БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.07.2021 № 2375/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 липня 2021 р.
за № 887/36509

Про внесення змін до Порядку складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого

Відповідно до підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (228-2014-п) , НАКАЗУЮ:
1. Внести до Порядку складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (z0925-19) , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 13 серпня 2019 року № 2535/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2019 року за № 925/33896, такі зміни:
1) у розділі II (z0925-19) :
в абзаці десятому пункту 1 слово "вільно" виключити;
після абзацу четвертого пункту 2 доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
"копію документа про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або копію державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, виданого Національною комісією зі стандартів державної мови;".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий-тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим-чотирнадцятим;
2) у додатку до Порядку:
після пункту 2 додатку до Заяви про допуск до складання кваліфікаційного іспиту доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
"3. Копія документа про повну загальну середню освіту або копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою.".
У зв’язку з цим пункти 3-10 вважати відповідно пунктами 4-11.
3. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Коломієць В.
Міністр
Д. Малюська