КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 17 лютого 2021 р. № 365-р
Київ

Деякі питання цифрової трансформації

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 900-р від 04.08.2021 (900-2021-р) )
1. Схвалити пріоритетні напрями та завдання (проекти) цифрової трансформації на період до 2023 року, що додаються.
2. Міністерству цифрової трансформації забезпечити інтеграцію інформаційних систем, створених, модернізованих, розвинутих за результатами виконання завдань (проектів) цифрової трансформації, до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з урахуванням їх спрямування та функціональності.
( Пункт 2 в редакції Розпорядження КМ № 900-р від 04.08.2021 (900-2021-р) )
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:
організувати роботу за пріоритетними напрямами, схваленими цим розпорядженням, та забезпечити виконання завдань (проектів) цифрової трансформації за рахунок та в межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством;
подавати Міністерству цифрової трансформації інформацію про стан організації роботи за зазначеними пріоритетними напрямами та виконання завдань (проектів) цифрової трансформації, схвалених цим розпорядженням.
( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 900-р від 04.08.2021 (900-2021-р) )
4. Координацію роботи за пріоритетними напрямами, схваленими цим розпорядженням, та виконанням завдань (проектів) цифрової трансформації на період до 2023 року покласти на Міністерство цифрової трансформації.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 49
СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 лютого 2021 р. № 365-р

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ

(проекти) цифрової трансформації на період до 2023 року

Напрям
Найменування завдань (проектів)
Відповідальні за виконання
1. Юстиція
1) створення Електронної системи нотаріату
Мін’юст
державне підприємство "Національні інформаційні системи" (за згодою)
Нотаріальна палата України (за згодою)
2) впровадження модернізованого Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, запровадження електронних послуг з реєстрації речових прав на нерухоме майно та можливості сплати адміністративного збору он-лайн, забезпечення електронної взаємодії з бюро технічної інвентаризації, запровадження цифрових інструментів протидії рейдерству
Мін’юст
державне підприємство "Національні інформаційні системи" (за згодою)
3) запровадження електронних послуг з реєстрації бізнесу, громадських об’єднань, подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, модернізація Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, забезпечення електронної взаємодії між інформаційними системами органів державної влади
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
державне підприємство "Національні інформаційні системи" (за згодою)
4) запровадження та/або удосконалення електронних послуг з державної реєстрації народження, шлюбу та смерті, модернізація Державного реєстру актів цивільного стану громадян, актуалізація, ідентифікація та покращення якості даних в зазначеному Реєстрі, запровадження електронних форм документів, забезпечення електронної взаємодії між інформаційними системами органів державної влади
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
державне підприємство "Національні інформаційні системи" (за згодою)
5) автоматизація діяльності арбітражних керуючих, надання їм доступу до відповідних реєстрів, запровадження електронного документообігу, цифрових інструментів для інших учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність)
Мін’юст
державне підприємство "Національні інформаційні системи" (за згодою)
6) модернізація Автоматизованої системи виконавчого провадження з метою реалізації можливості прийняття виконавчих документів в електронній формі, автоматизація окремих етапів виконавчого провадження, автоматизація накладення арешту на кошти боржників на рахунках у банках, реалізація можливості оплати заборгованості он-лайн, надання публічного доступу до статистичної звітності про діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців, забезпечення електронної взаємодії між інформаційними системами органів державної влади
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади
державне підприємство "Національні інформаційні системи" (за згодою)
7) автоматизація ведення справ засуджених та осіб, узятих під варту, автоматизація оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення (підсистема КАСАНДРА), модернізація Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту
Мін’юст
державна установа "Центр пробації" (за згодою)
державна установа "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України" (за згодою)
державне підприємство "Національні інформаційні системи" (за згодою)
8) запровадження електронних послуг з отримання консультацій/роз’яснень з правових питань, подання звернення на отримання безоплатної вторинної правової допомоги та подання документів для підтвердження належності до однієї із категорій осіб, які мають право на безоплатну правову допомогу
Мін’юст
Координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою)
державне підприємство "Національні інформаційні системи" (за згодою)
2. Охорона здоров’я
1) створення електронного кабінету пацієнта, забезпечення функціональності електронних медичних записів стаціонару та обстеження, планів лікування, забезпечення ведення чутливих даних про лікування пацієнтів, запровадження електронних медичних висновків: про тимчасову непрацездатність, про смерть, для отримання водійського посвідчення, про стан функціональності людини (відповідно до Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я)
МОЗ
НСЗУ
2) створення електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів, створення/модернізація Державного реєстру лікарських засобів та Державного реєстру медичних виробів, впровадження електронних рецептів на відпуск наркотичних засобів та облік видачі препаратів замісної підтримувальної терапії, препаратів інсуліну та усіх рецептурних препаратів
МОЗ
НСЗУ
Держлікслужба
3) розвиток електронної інтегрованої системи спостереження за інфекційними захворюваннями, національної платформи даних у сфері громадського здоров’я
МОЗ
НСЗУ
Державна установа "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України" (за згодою)
3. Розвиток територіальних громад та територій
1) запровадження електронних послуг у сфері будівництва та єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, національного адресного реєстру, національного реєстру будівель та споруд, містобудівного кадастру, автоматизація системи здійснення контролю за будівництвом та громадських обговорень проектів будівництва, оприлюднення даних про містобудування
Мінрегіон
2) створення Національного порталу для управління будинком, замовлення, оплати та моніторингу надання комунальних послуг он-лайн та інформаційної системи для проведення ефективної політики контролю за станом благоустрою, включаючи можливість залучення громадян до контролю і повідомлення про порушення
-"-
3) створення та забезпечення функціонування геоінформаційної системи моніторингу розвитку регіонів і громад та запровадження інформаційної системи щодо бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку"
-"-
4) створення реєстру адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів, інформаційної системи для ведення/оприлюднення актів та повноважень органів місцевого самоврядування
-"-
5) створення веб-порталу енергоефективності та інформаційної системи здійснення контролю за реалізацією проектів Фонду енергоефективності
Мінрегіон
державна установа "Фонд енергоефективності" (за згодою)
4. Економіка та торгівля
1) запровадження електронних послуг з реєстрації бізнесу за найбільш масовими видами економічної діяльності за однією заявою, автоматизація проведення торговельних розслідувань
Мінекономіки
Держпраці
Держпродспоживслужба
Державний центр зайнятості
2) створення інформаційної системи ліцензійних справ і дозвільних документів та можливості отримання ліцензій та дозволів в електронній формі
Мінекономіки
Держпродспоживслужба
3) запровадження електронних послуг з державної реєстрації потужностей операторів ринку та проведення експертиз, видачі електронних сертифікатів та дозволів, створення/модернізації інформаційних систем автоматизації роботи фіто- та ветеринарних лабораторій, контролю за інфекціями, запровадження інтерактивної публічної системи з доступом до інформації про вимоги безпеки до харчових продуктів та доступ до зовнішнього ринку
-"-
4) створення можливості подання скарг споживачів он-лайн та створення служби підтримки споживачів
-"-
5) запровадження електронної звітності для державних підприємств, автоматизація збору інформації про діяльність державних підприємств, включаючи фінансову інформацію, та формування відповідних аналітичних матеріалів
Мінекономіки
6) запровадження електронних послуг щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та надання допомоги по безробіттю
Мінекономіки
Держпраці
Державний центр зайнятості (за згодою)
5. Фінанси
1) забезпечення електронної взаємодії між розпорядниками бюджетних коштів у процесі планування бюджету, створення інформаційної системи планування та виконання бюджету
Мінфін
інші заінтересовані державні органи
2) забезпечення електронної взаємодії між місцевими фінансовими органами, автоматизація взаємодії між Казначейством та ДПС з питань виконання місцевих бюджетів та сплати податків у розрізі платників
Мінфін
ДПС
Казначейство
3) автоматизація розрахунку та прогнозування ліквідності активів
Мінфін
Казначейство
4) створення інформаційної системи електронного адміністрування акцизного податку з алкогольних напоїв за допомогою марки акцизного податку, включаючи можливість генерування на кожній марці акцизного податку нанесення на товар QR-коду, відстеження руху та продажу таких товарів, створення можливості проведення перевірки покупцями справжності товарів з функцією повідомлення про порушення. Запровадження електронної системи відстеження руху тютюнових виробів з нанесенням на кожну пачку сигарет унікального ідентифікатора відповідно до Директиви 2014/40/ЄС (984_021-14)
Мінфін
ДПС
5) модернізація та розвиток інформаційної системи для збору, зберігання, використання даних реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій (у тому числі електронних копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, створених реєстраторами розрахункових операцій та програмними реєстраторами розрахункових операцій), перевірки справжності та достовірності розрахункових документів, розвиток безоплатного програмного забезпечення реєстраторів розрахункових операцій
-"-
6) оновлення електронних послуг кабінету платника податків на базі Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, автоматизація функцій, пов’язаних з моніторингом результативності розгляду судами податкових спорів, проведенням податкових перевірок, прийняттям, зберіганням та обміном інформацією за міжнародними стандартами обміну фінансовою інформацією (CRS та CbC), роботою територіальних підрозділів (автоматизоване робоче місце), формуванням архіву електронних документів
Мінфін
ДПС
7) розвиток системи дистанційного обслуговування органами казначейства, забезпечення інформаційної взаємодії між органами, що контролюють справляння надходжень до бюджету для автоматизації здійснення повернення коштів, помилково та/або надміру зарахованих до бюджету
Мінфін
Казначейство
8) забезпечення електронної взаємодії між суб’єктами системи фінансового моніторингу (суб’єктами первинного фінансового моніторингу, суб’єктами державного фінансового моніторингу, правоохоронними та іншими державними органами), а також удосконалення проведення операційного та стратегічного аналізу
Мінфін
Держфінмоніторинг
9) створення єдиної електронної бази даних, забезпечення обміну інформацією між підприємствами, установами і організаціями, що належать до сфери управління Мінфіну
Мінфін
Держаудитслужба
10) створення інформаційної системи автоматизації керування ризиками для підтримки процесів планування (розрахунок індикаторів ризиків, розроблення форми запиту для періодичного розрахунку та алгоритму формування переліку ризикових груп)
-"-
11) автоматизація робочого місця ревізора/аудитора з можливостями дистанційного управління (доступу, функціонування)
-"-
12) забезпечення підготовки електронної звітності, аналітичних інструментів для підтримки прийняття управлінських рішень, створення інструментів з інтерфейсом користувача для автоматизації дослідження відібраних на транзакційних індикаторах високоризикових закупівель
-"-
6. Захист довкілля та природних ресурсів
1) створення інформаційної системи, призначеної для обліку та моніторингу відходів, реєстрів місць видалення відходів, звітів про розміщення відходів, суб’єктів господарювання з поводження з небезпечними відходами, запровадження електронних послуг, включаючи видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин та ліцензій на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами суб’єктів господарювання, реєстрацію декларації про відходи, звітування та сплату екологічного податку за розміщення відходів, повідомлення про транскордонне перевезення небезпечних відходів
Міндовкілля
Держекоінспекція
2) створення інформаційної системи, призначеної для ведення обліку забруднюючих речовин та проведення моніторингу стану атмосферного повітря, викидів, фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, здійснення виробничого контролю за додержанням встановлених гранично допустимих значень, запровадження електронних послуг щодо звітування та видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
Міндовкілля
Держекоінспекція
3) створення інформаційної системи, призначеної для реєстрації та ведення обліку осіб, що здійснюють любительське рибальство і спортивне рибальство у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) загальнодержавного значення, реєстру рибогосподарських водних об’єктів (їх частин), запровадження електронних послуг щодо видачі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні, на континентальному шельфі України та підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у разі потреби суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій)
Міндовкілля
Держрибагентство
4) запровадження електронного лісорубного квитка та електронного лісового квитка, автоматизація інвентаризації лісів та спостереження за їх санітарним станом, забезпечення видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, модернізація і розвиток державного лісового кадастру та створення електронної системи державного та громадського контролю за лісовим господарством
Міндовкілля
Держлісагентство
5) забезпечення можливості проведення електронних аукціонів, надання спеціальних дозволів на користування надрами в електронній формі, оприлюднення інформації про раціональне користування надрами, включаючи створення "інвестиційного атласу надрокористувача", "інтерактивної карти корисних копалин" та веб-порталу з геологічної інформації про ділянки надр
Міндовкілля
Держгеонадра
6) модернізація та розвиток державного водного кадастру, сплати екологічного податку та звітування в електронній формі
Міндовкілля
Держводагентство
7) створення інформаційної системи, призначеної для ведення обліку пестицидів та агрохімікатів, можливість видачі дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, звітування про використання ввезених незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів в електронній формі
Міндовкілля
Держекоінспекція
8) запровадження видачі висновку з оцінки впливу на довкілля в електронній формі та автоматизація післяпроектного моніторингу, автоматизація моніторингу довкілля шляхом збору та обробки інформації з різних установ, які здійснюють моніторинг довкілля за різними напрямами, та в подальшому інтеграції до єдиного аналітичного модуля
-"-
9) автоматизація здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування та моніторинг результатів виконання документа державного планування для довкілля
Міндовкілля
Держекоінспекція
10) створення інформаційної системи, призначеної для забезпечення здійснення екологічного контролю, автоматизація функцій оповіщення щодо протиправної діяльності, планових та позапланових заходів з можливістю публічного звітування
-"-
11) створення інформаційної системи, призначеної для ведення обліку та проведення моніторингу використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, запровадження видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, дозволу на спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України в електронній формі
-"-
7. Соціальна політика
автоматизація та централізація процесів, пов’язаних із призначенням/наданням адресної допомоги, соціальних послуг, пільг, пенсії; створення єдиного соціального реєстру, електронного бюджету, соціального казначейства, запровадження електронних послуг у сфері соціальної політики
Мінсоцполітики
Нацсоцслужба
Пенсійний фонд України
8. Освіта і наука
1) запровадження використання електронних підручників у межах реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа", дистанційних курсів для учнів 5-11(12) класів, сприяння автоматизації освітніх та управлінських процесів, включаючи запровадження ведення електронних журналів та щоденників, електронної звітності, обліку здобувачів освіти, педагогічних працівників та суб’єктів підвищення кваліфікації на базі державних інформаційних систем, залучення інших освітніх інформаційних систем, створення в рамках Єдиної державної електронної бази з питань освіти реєстрів здобувачів освіти всіх рівнів, педагогічних та інших працівників закладів освіти
МОН
Державна служба якості освіти
2) автоматизація вступної кампанії, організація набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, замовлення документів про освіту та додатків до них європейського зразка, запровадження електронного ліцензування, модернізація Єдиної державної електронної бази з питань освіти, створення та модернізація єдиної електронної системи моніторингу працевлаштування випускників
-"-
3) створення інформаційної системи, призначеної для конкурсного фінансування наукових досліджень, створення електронної системи доступу до існуючих інформаційних ресурсів наукового призначення, електронної науково-інформаційної системи, створення реєстру українських дослідницьких інфраструктур, розвиток українського індексу наукового цитування, створення електронної системи присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, модернізація систем подання документів та проведення державної атестації наукових установ і закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової діяльності, забезпечення розвитку репозитарію академічних текстів та підключення до нього локальних репозитаріїв
-"-
9. Реінтеграція
1) спрощення та переведення в електронну форму надання адміністративних та інших послуг для внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях: отримання довідок, адресної допомоги, дистанційної ідентифікації, реєстрації актів цивільного стану
Мінреінтеграції
2) автоматизація виплати допомоги та компенсації за зруйноване житло, надання пільгових кредитів на іпотеку, отримання тимчасового соціального житла, цифровізація інфраструктури контрольно-пропускних пунктів в’їзду/виїзду, запровадження аналітичних інструментів для планування та виконання регіональних проектів, перетину адміністративної межі/лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями
-"-
3) подання заяви про виплату особам, незаконно позбавленим свободи, та членам їх сімей, створення інструментів для вивчення та популяризації мов корінних народів, спрощення та переведення в електронну форму процедури погодження в’їзду іноземців на тимчасово окуповані території, процедури отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземцями та особами без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації
-"-
10. Культура та інформаційна політика
1) цифровізація інфраструктури музеїв, створення реєстрів культурної і нематеріальної спадщини, народних художніх промислів, інформаційної системи для музейного фонду України
МКІП
ДІС
Держкультспадщини
2) створення реєстру туристичної діяльності та туристичного веб-порталу
МКІП
ДАРТ
3) створення електронної бази даних методичних документів навчально-методичної літератури для викладачів закладів освіти та автоматизація присудження та отримання галузевих премій, стипендій, грантів
МКІП
Держмистецтв
4) створення єдиної бази бібліотечних записів, української цифрової бібліотеки, автоматизація надання грантової підтримки, автоматизація ведення бази даних щодо інформації про доступні на ринку книги
МКІП
11. Оборона
модернізація Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, автоматизація послуг, пов’язаних із внесенням даних про особу до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, запровадження електронного військового квитка та отримання інших електронних військово-облікових документів, взяттям та зняттям транспортних засобів на військовий облік
Міноборони
12. Соціальний захист ветеранів війни, осіб, як мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності
створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни, інформаційно-аналітичної системи обліку для адміністрування потреб ветеранів (персональний електронний кабінет ветерана), створення інформаційної системи для запровадження електронного посвідчення ветерана, електронного пільгового квитка, автоматизації послуг, пов’язаних із санітарно-курортним лікуванням, забезпеченням технічними засобами реабілітації, психологічної адаптації та реабілітації, сприяння професійній перепідготовці, а також автоматизація роботи із зверненнями фізичних осіб - підприємців, органів місцевого самоврядування, комунікації з ветеранами
Мінветеранів
13. Енергетика
1) автоматизація збору даних та забезпечення прогнозування споживання електричної енергії, впровадження мереж електропостачання та обліку споживання енергії
Міненерго
Держенергонагляд Держенергоефективності
2) автоматизація подання звітності вугільними підприємствами, запровадження аналітичних інструментів для відслідкування та забезпечення прозорості реструктуризації вугільних шахт
Міненерго
Держенергонагляд
3) автоматизація подання звітності та обліку даних про суб’єктів видобувних галузей, ринок електричної енергії; створення геоінформаційної системи енергетичної галузі, автоматизація диспетчеризації енергомереж
Міненерго
Держенергонагляд
Держенергоефективності
14. Закордонні справи
1) здійснення комплексу заходів щодо запровадження єдиної міжвідомчої інформаційної системи щодо набору іноземних студентів до закладів вищої освіти України
МЗС
2) запровадження збору біометричних даних іноземців та осіб без громадянства під час оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію; запровадження ведення консульського обліку громадян України за кордоном в електронній формі
-"-
3) здійснення комплексу заходів щодо прийняття та обробки заяв про набуття чи припинення громадянства України засобами інформаційно-телекомунікаційної системи, формування єдиних реєстрів осіб, які набули громадянство за народженням, припинили громадянство України
МЗС
4) здійснення комплексу заходів щодо приєднання МЗС до державних реєстрів з метою підтвердження дійсності документів та отримання відомостей, необхідних для вчинення консульських дій громадянам України
-"-
15. Внутрішні справи
1) запровадження електронних послуг для фізичних осіб, пов’язаних із перетином кордону, автоматизація діяльності прикордонників (розвиток сервісів для осіб, що перетинають державний кордон, автоматизація робочих процесів працівників прикордонної служби)
МВС
Адміністрація Держприкордонслужби
2) запровадження електронних послуг для громадян щодо взаємодії з Національною поліцією (My Pol)
МВС
Національна поліція
3) забезпечення електронної взаємодії між державними реєстрами та Єдиним державним демографічним реєстром і Єдиною інформаційно-аналітичною системою управління міграційними процесами в Україні в частині верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців, осіб без громадянства, розроблення автоматизованих інструментів аналітики і прогнозування міграційних процесів, документування та обліку населення (модернізація підсистеми, призначеної для реєстрації місця проживання Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами в Україні, створення підсистеми, призначеної для ведення статистики та аналітики Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами в Україні)
МВС
ДМС
4) автоматизація процесів залучення сил та засобів до виконання завдань цивільного захисту (модернізація загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення, територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення, єдиної бази сил цивільного захисту)
МВС
ДСНС
5) забезпечення інтеграції та інтероперабельності інформаційних систем та реєстрів органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ. Забезпечення функціонування та захист даних у національних електронних інформаційних ресурсах, що перебувають в підпорядкуванні органів системи МВС (покращення доступу громадян до екстрених служб реагування; вдосконалення процесів обліку зброї; забезпечення ведення єдиного обліку осіб, які підозрюються, обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень; ідентифікації та верифікації особи; побудови єдиного адресного простору та синхронізації даних реєстрів територіальних громад; планування та управління об’єднаними силами із забезпечення громадської безпеки та ліквідації надзвичайних ситуацій; посилення безпеки населення та захисту об’єктів забезпечення життєдіяльності міст, безпеки дорожнього руху)
МВС
16. Сільське господарство
1) цифровізація Державної геодезичної мережі, створення та розвиток Української постійно діючої мережі глобальної навігаційної супутникової системи станцій, оновлення ортофотопланів, топографічних наборів даних, забезпечення базових наборів геопросторових даних, створення цифрових моделей рельєфу та місцевості, розвиток Національної інфраструктури геопросторових даних та забезпечення зручного доступу до геопросторових даних для різних типів користувачів
Мінагрополітики
Держгеокадастр
2) забезпечення процесу формування та встановлення меж земельних ділянок в електронній формі, переведення всіх видів документації із землеустрою в електронну форму, автоматизація системи здійснення контролю за використанням та охороною земель, розрахунку земельного податку та проведення моніторингу земель, відкриття, підвищення якості та забезпечення повноти даних Державного земельного кадастру
-"-
17. Інфраструктура
1) запровадження електронних послуг, пов’язаних з різними видами транспорту, включаючи ліцензування автоперевезень та отримання дозволів та погоджень на міжнародні перевезення, впровадження програмного та апаратного забезпечення з даними про мобільність та вантажопотоки
Мінінфраструктури
Укртрансбезпека
2) забезпечення мультимодальних вантажних перевезень, інтеграції з іншими системами, впровадження системи для одночасного оформлення проїзних документів різними видами транспорту з можливістю оформлення єдиного електронного квитка на Транспортному порталі електронних послуг
-"-
3) створення та забезпечення функціонування центральної бази даних та системи автоматизованого приймання та оброблення даних для здійснення моніторингу ходу виконання робіт з будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт), ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування, автоматичного формування звітів про хід виконання робіт, заходів із забезпечення та контролю їх якості за результатами авторського та технічного нагляду, а також фіксації порушень законодавства у сфері безпеки на автомобільному транспорті в автоматичному режимі, зокрема із застосуванням систем габаритно-вагового контролю транспортних засобів на автомобільних дорогах
Мінінфраструктури
Укравтодор
Укртрансбезпека
4) створення системи зонованої інтерактивної цифрової карти з можливістю подання заявки на погодження побудови об’єктів на приаеродромній території простору України, спрощення процедури погодження, сповіщення про інциденти та їх обробки, автоматизація подання заявок та документів для отримання або анулювання ліцензії на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом, надання у форматі он-лайн адміністративної послуги з оформлення та обміну (замість втраченого або викраденого) посвідчення члену екіпажу
Мінінфраструктури
Державіаслужба
5) модернізація та розвиток системи збору, аналізу та використання статистичних даних, створення умов для впровадження інноваційних технологій, автоматизація процесів взаємодії між моряками та державними органами влади з метою подання документів та отримання відповідних документів моряка
Мінінфраструктури
Морська адміністрація
18. Молодь і спорт
1) автоматизація процесу фінансування фізкультурно-спортивних послуг, створення інформаційної системи, призначеної для консультування, обміну досвідом між фахівцями з фізичної культури та спорту, спортсменами, учасниками активного відпочинку; створення реєстру спортивних споруд з оцифруванням паспорта кожного об’єкта, автоматизація бронювання та оренди спортивних споруд
Мінмолодьспорт
2) автоматизація робочих процесів, пов’язаних із наданням премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді в розбудові України, організації міжнародних молодіжних обмінів, підтримка національної волонтерської платформи
-"-
3) запровадження єдиного електронного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, реєстру спортивних організацій, електронного паспорта спортсмена, автоматизація процесу впровадження спортивної медицини та контролю за вживанням допінгу
-"-
19. Державне майно
1) створення інформаційної системи, призначеної для здійснення моніторингу і контролю за процесами приватизації державного майна та веб-порталу даних для оприлюднення інформації про об’єкти приватизації, запровадження інформаційного ресурсу для оприлюднення інформації про всі потенційні об’єкти приватизації
Фонд державного майна
2) автоматизація системи ведення обліку та відображення активів, що пропонуються для передачі в оренду або передані в оренду, створення інформаційного ресурсу для оприлюднення інформації про всі потенційні об’єкти оренди, створення електронної системи управління договорами оренди державного майна
Фонд державного майна
3) створення інформаційної системи управління суб’єктами господарювання державного сектору економіки, які перебувають у сфері управління Фонду державного майна, та управління державного майна, яке у процесі приватизації не увійшло до статутного капіталу господарських товариств
-"-
4) створення єдиної бази даних звітів про оцінку, створення державного реєстру оцінювачів і суб’єктів оціночної діяльності та системи рецензування звітів про оцінку
-"-
5) модернізація єдиного реєстру об’єктів державної власності для забезпечення ведення загальнодержавного обліку активів держави з урахуванням геопросторових даних (геолокація), захисту майнових прав держави, прозорості управлінської діяльності щодо використання активів держави, активізації наповнення актуальними, повними і достовірними даними про державні активи
-"-
20. Конкурентна політика
модернізація реєстру державної допомоги суб’єктам господарювання, автоматизація роботи надавачів та отримувачів державної допомоги
Антимонопольний комітет
21. Статистика
1) підготовка і проведення Всеукраїнського перепису населення та житлового фонду, Всеукраїнського сільськогосподарського перепису, Всеукраїнського перепису промисловості з використанням даних, що містяться у національних електронних інформаційних ресурсах
Держстат
2) створення електронної бази даних для внесення результатів державних статистичних спостережень та адміністративних даних, що можуть бути використані для проведення аналізу соціально-економічної ситуації, забезпечення отримання інформації для прогнозування та аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку у вигляді динамічних звітів і аналітичних засобів у режимі реального часу за визначеними показниками
-"-
22. Кіберзахист
забезпечення захисту в кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, функціонування Національного центру резервування державних інформаційних ресурсів, інформаційної системи (платформи) для побудови та ведення реєстрів, центральних сервісів кіберзахисту
Адміністрація Держспецзв’язку
23. Засади цифрової трансформації
1) забезпечення підключення соціальних об’єктів населених пунктів до швидкісного фіксованого доступу до Інтернету, покриття населених пунктів швидкісним мобільним Інтернетом, покриття міжнародних автошляхів та залізничних шляхів швидкісним мобільним Інтернетом
Мінцифри
2) створення та розвиток Національної платформи цифрової грамотності
Мінцифри
3) запровадження електронного резиденства, забезпечення розвитку сфери віртуальних активів, спеціального правового режиму Дія.Сіті
-"-
4) запровадження інструментів електронної демократії: електронних петицій, опитувань, звернень громадян, обговорення проектів нормативно-правових актів, громадського бюджету
-"-
5) запровадження кваліфікованого електронного підпису на базі Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, подальша гармонізація та наближення українського законодавства та стандартів у сфері довірчих послуг до вимог Європейського Союзу, забезпечення розвитку інфраструктури довірчих послуг
-"-
( Пріоритетні напрями та завдання із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 900-р від 04.08.2021 (900-2021-р) )