до складу сім’ї нових членів сім’ї тощо) та надати копії відповідних підтвердних документів.
У такому разі рішення про призначення грошової компенсації підлягає перегляду комісією, якщо у день подання заяви та документів грошова компенсація не виплачена чи виплачена не в повному обсязі.
Під час перерахунку грошової компенсації у зв’язку із зміною у складі сім’ї зберігається черговість виплати грошової компенсації, крім випадку, передбаченого в абзаці четвертому цього пункту, коли черговість виплати грошової компенсації визначається за часом взяття на квартирний облік повнолітнього члена сім’ї.
У разі зміни у складі сім’ї заявника у зв’язку із включенням до її складу повнолітніх членів сім’ї, яких взято на квартирний облік після призначення заявнику грошової компенсації, заявником може бути подана нова заява про призначення грошової компенсації для оновленого складу сім’ї. Попереднє рішення комісії про призначення грошової компенсації скасовується.
Якщо заявник або його законний представник не повідомили органу соціального захисту населення про зміни у майновому стані, у складі сім’ї, втрату статусу члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни, зняття з квартирного обліку, що спричинило виплату грошової компенсації без наявності правових підстав або у розмірі, визначеному без урахування жилої площі, яка перебуває у власності заявника (членів його сім’ї, які включені в розрахунок грошової компенсації), з розрахунку на померлу особу або на особу, яка не є членом його сім’ї, заявник повертає органу соціального захисту населення різницю надміру виплачених коштів. Сума коштів, яка підлягає поверненню, визначається комісією з урахуванням норм пунктів 18 і 19 цього Порядку.
Особам з інвалідністю та членам сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яким призначено грошову компенсацію, її виплата здійснюється відповідно до рішення комісії про призначення грошової компенсації незалежно від зміни групи інвалідності та категорії одержувача грошової компенсації після прийняття рішення.
24. Після отримання копії рішення комісії про призначення грошової компенсації заявник звертається до відділення АТ "Ощадбанк" (далі - уповноважений банк) із заявою про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання (далі - спеціальний рахунок). До заяви додається копія рішення комісії про призначення грошової компенсації.
У разі здійснення комісією перерахунку розміру грошової компенсації за нововиявленими обставинами, у зв’язку із зміною опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла тощо заявник надає уповноваженому банку копію відповідного рішення комісії.
25. Після відкриття спеціального рахунка заявник протягом десяти робочих днів повідомляє про його реквізити органу соціального захисту населення шляхом надання копії договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку.
26. Орган соціального захисту населення після надходження коштів субвенції на рахунки відповідних місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, перераховує на спеціальний рахунок заявника кошти грошової компенсації в розмірі, визначеному у відповідному рішенні комісії, про що повідомляє заявнику протягом трьох робочих днів з дня переказу коштів грошової компенсації на його спеціальний рахунок.
27. Розмір отриманої грошової компенсації не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, а також не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України (2755-17) .
28. Протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок в уповноваженому банку члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та особи з інвалідністю самостійно використовують призначену їм грошову компенсацію на придбання житла в прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або на вторинному ринку в будь-якому населеному пункті на території України, крім тимчасово окупованої території та лінії розмежування.
29. Для переказу коштів грошової компенсації із спеціального рахунка заявник подає уповноваженому банку заяву про переказ коштів грошової компенсації на придбання житла, до якої додається платіжне доручення на переказ коштів грошової компенсації в оплату за договором купівлі-продажу житла (далі - договір) у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринку, а також письмову згоду органу соціального захисту населення на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка як оплату за договором.
У разі коли предметом договору є житловий будинок, розташований на земельній ділянці, кошти грошової компенсації можуть спрямовуватися на придбання земельної ділянки, про що зазначається у договорі. У такому разі у платіжному дорученні щодо переказу коштів грошової компенсації зазначаються договір/договори купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, на якій він розміщується.
Рахунок одержувача коштів грошової компенсації повинен бути зазначений у договорі та може бути відкритий в будь-якій банківській установі відповідно до законодавства.
30. Для отримання згоди на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка як оплату за договором заявник подає органу соціального захисту населення один примірник договору, в якому повинно бути зазначено про те, що житло набувається у власність заявника та членів його сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію.
У разі придбання житлового будинку, розташованого на земельній ділянці, подається також один примірник договору/договорів, в якому(яких) повинно бути зазначено, що земельна ділянка передається у власність заявника та членів його сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію.
31. Орган соціального захисту населення у разі відповідності умов договору вимогам, установленим у пунктах 28 і 30 цього Порядку, протягом п’яти робочих днів надає заявникові письмову згоду на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка як оплату за договором з визначенням суми, що підлягає перерахуванню, та реквізитів рахунка для перерахування.
32. Орган соціального захисту населення дає згоду на переказ коштів грошової компенсації із спеціального рахунка заявника на рахунок, зазначений у договорі, за таких умов:
1) предметом договору є придбання у власність заявника та членів його сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію, житла, яке відповідає встановленим вимогам законодавства для забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, що буде підставою для зняття з квартирного обліку;
2) ціна договору є меншою або дорівнює сумі коштів грошової компенсації, що розміщені на спеціальному рахунку заявника;
3) власником (співвласником) житла згідно з укладеним договором є малолітній або неповнолітній член сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або повнолітня недієздатна особа, від імені яких укладався договір і яким призначалася грошова компенсація, в разі їх наявності;
4) строк виконання договору купівлі-продажу житла не перевищує двох місяців.
33. У разі виявлення порушень вимог, установлених у пунктах 28, 30 і 32 цього Порядку, орган соціального захисту населення протягом трьох робочих днів письмово відмовляє заявнику в наданні згоди на переказ коштів грошової компенсації за його заявою із зазначенням причин такої відмови.
34. Заявник має право повторно звернутися до органу соціального захисту населення із заявою про переказ коштів грошової компенсації після усунення причин відмови в переказі коштів грошової компенсації згідно із договором або оскаржити відмову органу соціального захисту населення до суду.
35. Підставами для відмови у виплаті грошової компенсації є:
втрата заявником статусу члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни;
придбання заявником та/або членами сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію, житлового приміщення на підконтрольній Україні території, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу Української РС (5464-10) Р (на кожного члена сім’ї), укладення інвестиційного договору відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність" (1560-12) або договору купівлі-продажу майнових прав, або договору про пайову участь після призначення грошової компенсації;
зняття заявника з квартирного обліку.
36. Якщо заявник протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на його спеціальний рахунок в уповноваженому банку не уклав договір і не здійснив переказ коштів грошової компенсації на придбання житла, уповноважений банк самостійно повертає кошти грошової компенсації із спеціального рахунка заявника на рахунок органу соціального захисту населення.
37. У разі смерті одержувача грошової компенсації, якому призначено грошову компенсацію та не виплачено, грошова компенсація виплачується уповноваженому члену сім’ї на підставі заяви, копії документа, що посвідчує особу уповноваженого члена сім’ї, копії свідоцтва про смерть та згоди довільної форми від інших членів сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію.
Заяву та зазначені документи уповноважений член сім’ї особисто подає органу соціального захисту населення (у тому числі через центр надання адміністративних послуг), який протягом п’яти робочих днів вносить до комісії подання про виплату грошової компенсації уповноваженому члену сім’ї.
Якщо кошти грошової компенсації були перераховані на спеціальний рахунок одержувача грошової компенсації, орган соціального захисту населення звертається до уповноваженого банку з проханням повернути кошти із спеціального рахунка одержувача грошової компенсації на рахунок органу соціального захисту населення.
Рішення щодо виплати уповноваженому члену сім’ї призначеної грошової компенсації приймається комісією з урахуванням положень пункту 11 цього Порядку.
Комісія протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення щодо виплати уповноваженому члену сім’ї грошової компенсації надсилає йому копію рішення.
Після отримання копії рішення комісії уповноважений представник сім’ї звертається до уповноваженого банку із заявою про відкриття спеціального рахунка. До заяви додається копія рішення комісії.
Після відкриття спеціального рахунка уповноважений представник сім’ї повідомляє про його реквізити органу соціального захисту населення.
Виплата грошової компенсації уповноваженому члену сім’ї здійснюється з урахуванням норм, зазначених у пунктах 18 (щодо здійснення перерахунку розміру грошової компенсації у разі зміни опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла), 23 (в частині змін у майновому стані), 26, 28-32 і 34 цього Порядку, із збереженням черговості виплати грошової компенсації.
Положення цього пункту поширюються на випадки, коли смерть заявника відбулася до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 846 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719".
38. У разі коли ціна договору перевищує суму коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника, уповноважений банк переказує кошти грошової компенсації із спеціального рахунка заявника за договором лише після надходження на спеціальний рахунок заявника додаткових коштів у сумі, якої не вистачало для його виконання.
39. Додаткові кошти на спеціальний рахунок заявника можуть бути внесені за рахунок коштів місцевого бюджету, особистих коштів заявника, благодійних надходжень від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не заборонених законодавством.
40. Кошти грошової компенсації можуть бути використані на покриття витрат, пов’язаних з купівлею, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розміщено житловий будинок, та сплатою передбачених законодавством податків і зборів, про що обов’язково зазначається в договорі.
Забороняється використання коштів грошової компенсації на оплату посередницьких послуг.
41. Уповноважений банк має право переказувати у повному обсязі суму, визначену в договорі, і не має права переказувати суму частинами, крім витрат, пов’язаних з купівлею, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розміщено житловий будинок, та сплатою передбачених законодавством податків і зборів.
У разі придбання житлового будинку разом із земельною ділянкою у платіжному дорученні щодо переказу коштів грошової компенсації зазначаються договір/договори купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, на якій він розміщений.
42. У разі укладення договору на суму меншу, ніж сума коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника, уповноважений банк протягом трьох банківських днів після переказу коштів згідно з договором повертає залишки коштів грошової компенсації на рахунок органу соціального захисту населення.
43. Орган соціального захисту населення не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати закінчення строку дії укладеного заявником договору купівлі-продажу житла самостійно отримує інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані речові права на нерухоме майно за заявником та членами його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію (далі - інформаційна довідка).
44. Після виплати заявнику грошової компенсації (перерахунку коштів на спеціальний рахунок заявника) орган соціального захисту населення вносить інформацію про таку виплату до Реєстру.
Після отримання інформаційної довідки орган соціального захисту населення інформує відповідні органи (у тому числі на території інших населених пунктів) про необхідність зняття з квартирного обліку заявника та членів його сім’ї, яких включено у розрахунок грошової компенсації, та не пізніше ніж через три робочих дні після її отримання надсилає копію такої довідки структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації.
Право власності на нерухоме майно оформляється на заявника та членів його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію.
45. У разі відсутності відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно за заявником та членами його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії укладеного заявником договору купівлі-продажу житла орган соціального захисту населення звертається до заявника із вимогою повернути кошти грошової компенсації до бюджету.
46. Кошти грошової компенсації повертаються у випадку, передбаченому пунктом 45 цього Порядку, заявником добровільно або у судовому порядку.
47. У разі відчуження житла (квартири, житлового будинку із земельною ділянкою, на якій він розташований), придбаного за рахунок коштів грошової компенсації, яке перебувало у власності заявника та членів його сім’ї, на яких було виплачено грошову компенсацію, менше трьох років, кошти отриманої грошової компенсації підлягають поверненню до державного бюджету.
Орган соціального захисту населення щороку протягом трьох років з дня отримання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно за заявником та членами його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, самостійно отримує інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
48. Орган соціального захисту населення здійснює ведення обліку звернень заявників та інформації про використання ними грошової компенсації за формою, затвердженою Мінветеранів.
49. Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінветеранів інформацію про житло, придбане заявником, за формою згідно з додатком.
50. Мінветеранів в установленому порядку вносить щокварталу відомості про забезпеченість житлом членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю до Єдиного державного реєстру ветеранів війни після початку його функціонування.
Додаток до Порядку
ІНФОРМАЦІЯ
про житло, придбане членами сімей осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і загинули (пропали безвісти), померли, та особами з інвалідністю".
( Див. текст (846-2021-пF207) )