КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 4 серпня 2021 р. № 884-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України на 2021 рік

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України (2456-17) здійснити перерозподіл видатків, передбачених Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України за програмою 0414020 "Статистичні спостереження" на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету (1082-20) , шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 82474,9 тис. гривень (з них оплата праці - 67604 тис. гривень) та встановлення видатків розвитку на суму 82474,9 тис. гривень.
2. Забезпечити:
Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України - погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету (1082-20) .
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 24