Обновления

ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

444 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного бюро розслідувань від 10 вересня 2019 року № 254

10.08.2021

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2021 р.)

243 Про внесення змін до наказів Державної казначейської служби України

12.08.2021

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2021 р.)

2541/ІПК/99-00-07-05-01-06 про надання індивідуальної податкової консультації з питань застосування реєстраторів розрахункових операцій, і в порядку ст. 52 Податкового кодексу України

29.06.2021

3018/ІПК/99-00-21-02-02-06 щодо обліку та оподаткування нерезидентів

16.08.2021

3023/ІПК/99-00-21-02-02-06 щодо сплати комунальним підприємством частини чистого прибутку та авансового внеску з податку на прибуток

16.08.2021

3078/ІПК/99-00-21-02-02-06 щодо визнання заборгованості безнадійною з метою її подальшого списання при застосуванні пп. "є" пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексуУкраїни

18.08.2021

3043/ІПК/99-00-04-01-03-06 щодо податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

18.08.2021

3042/ІПК/99-00-07-05-01-06 про надання індивідуальної податкової консультації з питань застосування реєстраторів розрахункових операцій

18.08.2021

3093/ІПК/99-00-12-02-05-06 звернення на отримання індивідуальної податкової консультації

19.08.2021

3092/ІПК/99-00-12-02-05-06 звернення на отримання індивідуальної податкової консультації

19.08.2021

3086/ІПК/99-00-04-03-03-09 щодо можливості зареєструватися фізичною особою - підприємцем та сплачувати податки на території Польщі

19.08.2021

3097/ІПК/99-00-04-03-03-09 щодо розрахунку курсових різниць

20.08.2021

2688/ІПК/20-40-24-04-10 щодо перерахування податку на доходи фізичних осіб за найманого працівника, який виконує роботу дистанційно, з урахуванням фактично викладених обставин

25.08.2021

3118/ІПК/99-00-21-02-01-06 щодо порядку складання та подання Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

25.08.2021

3119/ІПК/99-00-09-03-02-06 про надання індивідуальної податкової консультації відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України

25.08.2021

2833/ІПК/26-15-04-02-16 щодо порядку оподаткування податком на додану вартість послуг щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів та порядку заповнення податкової накладної

26.08.2021

19398/7/99-00-21-02-02-07 щодо застосування норми податкового законодавства, визначеної пунктом 39-2.4.1 пункту 39-2.4 статті - 39-2 Податкового кодексу України

26.08.2021

3137/ІПК/99-00-21-02-03-06 щодо надання індивідуальної податкової консультації з питань практичного застосування окремих норм ст. 39 "Трансфертне ціноутворення" Податкового кодексу

27.08.2021

3155/ІПК/99-00-12-01-02-06 щодо подання повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

28.08.2021

3150/ІПК/99-00-05-05-01-06 про надання індивідуальної податкової консультації з питань застосування реєстраторів розрахункових операцій, і в порядку ст. 52 Податкового кодексу України

28.08.2021

3156/ІПК/99-00-21-02-01-06 щодо уточнення податку на прибуток підприємств

30.08.2021

3164/ІПК/99-00-07-05-01-06 розглянула звернення на отримання індивідуальної податкової консультації

31.08.2021

3195/ІПК/99-00-07-05-01-06 про надання індивідуальної податкової консультації з питань застосування реєстраторів розрахункових операцій

31.08.2021

3201/ІПК/99-00-12-09-04-06 щодо перерахування коштів з єдиного рахунка у випадках, коли платником у розрахунковому документі не визначено одержувача платежу

31.08.2021

Про надання індивідуальної податкової консультації з питань застосування реєстраторів розрахункових операцій

01.09.2021

2392/ІПК/10-36-07-07-20 застосування реєстратора розрахункових операцій при здійсненні розрахунків у безготівковій формі

01.09.2021

Щодо надання платникам реквізитів бюджетного рахунку для сплати збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування

02.09.2021

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

8 Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіт на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороб (СОVID-19)

25.08.2021

9 Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)

26.08.2021

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ (2021 р.)

42 Про затвердження на 2021 рік середніх норм видатків територіальних і дільничних виборчих комісій на підготовку та проведення місцевих виборів

05.02.2021

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (2021 р.)

380 Про затвердження Положення про провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах

10.06.2021

416 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо депозитних сертифікатів банку

23.06.2021

415 Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії депозитних сертифікатів банку та їх обігу

23.06.2021

464 Про внесення зміни до Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду

07.07.2021

584 Щодо діяльності Національного банку України як учасника депозитарної системи України та передачі облігацій місцевих позик

29.07.2021

608 Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 червня 2021 року N 380

05.08.2021

609 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

05.08.2021

ПОСТАНОВИ ТА РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ (2021 р.)

103-2(ІІ)/2021 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Шматоваленка Павла Борисовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів пункту 1 частини шостої статті 19, пункту 2 частини третьої статті 389 Цивільного процесуального кодексу України

20.07.2021

102-2(ІІ)/2021 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Валіуліна Ігоря Вагісовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень розділу 3 Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів" від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIІІ

20.07.2021

101-1(ІІ)/2021 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Попова Олександра Володимировича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" в редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"" від 5 жовтня 2005 року № 2939-IV

20.07.2021

104-2(ІІ)/2021 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ковальова Романа Юрійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 45 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", пункту 13 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір"

29.07.2021

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ (2019-2021 р.р.)

76 Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

12.07.2021

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ (2021 р.)

103 Про внесення змін до наказу Міністерства енергетики України від 17 вересня 2020 року N 600

19.05.2021

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (2020 р.)

2628 Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції

14.12.2020

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (2021 р.)

598 Про внесення змін до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 04 червня 2020 року N 1049

23.03.2021

4711-06/34454-07 Щодо розгляду звернення

01.07.2021

3637/0/290-21/45 Щодо зарахування до страхового стажу періоду звільнення від сплати ЄСВ

01.07.2021

4712-06/40797-07 Щодо документів для підтвердження права на додаткову соціальну відпустку

10.08.2021

4712-06/40796-07 Щодо компенсації за невикористану додаткову соціальну відпустку

10.08.2021

Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2022 рік

19.08.2021

Про оприлюднення Заяви про визначення стратегічної екологічної оцінки проєкту Закону України "Про Загальнодержавну цільову соціальну програму "Питна вода України" на 2022 - 2026 роки"

27.08.2021

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (2019 р.)

500 Про внесення змін до Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти

23.07.2021

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (2020 р.)

1009 Про затвердження Порядку часткової компенсації витрат, пов'язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами, та форм для її отримання

15.10.2020

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (2021 р.)

332 Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції

09.06.2021

336 Про затвердження Порядку визначення посадових окладів та встановлення диференційованих показників, умов та розмірів преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства фінансів України

10.06.2021

368 Про затвердження Правил носіння форменого одягу посадовими особами Державної митної служби України

24.06.2021

322 ПОРЯДОК інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України

04.07.2021

403 Про затвердження Змін до Порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями

21.07.2021

433/105 Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного антикорупційного бюро України

29.07.2021

434 Про затвердження форми звіту про рух товарів у вільній митній зоні

30.07.2021

439 Про затвердження форми одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядку її подання

02.08.2021

440 Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій

02.08.2021

478 Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо тимчасового зупинення перебігу строків надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів щодо подання документації з трансфертного ціноутворення

20.08.2021

480 Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо питань оподаткування доходів нерезидентів, що прирівнюються до дивідендів

20.08.2021

479 Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо заповнення Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

20.08.2021

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (2020-2021 р.р.)

2924/5 Про затвердження Змін до Положення про відділення соціально-психологічної служби

19.08.2021

2949/5 Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року N 1540/5

20.08.2021

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ (2021 р.)

337 Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 07 червня 2010 року N 340

24.06.2021

НОРМАТИВНІ АКТИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ (2020 р.)

952 Деякі питання ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я

30.09.2020

1079 Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України "Перлина Прикарпаття"

04.11.2020

1202 Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області"

01.12.2020

НОРМАТИВНІ АКТИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ (2021 р.)

44 Про затвердження Порядку ведення Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я

13.01.2021

275 Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції

03.03.2021

393 Про внесення змін до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 04 червня 2020 року N 1049

25.03.2021

647 Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним веб-порталом електронних послуг "Портал Дія"

17.05.2021

728 Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки

02.06.2021

890 Про затвердження Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності

07.07.2021

897 Про затвердження Порядку перевірки рівня володіння державною мовою, єдиних вимог до процедури проведення іспитів та критеріїв оцінювання

08.07.2021

956 Про внесення змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань

23.07.2021

959 Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

23.07.2021

993 Про затвердження Положення про провадження діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах

30.07.2021

1011 Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

04.08.2021

1033 Про внесення змін до Методики розрахунку потреби в антиретровірусних препаратах для забезпечення антиретровірусної терапії, профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини та постконтактної профілактики

06.08.2021

1038 Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції

06.08.2021

1037 Про затвердження Порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Міністерство у справах ветеранів України

06.08.2021

1034 Про внесення змін до Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"

06.08.2021

1036 ПОРЯДОК інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України

06.08.2021

1045 Про затвердження Змін до Порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями

09.08.2021

1048 Про внесення змін до форми заяви про направлення дитини з інвалідністю до реабілітаційної установи для отримання реабілітаційних послуг

10.08.2021

1047 Про затвердження Порядку визначення посадових окладів та встановлення диференційованих показників, умов та розмірів преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства фінансів України

10.08.2021

1049 Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

10.08.2021

1050 Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг

10.08.2021

1046 Про затвердження Змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року N 3117

10.08.2021

1052 Про внесення змін до Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти

10.08.2021

1053 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо депозитних сертифікатів банку

11.08.2021

1056 Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 червня 2021 року N 380

11.08.2021

1058 Про затвердження Змін до Інструкції про організацію патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України

13.08.2021

1063 Про внесення змін до деяких наказів Міністерства культури України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі

13.08.2021

1062 ПЕРЕЛІК посад фахівців з фармацевтичною освітою (асистентів фармацевтів) у закладах охорони здоров'я

13.08.2021

1061 Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2002 року N 385

13.08.2021

1069 Деякі питання виготовлення, видачі та обліку документів про початкову освіту

13.08.2021

1072 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії учасників депозитарної системи України

13.08.2021

1085 Про внесення змін до наказу Міністерства енергетики України від 17 вересня 2020 року N 600

17.08.2021

1078 Про внесення змін до наказу АРМА від 29 грудня 2017 року N 250

17.08.2021

1079 Про затвердження Положення про орган державного нагляду за охороною праці Міністерства внутрішніх справ України

17.08.2021

1083 Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

17.08.2021

1082 Про затвердження Порядку надання Державною податковою службою України інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про доходи фізичних осіб на запити Національного антикорупційного бюро України

17.08.2021

1081 Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію

17.08.2021

1084 Про внесення зміни до Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду

17.08.2021

1086 Про внесення змін до рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 13 травня 2021 року N 20

18.08.2021

1089 Про затвердження форми звіту про рух товарів у вільній митній зоні

18.08.2021

1087 Про затвердження Принципів опрацювання одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії проведення аналізу таких операцій

18.08.2021

1088 Про затвердження Змін до Порядку використання і зберігання транспортних засобів Національної поліції України

18.08.2021

1090 Про затвердження форми одноразової (спеціальної) добровільної декларації та Порядку її подання

19.08.2021

1095 Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії депозитних сертифікатів банку та їх обігу

19.08.2021

1098 Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 квітня 2020 року N 1540/5

20.08.2021

1097 Про затвердження Змін до Положення про Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів "Короткі зустрічі" імені Кіри Муратової

20.08.2021

1103 Щодо діяльності Національного банку України як учасника депозитарної системи України та передачі облігацій місцевих позик

20.08.2021

1101 Про затвердження Правил носіння форменого одягу посадовими особами Державної митної служби України

20.08.2021

1099 Про затвердження Змін до Положення про відділення соціально-психологічної служби

20.08.2021

1102 Про затвердження Порядку моніторингу вакантних посад державної служби категорії "А" та обліку державних службовців категорії "А"

20.08.2021

1096 Про затвердження Положення про комісію Державної служби України з надзвичайних ситуацій для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни

20.08.2021

1107 Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 17 березня 2021 року N 134

25.08.2021

1117 Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 03 вересня 2019 року N 403

26.08.2021

1119 Про затвердження форм звітності з питань діяльності закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення

26.08.2021

1125 Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 07 червня 2010 року N 340

26.08.2021

1120 ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звітності N 76-РВК (один раз на рік) "Зведений звіт закладів загальної середньої освіти"

26.08.2021

1133 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

30.08.2021

1137 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України

31.08.2021

МІЖВІДОМЧА КОМІСІЯ З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ (2011-2017 р.р.)

Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням із Киргизької Республіки

02.08.2021

Про продовження дії спеціальних заходів щодо імпорту в Україну кислоти сірчаної та олеуму незалежно від країни походження та експорту

28.08.2021

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ (2017-2019 р.р.)

571 Про внесення змін до деяких наказів Міністерства культури України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі

26.07.2021

591 Про затвердження Змін до Положення про Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів "Короткі зустрічі" імені Кіри Муратової

02.08.2021

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ (2021 р.)

169 Про затвердження Змін до Інструкції про організацію патрульно-постової служби Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України

22.06.2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 2021 р.

485 Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

29.04.2021

767 Деякі питання виготовлення, видачі та обліку документів про початкову освіту

02.07.2021

553 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо взаємодії учасників депозитарної системи України

22.07.2021

868 Про затвердження форм звітності з питань діяльності закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення

30.07.2021

868 ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звітності N 76-РВК (один раз на рік) "Зведений звіт закладів загальної середньої освіти"

30.07.2021

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ

159 Про затвердження Порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Міністерство у справах ветеранів України

20.07.2021

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (2020 р.)

2136 Деякі питання ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я

18.09.2020

2755 Про затвердження Порядку ведення Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я

30.11.2020

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (2021 р.)

251 Про затвердження Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 10 лютого 2021 року

15.02.2021

1066 Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки

01.06.2021

1234 Про затвердження Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності

17.06.2021

1254 Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію

22.06.2021

1316 ПЕРЕЛІК посад фахівців з фармацевтичною освітою (асистентів фармацевтів) у закладах охорони здоров'я

01.07.2021

1316 Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2002 року N 385

01.07.2021

1513 Про внесення змін до Методики розрахунку потреби в антиретровірусних препаратах для забезпечення антиретровірусної терапії, профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини та постконтактної профілактики

21.07.2021

1705 Про затвердження Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 05 серпня 2021 року

10.08.2021

1836 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України

28.08.2021

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 2021 р.

68 Про створення представництва Національної асоціації адвокатів України у Французькій Республіці (м. Париж)

03.07.2021

67 Про створення представництва Національної асоціації адвокатів України в Королівстві Іспанія (м. Малага)

03.07.2021

70 Про створення представництва Національної асоціації адвокатів України в Ісламській Республіці Пакистан (м. Ісламабад)

03.07.2021

71 Про створення представництва Національної асоціації адвокатів України в Італійській Республіці (м. Неаполь)

03.07.2021

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (2021 р.)

358 Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 17 березня 2021 року N 134

29.06.2021

419 Про внесення змін до форми заяви про направлення дитини з інвалідністю до реабілітаційної установи для отримання реабілітаційних послуг

22.07.2021

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

262 Про відновлення дії національного стандарту

28.07.2021

273 Про прийняття національного стандарту

05.08.2021

272 Про прийняття національного стандарту

05.08.2021

271 Про відновлення дії міждержавного стандарту

05.08.2021

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

614 Про затвердження Змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20 липня 2017 року N 3117

17.06.2021

625 Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

22.06.2021

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (2020 р.)

747 Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України "Перлина Прикарпаття"

20.10.2020

794 Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області"

11.11.2020

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (2021 р.)

489 Про внесення змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань

30.06.2021

514 Про затвердження Змін до Порядку використання і зберігання транспортних засобів Національної поліції України

08.07.2021

542 Про затвердження Положення про орган державного нагляду за охороною праці Міністерства внутрішніх справ України

14.07.2021

581 Про затвердження Положення про комісію Державної служби України з надзвичайних ситуацій для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни

04.08.2021

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (2021 р.)

72/11-612/1-63140 Щодо набрання чинності міжнародним договором

25.04.2021

72/14-612/1-61985 Щодо набрання чинності міжнародним договором

19.08.2021

72/11-612/1-61988 Щодо набрання чинності міжнародним договором

19.08.2021

72/14-612/2-62436 Щодо виходу з міжнародного договору

20.08.2021

72/14-612/1-62404 Щодо набрання чинності міжнародним договором

20.08.2021

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ (2020 р.)

98-21 Про внесення змін до Положення про конкурс "Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"

22.06.2021

103-21 Про затвердження Порядку моніторингу вакантних посад державної служби категорії "А" та обліку державних службовців категорії "А"

01.07.2021

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

270 Про внесення змін до наказу АРМА від 29 грудня 2017 року N 250

26.07.2021

РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ

425-рш Про затвердження Змін до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

26.08.2021

431-рш Про внесення зміни до Методики розрахунку уповноваженими банками лімітів відкритої валютної позиції

28.08.2021

ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ (2020 р.)

160 Про затвердження Правил роботи банків України у зв'язку з установленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів із метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби СОVID-19 і внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

21.12.2020

ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ (2021 р.)

73 Про особливості здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2021 році

08.07.2021

86 Про затвердження Змін до Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті

12.08.2021

89 Про внесення змін до Правил роботи банків України у зв'язку з установленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів із метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19

19.08.2021

90 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

26.08.2021

91 Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи

26.08.2021

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (2021 р.)

34-од Про внесення змін до Річного плану роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 рік

10.08.2021

103-a Про внесення зміни до наказу НКРЕКП від 16 березня 2020 року № 18-а

16.08.2021

1355 Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

18.08.2021

1354 Про затвердження Змін до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання

18.08.2021

1356 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 24 грудня 2020 року № 2744

18.08.2021

1334 Про схвалення Інвестиційної програми ТОВ "НАФТОГАЗ ТЕПЛО" на 2021 рік

18.08.2021

1374 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 24 грудня 2020 року № 2749

18.08.2021

1337 Про затвердження змін до Плану розвитку газорозподільної системи на 2021-2030 роки газорозподільного підприємства АТ "ОДЕСАГАЗ"

18.08.2021

1438 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 24 грудня 2020 року № 2754

25.08.2021

1435 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 24 грудня 2020 року № 2755

25.08.2021

1434 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 24 грудня 2019 року № 3215

25.08.2021

1431 Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики Українивід 13 серпня 1998 року № 1052

25.08.2021

1443 Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у липні 2021 року

25.08.2021

1436 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 24 грудня 2020 року № 2745

25.08.2021

1433 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 24 грудня 2020 року № 2740

25.08.2021

1430 Про внесення змін до Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

25.08.2021

1437 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 24 грудня 2020 року № 2751

25.08.2021

1429 Про схвалення змін до Плану розвитку системи розподілу АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" на 2021 - 2025 роки

25.08.2021

1456 Про внесення змін до додаткадо постанови НКРЕКПвід 30 червня 2021 року № 1057

01.09.2021

1457 Про внесення зміни до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії

01.09.2021

1492 Про внесення змін до кошторису ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ" на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2493

01.09.2021

1494 Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку

01.09.2021

1454 Про встановлення "зеленого" тарифу ТОВ "РУБКОС"

01.09.2021

1489 Про погодження змін до Програми відповідності АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

01.09.2021

1495 Про деякі питання діяльності електропостачальників та/або трейдерів на ринку "на добу наперед"

01.09.2021

1445 Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

01.09.2021

1455 Про встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва ТОВ "ІНГУЛЕЦЬ ЕНЕРГО-2" (1 - 2 черги СЕС "Інгулець")

01.09.2021

1490 Про затвердження Змін до Правил ринку

01.09.2021

1491 Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 20 листопада 2020 року № 2138

01.09.2021

1493 Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 грудня 2019 року № 2896

01.09.2021

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 2021 р

270 Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг

20.07.2021

299 Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 03 вересня 2019 року N 403

10.08.2021

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ ЗІ СТАНДАРТІВ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

20 Про затвердження Порядку перевірки рівня володіння державною мовою, єдиних вимог до процедури проведення іспитів та критеріїв оцінювання

13.05.2021

86 Про внесення змін до рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 13 травня 2021 року N 20

13.08.2021

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (2015-2021 р.р.)

123 Про внесення змін до Положення про Громадську раду при Пенсійному фонді України

30.08.2021

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2020 р.)

914 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Прискорення інвестицій у сільське господарство України"

30.09.2020

1236 Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

09.12.2020

1299 Питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2021 році

21.12.2020

1313 Про затвердження Положення про мистецький ліцей

23.12.2020

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2021 р.)

339 Деякі питання розвитку системи екстреної медичної допомоги у 2021 році

09.03.2021

305 Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

24.03.2021

677 Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби

29.06.2021

744 Деякі питання забезпечення проведення урочистих заходів, присвячених 30-й річниці незалежності України

21.07.2021

890 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань прикордонного режиму

04.08.2021

895 Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи дозвільних документів

11.08.2021

883 Питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки

11.08.2021

885 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодовування втрат від пошкодження посівів сільськогосподарських культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

11.08.2021

886 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь

11.08.2021

887 Про затвердження Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам’яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності

11.08.2021

910 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

11.08.2021

876 Про внесення змін до пункту 4 Положення про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

18.08.2021

874 Про внесення змін до Статуту приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство"

18.08.2021

867 Про затвердження переліку надавачів бюджетних грантів

18.08.2021

873 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 і від 19 березня 2012 р. № 242

18.08.2021

868 Про внесення змін до пункту 19 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я

18.08.2021

878 Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань детінізації економіки та розвитку добросовісної конкуренції

18.08.2021

877 Про вихід з Угоди про порядок фінансування спільної діяльності з дослідження і використання космічного простору

18.08.2021

879 Про утворення міжвідомчої комісії з питань управління хімічною безпекою та поводження з хімічними речовинами

18.08.2021

889 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677

18.08.2021

869 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення біокластера "Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій"

18.08.2021

870 Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2021 р. № 339

18.08.2021

880 Деякі питання спрямування коштів державного бюджету для здійснення заходів із створення Державного аграрного реєстру

18.08.2021

871 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 305

18.08.2021

881 Про внесення змін до Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

18.08.2021

872 Питання Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки

18.08.2021

884 Деякі питання реалізації Закону України "Про безпечність та гігієну кормів"

18.08.2021

888 Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів

18.08.2021

882 Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

18.08.2021

875 Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

18.08.2021

911 Про затвердження Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій

18.08.2021

891 Про затвердження Порядку використання коштів загального фонду державного бюджету, призначених для фінансування розвитку мережі і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, у 2021 році

18.08.2021

892 Про внесення змін до граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету

20.08.2021

894 Про затвердження Порядку організації діяльності та взаємодії Національної гвардії з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування з припинення масових заворушень

20.08.2021

909 Про порядок проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу в електронній торговій системі

20.08.2021

893 Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною

20.08.2021

899 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1075

26.08.2021

896 Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва

26.08.2021

898 Питання Української частини Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури

26.08.2021

900 Питання Української частини Змішаної міжурядової Українсько-Румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин

26.08.2021

897 Про затвердження Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації

26.08.2021

901 Про внесення змін до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах

26.08.2021

905 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 і від 18 квітня 2018 р. № 338

26.08.2021

903 Деякі питання проходження державної служби

26.08.2021

904 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 804

26.08.2021

902 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення виконання рішень суду у 2021 році

26.08.2021

906 Про внесення зміни до Порядку продажу об'єктів великої приватизації державної власності

26.08.2021

907 Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 439

30.08.2021

913 Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з підтримки розвитку лідерства в Україні

01.09.2021

914 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку метрополітену в м. Києві

01.09.2021

912 Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 815

01.09.2021

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 9 СКЛИКАННЯ (29.08.2019-.......)

1706 Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації

23.08.2021

1707 Про прийняття за основу проекту Закону України про великий Державний Герб України

24.08.2021

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2018 р.)

1409 Про затвердження плану заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління

11.11.2020

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2021 р.)

583 Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України

31.05.2021

626 Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери

16.06.2021

1010 Про затвердження плану заходів, пов'язаних з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру

14.07.2021

979 Про внесення змін до плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України

11.08.2021

963 Про затвердження фінансового плану державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на 2021 рік

18.08.2021

951 Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державного агентства інфраструктурних проектів

18.08.2021

961 Про підписання Протоколу між Урядом України та Урядом Держави Катар про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Держави Катар про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи

18.08.2021

966 Про внесення пропозицій щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

18.08.2021

952 Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади першого заступника Голови Державної служби з безпеки на транспорті

18.08.2021

964 Про державного замовника галузевої програми інформатизації

18.08.2021

968 Про передачу нерухомого військового майна в м. Львові до сфери управління Національної поліції

18.08.2021

969 Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523

18.08.2021

953 Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади першого заступника Голови Державного агентства резерву

18.08.2021

954 Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної казначейської служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

18.08.2021

960 Про підтримку пропозиції щодо прийняття Республіки Ель-Сальвадор у члени Гаазької конференції з міжнародного приватного права

18.08.2021

955 Про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державного агентства автомобільних доріг з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

18.08.2021

957 Про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної служби морського та річкового транспорту

18.08.2021

958 Про схвалення проекту Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова від 13 листопада 2003 року

18.08.2021

950 Про затвердження переліку найважливіших науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у 2021—2022 роках

18.08.2021

956 Про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної служби морського та річкового транспорту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

18.08.2021

965 Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

18.08.2021

959 Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 94

18.08.2021

962 Про внесення зміни в додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2019 р. № 738

18.08.2021

978 Про схвалення проекту листа Уряду України до Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно впровадження стандарту щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки в податкових цілях

18.08.2021

970 Про погодження тимчасового покладення виконання обов’язків голови правління акціонерного товариства "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" на члена правління товариства Перелигіна Єгора Євгеновича

20.08.2021

972 Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках

20.08.2021

974 Про схвалення проекту Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у використанні інформації про тих, хто подорожує

20.08.2021

971 Про затвердження плану заходів з реалізації концепції реалізації проекту "Президентський університет"

20.08.2021

973 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики на 2021 рік

20.08.2021

975 Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери

20.08.2021

528 Про делегацію України для участі у 27-му Конгресі Всесвітнього поштового союзу

20.08.2021

1008 Про схвалення проекту Додаткової угоди № 7 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Cполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, вчиненої 17 вересня 2014 р. у м. Києві

20.08.2021

993 Про внесення змін у додаток 12 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2021 р. № 98

26.08.2021

994 Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру

26.08.2021

1002 Про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру

26.08.2021

999 Про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної служби експортного контролю

26.08.2021

1000 Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті

26.08.2021

980 Про підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо комерційного співробітництва

26.08.2021

997 Про оголошення конкурсу на зайняття посади Голови Державної служби охорони культурної спадщини

26.08.2021

995 Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної екологічної інспекції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

26.08.2021

1001 Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної регуляторної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

26.08.2021

996 Про оголошення конкурсу на зайняття посади Голови Державної інспекції культурної спадщини

26.08.2021

998 Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду

26.08.2021

539 Про визначення переможця конкурсу на зайняття посади Керівника Державного управління справами

26.08.2021

1003 Про делегацію Уряду України для участі у переговорах з питань взаємного визнання прав та регулювання відносин власності і визначення середини гідротехнічної споруди Дністровського комплексного гідровузла

26.08.2021

1006 Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Маврикій про взаємне скасування візових вимог

26.08.2021

1004 Про перенесення робочих днів у 2022 році

26.08.2021

1007 Про зміну складу Ради безбар'єрності

26.08.2021

1005 Про погодження реорганізації акціонерного товариства "Завод "Електроважмаш" шляхом приєднання до акціонерного товариства "Турбоатом"

26.08.2021

1009 Про передачу цілісного майнового комплексу дитячого позаміського закладу оздоровлення та відпочинку "Променистий" Міністерства внутрішніх справ до сфери управління Національної поліції

26.08.2021

1020 Про внесення змін до складу Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів із створення меморіалу українських героїв

26.08.2021

992 Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання здобувачів освіти закладів вищої освіти на 2022-2026 роки

26.08.2021

1011 Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у використанні інформації про тих, хто подорожує

30.08.2021

1012 Про розподіл коштів за напрямами (об'єктами, заходами), передбачених у державному бюджеті за програмою 1002070 "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України" на 2021 рік

30.08.2021

1022 Про затвердження умов продажу державного пакета акцій акціонерного товариства "Перший київський машинобудівний завод" на аукціоні з умовами

01.09.2021

1021 Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери

01.09.2021

1030 Про оголошення конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби

01.09.2021

1023 Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти у 2021 році

01.09.2021

1024 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік

01.09.2021

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Про невідкладні заходи з кібероборони держави

14.05.2021

Про Стратегію кібербезпеки України

14.05.2021

Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

18.06.2021

Про Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України

18.06.2021

Про окремі питання реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону

30.07.2021

Про стан національної системи охорони здоров’я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою

30.07.2021

Про Стратегію зовнішньополітичної діяльності України

30.07.2021

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ (2017-2020 р.р.)

30 Про затвердження Положення про проведення Першого конкурсу на посаду члена Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Ради суддів України, відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" від 13 липня 2021 року № 1629-IX (1629-20) , частини восьмої статті 133 Закону (1402-19) України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України

11.08.2021

Про проведення Першого конкурсу на посаду члена Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Ради суддів України

14.08.2021

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (2016-2020 р.р.)

230 Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

08.07.2021

УКАЗИ ДІЮЧОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

377 Про новий склад Комісії при Президентові України у питаннях помилування

20.08.2021

372 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року "Про Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України"

20.08.2021

373 Про внесення змін до Положення про порядок здійснення помилування

20.08.2021

376 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

20.08.2021

375 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

20.08.2021

378 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

21.08.2021

379 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

21.08.2021

419 Про присвоєння почесного найменування 54 окремому розвідувальному батальйону Сухопутних військ Збройних Сил України

23.08.2021

418 Про присвоєння почесного найменування 302 зенітному ракетному полку Повітряних Сил Збройних Сил України

23.08.2021

414 Про присвоєння почесного найменування 25 окремій повітрянодесантній Дніпропетровській бригаді Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

23.08.2021

410 Про присвоєння почесного найменування 91 окремому полку оперативного забезпечення Сухопутних військ Збройних Сил України

23.08.2021

411 Про присвоєння почесного найменування 38 зенітному ракетному полку Сухопутних військ Збройних Сил України

23.08.2021

417 Про присвоєння почесного найменування 164 радіотехнічній бригаді Повітряних Сил Збройних Сил України

23.08.2021

415 Про присвоєння почесного найменування 138 зенітній ракетній бригаді Повітряних Сил Збройних Сил України

23.08.2021

416 Про присвоєння почесного найменування 223 зенітному ракетному Теребовлянському полку Повітряних Сил Збройних Сил України

23.08.2021

422 Про присвоєння почесного найменування 25 бригаді охорони громадського порядку Національної гвардії України

23.08.2021

413 Про присвоєння почесного найменування 1 окремій бригаді Державної спеціальної служби транспорту

23.08.2021

421 Про присвоєння почесного найменування 11 бригаді Національної гвардії України

23.08.2021

412 Про присвоєння імені генерал-полковника Генадія Воробйова 101 окремій бригаді охорони Генерального штабу Збройних Сил України

23.08.2021

420 Про присвоєння почесного найменування 31 окремому полку зв'язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України

23.08.2021

409 Про присвоєння почесного найменування 138 центру спеціального призначення (протидії диверсіям та терористичним актам)

23.08.2021

423 Про День Української Державності

24.08.2021

446 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про невідкладні заходи з кібероборони держави"

26.08.2021

447 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про Стратегію кібербезпеки України"

26.08.2021

448 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року "Про Стратегію зовнішньополітичної діяльності України"

26.08.2021

451 Про склад Ради Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту

28.08.2021

452 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року "Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері"

28.08.2021

ЗАКОНИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 9 СКЛИКАННЯ (08.2019-..........)

1639 Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу

14.07.2021

МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

56/126 Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним веб-порталом електронних послуг "Портал Дія"

19.04.2021

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (2021 р.)

215 Про затвердження Плану діяльності Державної служби статистики України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік

17.08.2021

216 Про внесення змін до наказу Держстату від 06 липня 2021 року № 176 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 4-мтп (місячна) "Звіт про використання та запаси палива" та № 4-мтп (річна) "Звіт про використання та запаси палива"

19.08.2021

220 Про затвердження Методологічних положень щодо перегляду статистичної інформації

25.08.2021

218 Про затвердження Методологічних положень державного статистичного спостереження щодо ведення мисливського господарства

25.08.2021