БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 серпня 2021 р. № 830
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 р. № 766

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 р. № 766 (766-2011-п) "Деякі питання центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 55, ст. 2205; 2013 р., № 90, ст. 3309; 2017 р., № 30, ст. 882; 2018 р., № 59, ст. 2047) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2021 р. № 830

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 р. № 766

1. Положення про Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", затверджене зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 липня 2011 р. № 766
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2021 р. № 830)
ПОЛОЖЕННЯ
про Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"
1. Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" (далі - Центр) є спеціалізованим державним закладом, який підпорядковується Національному комітету спорту інвалідів (далі - Комітет) та Мінмолодьспорту, забезпечує створення належних умов для реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, здійснює заходи з організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, в тому числі щодо спорту вищих досягнень, фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю.
2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
3. До системи закладів фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю належать:
Центр;
регіональні та місцеві центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" (далі - регіональні та місцеві центри);
дитячо-юнацькі спортивні школи для осіб з інвалідністю (далі - спортивні школи);
спеціалізовані дитячо-юнацькі школи для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву (далі - спеціалізовані спортивні школи);
національна команда, у тому числі штатна команда національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю.
4. Центр здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через регіональні та місцеві центри.
5. Центр є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
6. Місцезнаходження Центру: м. Київ, вул. Еспланадна, 42.
7. Взаємодія Центру з органами державної влади, органами місцевого самоврядування спрямовується Мінмолодьспортом та Комітетом. Центр взаємодіє з національними спортивними федераціями осіб з інвалідністю та їх спілками (далі - спортивні федерації осіб з інвалідністю), іншими громадськими об’єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості.
8. Основними завданнями Центру є:
1) створення належних умов для реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю;
2) здійснення заходів з організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, у тому числі щодо спорту вищих досягнень, фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю;
3) підготовка і забезпечення разом з Комітетом та спортивними федераціями осіб з інвалідністю, які є членами Міжнародного паралімпійського комітету і Міжнародного спортивного комітету глухих, участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, інших міжнародних змаганнях;
4) розроблення в межах своїх повноважень пропозицій щодо формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань розвитку фізичної культури і спорту;
5) підготовка та забезпечення участі в Паралімпійських, Дефлімпійських та Глобальних іграх, чемпіонатах світу та Європи національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю, створення і забезпечення розвитку системи реабілітації осіб з інвалідністю різних нозологій з використанням засобів фізичної культури і спорту;
6) організація та проведення спортивної та фізкультурно-реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю, координація відповідної роботи в регіонах;
7) здійснення контролю за проведенням навчально-тренувальної роботи та заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;
8) сприяння спортивним федераціям осіб з інвалідністю у забезпеченні розвитку визнаних в Україні видів спорту осіб з інвалідністю та здійснення співпраці з ними;
9) здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення закладів фізичної культури і спорту для осіб з інвалідністю;
10) забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації.
9. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує разом із Мінмолодьспортом та Комітетом виконання державних програм з питань розвитку фізичної культури і спорту;
2) бере участь разом із структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої влади в управлінні роботою регіональних та місцевих центрів, спортивних і спеціалізованих спортивних шкіл;
3) забезпечує разом з Комітетом, регіональними та місцевими центрами, спортивними федераціями осіб з інвалідністю, іншими громадськими об’єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості розвиток визнаних в Україні видів спорту осіб з інвалідністю;
4) сприяє разом з Комітетом і регіональними та місцевими центрами розвитку спортивних і спеціалізованих спортивних шкіл, комплектує на конкурсній основі з числа найбільш підготовлених спортсменів дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень, а також фахівців з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, зокрема тренерів, національні збірні команди з видів спорту осіб з інвалідністю для підготовки до участі в міжнародних спортивних змаганнях;
5) готує разом із спортивними федераціями осіб з інвалідністю та Комітетом і подає до Мінмолодьспорту пропозиції щодо визнання в Україні видів спорту осіб з інвалідністю, вживає заходів до їх розвитку;
6) проводить у порядку, визначеному Мінмолодьспортом, атестацію тренерів та спортивних суддів, фахівців з питань фізкультурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах для осіб з інвалідністю;
7) забезпечує разом з Мінсоцполітики, Комітетом, регіональними та місцевими центрами проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю згідно з Державною типовою програмою реабілітації осіб з інвалідністю (1686-2006-п) , затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1686 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3311; 2020 р., № 20, ст. 763);
8) погоджує разом з Комітетом положення про регіональні та місцеві центри;
9) формує на конкурсній основі за погодженням з Комітетом склад штатної команди національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю, що включає спортсменів, фахівців з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю;
10) укладає трудові договори (контракти) із спортсменами та фахівцями штатної команди національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю;
11) подає Мінмолодьспорту за погодженням з Комітетом пропозиції щодо участі національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у Паралімпійських та Дефлімпійських іграх;
12) погоджує участь спортсменів - членів штатної команди національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у спортивних змаганнях, не включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;
13) ініціює перед Мінмолодьспортом за поданням спортивних федерацій осіб з інвалідністю або Комітету виключення спортсмена - члена національної збірної команди з виду спорту осіб з інвалідністю із національної збірної команди та штатної команди національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у разі його дискваліфікації (відсторонення) від участі у спортивних заходах, зокрема за порушення правил спортивних змагань та/або положення (регламенту) про спортивні змагання, норм, визначених міжнародними та всеукраїнськими спортивними федераціями і Комітетом, а також за використання заборонених у спорті засобів (допінгу);
14) проводить організаційно-методичну роботу з підвищення професійного рівня тренерів та фахівців з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю;
15) сприяє за дорученням Мінмолодьспорту організації здійснення спортивними федераціями осіб з інвалідністю заходів щодо розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;
16) замовляє в межах бюджетних призначень виготовлення спортивної форми, обладнання, інвентарю, грамот, дипломів, кубків, медалей, значків, сувенірів, друкованих матеріалів та іншої продукції для проведення спортивних заходів та заходів, пов’язаних з діяльністю Центру;
17) забезпечує в межах бюджетних призначень національні збірні команди з видів спорту осіб з інвалідністю спортивною формою та інвентарем відповідно до порядку і нормативів, затверджених Мінмолодьспортом, веде облік та звітність про їх використання;
18) сприяє особам з інвалідністю, їх громадським об’єднанням у вирішенні питання надання спортивних споруд для проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;
19) вносить органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення умов для забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до спортивних споруд, у тому числі з метою проведення фізкультурно-спортивних та реабілітаційних заходів;
20) подає до Мінмолодьспорту разом з Комітетом пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної бази спорту осіб з інвалідністю;
21) укладає в разі потреби з працівниками Центру договори про матеріальну відповідальність;
22) розробляє за поданням спортивних федерацій осіб з інвалідністю та за погодженням з Комітетом пропозиції до проекту Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік і подає їх Мінмолодьспорту;
23) організовує і забезпечує проведення спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік;
24) організовує участь національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях, що передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, оформляє виїзні документи;
25) розробляє разом із спортивними федераціями осіб з інвалідністю та подає до Мінмолодьспорту пропозиції щодо норм, умов, вимог Єдиної спортивної класифікації України, контролює їх дотримання;
26) вносить до Мінмолодьспорту за погодженням з Комітетом пропозиції щодо формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік у частині показників і видатків для здійснення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, їх фізкультурно-спортивної реабілітації та розвитку спорту вищих досягнень;
27) подає до Мінмолодьспорту за погодженням з Комітетом та спортивними федераціями осіб з інвалідністю пропозиції щодо організації фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації, розроблення проектів відповідних нормативно-правових актів;
28) сприяє здійсненню заходів, спрямованих на соціальний захист спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю, тренерів та інших фахівців з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю;
29) проводить заходи з медичного забезпечення спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю, фахівців з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та проходження диспансерного нагляду, обов’язкового страхування спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю вищих категорій;
30) порушує в установленому порядку клопотання про відзначення та нагородження, присвоєння почесних звань фахівцям з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також відзначення кращих регіональних та місцевих центрів, спортивних федерацій осіб з інвалідністю, спортивних клубів осіб з інвалідністю та активістів, які зробили вагомий внесок у забезпечення розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;
31) подає за погодженням з Комітетом до Мінмолодьспорту проекти рішень щодо призначення державних стипендій спортсменам з видів спорту осіб з інвалідністю - чемпіонам та призерам Паралімпійських, Дефлімпійських та Глобальних ігор, чемпіонатів світу та Європи, їх тренерам та фахівцям з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю;
32) здійснює разом з Комітетом та Мінмолодьспортом заходи щодо науково-методичного забезпечення діяльності у сфері фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;
33) здійснює заходи щодо вдосконалення інформаційно-пропагандистського, методологічного забезпечення фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;
34) вносить разом із спортивними федераціями осіб з інвалідністю та Комітетом Мінмолодьспорту пропозиції до положення про проведення всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю;
35) виконує інші функції.
10. Центр для виконання покладених на нього завдань має право:
координувати діяльність регіональних та місцевих центрів, проводити у межах своїх повноважень моніторинг виконання центрами державних програм з фізичної культури і спорту та вносити Мінмолодьспорту пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів їх діяльності;
скликати наради з питань, що належать до його компетенції, утворювати в разі потреби комісії та робочі групи;
проводити перевірку діяльності регіональних та місцевих центрів.
11. Центр видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру.
12. Забезпечення функціонування Центру здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
Майном Центру є оборотні та необоротні активи, вартість яких відображається в його самостійному балансі.
Майно Центру є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління.
13. Гранична чисельність працівників Центру та штатної команди національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю затверджується Мінмолодьспортом за погодженням з Мінфіном.
14. Центр самостійно розпоряджається коштами, модернізує власну матеріально-технічну базу.
15. Начальник Центру призначається на посаду та звільняється з посади Міністром молоді та спорту за поданням президента Комітету.
16. Начальник Центру:
1) здійснює керівництво діяльністю Центру та національною командою, в тому числі штатною командою національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю;
2) несе відповідальність за здійснення Центром заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;
3) розглядає питання щодо призначення в межах фонду оплати праці доплат, премій та матеріальної допомоги працівникам Центру і штатної команди національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю, вживає інших заходів до заохочення та дисциплінарного впливу;
4) представляє Центр у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;
5) вносить до Мінмолодьспорту за погодженням з Комітетом пропозиції щодо розподілу коштів, передбачених для здійснення заходів з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивної реабілітації;
6) затверджує положення про структурні підрозділи Центру, посадові інструкції його працівників;
7) погоджує із структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої влади положення про регіональні та місцеві центри;
8) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру, укладає трудові договори (контракти) із спортсменами та фахівцями штатної команди національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю;
9) погоджує за поданням структурного підрозділу з питань фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої влади кандидатури для призначення на посади начальників регіональних та місцевих центрів;
10) укладає цивільно-правові договори;
11) укладає колективний договір відповідно до законодавства про працю;
12) видає у межах своїх повноважень накази, у тому числі за погодженням з Комітетом накази про участь національних збірних команд з видів спорту осіб з інвалідністю у міжнародних змаганнях, що передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на відповідний рік, організовує і контролює їх виконання;
13) бере участь у засіданнях колегії, нарадах, які скликає Мінмолодьспорт, інших організаційних заходах;
14) впроваджує інноваційні методи в роботу Центру, забезпечує зміцнення виконавської дисципліни, підвищення професійної кваліфікації його працівників;
15) здійснює заходи щодо поліпшення умов праці працівників Центру, дотримання правил техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних умов;
16) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
17. Начальник Центру має двох заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Комітетом.".
2. У тексті Типового положення про регіональний та місцевий центри з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", затвердженого зазначеною постановою, слова "громадські організації" в усіх відмінках замінити словами "громадські об’єднання" у відповідному відмінку.