Обновления

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2021 р.)

258 Про затвердження Змін до деяких організаційно-розпорядчих документів Державної казначейської служби України

06.09.2021

259 Про затвердження Змін до деяких організаційно-розпорядчих документів Державної казначейської служби України

06.09.2021

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2021 р.)

3472/ІПК/99-00-09-03-02-06 щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства

17.09.2021

3488/ІПК/99-00-21-02-02-06 щодо норм списання палива і мастильних матеріалів

20.09.2021

3505/ІПК/99-00-18-04-02-06 порядок заповнення та подання повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

22.09.2021

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

30 Про утворення комісій для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках

17.09.2021

31 Про внесення змін до розпорядження головного державного санітарного лікаря України від 17 вересня 2021 року № 30

20.09.2021

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (2020 р.)

754 Про затвердження Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду

08.12.2020

ПОСТАНОВИ ТА РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ (2021 р.)

1-уп(II)/2021 Про закриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Кошик Олени Валеріївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини сьомої статті 48 Закону України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIII у взаємозв'язку з положеннями частин першої, другої статті 21, пункту 8 частини другої статті 46 цього закону

17.02.2021

11З-у/2021 Про подовження строку постановлення Третьою колегією суддів Другого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Мащенка Андрія Геннадійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 432 Цивільного процесуального кодексу України

31.08.2021

109-у/2021 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України "Про призначення Шкарлета С.М. Міністром освіти і науки України"

31.08.2021

110-у/2021 Про подовження строку постановлення Третьою колегією суддів Другого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроєкту про внесення змін до статей 85 та 106 Конституції України щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад Директора Національного антикорупційного бюро України та Директора Державного бюро розслідувань (реєстр. № 5133) вимогам статей 157 і 158 Конституції України

31.08.2021

ОКРЕМА ДУМКА судді Конституційного Суду України Олега Первомайського стосовно Ухвали Великої палати Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України "Про призначення Шкарлета С.М. Міністром освіти і науки України"

31.08.2021

14-у(II)/2021 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Татькова Віктора Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 424 Кримінального процесуального кодексу України

15.09.2021

6-р(II)/2021 У справі за конституційними скаргами Крупка Дмитра Володимировича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 81, частини першої статті 82 Кримінального кодексу України, Костіна Володимира Володимировича, Мельниченка Олександра Степановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 82 Кримінального кодексу України та за конституційною скаргою Гогіна Віктора Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 81 Кримінального кодексу України (справа про перегляд вироку особі, караній на довічне позбавлення волі)

16.09.2021

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (2020 р.)

2683 Про затвердження положень про структурні підрозділи директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці

18.12.2020

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (2021 р.)

18 Про затвердження переліку спеціальностей та вимог до кваліфікації спеціалістів і робітників, потреба в яких може бути задоволена за рахунок імміграції у 2021 році

06.01.2021

137 Про затвердження Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту безпеки машин, сформованого на основі Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2019/436 від 18.03.2019

26.01.2021

342 Про внесення змін до переліку спеціальностей та вимог до кваліфікації спеціалістів і робітників, потреба в яких може бути задоволена за рахунок імміграції у 2021 році

29.07.2021

351 Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11 липня 2019 року № 1196

03.08.2021

386 Про затвердження положень про структурні підрозділи директорату розвитку ринку праці та умов оплати праці

10.08.2021

409 Про затвердження змін, що вносяться до Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 62, сформованого на основі Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2019/436 від 18.03.2019

17.08.2021

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (2020 р.)

831 Про внесення змін до Класифікатора Державної митної служби України, її територіальних органів та їх структурних підрозділів

30.12.2020

НОРМАТИВНІ АКТИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ (2021 р.)

147 Про затвердження Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду

03.02.2021

429 Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції

01.04.2021

1093 Переліки видів навчальної, методичної, інноваційної, організаційної та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти

19.08.2021

1092 Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти

19.08.2021

1186 Про затвердження Порядку функціонування інформаційно-аналітичної платформи електронної верифікації та моніторингу

09.09.2021

1188 Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Управління державної охорони України

09.09.2021

1189 ПРАВИЛА носіння військової форми одягу військовослужбовцями Управління державної охорони України

09.09.2021

1192 Про внесення змін до Положення про національний конкурс "Молодіжна столиця України"

10.09.2021

1191 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

10.09.2021

1190 Про внесення зміни до Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках у банках

10.09.2021

1193 Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

13.09.2021

1197 Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Державної інспекції енергетичного нагляду України

13.09.2021

1201 Про внесення змін до Порядку подання до Офісу Президента України матеріалів за клопотаннями про помилування засуджених та виконання указів Президента України про помилування

13.09.2021

1199 Про внесення змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції

13.09.2021

1198 Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 04 серпня 2016 року N 475

13.09.2021

1195 Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 17 серпня 2021 року N 302

13.09.2021

1200 Про внесення зміни до Порядку організації виробничої діяльності та залучення засуджених до суспільно корисної праці на підприємствах виправних центрів, виправних та виховних колоній Державної кримінально-виконавчої служби України

13.09.2021

1196 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

13.09.2021

1209 Про внесення змін до Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України

14.09.2021

1204 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства освіти і науки України

14.09.2021

1207 Про внесення змін до наказу Міністерства цифрової трансформації України від 20 травня 2020 року N 72

14.09.2021

1208 Про затвердження Порядку проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

14.09.2021

1215 Про затвердження Методики верифікації державних виплат, що здійснюються за рахунок коштів Фонду соціального страхування України

15.09.2021

1212 Про затвердження Змін до деяких наказів Мінрегіону

15.09.2021

1214 Про затвердження Зміни до Критеріїв, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації

15.09.2021

1213 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів

15.09.2021

1217 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 лютого 2019 року N 269

16.09.2021

1228 Про затвердження Положення про отримання, обробку та реагування на отримані повідомлення про порушення у сфері азартних ігор

17.09.2021

1223 Про визначення іншого майна, що визначається базовим активом, та визнання інших показників, що визнаються базовими показниками деривативного контракту

17.09.2021

1226 ПОРЯДОК застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво

17.09.2021

1224 Про затвердження Правил організації та здійснення пропускного режиму на територію Державної податкової служби України

17.09.2021

1225 Деякі питання ціноутворення у будівництві

17.09.2021

1222 Про затвердження Опису ідентифікаційної картки гравця

17.09.2021

1232 Про затвердження Положення про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем недержавного пенсійного фонду

20.09.2021

1236 Про затвердження Змін до форми Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та Порядку його складання

21.09.2021

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (2021 р.)

2 Про затвердження номенклатури лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуватимуться за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 році за бюджетною програмою КПКВК 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру"

04.01.2021

52 Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 04 січня 2021 року № 2

15.01.2021

58 Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 04 січня 2021 року № 2

16.01.2021

147 Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 04 січня 2021 року № 2

28.01.2021

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (2021 р.)

92 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження практики надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя

18.02.2021

134 Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції

17.03.2021

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (2021 р.)

72/14-612/1-72498 Щодо набрання чинності міжнародним договором

21.09.2021

72/15-612/1-73335 Щодо набрання чинності міжнародним договором

23.09.2021

НАКАЗИ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ

697-но Про внесення змін до Плану підготовки проєктів регуляторних актів Національного банку України на 2021 рік

24.09.2021

ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ (2021 р.)

122 Деякі питання дорожнього господарства

17.02.2021

95 Про затвердження Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій з ними

17.09.2021

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (2021 р.)

1597 Про встановлення тарифівна виробництво теплової енергіїКП ВМР "ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО"

22.09.2021

1598 Про встановлення тарифу КПТМ "ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" на виробництво теплової енергії, виробленої на когенераційних установках

22.09.2021

1600 Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у серпні 2021 року

22.09.2021

1594 Про схвалення Плану розвитку системирозподілу АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"на 2022 - 2026 роки

22.09.2021

1603 Про встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва ТОВ "ПІВДЕНЬ БІО ЕНЕРДЖІ" (Енерговиробничий комплекс м. Миколаїв, площа Заводська, 13)

22.09.2021

1602 Про встановлення "зеленого" тарифу ТОВ "БАНДУРСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"

22.09.2021

1588 Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо врегулювання відносин оператора системи передачі, операторів систем розподілу, виробників, основних споживачів, електричні мережі яких приєднані до системи передачі або до електричних мереж виробника, резервне живлення якого забезпечується від мереж ОСП, та їх субспоживачів

22.09.2021

1589 Про визначення ставкивнеску на регулюванняна IV квартал 2021 року

22.09.2021

1601 Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку

22.09.2021

1604 Про внесення змін до додаткадо постанови НКРЕКПвід 30 червня 2021 року № 1057

22.09.2021

1599 Про встановлення "зеленого" тарифу ФОП ОРЛОВІЙ ІННІ ОЛЕКСАНДРІВНІ

22.09.2021

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (2015-2021 р.р.)

25-1 Про План дій з удосконалення системи управління якістю Пенсійного фонду України

03.09.2021

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2020 р.)

1236 Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

09.12.2020

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2021 р.)

327 Питання фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2021 році за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії

02.04.2021

347 Питання призначення та виплати стипендій і премій Президента України у сфері освіти

14.04.2021

442 Питання фінансування об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2021 році за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії

28.04.2021

521 Питання фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2021 році за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії

26.05.2021

677 Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби

29.06.2021

891 Про затвердження Порядку використання коштів загального фонду державного бюджету, призначених для фінансування розвитку мережі і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, у 2021 році

18.08.2021

1004 Про умови оплати праці працівників державних установ "Офіс із залучення та підтримки інвестиційо та "Офіс з розвитку підприємництва та експорту"

08.09.2021

991 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

15.09.2021

980 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

15.09.2021

1003 Про внесення змін до переліку основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, запроваджені з метою запобігання поширенню на території окремих адміністративно-територіальних одиниць гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що призводять до тимчасової зупинки роботи суб’єктів господарювання, в яких працюють застраховані особи, та фізичних осіб — підприємців

20.09.2021

994 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 712

22.09.2021

987 Питання утворення акціонерного товариства "Національний фонд інвестицій України"

22.09.2021

995 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення Державного управління справами

22.09.2021

982 Деякі питання випуску облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія"

22.09.2021

993 Про затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки

22.09.2021

990 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 р. № 1278

22.09.2021

983 Про внесення змін до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами

22.09.2021

992 Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування

22.09.2021

988 Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

22.09.2021

981 Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

22.09.2021

984 Про внесення зміни до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 році за програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру"

22.09.2021

985 Про збільшення статутного капіталу державної установи "Фонд енергоефективності"

22.09.2021

989 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 р. № 331

22.09.2021

999 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 і від 5 листопада 2014 р. № 637

22.09.2021

996 Про внесення зміни до пункту 16 Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту

22.09.2021

998 Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності

22.09.2021

997 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 і від 18 вересня 2019 р. № 856

22.09.2021

1008 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробників картоплі

22.09.2021

1007 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

22.09.2021

1001 Про внесення змін в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85

22.09.2021

1006 Про внесення змін до Технічного регламенту простих посудин високого тиску

22.09.2021

1005 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження органом сертифікації господарської діяльності у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

22.09.2021

1000 Про питання компенсації співробітникам розвідувальних органів та членам їх сімей вартості послуг, пов’язаних з отриманням ними медичної допомоги, та її розміри

22.09.2021

1010 Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85

22.09.2021

1009 Деякі питання державної фінансової підтримки проектів (програм) транскордонного співробітництва

22.09.2021

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

292 Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання

22.09.2021

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2021 р.)

1129 Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 р. № 1267

15.09.2021

1136 Про скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 607

22.09.2021

1137 Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 330

22.09.2021

1138 Про визначення кількості заступників Директора Бюро економічної безпеки України

22.09.2021

1139 Про делегацію Уряду України для участі у переговорах з делегацією Уряду Республіки Молдова щодо підготовки тексту проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль — Косеуць

22.09.2021

1149 Про реорганізацію Донецького державного університету управління

22.09.2021

1143 Деякі питання здійснення заходів державного фінансового контролю щодо акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та господарських товариств, підприємств, філій, представництв, управління якими здійснює акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

22.09.2021

1141 Про списання державного майна

22.09.2021

1140 Про списання державного майна

22.09.2021

1151 Про передачу окремого індивідуально визначеного майна у власність Васильківської селищної територіальної громади

22.09.2021

1147 Про погодження відчуження основних фондів акціонерного товариства "Укртранснафта"

22.09.2021

1144 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики на 2021 рік

22.09.2021

1145 Про затвердження плану заходів щодо розвитку системи технічного регулювання на період до 2025 року

22.09.2021

1148 Про погодження відчуження основних фондів акціонерного товариства "Укртрансгаз"

22.09.2021

1142 Про передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів у 2021 році

22.09.2021

1146 Про погодження перетворення державних підприємств космічної галузі в акціонерні товариства

22.09.2021

548 Про уповноваження Т.Качки на підписання Протоколу про Правила визначення країни походження товарів до Угоди про створення зони вільної торгівлі між державами - учасницями ГУУАМ

24.09.2021

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Про Стратегічний оборонний бюлетень України

20.08.2021

Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України

17.09.2021

УКАЗИ ДІЮЧОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

473 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"

17.09.2021

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (2021 р.)

238 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства статистики України та Державного комітету статистики України

17.09.2021