БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Статут (положення) об'єднань профспілок

 
 
Статут (положення) об'єднання профспілок повинен містити:
1) дату та місце укладення угоди про створення об'єднання;
2) статус та повну назву об'єднання, його скорочену назву (за наявності), місцезнаходження його виборних органів (юридичну адресу); ( Пункт 2 частини третьої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2886-III (2886-14) від 13.12.2001 )
3) територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності об'єднання;
4) мету створення та основні завдання об'єднання;
5) умови та порядок прийняття нових членів до об'єднання та виходу з нього;
6) права та обов'язки членів об'єднання;
7) організаційну структуру об'єднання;
8) повноваження виборних органів об'єднання, порядок їх формування та терміни діяльності; ( Пункт 8 частини третьої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2886-III (2886-14) від 13.12.2001 )
9) умови, терміни, порядок скликання з'їздів (конференцій) об'єднання, порядок прийняття ними рішень та перелік питань, віднесених до їх компетенції;
10) джерела надходження (формування) коштів об'єднання та напрями їх використання;
11) порядок і терміни звітності виборних органів об'єднання перед профспілками, які створили це об'єднання; ( Пункт 11 частини третьої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2886-III (2886-14) від 13.12.2001 )
12) порядок внесення змін до статуту (положення) об'єднання;
13) умови та порядок припинення діяльності об'єднання;
14) порядок здійснення контролю за діяльністю об'єднання;
15) порядок вирішення майнових питань.
У статуті (положенні) об'єднання профспілок можуть бути передбачені й інші питання, що стосуються особливостей його створення та функціонування, якщо це не суперечить цьому Закону.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності (ст.15) м. Київ, 15 вересня 1999 року N 1045-XIV (1045-14)