КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 серпня 2021 р. № 844
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 280

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 280 (280-2018-п) "Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 35, ст. 1231; 2019 р., № 25, ст. 880; 2020 р., № 40, ст. 1298) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2021 р. № 844

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 280

1. Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (280-2018-п) , затверджені зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
"ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 280 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 844)
ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , та які потребують поліпшення житлових умов (далі - субвенція), включені у списки осіб, які користуються правом першочергового або позачергового одержання жилих приміщень, за місцем проживання відповідно до законодавства за категоріями, встановленими цим пунктом (далі - квартирний облік), і перебувають не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання в межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб за умови, що зміна місця проживання протягом року в межах однієї області не призводить до збільшення розміру компенсації.
2. Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінветеранів.
3. Розпорядниками субвенції є:
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій (далі - регіональні органи соціального захисту населення);
структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - місцеві органи соціального захисту населення).
4. Субвенція спрямовується на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення, що відповідають установленим вимогам законодавства для забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринку нерухомості шляхом призначення та виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення внутрішньо переміщеним особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті
7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , та які потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку і не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання в межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб за умови, що зміна місця проживання протягом року в межах однієї області не призводить до збільшення розміру компенсації.
5. Розподіл субвенції між обласними бюджетами і міським бюджетом м. Києва проводиться Мінветеранів в обсязі, передбаченому в державному бюджеті на відповідний рік, пропорційно потребі в наданні грошової компенсації на підставі інформації, поданої Мінветеранів регіональними органами соціального захисту населення станом на 1 квітня поточного року, за формою згідно з додатком.
Під час розподілу субвенції між обласними бюджетами і міським бюджетом м. Києва враховується обов’язкова виплата грошової компенсації на одного одержувача грошової компенсації з урахуванням норм пунктів 3 і 17 Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 280 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 35, ст. 1231), - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 844.
6. Регіональні органи соціального захисту населення розподіляють субвенцію між місцевими органами соціального захисту населення відповідно до потреби в наданні грошової компенсації, інформація про яку складена за формою згідно з додатком на підставі рішень комісій щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, про призначення грошової компенсації та подана станом на 1 квітня поточного року, з урахуванням норм, визначених пунктом 3 Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 280 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 35, ст. 1231), - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 844.
Якщо у кількох одержувачів грошової компенсації однакова дата рішення виконавчих комітетів районних, міських, районних в містах (у разі їх утворення), селищних, сільських рад про взяття на квартирний облік в межах м. Києва або в межах однієї області, черговість виплати грошової компенсації визначається з урахуванням дати подання ними заяви про призначення грошової компенсації з усіма необхідними документами.
Субвенція розподіляється регіональними органами соціального захисту населення між місцевими органами соціального захисту населення на одержувачів грошової компенсації, якими відкрито поточний рахунок із спеціальним режимом використання у відділенні АТ "Ощадбанк".
7. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів (1132-2010-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами (z0130-13) , затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. № 1407.
8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
9. Казначейство подає щомісяця до 15 числа наступного періоду Мінфіну та Мінветеранів інформацію про перераховані суми коштів субвенції та касові видатки у розрізі бюджетів областей, м. Києва, районів і міст обласного значення, територіальних громад та зведену інформацію в розрізі бюджетів областей та міського бюджету м. Києва.
10. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства, за бюджетними зобов’язаннями минулих років проводиться в установленому законодавством порядку.
11. Регіональні органи соціального захисту населення подають щомісяця не пізніше 10 числа наступного періоду Мінветеранів інформацію про використання субвенції.
12. Мінветеранів подає щокварталу до 25 числа наступного місяця Мінфіну зведений звіт про використання субвенції.
13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетної програми та використання субвенції, а також контроль за її цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
Додаток до Порядку та умов
ІНФОРМАЦІЯ
про потребу в наданні грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення".
( Див. текст (844-2021-пF196) )
2. Порядок виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (280-2018-п) , затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:
"ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 280 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 844)
ПОРЯДОК
виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
1. Цей Порядок визначає умови та механізм виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення (далі - грошова компенсація) для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , та які потребують поліпшення житлових умов, включені у списки осіб, які користуються правом першочергового або позачергового одержання жилих приміщень, за місцем проживання відповідно до законодавства за категоріями, встановленими в пункті 2 цього Порядку (далі - квартирний облік), і перебувають не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання в межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб за умови, що зміна місця проживання протягом року в межах однієї області не призводить до збільшення розміру компенсації.
2. Право на отримання грошової компенсації відповідно до цього Порядку мають внутрішньо переміщені особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) (далі - внутрішньо переміщені особи) і які перебувають на квартирному обліку і не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання в межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (далі - база даних) за умови, що зміна місця проживання протягом року в межах однієї області не призводить до збільшення розміру компенсації.
3. Грошова компенсація внутрішньо переміщеним особам виплачується у повному обсязі, за винятком випадків, передбачених абзацами шостим і сьомим пункту 16 цього Порядку, в порядку черговості відповідно до дати взяття на квартирний облік за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) та які потребують поліпшення житлових умов (далі - субвенція).
Право на отримання грошової компенсації вважається використаним з дати державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за внутрішньо переміщеною особою і членами її сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію.
Грошова компенсація за рахунок коштів субвенції внутрішньо переміщеним особам надається один раз.
4. За поданням структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, міських, районних у містах рад (далі - органи соціального захисту населення), за рішенням виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі її утворення) ради або за розпорядженням голови районної, районної в м. Києві держадміністрації утворюється комісія щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб про призначення грошової компенсації (далі - комісія).
До складу комісії входять представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, структурних підрозділів районних, районних у м. Києві держадміністрацій з питань соціального захисту населення, економіки, фінансів, квартирного обліку, капітального будівництва, всеукраїнських громадських об’єднань ветеранів (за їх згодою).
5. До повноважень комісії належить:
проведення перевірки:
- наявності у внутрішньо переміщеної особи статусу учасника бойових дій, встановленого відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) (далі - статус учасника бойових дій), або статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, встановленого відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 зазначеного Закону (3551-12) (далі - статус особи з інвалідністю внаслідок війни);
- перебування внутрішньо переміщеної особи на обліку в базі даних;
- складу сім’ї внутрішньо переміщеної особи;
- факту проживання не менш як один рік у межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями бази даних за умови, що зміна місця проживання протягом року в межах однієї області не призводить до збільшення розміру компенсації відповідно до пунктів 16 і 17 цього Порядку;
- наявності документів про взяття на квартирний облік внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї;
- факту спільного проживання членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи, на яких нараховується грошова компенсація;
- наявності майнових прав на незакінчене будівництвом житло чи права власності на житлове приміщення внутрішньо переміщеної особи та всіх членів її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), або факту відчуження такого майна протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;
- факту надання раніше внутрішньо переміщеній особі або членам її сім’ї житла на підконтрольній Україні території чи виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення за рахунок бюджетних коштів;
прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації;
перегляд рішення про призначення грошової компенсації за нововиявленими обставинами (у разі змін у майновому стані, у складі сім’ї, зміни показників опосередкованої вартості спорудження житла, зміни місця проживання, у зв’язку з втратою статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, зняття з квартирного обліку тощо);
скасування попереднього рішення за нововиявленими обставинами;
прийняття рішення про відмову у виплаті грошової компенсації;
визначення розміру грошової компенсації;
визначення суми коштів, яка підлягає поверненню, якщо внутрішньо переміщена особа або її законний представник не повідомили органу соціального захисту населення про зміни у майновому стані, у складі сім’ї, зміну місця проживання, втрату статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, зняття з квартирного обліку;
прийняття рішення про виплату грошової компенсації члену сім’ї внутрішньо переміщеної особи, на якого розраховано грошову компенсацію (далі - уповноважений член сім’ї), у зв’язку із смертю внутрішньо переміщеної особи, якій призначено грошову компенсацію та не виплачено.
6. Заяву про призначення грошової компенсації внутрішньо переміщена особа або її законний представник подає в письмовій чи в електронній формі (за наявності технічної можливості) органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку.
Якщо органом місцевого самоврядування або військово-цивільною адміністрацією утворено центр надання адміністративних послуг, заява та необхідні документи можуть подаватися через такий центр.
Заяви з необхідними документами приймаються адміністраторами центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи, яка надсилається органу соціального захисту не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після її формування. У паперовій формі такі документи передаються органу соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.
Органи соціального захисту населення (центри надання адміністративних послуг) можуть забезпечувати складення заяви в електронній формі, її друк та надання внутрішньо переміщеній особі або її законному представнику для перевірки та підписання.
7. До заяви додаються копії (електронні копії за технічної можливості):
1) документа, що посвідчує внутрішньо переміщену особу; в разі подання документів законним представником - документа, що посвідчує особу того, від чийого імені подається заява, а також документа, яким надано повноваження законному представникові представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства, або за технічної можливості паспорта громадянина України у вигляді відображення в електронній формі інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, оформленому засобами Єдиного державного демографічного реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом тощо), а також інформації про місце проживання (за наявності), що подаються засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі - Портал Дія);
2) посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (302-94-п) "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни" (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218; Офіційний вісник України, 2018 р., № 68, ст. 2294), що підтверджує статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;
3) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону (3551-12) України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або довідки про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (413-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068; 2017 р., № 86, ст. 2614; 2018 р., № 42, ст. 1484);
4) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 20 частини першої статті 6 Закону (3551-12) України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - документів, передбачених пунктом 4 Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (413-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 73, ст. 2068; 2017 р., № 86, ст. 2614; 2018 р., № 42, ст. 1484), які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій;
5) для осіб, статус яким надано відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 Закону (3551-12) України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або довідки про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України за формами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення (413-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413, довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності та/або документа військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв’язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв (свідоцтва про хворобу, довідки, витягу з протоколу, акта медичного огляду, постанови тощо);
6) для осіб, статус яким надано відповідно до пунктів 12-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) , - довідки керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 685 (685-2015-п) "Про затвердження Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2434; 2018 р., № 23, ст. 782; 2019 р., № 30, ст. 1050), або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у разі відсутності зазначеної довідки; довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності.
Якщо орган соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку внутрішньо переміщеної особи не приймав рішення про встановлення їй статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, що дає право на отримання грошової компенсації, він надсилає запит для отримання документів, зазначених у підпунктах 5 і 6 цього пункту, до органу соціального захисту населення, що приймав таке рішення. Запит надсилається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати подання заяви та розглядається відповідним органом соціального захисту населення протягом одного робочого дня з дати його надходження;
7) довідки про взяття внутрішньо переміщеної особи (509-2014-п) та членів її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, на облік внутрішньо переміщених осіб, передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (509-2014-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312), або за технічної можливості відображення в електронній формі інформації, що міститься в довідці, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи (електронної довідки), разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом). Копія довідки, зазначена у цьому підпункті, додається до заяви органом соціального захисту населення самостійно. За бажанням внутрішньо переміщеної особи копія довідки подається нею особисто;
8) документів, що підтверджують родинні стосунки між внутрішньо переміщеною особою і членами її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з нею перебувають на квартирному обліку, за технічної можливості відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку, що подається засобами Порталу Дія;
9) рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті (у разі її утворення), селищної, сільської ради про взяття внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї на квартирний облік;
10) акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) (у разі потреби) за формою, встановленою Порядком надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (505-2014-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312);
11) довідки про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012 р. права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території.
Інформаційну довідку про зареєстровані після 31 грудня 2012 р. речові права на нерухоме майно внутрішньо переміщеної особи і членів її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, орган соціального захисту населення самостійно отримує з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Інформацію про наявність/відсутність у внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, майнових прав на незакінчене будівництвом житло та про те, що внутрішньо переміщеній особі або членам її сім’ї не надавалося житло на підконтрольній Україні території раніше і не виплачувалася грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення за рахунок бюджетних коштів, внутрішньо переміщена особа зазначає в заяві.
До заяви додається також згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.
За наявності електронної інформаційної взаємодії між органом соціального захисту населення та державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями, у володінні яких перебуває інформація, необхідна для надання послуги, така інформація заявником не подається.
8. Орган соціального захисту населення не пізніше ніж через десять робочих днів з дати прийняття заяви з усіма необхідними документами обстежує матеріально-побутові умови внутрішньо переміщеної особи за місцем перебування на квартирному обліку, про що складає акт за формою, встановленою Мінветеранів.
9. Після складення акта обстеження матеріально-побутових умов внутрішньо переміщеної особи орган соціального захисту населення не пізніше ніж через десять робочих днів вносить до комісії подання про виплату грошової компенсації.
Після отримання заяви про зміни у майновому стані та/або у складі сім’ї, зміни місця проживання, втрати статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, зняття з квартирного обліку орган соціального захисту населення протягом п’яти робочих днів вносить до комісії подання про перегляд рішення про призначення грошової компенсації.
10. Комісія протягом п’яти робочих днів з дати надходження подання розглядає його по суті та у присутності внутрішньо переміщеної особи або її законного представника приймає рішення щодо призначення (відмови в призначенні/виплаті) грошової компенсації, перегляду рішення, скасування попереднього рішення.
Якщо після прийняття комісією рішення змінено розмір грошової компенсації, орган соціального захисту населення протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення повідомляє про такі зміни структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій та Мінветеранів.
11. За наявності письмового клопотання комісія може розглядати питання щодо призначення (відмови в призначенні/виплаті) грошової компенсації, перегляду рішення, скасування попереднього рішення за відсутності внутрішньо переміщеної особи або її законного представника. У разі відсутності такого клопотання та/або неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання комісії.
12. У рішенні комісії зазначається:
1) прізвище, ім’я та по батькові (за його наявності) внутрішньо переміщеної особи;
2) прізвище, ім’я та по батькові (за його наявності) законного представника і документ, що підтверджує його повноваження;
3) статус внутрішньо переміщеної особи;
4) факт перебування внутрішньо переміщеної особи не менш як один рік на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання згідно з відомостями бази даних;
5) прізвище, ім’я та по батькові (за його наявності) членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи, на яких нараховується грошова компенсація, визначених в абзаці шостому пункту 18 цього Порядку, із зазначенням родинного зв’язку із внутрішньо переміщеною особою;
6) факт перебування внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї на квартирному обліку;
7) інформація про надання раніше внутрішньо переміщеній особі або членам її сім’ї житла на підконтрольній Україні території або виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення за рахунок бюджетних коштів;
8) інформація про наявність майнових прав на незакінчене будівництвом житло чи права власності на житлове приміщення за внутрішньо переміщеною особою та членами її сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), або факту відчуження такого майна протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації.
13. Комісія відмовляє внутрішньо переміщеній особі у призначенні грошової компенсації з таких підстав:
1) невідповідність в документах, що посвідчують внутрішньо переміщену особу чи законного представника, від імені якого подається заява;
2) подання недостовірних відомостей;
3) внутрішньо переміщена особа не брала безпосередньої участі в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях (відсутні документи, передбачені підпунктами 3-6 пункту 7 цього Порядку);
4) внутрішньо переміщена особа не є особою, визначеною у пунктах 19 і 20 частини першої статті 6, пунктах 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) ;
5) скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
6) внутрішньо переміщена особа та члени її сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, володіють майновими правами на незакінчене будівництвом житло чи правом власності на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу Української РС (5464-10) Р (на кожного члена сім’ї), яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), або таке нерухоме майно було відчужено протягом останніх п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;
7) внутрішньо переміщена особа не перебуває на квартирному обліку;
8) внутрішньо переміщеній особі або членам її сім’ї вже надавалося житло на підконтрольній Україні території або виплачувалася грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення за рахунок бюджетних коштів;
9) внутрішньо переміщена особа проживає менш як один рік у межах м. Києва або в межах однієї області згідно з відомостями бази даних або зміна її місця проживання в межах однієї області протягом року призвела до збільшення розміру грошової компенсації відповідно до пунктів 16 і 17 цього Порядку.
14. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про призначення (відмови в призначенні/виплаті) грошової компенсації, перегляд рішення, скасування попереднього рішення комісія надсилає копію рішення внутрішньо переміщеній особі із зазначенням розміру призначеної/перерахованої їй грошової компенсації, підстави відмови у призначенні/виплаті грошової компенсації, перегляді рішення, скасуванні попереднього рішення, а також структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій.
15. Внутрішньо переміщена особа може оскаржити рішення комісії у судовому порядку.
16. У разі прийняття рішення про призначення внутрішньо переміщеній особі грошової компенсації комісія визначає її розмір виходячи з таких нормативів:
1) за нормою - 13,65 кв. метра жилої площі для внутрішньо переміщеної особи та кожного члена сім’ї, зазначеного в абзаці шостому пункту 18 цього Порядку;
2) за нормою - 35,22 кв. метра загальної площі на сім’ю внутрішньо переміщеної особи;
3) додатково - 10 кв. метрів жилої площі на кожного члена сім’ї внутрішньо переміщеної особи, який є особою з інвалідністю або дитиною з інвалідністю (з урахуванням внутрішньо переміщеної особи).
При цьому враховується опосередкована вартість спорудження 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, в якому внутрішньо переміщена особа перебуває на квартирному обліку, на день звернення за грошовою компенсацією, визначена Мінрегіоном відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (z1185-05) , затвердженого наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. № 174. У разі зміни опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла, визначеної Мінрегіоном після розрахунку комісією розміру грошової компенсації, її розмір підлягає перерахунку комісією без звернення внутрішньо переміщеної особи за умови, що на день такої зміни грошову компенсацію не виплачено чи виплачено не в повному обсязі.
У разі незабезпечення протягом поточного бюджетного року виплати грошової компенсації в повному обсязі у зв’язку із зміною опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла за бажанням внутрішньо переміщеної особи, якій виплата грошової компенсації здійснюється у поточному році, грошова компенсація може бути виплачена без проведення такого перерахунку, що підтверджується її заявою.
Сума доплати до перерахованого комісією розміру грошової компенсації у зв’язку із зміною опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла може бути виплачена внутрішньо переміщеній особі у наступному бюджетному році, якщо внутрішньо переміщеною особою не придбане житло.
Для мм. Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова опосередкована вартість збільшується на коефіцієнт 1,75, для міст - обласних центрів, а також міст обласного значення з населенням понад 300 тис. - коефіцієнт 1,5, для міст обласного значення з населенням від 100 до 300 тис. - коефіцієнт 1,25.
Під час перерахунку грошової компенсації у зв’язку із зміною опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла за внутрішньо переміщеною особою зберігається черговість виплати грошової компенсації.
17. Розмір грошової компенсації розраховується за такою формулою:
ГК = ((13,65 х Nс) - Вп + 35,22 + (10 x Nп)) x Bг x Км + ПЗ,
де ГК - грошова компенсація;
Nс - кількість осіб, на яких розраховується грошова компенсація;
Вп - жила площа, яка перебуває у власності внутрішньо переміщеної особи (членів її сім’ї, які включені в розрахунок грошової компенсації);
Nп - кількість членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи, які є особами з інвалідністю або дітьми з інвалідністю і на яких розраховується грошова компенсація з урахуванням додаткових 10 кв. метрів жилої площі на кожного члена сім’ї (з урахуванням внутрішньо переміщеної особи);
Вг - опосередкована вартість (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому внутрішньо переміщена особа перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових умов, на день звернення за грошовою компенсацією;
Км - коефіцієнт збільшення опосередкованої вартості 1 кв. метра загальної площі житла для міст, визначених в абзаці восьмому пункту 16 цього Порядку;
ПЗ - витрати (гривень), пов’язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків і зборів, розмір яких не перевищує 3 відсотки розміру грошової компенсації.
Розмір грошової компенсації підлягає перерахунку у зв’язку із зміною складових формули, за якою розраховується грошова компенсація, якщо грошова компенсація не виплачена чи виплачена не у повному обсязі.
18. У разі прийняття рішення щодо призначення грошової компенсації внутрішньо переміщеній особі комісія розраховує розмір такої компенсації на підставі:
1) копії рішення про взяття внутрішньо переміщеної особи на квартирний облік із зазначенням членів сім’ї, які разом із внутрішньо переміщеною особою перебувають на такому обліку;
2) копії рішення про взяття на квартирний облік членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи, на яких нараховується грошова компенсація;
3) письмової згоди (викладеної у довільній формі) кожного із повнолітніх членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи, на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.
При цьому в розрахунок включаються члени сім’ї внутрішньо переміщеної особи, які перебувають на квартирному обліку, незалежно від того, перебувають вони на такому обліку разом з нею чи окремо від неї, з урахуванням перебування на квартирному обліку внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї у різних населених пунктах.
До членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи належать: дружина (чоловік); їх малолітні і неповнолітні діти; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи; неодружені діти, які навчаються за денною формою у закладах загальної середньої освіти, закладах професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої освіти і вищої освіти (у тому числі в період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів і вступом до іншого закладу, а також у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим рівнем за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), - до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до виповнення їм 23 років; непрацездатні батьки, що проживають разом з нею; особа, яка перебуває під її опікою або піклуванням та проживає разом з нею.
19. У разі змін у майновому стані, у складі сім’ї, зміни місця проживання, втрати статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, зняття з квартирного обліку внутрішньо переміщена особа, якій призначено грошову компенсацію, зобов’язана протягом 30 календарних днів поінформувати у письмовій формі орган соціального захисту населення про такі зміни (набуття внутрішньо переміщеною особою та членами її сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію, майнових прав на житло чи права власності на житлове приміщення, після призначення грошової компенсації, державної реєстрації народження або смерті члена сім’ї, державної реєстрації шлюбу/розірвання шлюбу, включення до складу сім’ї нових членів сім’ї тощо) та подати копії відповідних підтвердних документів.
У такому разі рішення про призначення грошової компенсації підлягає перегляду комісією, якщо на день подання заяви та документів грошова компенсація не виплачена чи виплачена не в повному обсязі.
Під час перерахунку грошової компенсації у зв’язку із зміною у складі сім’ї зберігається черговість виплати грошової компенсації, крім випадку, передбаченого в абзаці четвертому цього пункту, коли черговість виплати грошової компенсації визначається за часом взяття на квартирний облік повнолітнього члена сім’ї.
У разі змін у складі сім’ї внутрішньо переміщеної особи у зв’язку із включенням до її складу повнолітніх членів сім’ї, яких взято на квартирний облік після призначення грошової компенсації, внутрішньо переміщеною особою може бути подана нова заява про призначення грошової компенсації для оновленого складу сім’ї. Попереднє рішення комісії про призначення грошової компенсації скасовується.
Якщо внутрішньо переміщена особа, якій грошова компенсація призначена та не виплачена, переїхала на постійне місце проживання до іншого населеного пункту і її знято з квартирного обліку, грошова компенсація призначається за новим місцем проживання на умовах і за нормами, встановленими цим Порядком.
У разі переїзду внутрішньо переміщеної особи, якій грошова компенсація призначена та не виплачена, з одного району міста до іншого, коли зберігається попередній час перебування на квартирному обліку, грошова компенсація призначається за новим місцем проживання з урахуванням норм цього Порядку та із збереженням черговості виплати грошової компенсації.
У випадках, зазначених в абзацах п’ятому і шостому цього пункту, виплата грошової компенсації за попереднім місцем проживання внутрішньо переміщеної особи припиняється.
Якщо внутрішньо переміщена особа або її законний представник не повідомили органу соціального захисту населення про зміни у майновому стані, у складі сім’ї, зміну місця проживання, втрату статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, зняття з квартирного обліку, що спричинило виплату грошової компенсації без наявності правових підстав або у розмірі, визначеному без урахування жилої площі, яка перебуває у власності внутрішньо переміщеної особи (членів її сім’ї, які включені в розрахунок грошової компенсації), з розрахунку на померлу особу або на особу, яка не є членом її сім’ї, внутрішньо переміщена особа повертає органу соціального захисту населення різницю надміру виплачених коштів. Сума коштів, яка підлягає поверненню, визначається комісією з урахуванням норм пунктів 16 і 17 цього Порядку.
Особам з інвалідністю III групи, яким призначено грошову компенсацію, її виплата здійснюється відповідно до рішення комісії про призначення грошової компенсації незалежно від зміни групи інвалідності після прийняття рішення.
Якщо внутрішньо переміщеній особі, якій призначено грошову компенсацію відповідно до цього Порядку, встановлено I чи II групу інвалідності, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, і вона набула право на призначення грошової компенсації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719 (719-2016-п) "Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2742; 2017 р., № 22, ст. 605), призначається одна грошова компенсація за її вибором.
20. Після отримання копії рішення комісії про призначення грошової компенсації внутрішньо переміщена особа звертається до відділення АТ "Ощадбанк" (далі - уповноважений банк) із заявою про відкриття спеціального поточного рахунка (далі - спеціальний рахунок). До заяви додається копія рішення комісії про призначення грошової компенсації.
У разі здійснення комісією перерахунку розміру грошової компенсації за нововиявленими обставинами, у зв’язку із зміною опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла тощо внутрішньо переміщена особа надає уповноваженому банку копію відповідного рішення комісії.
21. Після відкриття спеціального рахунка внутрішньо переміщена особа протягом десяти робочих днів повідомляє про його реквізити органу соціального захисту населення, в якому вона перебуває на обліку в базі даних, шляхом надання копії договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку.
22. Орган соціального захисту населення після надходження коштів субвенції на рахунки відповідних місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, перераховує на спеціальний рахунок внутрішньо переміщеної особи кошти грошової компенсації в розмірі, визначеному у рішенні комісії, про що повідомляє внутрішньо переміщеній особі не пізніше ніж через три робочих дні з дати переказу коштів грошової компенсації на її спеціальний рахунок.
23. Розмір отриманої грошової компенсації не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, а також не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України (2755-17) .
24. Протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок в уповноваженому банку внутрішньо переміщена особа самостійно використовує призначену їй грошову компенсацію на придбання жилого приміщення в прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або на вторинному ринку нерухомості в будь-якому населеному пункті на території України, крім населених пунктів, розташованих на тимчасово окупованій території та на лінії розмежування.
25. Для переказу коштів грошової компенсації із спеціального рахунка внутрішньо переміщена особа подає уповноваженому банку заяву про переказ коштів грошової компенсації на придбання житла, до якої додається платіжне доручення щодо переказу коштів грошової компенсації на оплату за договором купівлі-продажу житла (далі - договір) у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринку, а також письмову згоду органу соціального захисту населення на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка як оплату за відповідними договорами.
Якщо предметом договору є житловий будинок, розташований на земельній ділянці, кошти грошової компенсації можуть спрямовуватися на придбання земельної ділянки, про що зазначається у договорі. У такому разі у платіжному дорученні щодо переказу коштів грошової компенсації зазначаються реквізити договору/договорів купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, на якій він розміщується.
У договорі зазначається рахунок одержувача коштів грошової компенсації, який може бути відкритий у будь-якій банківській установі відповідно до законодавства.
26. Для отримання згоди на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка як оплату за відповідними договорами внутрішньо переміщена особа подає органу соціального захисту населення один примірник договору, в якому повинно бути зазначено, що житлове приміщення передається у власність внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію.
У разі придбання житлового будинку, розташованого на земельній ділянці, подається також один примірник договору/договорів, в якому/яких повинно бути зазначено, що земельна ділянка передається у власність внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію.
27. Орган соціального захисту населення у разі відповідності умов договору/договорів вимогам, установленим у пунктах 24 і 26 цього Порядку, не пізніше ніж через п’ять робочих днів надає внутрішньо переміщеній особі письмову згоду на переказ коштів грошової компенсації із спеціального рахунка як оплату за договором із визначенням суми, що підлягає перерахуванню, та реквізитів рахунка для перерахування.
28. Орган соціального захисту населення дає згоду на переказ коштів грошової компенсації із спеціального рахунка внутрішньо переміщеної особи на зазначений у договорі рахунок, який відкрито у будь-якій банківській установі відповідно до законодавства, за таких умов:
1) предметом договору є придбання у власність внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію, житла, що відповідає установленим вимогам законодавства для забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, що буде підставою для зняття з квартирного обліку;
2) ціна договору є меншою або дорівнює сумі коштів грошової компенсації, що розміщені на спеціальному рахунку внутрішньо переміщеної особи, крім випадків, визначених пунктом 34 цього Порядку;
3) строк виконання договору купівлі-продажу житла не перевищує двох місяців.
29. У разі виявлення порушень вимог, установлених пунктами 24, 26 і 28 цього Порядку, орган соціального захисту населення протягом трьох робочих днів письмово відмовляє внутрішньо переміщеній особі в наданні згоди на переказ коштів грошової компенсації із зазначенням причин такої відмови.
30. Внутрішньо переміщена особа має право повторно звернутися до органу соціального захисту населення із заявою про переказ коштів грошової компенсації після усунення причин відмови в переказі коштів грошової компенсації згідно з договором або оскаржити в суді відмову органу соціального захисту населення.
31. Підставами для відмови у виплаті грошової компенсації є:
втрата внутрішньо переміщеною особою статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;
скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб після призначення грошової компенсації;
придбання внутрішньо переміщеною особою та/або членами сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію, житлового приміщення на підконтрольній Україні території, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу Української РС (5464-10) Р (на кожного члена сім’ї), укладення інвестиційного договору відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність" (1560-12) або договору купівлі-продажу майнових прав, або договору про пайову участь після призначення грошової компенсації;
зняття внутрішньо переміщеної особи з квартирного обліку.
32. Якщо внутрішньо переміщена особа протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на її спеціальний рахунок в уповноваженому банку не уклала договір і не переказала кошти грошової компенсації на придбання житла, уповноважений банк самостійно повертає кошти грошової компенсації із спеціального рахунка внутрішньо переміщеної особи на рахунок органу соціального захисту населення.
33. У разі смерті внутрішньо переміщеної особи, якій призначено грошову компенсацію та не виплачено, грошова компенсація виплачується уповноваженому члену сім’ї на підставі заяви, копії документа, що посвідчує особу уповноваженого члена сім’ї, копії свідоцтва про смерть та згоди довільної форми від інших членів сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію.
Заяву та зазначені документи уповноважений член сім’ї особисто подає органу соціального захисту населення (у тому числі через центр надання адміністративних послуг), який протягом п’яти робочих днів вносить до комісії подання про виплату грошової компенсації уповноваженому члену сім’ї.
Якщо кошти грошової компенсації були перераховані на спеціальний рахунок внутрішньо переміщеної особи, орган соціального захисту населення звертається до уповноваженого банку з проханням повернути кошти із спеціального рахунка внутрішньо переміщеної особи на рахунок органу соціального захисту населення.
Рішення щодо виплати уповноваженому члену сім’ї призначеної грошової компенсації приймається комісією з урахуванням положень, зазначених у пункті 9 цього Порядку.
Комісія протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення щодо виплати уповноваженому члену сім’ї грошової компенсації надсилає уповноваженому члену сім’ї копію рішення.
Після отримання копії рішення комісії уповноважений представник сім’ї звертається до уповноваженого банку із заявою про відкриття спеціального рахунка. До заяви додається копія рішення комісії.
Після відкриття спеціального рахунка уповноважений представник сім’ї повідомляє про його реквізити органу соціального захисту населення.
Виплата грошової компенсації уповноваженому члену сім’ї здійснюється з урахуванням норм, зазначених у пунктах 16 (щодо здійснення перерахунку розміру грошової компенсації у разі зміни опосередкованої вартості спорудження 1 кв. метра загальної площі житла), 19 (в частині змін у майновому стані), 22, 24-28 і 30 цього Порядку, із збереженням черговості виплати грошової компенсації.
Положення цього пункту поширюються на випадки, коли смерть внутрішньо переміщеної особи відбулася до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 844 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р № 280".
34. Якщо сума коштів, визначена у договорі/договорах, перевищує суму коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку внутрішньо переміщеної особи, уповноважений банк переказує кошти грошової компенсації із спеціального рахунка такої особи за договором/договорами лише після надходження на її спеціальний рахунок додаткових коштів у сумі, якої не вистачало для його/їх виконання.
35. Додаткові кошти на спеціальний рахунок внутрішньо переміщеної особи можуть бути внесені за рахунок коштів місцевого бюджету, особистих коштів внутрішньо переміщеної особи, благодійних надходжень від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не заборонених законодавством.
36. Кошти грошової компенсації можуть бути використані на відшкодування витрат, пов’язаних з купівлею, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розташований житловий будинок, та сплатою передбачених законом податків і зборів, що обов’язково зазначається в договорі.
Забороняється використання коштів грошової компенсації на оплату посередницьких послуг.
37. Уповноважений банк має право переказувати лише у повному обсязі суму, визначену в договорі, і не має права переказувати суму частинами, крім витрат, пов’язаних із купівлею, оформленням права власності на житло, земельну ділянку, на якій розташований житловий будинок, та сплатою передбачених законом податків і зборів. У разі придбання житлового будинку, розташованого на земельній ділянці, у платіжному дорученні щодо переказу коштів грошової компенсації зазначаються реквізити договору/договорів купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, на якій він розміщений.
38. У разі укладення договору/договорів на суму меншу, ніж сума коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку внутрішньо переміщеної особи, уповноважений банк не пізніше ніж через три банківських дні після переказу коштів грошової компенсації згідно з договором/договорами повертає залишки коштів грошової компенсації на рахунок органу соціального захисту населення.
39. Орган соціального захисту населення не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати закінчення строку дії договору купівлі-продажу житла, укладеного внутрішньо переміщеною особою, самостійно отримує інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані речові права на нерухоме майно за внутрішньо переміщеною особою і членами її сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію (далі - інформаційна довідка).
Право власності на нерухоме майно оформляється на внутрішньо переміщену особу та членів її сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію.
У разі придбання житлового будинку, розташованого на земельній ділянці, орган соціального захисту населення одночасно разом з інформаційною довідкою про зареєстровані права на житлові приміщення отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані речові права на земельну ділянку, які оформляються на всіх осіб, на яких було розраховано грошову компенсацію.
40. Після отримання інформаційної довідки орган соціального захисту населення вносить відомості про забезпечення житловими приміщеннями внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї в базу даних, інформує відповідні органи (у тому числі на території інших населених пунктів) про необхідність зняття з квартирного обліку внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї, яких включено в розрахунок грошової компенсації, та не пізніше ніж через три робочих дні після її отримання надсилає копію такої довідки структурному підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської міської держадміністрації.
41. Після оформлення права власності на житлове приміщення на внутрішньо переміщену особу та членів її сім’ї, які придбали житлове приміщення за рахунок коштів грошової компенсації та отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, відповідно до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (505-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312), виплата такої допомоги припиняється.
42. У разі відсутності відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно за внутрішньо переміщеною особою та членами її сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії укладеного внутрішньо переміщеною особою договору купівлі-продажу житла орган соціального захисту населення звертається до внутрішньо переміщеної особи з вимогою повернути кошти грошової компенсації до бюджету.
43. Кошти грошової компенсації повертаються у випадку, передбаченому пунктом 42 цього Порядку, внутрішньо переміщеною особою добровільно або за судовим рішенням.
44. У разі відчуження житла (квартири, житлового будинку із земельною ділянкою, на якій він розташований), придбаного за рахунок коштів грошової компенсації, яке перебувало у власності внутрішньо переміщеної особи та членів її сім’ї, на яких було виплачено грошову компенсацію, менше трьох років, кошти отриманої грошової компенсації підлягають поверненню до державного бюджету.
Орган соціального захисту населення щороку протягом трьох років з дня отримання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно за внутрішньо переміщеною особою та членами її сім’ї, на яких було виплачено грошову компенсацію, самостійно отримує інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
45. Орган соціального захисту населення здійснює ведення обліку звернень внутрішньо переміщених осіб щодо отримання грошової компенсації та інформації про її використання за формою, затвердженою Мінветеранів.
46. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій подають Мінветеранів щокварталу до 20 числа наступного місяця інформацію про житлові приміщення, придбані внутрішньо переміщеними особами, за формою згідно з додатком.
47. Мінветеранів в установленому порядку вносить щокварталу відомості про забезпечення житловими приміщеннями внутрішньо переміщених осіб до Єдиного державного реєстру ветеранів війни після початку його функціонування.
Додаток до Порядку
ІНФОРМАЦІЯ
про житло, придбане внутрішньо переміщеними особами, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України".
( Див. текст (844-2021-пF197) )