БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
Untitled Document

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

 1. Яка допомога та пільги надаються дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування?
 2. Як здійснюється державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?
 3. Які виконавчі функції покладено на органи опіки та піклування?
 4. Які функції щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування виконує служба у справах неповнолітніх?
 5. З якою метою і ким формується ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?
 6. Як здійснюється соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?
 7. Як і ким провадиться соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?
 8. Яким чином забезпечується працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і осіб з їх числа?
 9. Як здійснюється оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?
 10. Який порядок влаштування дітей, залишених батьками в медичних закладах?
 11. Які права та обов'язки батьків-вихователів?
 12. Як забезпечуються права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на житло?
 13. Як провадиться забезпечення медичного обслуговування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?

Яка допомога та пільги надаються дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування?

13 січня 2005 року був прийнятий Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (далі — Закон), який визначає правові, організаційні, соціальні засади та гарантії державної підтримки таких дітей і є складовою частиною законодавства про охорону дитинства.

Згідно із Законом сиротою вважається дитина, в якої померли чи загинули батьки. А діти, позбавлені батьківського піклування, це ті, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням ними покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства або розшуком органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, батьки яких невідомі, та діти, від яких відмовилися батьки, і безпритульні діти.

Статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування,— визначене відповідно до законодавства становище дитини, яке надає їй право на повне державне забезпечення і отримання передбачених законодавством пільг та яке підтверджується комплектом документів, що засвідчують обставини, через які дитина не має батьківського піклування.

Державні соціальні стандарти на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлюються на рівні, не меншому за встановлений прожитковий мінімум для осіб відповідного віку, незалежно від того, де така дитина перебуває на утриманні та вихованні.

Державні соціальні стандарти і нормативи встановлюються щодо:

 • мінімального матеріального забезпечення, витрат на харчування, одяг та взуття;
 • житлового забезпечення таких дітей після досягнення ними 18-річного віку, якщо вони не мають свого житла відповідно до житлових нормативів або мають житло з характеристиками, нижчими за встановлені нормативи;
 • забезпечення гарантованого першого робочого місця, яке не може бути змінено за бажанням роботодавця протягом трьох років з моменту початку роботи, а в разі неможливості надання робочого місця — встановлення грошової компенсації на цей період, яка виплачується за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 • мінімальної разової державної фінансової допомоги по закінченні такими дітьми виховного, навчального закладу чи при закінченні перебування у різних формах влаштування після досягнення ними 18-річного віку;
 • мінімального щомісячного утримання таких дітей за умови навчання їх у вищих навчальних закладах до досягнення ними 23-річного віку;
 • мінімального медичного обслуговування;
 • мінімального забезпечення іграшками, що сприяють розвитку, спортивним інвентарем, газетами та журналами відповідного дитячого, юнацького загальнопізнавального та виховного спрямування; — мінімального грошового забезпечення батьків-вихователів, прийомних батьків.

Кабінет Міністрів України може встановлювати інші мінімальні соціальні стандарти, нормативи споживання та нормативи забезпечення.

Яким чином провадиться влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?

За умови втрати дитиною батьківського піклування відповідний орган опіки та піклування вживає вичерпних заходів щодо влаштування дитини в сім'ї громадян України — на усиновлення, під опіку або піклування, у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу.

До закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від форми власності та підпорядкування, дитина може бути влаштована в разі, якщо з певних причин немає можливості влаштувати її на виховання в сім'ю.

Влаштування дитини, до закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не позбавляє органи опіки та піклування за місцем знаходження та за місцем перебування дитини від обов'язку продовжувати діяльність щодо реалізації права цієї дитини на сімейне виховання.

Порядок передачі дітей на усиновлення, виховання та спільне проживання у прийомні сім'ї або дитячі будинки сімейного типу затверджується Кабінетом Міністрів України.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної законом, забезпечують вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення інших передбачених законодавством умов для виховання дітей, а також для захисту їх особистих, житлових і майнових прав та інтересів.

Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважені органи державної влади, органи місцевого самоврядування здійснюють у межах бюджетних асигнувань розробку і виконання цільових програм щодо поліпшення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й осіб з їх числа.

Як здійснюється державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?

Держава здійснює повне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, крім повного державного забезпечення виплачується стипендія в розмірі, який на 50 відсотків перевищує розмір стипендії у відповідному навчальному закладі, а також виплачується 100 відсотків заробітної плати, нарахованої в період виробничого навчання та виробничої практики.

Окрім того, на весь період навчання їм виплачується щорічна допомога для придбання навчальної літератури в розмірі трьох місячних стипендій. Виплата зазначеної допомоги здійснюється протягом 30 днів від початку навчального року за рахунок коштів, що передбачаються для навчальних закладів у відповідних бюджетах.

При наданні особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються, академічної відпустки за медичним висновком за ними зберігається на весь цей період повне державне забезпечення та виплачується стипендія. Навчальний заклад також сприяє організації їх лікування.

За рахунок навчального закладу випускники забезпечуються одягом і взуттям, а також одноразовою грошовою допомогою в розмірі двох прожиткових мінімумів. Нормативи забезпечення одягом і взуттям затверджуються Кабінетом Міністрів України. За бажанням випускників їм може бути видана грошова компенсація в розмірі, необхідному для придбання одягу і взуття.

Вартість повного державного забезпечення у грошовому еквіваленті для дітей віком від народження до трьох років, від трьох до семи, від семи до десяти, від десяти до чотирнадцяти, від чотирнадцяти до вісімнадцяти років та осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до двадцяти трьох років визначається відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум».

Витрати на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, у державних закладах фінансуються з державного, обласних бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим.

Які виконавчі функції покладено на органи опіки та піклування?

Органами опіки та піклування є державні адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчі органи міських чи районних у містах, сільських, селищних рад, які забезпечують вирішення питань щодо:

 • встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
 • надання опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також застосування пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • соціального захисту і захисту особистих, майнових, житлових прав та інтересів дітей;
 • притягнення до відповідальності осіб, які порушують права дитини;
 • надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, власником якого є дитина;
 • подання заяв, клопотань, позовів про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Соціальний захист та захист прав дітей у межах своєї компетенції здійснюють державні адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчих органів міських, районних у містах, сільських, селищних рад.

Органи опіки та піклування мають право перевіряти умови влаштування, утримання, виховання, навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, можуть переводити дітей, життю та здоров'ю (у тому числі психічному) яких загрожує небезпека, до інших форм влаштування дітей.

Присутність представника органів опіки та піклування на судових засіданнях є обов'язковою в разі, якщо розглядається справа стосовно дитини або з питань, що порушують права дитини.

Які функції щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування виконує служба у справах неповнолітніх?

Безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покладаються на службу у справах неповнолітніх, яка:

 • бере участь у здійсненні заходів щодо соціального захисту і захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і несе відповідальність за їх дотримання, а також координує здійснення таких заходів;
 • оформляє документи на усиновлення і застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначених Законом;
 • оформляє клопотання щодо переведення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на інші форми влаштування;
 • здійснює контроль за умовами влаштування і утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

З якою метою і ким формується ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?

Служба у справах неповнолітніх забезпечує створення і ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Порядок ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді.

Основна мета створення і ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,— удосконалення соціального захисту таких дітей, перш за все щодо процесу вилучення та влаштування таких дітей та осіб з їх числа, реалізації їх права на здоровий розвиток та сімейне виховання, підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади, удосконалення статистичного обліку таких дітей в інтересах самих дітей.

Банк даних формується на підставі обліково-статистичних карток, порядок ведення та використання яких визначається відповідно до законодавства.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді координує діяльність щодо виявлення громадян України, які згодні і можуть взяти на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ведення банку даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів покладається на відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Потенційні опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі в разі необхідності зобов'язані пройти курс підготовки з проблем виховання дітей за програмою, затвердженою центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді, до моменту передачі їм дітей на виховання та спільного проживання.

Як здійснюється соціальний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?

Соціальний супровід здійснюється стосовно дітей, які перебувають на вихованні в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу.

Стосовно усиновленої дитини соціальний супровід може здійснюватися, якщо ця діяльність не порушує таємниці усиновлення і виконується за згодою або на прохання усиновлювача або дитини.

Завдання соціального супроводу — сприяти адаптації дитини в новій сім'ї, створенню в ній позитивного психологічного клімату, умов розвитку дітей з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини, забезпеченню оптимальних умов життя дитини та захисту її прав.

Соціальний працівник здійснює соціальне обслуговування дитини та сім'ї, соціальну опіку, є посередником між усиновлювачами, які висловили таке бажання, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями та державними структурами, на які покладено вирішення питань життєзабезпечення дітей, і не є представником органу контролю.

Соціальний супровід дитини здійснюється за спеціальним планом, який складається для кожної дитини і коригується раз на рік.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді розробляє та затверджує зразок обліково-статистичної картки дитини-сиро-ти та дитини, позбавленої батьківського піклування. В обліково-статистичній картці містяться дані про дитину, її спадковість, здоров'я, походження, місце проживання, дані про батьків, братів, сестер і близьких родичів, дані про майно, про житло в якому проживала така дитина, або яке належить їй на праві власності, або яке закріплене за дитиною на інших підставах, інформація про заклади та сім'ї, де дитина перебувала на утриманні та вихованні, план та результати соціального супроводу дитини, інформація про розвиток дитини, результати навчання тощо.

Порядок заповнення, захисту та доступу до інформації персонального характеру, що міститься в обліково-статистичних картках дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді.

Після досягнення дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, повноліття інформація, яка міститься в її обліково-статистичній картці, надається органом опіки та піклування на вимогу цієї дитини протягом трьох днів від дня звернення. У разі всиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, інформація, яка міститься в її обліково-статистичній картці, видається усиновлювачам після винесення відповідного рішення судом.

Як і ким провадиться соціальна та психологічна адаптація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?

З метою підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя їх соціальна та психологічна адаптація покладається на центри соціальних служб для молоді.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді разом із центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я забезпечують розробку комплексних програм індивідуальної психологічної, реабілітаційної та корекційної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, які перебувають в особливо скрутних і надзвичайних умовах та потребують такої допомоги.

Центри соціальних служб для молоді надають юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам.

У закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, запроваджуються програми психологічної та практичної підготовки до праці, професійного самовизначення вихованців з урахуванням здібностей, інтересів дитини і потреб регіонів. Такі програми розробляються органами освіти спільно з органами праці та соціального захисту населення, службами у справах неповнолітніх.

Положення про типову програму психологічної та практичної підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до праці та професійного самовизначення розробляє центральний орган виконавчої влади з питань науки і освіти.

Органи опіки та піклування систематично, але не рідше одного разу на рік, забезпечують роботу по виявленню обдарованих дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також сприяють їх подальшому безоплатному навчанню та працевлаштуванню відповідно до їх здібностей.

Яким чином забезпечується працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і осіб з їх числа?

Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад згідно із законодавством бронюють робочі місця для працевлаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, забезпечують їх першочергове працевлаштування на наявні вакантні робочі місця.

Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за участю центрів зайнятості населення для забезпечення тимчасової зайнятості залучають дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа до оплачуваних громадських робіт на підприємствах, в установах і організаціях комунальної власності та за договорами.

Відповідальність за працевлаштування вихованців закладів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа покладається на органи праці та соціальної політики і на керівника закладу, де перебувала дитина.

Порядок відшкодування витрат, пов'язаних з утриманням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, у тому числі на харчування, одяг, взуття, м'який інвентар на одну особу, здійснення грошових виплат при працевлаштуванні та вступі до навчального закладу, а також інших виплат, передбачених Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до державних соціальних стандартів.

Як здійснюється оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?

Кабінет Міністрів України через уповноважені ним органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації забезпечують щорічне безоплатне оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у віці до 18 років. Рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім'ї або в одному дитячому будинку сімейного типу, мають такі самі права на оздоровлення.

Кошти виділяються із державного, місцевих бюджетів, коштів підприємств, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та інших джерел, не заборонених законодавством.

Який порядок влаштування дітей, залишених батьками в медичних закладах?

У разі відсутності відомостей про батьків та родичів дитини, залишеної в пологовому будинку чи іншому медичному закладі, адміністрацією медичного закладу складається відповідний акт, на підставі якого служба у справах неповнолітніх за місцезнаходженням медичного закладу приймає рішення про передачу дитини на усиновлення після досягнення нею двомісячного віку або влаштування під опіку, у прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, до закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У разі встановлення факту відсутності батьківського піклування щодо дитини орган опіки та піклування зобов'язаний протягом одного дня забезпечити тимчасове влаштування такої дитини до вирішення питання про подальшу форму її влаштування.

Особа, якій стало відомо про дитину, яка залишилася без батьківського піклування, зобов'язана негайно повідомити про таку дитину службу у справах неповнолітніх або орган внутрішніх справ за місцем її перебування.

Служба у справах неповнолітніх разом з органом внутрішніх справ після одержання повідомлення зобов'язані негайно провести обстеження умов перебування дитини та обставин відсутності батьківського піклування та протягом двох місяців вжити заходів щодо надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Встановлення фактів відсутності батьківського піклування реєструється у книзі первинного обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Які права та обов'язки батьків-вихователів?

Батьки-вихователі є особами, які заміняють батьків, законними представниками своїх вихованців і захищають їхні права та інтереси в органах державної влади, у тому числі судових, без спеціальних на те повноважень як опікуни або піклувальники. Вони не можуть використовувати надані їм права всупереч інтересам дитини.

Набуття статусу батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу не може обмежувати громадських прав цих осіб.

Батьки-вихователі мають право:

 • захищати дитину, її права та інтереси без спеціальних на те повноважень як опікуни та піклувальники;
 • на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав батьків дітей-вихованців;
 • на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення чи визнання його недійсним щодо дітей, які проживали разом з ними та передані на усиновлення;
 • на усиновлення дітей, які перебувають на вихованні та утриманні в їхніх сім'ях;
 • брати участь у вирішенні органом опіки та піклування питання про управління майном дитини;
 • вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду;
 • вимагати надання їм органами опіки та піклування повної інформації про дитину та її батьків, стан її здоров'я, рівень та особливості розвитку;
 • самостійно визначати способи виховання, враховуючи думку дитини та рекомендації органу опіки та піклування.

Батьки-вихователі зобов'язані:

 • захищати права та інтереси дітей, бути їхніми представниками в установах і організаціях;
 • створити належні умови для всебічного розвитку дітей;
 • піклуватися про здоров'я, фізичний, психічний та моральний розвиток, навчання дітей, готувати їх до праці;
 • забезпечити проведення двічі на рік медичного обстеження дітей лікарями-спеціалістами та виконувати їх рекомендації;
 • забезпечити здобуття дітьми освіти, стежити за навчанням і розвитком дітей у навчально-виховних закладах, підтримувати зв'язки з учителями та вихователями;
 • займатися розвитком здібностей дітей, у тому числі залучати їх до занять у позашкільних навчальних закладах;
 • не перешкоджати спілкуванню дитини з її рідними батьками та поверненню до них дитини в разі поновлення їх у батьківських правах, звільнення з місць позбавлення волі та в інших випадках, якщо це не суперечить інтересам дитини і не заборонено рішенням суду;
 • співпрацювати з місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та соціальними працівниками, залучати спеціалістів до вирішення проблемних питань;
 • повідомляти відповідні служби опіки та піклування в разі виникнення в дитячому будинку сімейного типу несприятливих умов для утримання, виховання та навчання дітей.

Батьки-вихователі виконують свої обов'язки стосовно дітей до досягнення ними вісімнадцяти років або до закінчення ними навчання у відповідних закладах навіть у разі їх окремого проживання.

Як забезпечуються права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на житло?

За дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, зберігається право на житло, в якому вони проживали з батьками, рідними тощо до влаштування у відповідні заклади.

Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за місцем проживання дітей до їх влаштування у відповідні заклади) несуть відповідальність за збереження зазначеного житла і повернення його дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після завершення їх перебування у відповідному закладі для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї.

Жилі приміщення, в яких проживали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, до влаштування їх у сім'ї громадян України, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також щодо яких є рішення суду, не можуть бути відчужені без отримання згоди на таке від органів опіки та піклування, яка може надаватися лише в разі гарантування збереження права на житло таких дітей.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають право проживати в дитячих будинках сімейного типу до повернення їм зазначеного житла або надання житла місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

Після завершення перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї або завершення терміну піклування над такими дітьми та в разі відсутності в таких дітей права на житло обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа протягом місяця у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом.

Порядок забезпечення соціальним Житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування , а також осіб з їх числа затверджується Кабінетом Міністрів України. Таке житло має відповідати санітарним і технічним нормам.

Як провадиться забезпечення медичного обслуговування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?

Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я забезпечує медичне обслуговування (у тому числі стоматологами-ортопедами) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у межах, не нижчих за мінімальні соціальні стандарти.

Обов'язкові медичні огляди всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюються двічі на рік.

У разі потреби здійснюються взяття дітей на диспансерний облік, постійний медичний нагляд за ними і своєчасне лікування.

Навчально-виховним закладом забезпечується пріоритетне постачання необхідних медикаментів, медичної апаратури та обладнання, засобів корекції фізичного розвитку.

Особи, винні в порушенні законодавства щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, несуть відповідальність відповідно до закону.

Матеріали підготував ВАСИЛЬ МОРОЗ, юрист

Інформаційно-довідкова газета ЮРИСТ КОНСУЛЬТУЄ 12/2005

 

Мы принимаем: priv24tuwmiks и другие...