БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 серпня 2021 р. № 843
Київ

Деякі питання соціального захисту дітей, влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що:
1) дія цієї постанови поширюється на заклади різних типів, форм власності та підпорядкування: будинки дитини (у тому числі спеціалізовані), дитячі будинки-інтернати, заклади дошкільної та загальної середньої освіти (у тому числі дитячі будинки, санаторні та спеціальні заклади загальної середньої освіти та заклади спеціалізованої освіти) із пансіонами (інтернатами) в їх структурі, притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, центри соціальної підтримки дітей і сімей, стаціонарні служби (відділення) центрів соціальних служб, що здійснюють соціально-психологічну реабілітацію дітей, стаціонарні служби (відділення) соціально-психологічної реабілітації дітей (надання послуг соціально-психологічної реабілітації дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах) центрів надання соціальних послуг, малі групові будинки (далі - заклади), до яких влаштовуються/зараховуються діти віком до 18 років;
2) заклади:
забезпечують влаштування/зарахування до них дитини на цілодобове перебування (від однієї доби на тиждень), під час якого вона отримує харчування, місце для ночівлі окремо від батьків або інших законних представників та інші послуги відповідно до типу закладу (далі - цілодобове перебування) з дотриманням норм законодавства, установчих документів із визначенням підстав для влаштування/зарахування дитини на цілодобове перебування, періоду цілодобового перебування дитини в такому закладі, графіка її повернення до сім’ї (у разі її наявності), відвідування дитини в закладі батьками або іншими законними представниками.
До закладу спеціалізованої освіти, зарахування до якого здійснюється за результатами конкурсного відбору, дитина, яка пройшла конкурсний відбір, зараховується на цілодобове перебування із забезпеченням місцем ночівлі (місцем відпочинку - в денний час), харчуванням та іншими послугами відповідно до законодавства;
повідомляють в одноденний строк виконавчому органу міської, районної у місті (у разі її утворення), сільської, селищної ради, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації як органу опіки та піклування за місцем проживання (перебування) сім’ї дитини про прийняття рішення щодо влаштування/зарахування дитини на цілодобове перебування із наданням наявних у закладі копій документів дитини для організації роботи із забезпечення її прав і найкращих інтересів та соціальної підтримки сім’ї дитини відповідно до її потреб, подолання або мінімізації обставин, через які виникла потреба в цілодобовому перебуванні дитини у відповідному закладі;
інформують батьків або інших законних представників дитини про їх обов’язки щодо виховання та утримання дитини, а також про відповідальність за ухиляння від виконання або злісне невиконання таких обов’язків;
забезпечують формування та ведення з 1 січня 2022 р. інформаційно-аналітичної системи моніторингу дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, призначеної для накопичення, зберігання, обліку, пошуку та використання даних про дітей (зокрема з розподілом за статтю, віковими групами) у порядку, встановленому Міністерством соціальної політики, з використанням інформаційно-цифрових технологій та дистанційних методів управління в тестовому режимі.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
4. Міністерству соціальної політики, Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству молоді та спорту, Міністерству культури та інформаційної політики, Міністерству оборони, Національній соціальній сервісній службі до 1 січня 2022 р.:
1) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою;
2) забезпечити:
початок роботи інформаційно-аналітичної системи моніторингу дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів, з використанням інформаційно-цифрових технологій та дистанційних методів управління в тестовому режимі;
розроблення методичних рекомендацій щодо організаційно-технічного забезпечення тестування інформаційно-аналітичної системи моніторингу дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, з використанням інформаційно-цифрових технологій та дистанційних методів управління;
міжвідомчий обмін інформацією про дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів згідно із затвердженими в установленому порядку статистичними формами відповідної сфери управління.
5. Національній соціальній сервісній службі та її територіальним органам забезпечити:
проведення із залученням інших суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю перевірок стану утримання дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів, стану виконання роботи, спрямованої на соціальний захист таких дітей;
подання щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним, Міністерству соціальної політики отриману від обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій узагальнену інформацію про результати перевірок стану утримання дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів, стану виконання роботи, спрямованої на соціальний захист таких дітей, для її врахування під час формування державної політики у цьому напрямі.
6. Обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити:
1) впровадження з 1 січня 2022 р. інформаційно-аналітичної системи моніторингу дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, з використанням інформаційно-цифрових технологій та дистанційних методів управління в тестовому режимі;
2) обмін інформацією про дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів, згідно із затвердженими в установленому порядку статистичними формами відповідної сфери управління;
3) врахування інформації, отриманої від структурних підрозділів з питань освіти, охорони здоров’я, захисту прав дітей та соціального захисту населення, про дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів під час:
здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо соціального захисту дітей та надання в межах своїх повноважень органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності та підпорядкування, громадянам практичної, методичної та консультаційної допомоги з питань соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
розроблення, затвердження та коригування програм економічного і соціального розвитку регіону;
4) сприяння врахуванню виконавчими органами міських, районної у місті (у разі її утворення), сільських, селищних рад інформації, отриманої від структурних підрозділів з питань освіти, охорони здоров’я, захисту прав дітей та соціального захисту населення, про дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів, згідно із затвердженими в установленому порядку статистичними формами відповідної сфери управління під час розроблення, затвердження та коригування програм економічного і соціального розвитку відповідної територіальної громади.
7. Рекомендувати виконавчому органу міської, районної у місті (у разі її утворення), сільської, селищної ради, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації для здійснення визначених законом повноважень щодо захисту прав дітей після отримання від закладів повідомлень про влаштування/зарахування дітей на цілодобове перебування:
1) забезпечити організацію оцінювання потреб дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів, та їх сімей у разі наявності чинників, що можуть зумовити складні життєві обставини, та вжити заходів, передбачених Порядком забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження (585-2020-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 585 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 57, ст. 1779);
2) забезпечити внесення на розгляд комісії з питань захисту прав дитини, утвореної відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини (866-2008-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561), питання забезпечення прав і найкращих інтересів дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів, і соціальної підтримки їх сімей відповідно до визначених потреб протягом місяця після отримання від закладів повідомлень про влаштування/зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів;
3) забезпечити роботу зазначеної комісії з:
розроблення та здійснення заходів про надання дітям, влаштованим/зарахованим на цілодобове перебування до закладів, їх сім’ям необхідних освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних послуг, з урахуванням підстав влаштування/зарахування;
розроблення та схвалення рекомендацій сім’ям дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів, щодо подолання причин виникнення потреби в такому влаштуванні/зарахуванні;
4) сприяти:
забезпеченню створенню можливостей навчання дітей в закладах дошкільної, загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування) сім’ї відповідно до їх освітніх потреб, вирішенню питань підвезення дітей до закладів дошкільної, загальної середньої освіти, гарячого харчування, роботи груп подовженого дня, інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами;
впровадженню відповідно до потреб сімей з дітьми базових соціальних послуг у громадах, патронату над дитиною, забезпеченню територіальних громад фахівцями із соціальної роботи для запобігання влаштуванню/зарахуванню дітей на цілодобове перебування до закладів.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2021 р. № 843

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 (866-2008-п) "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561; 2014 р., № 93, ст. 2684; 2017 р., № 9 р., № 5, ст. 2899; 2018 р., № 80, ст. 2674; 2020 р., № 78, ст. 2507):
1) додаток 12 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини (866-2008-п) , затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
"Додаток 12
до Порядку
НАПРАВЛЕННЯ (ПУТІВКА)
на влаштування/зарахування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, до закладу охорони здоров’я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування)"
( Див. текст (843-2021-пF100) )
2) у пункті 4 Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини (866-2008-п) , затвердженого зазначеною постановою:
підпункт 4 викласти в такій редакції:
"4) розглядає питання щодо забезпечення прав і найкращих інтересів дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, і соціальної підтримки їх сімей відповідно до визначених потреб із забезпеченням:
врахування думки дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити, та підстав для її влаштування/зарахування на цілодобове перебування до зазначеного закладу, умов проживання сім’ї дитини;
розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення надання дітям, влаштованим/зарахованим на цілодобове перебування до зазначених закладів, та їх сім’ям необхідних освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних послуг;
розроблення та схвалення рекомендацій сім’ям дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до зазначених закладів, щодо подолання причин виникнення потреби в такому влаштуванні/зарахуванні;";
абзац другий підпункту 5 виключити.
2. У підпункті 1 пункту 25 та абзаці першому пункту 33 Типового положення про дитячий будинок-інтернат (978-2016-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 978 "Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю" (Офіційний вісник України, 2017 р., № 1, ст. 7; 2020 р., № 46, ст. 1475, № 78, ст. 2507), слова і цифри "та рішення органу опіки та піклування, прийнятого відповідно до Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів незалежно від типу, форми власності та підпорядкування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 586 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 57, ст. 1780)", виключити.
3. Пункт 19 Положення про санаторну школу (1026-2018-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 р. № 1026 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3234; 2020 р., № 78, ст. 2507), викласти в такій редакції:
"19. Учні (вихованці) можуть проживати в пансіоні (інтернаті) санаторної школи (крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік під час переміщення транспортом загального користування на міських, приміських (позаміських) і міжміських маршрутах і транспортом, що використовується для спеціальних пасажирських перевезень, перевищує одну годину або якщо протоколом лікування та/або індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю передбачено обмеження руху та/або фізичного навантаження.
Зарахування до пансіону (інтернату) санаторної школи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини (866-2008-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561).
За заявою батьків або інших законних представників учні (вихованці) можуть перебувати в пансіоні (інтернаті) санаторної школи не більше ніж чотири вихідні та один святковий день на місяць, крім канікул.
За заявою батьків або інших законних представників учні (вихованці) з установленою інвалідністю можуть залежно від їх індивідуальних потреб перебувати в пансіоні (інтернаті) санаторної школи у вихідні та святкові дні, крім канікул, за індивідуальним графіком, узгодженим з адміністрацією санаторної школи.
Інформація про повернення учнів (вихованців) на вихідні, святкові дні у свої сім’ї, відвідування їх у пансіоні (інтернаті) санаторної школи батьками, іншими законними представниками, родичами, знайомими невідкладно вноситься адміністрацією санаторної школи до журналу, який ведеться в електронній формі.
Журнал ведеться в паперовій формі до забезпечення роботи інформаційно-аналітичної системи моніторингу дітей, влаштованих/ зарахованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, порядок ведення якої затверджується Мінсоцполітики, з використанням інформаційно-цифрових технологій та дистанційних методів управління у тестовому режимі.
У разі перебування учня (вихованця) в пансіоні (інтернаті) санаторної школи у вихідні та святкові дні без заяви батьків або інших законних представників, а також після закінчення граничного строку проживання в ньому директор санаторної школи інформує про це відповідну службу у справах дітей.
Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) сім’ї дитини забезпечує в разі потреби соціальний захист дитини з урахуванням норм Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження (585-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 585 "Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 57, ст. 1779), і Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини (866-2008-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини".
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть проживати в пансіоні (інтернаті) санаторної школи також у вихідні, святкові дні та під час канікул, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.
Вихованці дошкільних груп не зараховуються до пансіону (інтернату) санаторної школи.".
4. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 221 (221-2019-п) "Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 24, ст. 853; 2020 р., № 57, ст. 1780, № 78, ст. 2507):
1) пункт 17 Положення про спеціальну школу (221-2019-п) , затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
"17. Учні (вихованці) можуть проживати в пансіоні (інтернаті) спеціальної школи (крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік під час переміщення транспортом загального користування на міських, приміських (позаміських) і міжміських маршрутах і транспортом, що використовується для спеціальних пасажирських перевезень, перевищує одну годину або якщо індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю передбачено обмеження фізичного навантаження.
Зарахування до пансіону (інтернату) спеціальної школи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини (866-2008-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561).
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть проживати в пансіоні (інтернаті) спеціальної школи також у вихідні, святкові дні та під час канікул, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.
За заявою батьків або інших законних представників учні (вихованці) можуть перебувати в пансіоні (інтернаті) спеціальної школи не більше ніж чотири вихідні та один святковий день на місяць, крім канікул.
За заявою батьків або інших законних представників учні (вихованці) з установленою інвалідністю можуть залежно від їх індивідуальних потреб перебувати в пансіоні (інтернаті) спеціальної школи у вихідні та святкові дні, крім канікул, за індивідуальним графіком, узгодженим із адміністрацією спеціальної школи.
Інформація про повернення учнів (вихованців) на вихідні, святкові дні у свої сім’ї, відвідування їх у пансіоні (інтернаті) спеціальної школи батьками, іншими законними представниками, родичами, знайомими невідкладно вноситься адміністрацією спеціальної школи до журналу, який ведеться в електронній формі.
Журнал ведеться в паперовій формі до забезпечення роботи інформаційно-аналітичної системи моніторингу дітей, влаштованих/ зарахованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, порядок ведення якої затверджується Мінсоцполітики, з використанням інформаційно-цифрових технологій та дистанційних методів управління у тестовому режимі.
У разі перебування учня (вихованця) в пансіоні (інтернаті) спеціальної школи у вихідні та святкові дні без заяви батьків або інших законних представників директор спеціальної школи інформує про це відповідну службу у справах дітей.
Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) сім’ї дитини забезпечує в разі потреби соціальний захист дитини з урахуванням норм Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження (585-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 585 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 57, ст. 1779), і Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини (866-2008-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини".
Для перебування учнів у спеціальній школі у вихідні та святкові дні утворюються чергові групи. Рішення про утворення чергових груп затверджуються наказом директора.
Вихованці дошкільних груп спеціальної школи, крім дітей з установленою інвалідністю старшого дошкільного віку, не влаштовуються/ не зараховуються до пансіону (інтернату) спеціальної школи.";
2) пункт 5 Положення про навчально-реабілітаційний центр (221-2019-п) , затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
"5. Учні (вихованці) можуть проживати в пансіоні (інтернаті) центру (крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік під час переміщення транспортом загального користування на міських, приміських (позаміських) і міжміських маршрутах і транспортом, що використовується для спеціальних пасажирських перевезень, перевищує одну годину або якщо індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю передбачено обмеження фізичного навантаження.
Зарахування до пансіону (інтернату) центру дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини (866-2008-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини" (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561).
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть проживати в пансіоні (інтернаті) центру також у вихідні, святкові дні та під час канікул, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.
За заявою батьків або інших законних представників учні (вихованці) можуть перебувати в пансіоні (інтернаті) центру не більше ніж чотири вихідні та один святковий день на місяць, крім канікул.
За заявою батьків або інших законних представників учні (вихованці) з установленою інвалідністю можуть залежно від їх індивідуальних потреб перебувати в пансіоні (інтернаті) центру у вихідні та святкові дні, крім канікул, за індивідуальним графіком, узгодженим із адміністрацією центру.
Інформація про повернення учнів (вихованців) на вихідні, святкові дні у свої сім’ї, відвідування їх у пансіоні (інтернаті) центру батьками, іншими законними представниками, родичами, знайомими невідкладно вноситься адміністрацією центру до журналу, який ведеться в електронній формі.
Журнал ведеться в паперовій формі до забезпечення роботи інформаційно-аналітичної системи моніторингу дітей, влаштованих/ зарахованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, порядок ведення якої затверджується Мінсоцполітики, з використанням інформаційно-цифрових технологій та дистанційних методів управління у тестовому режимі.
У разі перебування учня (вихованця) в пансіоні (інтернаті) центру у вихідні та святкові дні без заяви батьків або інших законних представників директор центру інформує про це відповідну службу у справах дітей.
Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) сім’ї дитини забезпечує в разі потреби соціальний захист дитини з урахуванням норм Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження (585-2020-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 585 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 57, ст. 1779), і Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини (866-2008-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини".
Рішення про зарахування учнів (вихованців) до пансіону (інтернату) центру затверджуються наказом директора.
Вихованці дошкільних груп, крім дітей з установленою інвалідністю старшого дошкільного віку, не влаштовуються/не зараховуються до пансіону (інтернату) центру.".
5. Абзац третій пункту 3, пункт 4 та абзац другий пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 586 (586-2020-п) "Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 57, ст. 1780, № 78, ст. 2507) виключити.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2021 р. № 843

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 586 (586-2020-п) "Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 57, ст. 1780).
2. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України (853-2020-п) , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 р. № 853 "Деякі питання, пов’язані з реформуванням системи інституційного догляду та виховання дітей" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 78, ст. 2507).