КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 серпня 2021 р. № 816
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 35

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 35 (35-2020-п) "Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення щокварталу моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 496, № 98, ст. 3188) зміни, що додаються.
2. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади в тримісячний строк привести (у разі потреби) власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 82
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2021 р. № 816

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 35

1. У пункті 1 (35-2020-п) постанови цифри і слова "31 грудня 2021 р." замінити цифрами і словами "31 січня 2022 р.".
2. У Порядку реалізації експериментального проекту щодо проведення щокварталу моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (35-2020-п) , затвердженому зазначеною постановою:
1) у пункті 7:
в абзаці другому цифри "3, 15, 19-22, 25, 37" замінити цифрами "3, 16, 20-22, 24";
в абзаці четвертому цифри "10" замінити цифрою "9";
абзаци восьмий - дванадцятий виключити;
доповнити пункт після абзацу шістнадцятого новими абзацами такого змісту:
"Розрахунок значення показника 21 згідно з додатком 1 здійснюється за такою формулою:
( Див. текст (816-2021-пd) )
де xБАЗj, xПj, xЗВІТj - значення показника j-го регіону у відповідному періоді;
ЦБАЗj, ЦПj, ЦЗВІТj - кількість центрів надання адміністративних послуг, утворених міськими, селищними радами у населених пунктах j-го регіону у відповідному періоді;
НБАЗj, НПj, НЗВІТj - кількість населених пунктів j-го регіону у відповідному періоді.".
У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий - сорок дев’ятий вважати відповідно абзацами двадцять першим - п’ятдесят третім;
в абзаці двадцять першому цифри і слово "26" та "27 і 28" замінити відповідно цифрами і словом "25" та "26 і 27";
в абзаці двадцять п’ятому цифри "29, 31-33" замінити цифрами "28, 30-32";
в абзаці двадцять дев’ятому цифри "30" замінити цифрами "29";
абзаци тридцять третій і тридцять четвертий викласти в такій редакції:
"Значення показників 1-6, 8, 10, 12-19, 24, 34, 35 (у частині неуспішних закупівель, проведених обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління, в електронній системі закупівель) згідно з додатком 1 визначаються як питома вага змінної частки загальної величини.
Розрахунок значення показників 7, 11, 22, 23, 25 (підготовчий етап та етап виконання робіт), 33, 35 (у частині конкурентних закупівель, що відбулися) згідно з додатком 1 не здійснюється.";
в абзаці тридцять шостому слова і цифри "показників 23 і 26" замінити словом і цифрами "показника 25";
в абзаці сорок шостому цифри "26" замінити цифрами "25";
в абзаці сорок сьомому слово і цифри "Показник 36" замінити словами і цифрами "Показники 34 і 35", а слово "cкладається" - словом "складаються";
2) абзаци другий - четвертий пункту 8 виключити.
3. Додатки 1 і 2 до Порядку викласти в такій редакції:
"Додаток 1
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2021 р. № 816)
ПОКАЗНИКИ
ефективності діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
Найменування показника
Одиниця виміру
Суб’єкти, відповідальні за подання даних за показником
1.
Кількість дітей віком від трьох до шести років, охоплених дошкільною освітою
відсотків загальної кількості дітей віком від трьох до шести років
МОН
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2.
Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням, у тому числі у спеціальних класах закладів загальної середньої освіти (крім дітей, яким протипоказано відвідувати заклади освіти за станом здоров’я)
відсотків загальної кількості дітей з особливими освітніми потребами (крім дітей, яким протипоказано відвідувати заклади освіти за станом здоров’я)
МОН
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
3.
Кількість учнів, які проживають у сільських населених пунктах (селах, селищах), охоплених навчанням в опорних закладах загальної середньої освіти та їх структурних підрозділах (філіях)
відсотків загальної кількості учнів, які проживають у сільських населених пунктах (селах, селищах)
МОН
облдержадміністрації
4.
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані до сімейних форм виховання
відсотків загальної кількості дітей даної категорії, які потребували влаштування до сімейних форм виховання
Мінсоцполітики
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
5.
Кількість територіальних громад, у яких міськими, районними у містах, сільськими чи селищними радами утворені служби у справах дітей
відсотків загальної кількості територіальних громад
Мінсоцполітики
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
6.
Кількість закладів культури державної та комунальної форми власності, в яких завершено капітальний ремонт або реконструкцію (реставрацію)
відсотків загальної кількості закладів культури державної та комунальної форми власності, що перебувають в аварійному стані та/або потребують капітального ремонту, реконструкції (реставрації), включаючи заклади, в яких розпочаті роботи з капітального ремонту, реконструкції (реставрації)
МКІП
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
7.
Забезпечення розроблення облікової документації на об’єкти та пам’ятки культурної спадщини
відсотків приросту
МКІП
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
8.
Кількість площинних спортивних споруд державної та комунальної форми власності, на яких завершено капітальний ремонт або реконструкцію (реставрацію)
відсотків загальної кількості площинних спортивних споруд державної та комунальної форми власності, що перебувають в аварійному стані та/або потребують капітального ремонту, реконструкції (реставрації), включаючи площинні спортивні споруди, в яких розпочаті роботи з капітального ремонту, реконструкції (реставрації)
Мінмолодьспорт
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
9.
Кількість молодіжних працівників, підготовлених відповідно до Порядку реалізації програми "Молодіжний працівник" (z1178-18)
, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 19 вересня 2018 р. № 4334
осіб на 2 тис. молоді
Мінмолодьспорт
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
10.
Кількість укладених декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу
відсотків загальної кількості населення
НСЗУ
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
11.
Рівень охоплення обов’язковими профілактичними щепленнями відповідно до річного календаря профілактичних щеплень в Україні
відсотків приросту
МОЗ
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
12.
Рівень охоплення вакцинацією дорослого населення для формування колективного імунітету до гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (за умови централізованого постачання відповідних вакцин у повному обсязі)
відсотків загальної чисельності дорослого населення
МОЗ
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
13.
Забезпечення у закладах охорони здоров’я, призначених для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, централізованого постачання медичних газів, встановлення додаткових кисневих магістралей
відсотків загальної кількості ліжок у закладах охорони здоров’я, призначених для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2
МОЗ
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
14.
Кількість пацієнтів з діагнозом гострий мозковий інсульт, які проліковані надавачами медичних послуг, що мають укладені договори з НСЗУ за пакетом медичних послуг "Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах"
відсотків загальної кількості пацієнтів з діагнозом гострий мозковий інсульт, які проліковані протягом періоду
НСЗУ
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
15.
Кількість пацієнтів з діагнозом коронарний синдром/гострий інфаркт міокарда, які проліковані надавачами медичних послуг, що визначені структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та в цілодобовому режимі здійснюють перкутанні коронарні втручання
відсотків загальної кількість пацієнтів з діагнозом гострий інфаркт міокарда, які проліковані протягом періоду
НСЗУ
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
16.
Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких завершено капітальний ремонт, реконструкцію
відсотків загальної протяжності автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребують ремонту, реконструкції
Мінінфраструктури
Укравтодор
облдержадміністрації
17.
Кількість будівель, в яких розміщені місцеві держадміністрації та їх структурні підрозділи і які є доступними для осіб з інвалідністю
відсотків загальної кількості будівель, в яких розміщуються місцеві держадміністрації та їх структурні підрозділи
Мінрегіон
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
18.
Забезпечення завершення будівництва об’єктів незавершеного будівництва державної та комунальної форми власності, проектний строк реалізації яких перевищено на три та більше років, та прийняття їх в експлуатацію
відсотків загальної кількість об’єктів незавершеного будівництва державної та комунальної форми власності, проектний строк реалізації яких перевищено на три та більше років (крім тих, що зняті з балансу внаслідок знесення, продажу тощо)
Мінрегіон
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
19.
Кількість соціальних закладів, що використовують фіксований широкосмуговий доступ до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с
відсотків загальної кількості соціальних закладів, що повинні бути забезпечені фіксованим широкосмуговим доступом до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с
Мінцифри
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
20.
Забезпеченість центрами надання адміністративних послуг
одиниць на 10 тис. населення
Мінцифри
Держстат
облдержадміністрації
21.
Кількість центрів надання адміністративних послуг, утворених міськими, селищними, сільськими радами з метою оптимізації мережі центрів надання адміністративних послуг
відсотків загальної кількості населених пунктів станом на 1 січня звітного року
Мінцифри
облдержадміністрації
22.
Сумарна потужність альтернативних джерел енергії (електричної та теплової)
відсотків приросту
Держенергоефективності
облдержадміністрації
23.
Площа природно-заповідного фонду
відсотків приросту
Міндовкілля
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
24.
Рівень інвентаризації земель державної та комунальної форми власності
відсотків загальної площі земель державної та комунальної форми власності
Держгеокадастр
облдержадміністрації
25.
Виконання бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку":
1) підготовчий етап - оголошення та проведення конкурсного відбору
відсотків виконаних завдань за етапом
Мінрегіон
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
2) етап фінансування - рівень використання коштів бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку"
відсотків обсягу спрямованих асигнувань
Казначейство
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
3) етап виконання робіт - завершення реалізації проектів та програм регіонального розвитку у визначені строки
відсотків кількості проектів, завершення реалізації яких заплановане у звітному періоді
Мінрегіон
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
26.
Рівень використання коштів дорожнього фонду, передбачених для будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної форми власності у населених пунктах
відсотків обсягу спрямованих асигнувань
Казначейство
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
27.
Рівень використання субвенцій на розвиток освіти
відсотків обсягу спрямованих асигнувань
Казначейство
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
28.
Рівень надходжень податку на доходи фізичних осіб на одну особу наявного населення станом на 1 січня попереднього року
відсотків приросту
Мінфін
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
29.
Рівень виконання доходів загального фонду зведеного бюджету області, мм. Києва та Севастополя (без урахування міжбюджетних трансфертів)
відсотків затверджених місцевими радами річних показників
Мінфін
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
30.
Обсяг доходів зведеного бюджету області, мм. Києва та Севастополя (без урахування міжбюджетних трансфертів)
відсотків приросту
Мінфін
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
31.
Обсяг капітальних видатків зведеного бюджету області, мм. Києва та Севастополя
відсотків проросту
Мінфін
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
32.
Рівень надходження плати за землю (земельного податку та орендної плати) до зведеного бюджету області, мм. Києва та Севастополя
відсотків приросту
Мінфін
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
33.
Прострочена кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати (з нарахуваннями) працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів
відсотків приросту
Мінфін
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
34.
Вартість закупівель, проведених обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління, в електронній системі закупівель:
Мінекономіки
державне підприємство "Прозорро" (за згодою)
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
1) вартість конкурентних закупівель, проведених обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління, в електронній системі закупівель
відсотків суми коштів за договорами, укладеними обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління, за закупівлями
2) кількість конкурентних закупівель, що проведені обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління, в електронній системі закупівель
відсотків кількості завершених закупівель, проведених обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління
35.
Конкурентні закупівлі, які проводяться обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління:
Мінекономіки
державне підприємство "Прозорро" (за згодою)
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
1) конкурентні закупівлі, що відбулися, - середня кількість пропозицій, поданих учасниками закупівель
відсотків приросту
2) неуспішні закупівлі, проведені обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління, в електронній системі закупівель
відсотків кількості завершених конкурентних закупівель, проведених обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління, за конкурентними закупівлями за звітний період станом на останній день періоду
36.
Виконання доручень Прем’єр-міністра України
відсотків загальної кількості доручень
Секретаріат Кабінету Міністрів України
__________
Примітка.
Показники визначаються без урахування територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень.
Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2021 р. № 816)
ІНФОРМАЦІЯ*
за показниками ефективності діяльності голови
____________________________________
(найменування обласної, міської держадміністрації)
Найменування показника
Інформація за показником
Одиниця виміру
Значення показника
У базовому періоді
у попередньому до звітного періоді
у звітному періоді
1. Кількість дітей віком від трьох до шести років, охоплених дошкільною освітою
загальна кількість дітей віком від трьох до шести років станом на останній день періоду
осіб
кількість дітей віком від трьох до шести років, охоплених дошкільною освітою, станом на останній день періоду
-"-
2. Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням, у тому числі у спеціальних класах закладів загальної середньої освіти (крім дітей, яким протипоказано відвідувати заклади освіти за станом здоров’я)
загальна кількість дітей з особливими освітніми потребами (крім дітей, яким протипоказано відвідувати заклади освіти за станом здоров’я) станом на останній день періоду
-"-
кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням, у тому числі у спеціальних класах закладів загальної середньої освіти, (крім дітей, яким протипоказано відвідувати заклади освіти за станом здоров’я), станом на останній день періоду
осіб
3. Кількість учнів, які проживають у сільських населених пунктах (селах, селищах), охоплених навчанням в опорних закладах загальної середньої освіти та їх структурних підрозділах (філіях)
загальна кількість учнів, які проживають у сільських населених пунктах (селах, селищах), станом на останній день періоду
-"-
кількість учнів, які проживають у сільських населених пунктах (селах, селищах), охоплених
-"-
навчанням в опорних закладах загальної середньої освіти та їх структурних підрозділах (філіях), станом на останній день періоду
4. Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані до сімейних форм виховання
загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребували влаштування до сімейних форм виховання, станом на перший день періоду та протягом періоду
осіб
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких протягом періоду влаштували до сімейних форм виховання, станом на останній день періоду
-"-
5. Кількість територіальних громад, у яких міськими, районними у містах, сільськими чи селищними радами утворені служби у справах дітей
загальна кількість територіальних громад станом на останній день періоду
одиниць
кількість територіальних громад, у яких міськими, районними у містах, сільськими чи селищними радами утворені служби у справах дітей, станом на останній день періоду
-"-
6. Кількість закладів культури державної та комунальної форми власності, в яких завершено капітальний ремонт або реконструкцію (реставрацію)**
загальна кількість закладів культури державної та комунальної форми власності, що перебувають в аварійному стані та/або потребують капітального ремонту, реконструкції (реставрації), включаючи заклади, в яких розпочаті роботи з капітального ремонту, реконструкції (реставрації), станом на перший день періоду
-"-
кількість закладів культури державної та комунальної форми власності, в яких протягом періоду завершено роботи з капітального ремонту, реконструкції (реставрації), станом на останній день періоду
одиниць
7. Забезпечення розроблення облікової документації на об’єкти та пам’ятки культурної спадщини
загальна кількість об’єктів та пам’яток, на які розроблено облікову документацію, станом на перший день періоду
-"-
загальна кількість об’єктів та пам’яток, на які розроблено облікову документацію, станом на останній день періоду
-"-
8. Кількість площинних спортивних споруд державної та комунальної форми власності, на яких завершено капітальний ремонт або реконструкцію (реставрацію)***
загальна кількість площинних спортивних споруд державної та комунальної форми власності, що перебувають в аварійному стані та/або потребують капітального ремонту, реконструкції (реставрації), включаючи площинні спортивні споруди, в яких розпочаті роботи з капітального ремонту, реконструкції (реставрації)
одиниць
кількість площинних спортивних споруд державної та комунальної форми власності, на яких протягом періоду завершено роботи з капітального ремонту, реконструкції (реставрації), станом на останній день періоду
-"-
9. Кількість молодіжних працівників, підготовлених відповідно до Порядку реалізації програми "Молодіжний працівник" (z1178-18)
, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 19 вересня 2018 р. № 4334
кількість молоді станом на останній день періоду
осіб
кількість молодіжних працівників, підготовлених відповідно до Порядку реалізації програми "Молодіжний працівник" (z1178-18)
, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 19 вересня 2018 р. № 4334, станом на останній день періоду
-"-
10. Кількість укладених декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу
загальна чисельність населення станом на 1 січня звітного року
тис. осіб
чисельність населення, що уклало декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, станом на останній день періоду
-"-
11. Рівень охоплення обов’язковими профілактичними щепленнями відповідно до річного календаря профілактичних щеплень в Україні****
відсотків загального обсягу профілактичних щеплень за відповідний рік станом на останній день періоду
відсотків
12. Рівень охоплення вакцинацією дорослого населення для формування колективного імунітету до гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (за умови централізованого постачання відповідних вакцин у повному обсязі)
загальна чисельність наявного дорослого населення станом на 1 січня відповідного року
осіб
кількість дорослого населення, що пройшло повний курс вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (за умови централізованого постачання відповідних вакцин у повному обсязі)
-"-
13. Забезпечення у закладах охорони здоров’я, призначених для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, централізованого постачання медичних газів, встановлення додаткових кисневих магістралей
загальна кількість ліжок у закладах охорони здоров’я, призначених для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2
одиниць
кількість ліжок у закладах охорони здоров’я, призначених для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, забезпечених централізованим постачанням медичних газів, у тому числі шляхом встановлення додаткових кисневих магістралей
одиниць
14. Кількість пацієнтів з діагнозом гострий мозковий інсульт, які проліковані надавачами медичних послуг, що мають укладені договори з НСЗУ за пакетом медичних послуг "Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах"
загальна кількість пацієнтів з діагнозом гострий мозковий інсульт, які проліковані протягом періоду
осіб
кількість пацієнтів з діагнозом гострий мозковий інсульт, які протягом періоду проліковані надавачами медичних послуг, що надають такі послуги за пакетом медичних послуг "Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах"
осіб
15. Кількість пацієнтів з діагнозом коронарний синдром/гострий інфаркт міокарда, які проліковані надавачами медичних послуг, що визначені структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та в цілодобовому режимі здійснюють перкутанні коронарні втручання
загальна кількість пацієнтів з діагнозом гострий інфаркт міокарда, які проліковані протягом періоду
-"-
кількість пацієнтів з діагнозом гострий коронарний синдром/ гострий інфаркт міокарда, які протягом періоду проліковані надавачами медичних послуг, що визначені структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та в цілодобовому режимі здійснюють перкутанні коронарні втручання
осіб
16. Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких завершено капітальний ремонт, реконструкцію*****
загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що потребують ремонту, реконструкції, станом на 1 січня звітного року
кілометрів
протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких завершено капітальний ремонт, реконструкцію, наростаючим підсумком з початку року станом на останній день періоду
кілометрів
протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких завершено поточний (середній) ремонт, наростаючим підсумком з початку року станом на останній день періоду
-"-
площа автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на яких завершено ямковий та поточний дрібний ремонт, наростаючим підсумком з початку року станом на останній день періоду
кв. метрів
17. Кількість будівель, в яких розміщені місцеві держадміністрації та їх структурні підрозділи і які є доступними для осіб з інвалідністю******
загальна кількість будівель, в яких розміщені місцеві держадміністрації та їх структурні підрозділи, станом на останній день періоду
одиниць
кількість будівель, в яких розміщені місцеві держадміністрації та їх структурні підрозділи і які є доступними для осіб з інвалідністю, станом на останній день періоду
-"-
18. Забезпечення завершення будівництва об’єктів незавершеного будівництва******* державної та комунальної форми власності, проектний строк реалізації яких перевищено на три та більше років, та прийняття їх в експлуатацію
загальна кількість об’єктів незавершеного будівництва державної та комунальної форми власності, проектний строк реалізації яких перевищено на три та більше років (крім тих, що зняті з балансу внаслідок знесення, продажу тощо), станом на перший день періоду
-"-
кількість прийнятих в експлуатацію протягом періоду об’єктів незавершеного будівництва державної та комунальної форми власності, проектний строк реалізації яких перевищено на три та більше років, станом на останній день періоду
одиниць
кількість об’єктів незавершеного будівництва комунальної форми власності, проектний строк реалізації яких перевищено на три та більше років, станом на останній день періоду
-"-
19. Кількість соціальних закладів********, що використовують фіксований широкосмуговий доступ до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с
загальна кількість соціальних закладів, що повинні бути забезпечені фіксованим широкосмуговим доступом до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с, станом на останній день періоду
-"-
кількість соціальних закладів, які забезпечені фіксованим широкосмуговим доступом до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с, станом на останній день періоду
одиниць
20. Забезпеченість центрами надання адміністративних послуг
загальна кількість центрів надання адміністративних послуг
-"-
загальна чисельність наявного населення станом на 1 січня відповідного року
осіб
21. Кількість центрів надання адміністративних послуг, утворених міськими, селищними, сільськими радами з метою оптимізації мережі центрів надання адміністративних послуг*********
загальна кількість населених пунктів станом на 1 січня звітного року
одиниць
кількість центрів надання адміністративних послуг, утворених міськими, селищними та сільськими радами, станом на останній день періоду
-"-
22. Сумарна потужність альтернативних джерел енергії (електричної та теплової)
сумарна потужність усіх джерел енергії (електричної та теплової) станом на останній день періоду
мВт
сумарна потужність альтернативних джерел енергії (електричної та теплової) станом на останній день періоду
-"-
23. Площа природно-заповідного фонду
загальна площа територій та об’єктів природно-заповідного фонду станом на 1 січня звітного року
гектарів
загальна площа територій та об’єктів природно-заповідного фонду, яка створена (оголошена), станом на останній день періоду
-"-
24. Рівень інвентаризації земель державної та комунальної форми власності
загальна площа земель державної та комунальної форми власності станом на 1 січня звітного року
тис. кв. кілометрів
загальна площа інвентаризованих земель державної та комунальної форми власності станом на останній день періоду
тис. кв. кілометрів
25. Виконання бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку":
1) підготовчий етап - оголошення та проведення конкурсного відбору
оголошення про проведення оцінки та конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку" у звітному році
виконано/не виконано
проведення оцінки та конкурсного відбору регіональною комісією інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку" у звітному році
-"-
формування за результатами оцінки та конкурсного відбору, проведених регіональною комісією, узагальненого переліку інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися на відповідній території за рахунок коштів бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку" у звітному році, та подання його в установленому порядку Мінрегіону
виконано/не виконано
схвалення комісією з оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку", утвореною Мінрегіоном, результатів оцінки та перевірки відповідності поданих обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями документів вимогам законодавства (крім пропозицій стосовно програм і проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, погоджених з Мінмолодьспорт)
-"-
2) етап фінансування - рівень використання коштів бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку"
обсяг коштів, передбачений розподілом на відповідний рік за загальним та спеціальним фондом
тис. гривень
обсяг спрямованих асигнувань наростаючим підсумком з початку року станом на звітну дату
-"-
обсяг касових видатків наростаючим підсумком з початку року станом на звітну дату
тис. гривень
3) етап виконання робіт - завершення реалізації проектів та програм регіонального розвитку у визначені строки
кількість проектів, завершення реалізації яких заплановане у звітному періоді
одиниць
кількість проектів, завершення реалізації яких заплановане і здійснене у звітному періоді
-"-
26. Рівень використання коштів дорожнього фонду, передбачених для будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної форми власності у населених пунктах
обсяг спрямованих асигнувань наростаючим підсумком з початку року станом на звітну дату
тис. гривень
касові видатки наростаючим підсумком з початку року станом на звітну дату
-"-
27. Рівень використання субвенцій на розвиток освіти**********
обсяг коштів, передбачених розподілом на відповідний рік за загальним та спеціальним фондом
тис. гривень
обсяг спрямованих асигнувань наростаючим підсумком з початку року станом на звітну дату
-"-
касові видатки наростаючим підсумком з початку року станом на звітну дату
-"-
28. Рівень надходжень податку на доходи фізичних осіб на одну особу наявного населення станом на 1 січня попереднього року
обсяг податку на доходи фізичних осіб на одну особу станом на звітну дату
-"-
обсяг податку на доходи фізичних осіб на одну особу станом на відповідну звітну дату попереднього року
-"-
29. Рівень виконання доходів загального фонду зведеного бюджету області, мм. Києва та Севастополя (без урахування міжбюджетних трансфертів)
обсяг коштів, затверджений місцевими радами на відповідний рік (з урахуванням змін)
-"-
обсяг надходження коштів наростаючим підсумком з початку року станом на звітну дату
тис. гривень
30. Обсяг доходів зведеного бюджету області, мм. Києва та Севастополя (без урахування міжбюджетних трансфертів)
обсяг надходження коштів загального фонду наростаючим підсумком з початку року станом на звітну дату
-"-
обсяг надходження коштів загального фонду наростаючим підсумком з початку року станом на відповідну звітну дату попереднього року
-"-
обсяг надходження коштів спеціального фонду наростаючим підсумком з початку року станом на звітну дату
-"-
обсяг надходження коштів спеціального фонду наростаючим підсумком з початку року станом на відповідну звітну дату попереднього року
-"-
31. Обсяг капітальних видатків зведеного бюджету області, мм. Києва та Севастополя
обсяг касових видатків наростаючим підсумком з початку року станом на звітну дату
тис. гривень
обсяг касових видатків наростаючим підсумком з початку року станом на відповідну звітну дату попереднього року
-"-
32. Рівень надходження плати за землю (земельного податку та орендної плати) до зведеного бюджету області, мм. Києва та Севастополя
обсяг надходження плати за землю наростаючим підсумком з початку року на звітну дату
-"-
обсяг надходження плати за землю наростаючим підсумком з початку року станом на відповідну звітну дату попереднього року
-"-
33. Прострочена кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати (з нарахуваннями) працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів
обсяг простроченої кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати (з нарахуваннями) працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, станом на звітну дату
-"-
34. Вартість закупівель, проведених обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління, в електронній системі закупівель:
1) вартість конкурентних закупівель, проведених обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління, в електронній системі закупівель***********
сума коштів за договорами, укладеними обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління, за закупівлями наростаючим підсумком з початку року станом на останній день періоду
тис. гривень
сума коштів за договорами, укладеними обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління, за конкурентними закупівлями наростаючим підсумком з початку року станом на останній день періоду
тис. гривень
2) кількість конкурентних закупівель, що проведені обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління, в електронній системі закупівель************
кількість завершених закупівель, проведених обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління, за звітний період станом на останній день періоду
одиниць
кількість завершених конкурентних закупівель, проведених обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління, за звітний період станом на останній день періоду
одиниць
35. Конкурентні закупівлі, які проводяться обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління:
1) конкурентні закупівлі, що відбулися, - середня кількість пропозицій, поданих учасниками закупівель*************
середня кількість пропозицій, поданих протягом періоду учасниками закупівель, які проведені обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління
одиниць
2) неуспішні закупівлі, проведені обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління, в електронній системі закупівель**************
кількість завершених конкурентних закупівель, проведених обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління, за конкурентними закупівлями за звітний період станом на останній день періоду
-"-
кількість неуспішних або скасованих лотів конкурентних закупівель, проведених обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх управління, за конкурентними закупівлями за звітний період станом на останній день періоду
одиниць
__________
* Інформація за показниками подається без урахування територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень.
** Під закладами культури слід розуміти клубні заклади, публічні бібліотеки, музеї, мистецькі школи. Заклади культури, які функціонують як філії або структурні підрозділи юридичних осіб, враховуються як окремий заклад. Капітальний ремонт (реконструкцію, реставрацію) закладу культури слід вважати завершеним у разі виконання робіт, передбачених кошторисною документацією, та можливості фактичного використання закладу культури за призначенням.
*** Під площинними спортивними спорудами слід розуміти спортивні майданчики з тренажерним обладнанням, спортивні майданчики з нестандартним тренажерним обладнанням, спортивні майданчики із синтетичним покриттям, тенісні корти, футбольні поля, інші спортивні майданчики та споруди. Капітальний ремонт (реконструкцію, реставрацію) площинної спортивної споруди слід вважати завершеним у разі виконання робіт, передбачених кошторисною документацією, та можливості фактичного використання площинної спортивної споруди за призначенням.
**** Інформація за показником опрацьовується на основі даних Центру громадського здоров’я МОЗ.
***** Капітальний ремонт (реконструкцію, реставрацію) автомобільної дороги слід вважати завершеним у разі виконання робіт, передбачених кошторисною документацією, та можливості фактичного використання автомобільної дороги за призначенням.
****** Відповідність будівель місцевих держадміністрацій та їх структурних підрозділів вимогам доступності для осіб з інвалідністю встановлюється утвореними облдержадміністраціями комісіями з урахуванням розроблених Мінрегіоном рекомендацій.
******* Інформація за показником включає заклади освіти (дитячі садки, ясла-садки, центри розвитку дитини, школи-дитсадки, школи-інтернати, заклади загальної середньої освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти, заклади вищої освіти); заклади охорони здоров’я (станції медичної допомоги, лікарні, амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти, хоспіси, санаторії); заклади соціального призначення (магазини, ринкові комплекси, готелі, кладовища, крематорії, територіальні центри соціального обслуговування, будинки нічного перебування, центри реінтеграції, соціальної адаптації, соціальні готелі, будинки-інтернати загального та спеціального типу, центри зайнятості населення); заклади культури (виставкові зали, бібліотеки, клубні приміщення, кінотеатри, театри, цирки, концертні зали); заклади фізичної культури і спорту (спортивні зали, басейни криті та відкриті, стадіони, спортивні майданчики); будівлі житлового призначення (гуртожитки, готелі); об’єкти інфраструктури (крім доріг, мостів, шляхопроводів).
******** Інформація за показником включає заклади загальної середньої освіти; заклади дошкільної, професійної (професійно-технічної) освіти; центри надання адміністративних послуг; центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання первинної медичної допомоги; заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги; заклади культури; спортивно-оздоровчі заклади; заклади соціального захисту населення; інклюзивно-ресурсні центри; пожежно-рятувальні команди та пожежно-рятувальні частини; відомчі заклади МВС.
********* У 2021 році слід розраховувати кількість центрів надання адміністративних послуг, утворених міськими, селищними, сільськими радами, що представляють інтереси територіальних громад населених пунктів - адміністративних центрів району (утворених станом на 1 січня 2020 р.), та кількість таких населених пунктів - адміністративних центрів району. У 2022 році слід розраховувати кількість центрів надання адміністративних послуг, утворених міськими, селищними, сільськими радами, що представляють інтереси територіальних громад з населенням понад 10 тис. осіб, та кількість таких міських, селищних, сільських рад. У 2023 році слід розраховувати кількість центрів надання адміністративних послуг, утворених міськими, селищними, сільськими радами, що представляють інтереси територіальних громад з населенням менше 10 тис. осіб, та кількість таких міських, селищних, сільських рад.
********** Інформація за показником включає субвенцію на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"; субвенцію на виконання програми "Спроможна школа для кращих результатів"; субвенцію на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти; освітню субвенцію.
*********** Інформація за показником включає суму за договорами, укладеними за результатами проведених конкурентних та неконкурентних закупівель виключно за завершеними закупівлями виходячи з дати публікації договору про закупівлю з розрахунку поточної суми за ним. Конкурентні закупівлі - закупівлі, здійснені з використанням електронної системи закупівель, в тому числі електронного каталогу (крім використання переговорної процедури закупівлі). Неконкурентні закупівлі - закупівлі, здійснені з використанням переговорної процедури закупівлі та без використанням електронної системи закупівель.
************ Інформація за показником включає кількість завершених лотів за конкурентними закупівлями виходячи з дати публікації оголошення про закупівлю.
************* Інформація про середню кількість пропозицій за конкурентними закупівлями виходячи з дати закінчення прийому пропозицій.
************** Інформація про кількість неуспішних/скасованих лотів за конкурентними та неконкурентними закупівлями виходячи з дати публікації оголошення про закупівлю. Неуспішні/скасовані закупівлі - відмінені закупівлі чи визнані такими, що не відбулися відповідно до частин сімнадцятої і вісімнадцятої статті 14, статті 32 та частини восьмої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі" (922-19) .".