КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 04 серпня 2021 р. № 876-р Київ

Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державного агентства з питань кіно

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 30 Закону України "Про державну службу" оголосити з 5 серпня 2021 р. повторний конкурс на зайняття посади заступника Голови Державного агентства з питань кіно з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ Інд. 19
Додаток
 до розпорядження Кабінету Міністрів України
 від 4 серпня 2021 р. № 876-р

УМОВИ

проведення повторного конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державного агентства з питань кіно

Загальні умови
1. Посадові обов’язки:
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених Головою Держкіно;
2) забезпечення реалізації державної політики у сфері кінематографії;
3) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 26 500 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів" (15-2017-п) (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);
3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу";
4) додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 (15-2017-п) (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284).
3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або переведення на рівнозначну чи нижчу посаду до іншого державного органу.
Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік із правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.
4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:
1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (246-2016-п) (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676);
2) резюме за формою згідно з додатком 2-1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (246-2016-п) (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2020 р., № 17, ст. 676), в якому обов’язково зазначається така інформація:
прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній у цих умовах, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою;
4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
5) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 (246-2016-п) (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116; 2019 р., № 47, ст. 1604). Заява подається в разі потреби особою, яка має інвалідність;
6) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови;
7) інформація приймається до 17 години 18 серпня 2021 р. виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.
5. Дата і час початку проведення тестування кандидатів — 27 серпня 2021 р., 9 година.
Місце проведення тестування — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце проведення співбесіди — м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Місце проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення переможця (переможців) конкурсу — м. Київ, вул. Франка, 19.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону і адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Зайцев Антон Ігорович (044) 256-00-97, zaytsev@nads.gov.ua).
1.
Освіта
- ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2.
Досвід роботи
- загальний стаж роботи — не менше семи років;
- досвід роботи на посадах державної служби категорії
"А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних
підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на
керівних посадах у сфері кінематографії — не менше трьох років
3.
Володіння
державною мовою
- вільне володіння державною мовою
4.
Володіння
іноземною мовою
- володіння іноземною мовою, яка є однією
з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька)
Вимоги до компетентності
Вимога
Компоненти вимоги
1. Лідерство
- вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і завдань;
- вміння розвивати професійні компетентності співробітників;
- здатність надихати команду та мотивувати людей на самовіддану роботу, досягнення індивідуального та командного результату;
- вміння ефективно делегувати задачі та управляти результативністю команди;
- створення культури відкритості та відповідальності
2. Комунікація та взаємодія
- вміння правильно визначати заінтересовані та впливові сторони, розбудовувати партнерські відносини;
- здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприймати та викладати думку;
- вміння публічно виступати, презентувати матеріал на аудиторію;
- здатність впливати на думку інших, використовуючи переконливі аргументи та послідовну комунікацію
3. Розуміння сфери державної політики
- розуміння актуальних проблем та викликів у відповідній сфері державної політики;
- бачення необхідних змін у формуванні та реалізації державної політики у відповідній сфері;
- бачення шляхів розв’язання поточних проблем у відповідній сфері;
- розуміння кола заінтересованих сторін та шляхів їх залучення до формування/реалізації політики у відповідній сфері
4. Стратегічне бачення
- бачення загальної картини у сфері своєї відповідальності, розуміння середньо- та довгострокових цілей;
- здатність визначати напрями розвитку та покращень у сфері своєї відповідальності;
- уміння перетворювати довгострокові цілі та концептуальне бачення на конкретні задачі та показники їх виконання, чіткі та послідовні плани дій;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та оцінювання державної політики
5. Управління змінами та інновації
- рішучість і наполегливість у впровадженні змін;
- вміння планувати, оцінювати ефективність і коригувати плани;
- здатність формувати концептуальні пропозиції, інноваційні ідеї та підходи
6. Доброчесність та дотримання правил етичної поведінки
- здатність застосовувати принцип доброчесності та правила етичної поведінки державних службовців;
- недопущення поведінки, яка свідчить про нечесність та/або небезсторонність кандидата;
- недопущення поведінки, через яку призначення кандидата негативно вплине на суспільну довіру до державної служби;
- здатність розуміти вимоги щодо конфлікту інтересів та інші обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції" (1700-18) , та утримуватися від їх порушення
7. Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
Знання
законодавства
знання:
- Конституції України (254к/96-ВР) ;
- Закону України "Про державну службу";
- Закону України "Про запобігання корупції" (1700-18) ;
- іншого законодавства
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua