БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
23.06.2021 № 419
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 серпня 2021 р.
за № 1015/36637

Про затвердження Положення про вимоги до радника з інвестиційних питань Накопичувального пенсійного фонду

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" (448/96-ВР) , статті 84 розділу X Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (1058-15) , у зв’язку з набранням чинності Законом України від 12 вересня 2019 року № 79-IX (79-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" та Законом України від 19 червня 2020 року № 738-IX (738-20) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про вимоги до радника з інвестиційних питань Накопичувального пенсійного фонду, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 23 липня 2013 року № 2403 (za389-13) "Про затвердження Положення про вимоги до радника з інвестиційних питань Накопичувального пенсійного фонду", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2013 року за № 1389/23921;
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 року № 1282 (z1389-13) "Про затвердження Положення про вимоги до радника з інвестиційних питань Накопичувального пенсійного фонду", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2013 року за № 1389/23921.
3. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити:
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бойко Ю.
Голова Комісії
Р. Магомедов
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Антимонопольного комітету України
Міністр соціальної політики України
Н. Буроменська
М. Лазебна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
23 червня 2021 року № 419
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 серпня 2021 р.
за № 1015/36637

ПОЛОЖЕННЯ

про вимоги до радника з інвестиційних питань Накопичувального пенсійного фонду

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає вимоги до радника з інвестиційних питань Накопичувального пенсійного фонду (далі - Радник) з метою допущення відповідних претендентів до участі у конкурсі для обрання Радника Радою Накопичувального пенсійного фонду.
2. Радником може бути юридична особа (у тому числі нерезидент) відповідної спеціалізації, а також фізична особа, яка має відповідну професійну підготовку та досвід роботи.
3. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (1058-15) та у Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (3480-15) .
4. Державне регулювання та нагляд за діяльністю Радника здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

II. Вимоги до Радника

1. Визначити такі вимоги до Радника - юридичної особи на час подання конкурсної документації на участь у конкурсі для обрання Радника Радою Накопичувального пенсійного фонду:
1) наявність ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) для резидента.
Наявність відповідної спеціалізації нерезидента, який повинен бути ліцензований або регульований для діяльності на фінансових ринках;
2) наявність досвіду діяльності з управління активами пенсійних фондів не менше ніж 5 років;
3) не може бути засновником (власником) або пов’язаною особою зберігача, компанії з управління активами, виконавчої дирекції Пенсійного фонду, аудитора Накопичувального пенсійного фонду та їх пов’язаних осіб;
4) відповідність вимогам щодо ділової репутації, установленим Ліцензійними умовами для професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (z1576-13) , затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 року за № 1576/24108, для компаній з управління активами, які здійснюють діяльність з управління активами пенсійних фондів.
2. Визначити такі вимоги до Радника - фізичної особи на час подання конкурсної документації на участь у конкурсі для обрання Радника Радою Накопичувального пенсійного фонду:
1) наявність сертифіката НКЦПФР на право вчинення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках - управління активами інституційних інвесторів (управління активами);
2) наявність досвіду роботи не менше ніж 5 років на керівних посадах у виконавчих та/або контролюючих органах компаній з управління активами, які здійснювали діяльність з управління активами пенсійних фондів не менше ніж 5 років;
3) не може бути засновником (власником) або пов’язаною особою зберігача, компанії з управління активами, виконавчої дирекції Пенсійного фонду, аудитора Накопичувального пенсійного фонду та їх пов’язаних осіб;
4) відповідність вимогам щодо ділової репутації, установленим Ліцензійними умовами для професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (z1576-13) , затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 року за № 1576/24108, для фізичних осіб, які безпосередньо здійснюють діяльність з управління активами пенсійних фондів, а саме керівників компаній з управління активами, які здійснюють діяльність з управління активами пенсійних фондів.
3. Радник під час здійснення своєї діяльності повинен відповідати вимогам, встановленим цим Положенням.
Директор департаменту
методології регулювання
професійних учасників
ринку цінних паперів
І. Курочкіна