БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.07.2021 № 548
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2021 р.
за № 1001/36623

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Відповідно до статті 16 Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів" (1644-14) , Закону України "Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)" (1511-14) , статті 52 Закону України "Про дорожній рух" (3353-12) , пунктів 11 та 13 частини першої статті 23 Закону України "Про Національну поліцію" (580-19) , пункту 68 Плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2019-2021 роки (474-2016-р) , затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р, з метою оптимізації процедури забезпечення безпеки перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів, що додаються.
2. Директорату публічної безпеки, протидії злочинності та забезпечення правопорядку (Лизогуб Б.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
А. Аваков
ПОГОДЖЕНО:
Міністр оборони України
Міністр інфраструктури України
Голова Національної поліції України
Голова Державної прикордонної служби України
Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
А. Таран
О. Кубраков
І. Клименко
С. Дейнеко
О. Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
14 липня 2021 року № 548
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2021 р.
за № 1001/36623

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів

1. В абзаці першому підпункту 1 пункту 9 розділу I Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів (z1041-18) , затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04 серпня 2018 року № 656, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1041/32493 (зі змінами), після слів "видане уповноваженим підрозділом поліції" доповнити словами "в паперовій або за наявності технічної можливості в електронній формі".
2. В розділі ІІ Порядку погодження та оформлення маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів (z1043-18) , затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04 серпня 2018 року № 656, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1043/32495:
1) у пункті 3:
у підпункті 5 слова "копію чинного договору" замінити словами "інформацію про чинний договір";
у підпункті 7 слово "документ" замінити словами "інформацію про документ";
2) пункт 9 викласти в такій редакції:
"9. У разі відповідності документів, наданих перевізником або його уповноваженою особою для отримання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, вимогам Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04 серпня 2018 року № 656, інформації щодо вказаних транспортних засобів та відповідальних за перевезення осіб у єдиній інформаційній системі МВС та внесення перевізником плати за оформлення такого погодження підрозділ поліції видає погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви та документів, що додаються до заяви.".
3) пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Підрозділи поліції формують погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів у єдиній інформаційній системі МВС.".
Директор Директорату
публічної безпеки,
протидії злочинності
та забезпечення правопорядку
Міністерства
внутрішніх справ України
Б. Лизогуб