МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 8 грудня 2016 року N 482

Про затвердження Положення про дендрологічний парк загальнодержавного значення "Криворудський"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" та Указу Президента України від 27 липня 2016 року N 312 "Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення" наказую:

1. Затвердити Положення про дендрологічний парк загальнодержавного значення "Криворудський", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Вакараша В. М.

 

Міністр

О. Семерак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України
08 грудня 2016 року N 482

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "КРИВОРУДСЬКИЙ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дендрологічний парк загальнодержавного значення "Криворудський" (далі - Дендропарк) створено Указом Президента України від 27.07.2016 N 312 "Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення".

1.2. Перші насадження були започатковані у 1960 році з ініціативи місцевого жителя, садівника-аматора Лопати Сергія Марковича. На даний час дендрофлора Криворудського парку представлена 281 таксоном (225 видів, 42 форми, 9 сортів, 5 гібридів). У колекції парку зберігаються рідкісні (8 видів) та екзотичні (13) дерева і кущі, а також трав'янисті (17) рослини. Всі вони мають наукове та культурне значення.

1.3. Дендропарк входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання і є складовою частиною світової системи природних територій та об'єктів, що перебувають під особливою охороною.

1.4. Дендропарк загальною площею 12 гектарів розташований у межах села Крива Руда Семенівського району Полтавської області і перебуває у користуванні комунальної установи "Рекреаційний центр "Криворудський" Полтавської обласної ради (далі - Землекористувач).

1.5. Дендропарк є цінним зразком садово-паркової архітектури з різноманітною дендрофлорою і характеризується високими показниками наукової, естетичної, культурно-історичної та рекреаційної цінності.

1.6. Землекористувач на території Дендропарку у своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним, Лісовим та Водним кодексами України, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про рослинний світ", "Про тваринний світ", іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан території Дендропарку та додержання встановленого режиму території.

1.7. Земельні ділянки з усіма природними ресурсами вилучаються із господарського використання і надаються Дендропарку у порядку, встановленому законодавством.

1.8. Право Дендропарку на постійне користування земельними ділянками, оформлюється відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

1.9. Межі земельних ділянок, що перебувають у користуванні Дендропарку, встановлюються в натурі (на місцевості) та закріплюються межовими знаками в порядку, визначеному законодавством. Відомості про межі, цільове призначення, оцінку, угіддя земельних ділянок, що перебувають у користуванні Дендропарку та про обмеження в їх використанні вносяться до Державного земельного кадастру у встановленому законодавством порядку та обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.10. На території Дендропарку у визначених місцях встановлюються необхідні державні інформаційні та охоронні знаки затвердженого зразка.

1.11. Адреса Землекористувача: 38262, с. Крива Руда, Семенівський район, Полтавська область.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

2.1. Дендропарк створено з метою вивчення та збереження багатої колекції дендрофлори для найбільш ефективного наукового, культурного, рекреаційного та іншого використання.

2.2. Основними завданнями Дендропарку є:

охорона, збереження, відтворення, збагачення та вивчення колекції дендрофлори, що має особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну, культурну та іншу цінність;

проведення наукових досліджень і спостережень на території Дендропарку;

підтримання загального екологічного балансу в регіоні;

проведення еколого-освітньої, наукової роботи;

поширення екологічних знань тощо.

3. СТРУКТУРА ТА РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. На території Дендропарку забороняється діяльність, що не пов'язана з виконанням покладених на нього завдань і загрожує збереженню дендрологічних колекцій, у тому числі:

будь-які види рубок, за виключенням рубок догляду та санітарних;

пошкодження, знищення рослинного покриву території Дендропарку;

розорювання земельних ділянок;

пошкодження або знищення деревних та чагарникових композицій;

випалювання сухої рослинності;

будь-яке будівництво стаціонарних та тимчасових споруд, не пов'язане з організацією охорони Дендропарку;

підривні роботи, розробка всіх видів корисних копалин та будь-яке порушення ґрунтового покриву;

збір колекційних матеріалів, а також рідкісних, зникаючих, екзотичних та занесених до Червоної книги України рослин, їх частин, квітів, плодів тощо, не пов'язаних з науковою діяльністю;

заготівля лікарських рослин та технічної сировини;

зберігання та використання на території Дендропарку всіх видів отрутохімікатів;

засмічення та забруднення території Дендропарку;

мисливство, турбування, знищення всіх видів диких тварин, що мешкають у Дендропарку, пошкодження їх гнізд, нір та інших жител, збирання яєць, пуху тощо;

випасання та прогін худоби через територію Дендропарку;

влаштування місць для стоянки автотранспорту;

проїзд на територію Дендропарку, за винятком транспортних засобів державних природоохоронних та спеціальних органів, Землекористувача, пожежної охорони під час виконання ними службових обов'язків;

організація таборів відпочинку, розведення вогнищ;

прохід по території Дендропарку поза межами доріг, стежок;

самовільне використання земельних ділянок;

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових знаків та інформаційних щитів;

використання природних ресурсів з порушенням встановленого порядку;

інші види діяльності, що суперечать цільовому призначенню і загрожують збереженню території Дендропарку.

3.2. На території Дендропарку дозволяється в установленому порядку:

природоохоронна, наукова та інша діяльність, що не суперечить завданням Дендропарку і проводиться з додержанням вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та цього Положення;

поповнення, збереження та відновлення ботанічних колекцій Дендропарку;

інтродукція видів рослин;

проведення екскурсій з додержанням вимог природоохоронного законодавства та цього Положення.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Дендропарку здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами у сфері охорони навколишнього природного середовища у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Дендропарк охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. Забезпечення режиму території земельних ділянок у межах Дендропарку здійснюється Землекористувачем.

3.6. На Землекористувача у межах Дендропарку оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

У разі зміни форми власності на землю, на якій знаходиться Дендропарк, Землекористувача або його назви, Землекористувач зобов'язаний повідомити про це уповноважений на те орган у сфері охорони навколишнього природного середовища з метою переоформлення охоронного зобов'язання.

3.7. Режим території Дендропарку враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Дендропарку здійснюється Державною екологічною інспекцією України.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Дендропарку здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення природоохоронного законодавства у межах Дендропарку тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Дендропарку проводяться відповідно до законодавства.

 

Директор Департаменту
з питань заповідної справи

І. Б. Іваненко