БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 серпня 2021 р. № 834
Київ

Про внесення зміни до пункту 15 Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності та об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести зміну до пункту 15 Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності та об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим (384-2011-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 "Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1168; 2020 р., № 44, ст. 1418),доповнивши його після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:
"інформація про обґрунтовані, справедливі і належним чином документально підтверджені витрати, що виникли внаслідок підготовки пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства, відповідно до абзацу п’ятого частини першої статті 14 Закону України "Про державно-приватне партнерство;" (2404-17) .
У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 67